plugin is not activated . Plugin kan niet worden

Hi plugin is not activated .

Plugin kan niet worden geactiveerd omdat hij een fatale fout veroorzaakt.on line 194
what now?

gr,Klaske