Analytics Stats not showing

mysql_Live.queries: chart not found on url “/api/v1/chart?chart=mysql_Live.q