json code in internet explorer is stopping users

Hi
There is an BIG error in CoursePress.
All users that are using Internet Explorer cant use CoursePress. When there are navigating form pages to pages, the browser is says they need to download a json file.
This is an BIG problem and now im stock with all Windows users that cant use the site without using an other browser!
https://oneco.simplylearn.no/mine-kurs/kurs-for-installasjon-av-malere-i-oneco/moduler/1-innledning-til-malerkurs-2/
http://screencast.com/t/MsH8wzoq

This is the code in the json file:

{"success":true,"data":{"success":true,"html":"<div class=\"cp-error-box\"><\/div><div class=\"cp unit-wrapper unit-421 course-420\"><form method=\"post\" enctype=\"multipart\/form-data\" class=\"cp-form\"><input type=\"hidden\" id=\"_wpnonce\" name=\"_wpnonce\" value=\"274aad2b4c\" \/><input type=\"hidden\" name=\"_wp_http_referer\" value=\"\/mine-kurs\/kurs-for-installasjon-av-malere-i-oneco\/moduler\/1-innledning-til-malerkurs-2\/\" \/><input type=\"hidden\" name=\"course_id\" value=\"420\" \/><input type=\"hidden\" name=\"unit_id\" value=\"421\" \/><input type=\"hidden\" name=\"student_id\" value=\"145\" \/><input type=\"hidden\" name=\"course_id\" value=\"420\" \/><input type=\"hidden\" name=\"unit_id\" value=\"421\" \/><input type=\"hidden\" name=\"student_id\" value=\"145\" \/><input type=\"hidden\" name=\"module_id[]\" value=\"423\" \/><div class=\"module-header module text module-423 output\" data-type=\"text\" data-module=\"423\"><h4 class=\"module-title\">Viktige punkter<\/h4><\/div><div class=\"module-content\"><p>OneCo skal montere 1,1 millioner nye m\u00e5lere. Jobben skal utf\u00f8res i henhold til v\u00e5re verdier som betyr at jobben utf\u00f8res i prioritert rekkef\u00f8lge:<\/p>\n

  \n
 1. \n<h3>Sikkerhet<\/strong><\/h3>\n<\/li>\n
 2. \n<h3>Kvalitet<\/strong><\/h3>\n<\/li>\n
 3. \n<h3>Effektivitet<\/strong><\/h3>\n<\/li>\n<\/ol>\n<p>Frem til fellessamlingen den 13.01 skal du ha gjennomg\u00e5tt del 2 at kurset (Faginformasjon), lest dokumentene og svart p\u00e5 oppgaver\/kvittert p\u00e5 det er lest. Del 2 vil inneholde disse teamene:<\/p>\n
   \n
  1. Rammer for AMS-prosjektet<\/li>\n
  2. HMS fra AMS<\/li>\n
  3. H\u00e5ndtering av kunder<\/li>\n
  4. Montasjeh\u00e5ndbok<\/li>\n
  5. Radionettverk<\/li>\n
  6. Arbeidsordresystem for m\u00e5lerbytte<\/li>\n
  7. Installasjonsh\u00e5ndbok Omnipower 1-fas og 3-fas<\/li>\n
  8. AE nettkrav (prosedyre + m\u00e5lertekniske krav)<\/li>\n
  9. REN-normer (nr 4001 og nr 4003)<\/li>\n<\/ol>\n<p>Trykk p\u00e5 neste og svar p\u00e5 sp\u00f8rsm\u00e5lene for \u00e5 fullf\u00f8re del 1 av kurset.<\/p>\n<\/div><div class=\"pager unit-pager\">« Forrige<\/a><button type=\"submit\" name=\"next_page\" value=\"3\" class=\"button next-button page page-3\">Neste »<\/button><\/div><\/form><\/div>","url":"https:\/\/oneco.simplylearn.no\/mine-kurs\/kurs-for-installasjon-av-malere-i-oneco\/moduler\/1-innledning-til-malerkurs-2\/page\/2","type":"section","is_reload":false}}