Character encoding for some letters not working

Character encoding for some letters not working

For example the following phrase in the form:
Ønsker dere utvidet åpningstid etter kl. 22

showing up like this o the front end:
�nsker dere å benytte vår julemeny?