https://www.google.com/webmasters/tools/

http://habervip.net/ Web sitesi

Mülkü yönet

http://habervip.net/ sitesi için yeni Kapsam sorunu tespit edildi Ayr?nt?lar? görüntüle

http://habervip.net/ sitesi için yeni Kapsam sorunu tespit edildi18 ?ubat 2019

http://habervip.net/ web sitesinin sahibine,

Search Console, sitenizin Kapsam türünde 1 yeni sorun sorundan etkilendi?ini tespit etti.

En Önemli Hatalar (maksimum 5)

Hatalar, sayfan?z?n veya özelli?inizin Arama sonuçlar?nda görünmesini engelleyebilir. Sitenizde a?a??daki hatalar bulundu:

Gönderilen URL bulunamad? (404)

Sitenizin Google Arama'da en iyi deneyimi ya?amas?n? ve en iyi ?ekilde görünmesini sa?lamak için bu sorunlar hakk?nda daha fazla bilgi edinmenizi ve mümkün oldu?unda bunlar? düzeltmenizi öneririz.