Do I need the akismet blog if I am using the WPMU anit-splog plugin?

Do I need the akismet plugin if I am using the WPMU anit-splog plugin?