WPMU DEV In Your Language

Translation of Forminator Pro: Afrikaans

1 2 3
Prio Original string Translation
Your passwords don't match. Jou wagwoorde stem nie ooreen nie Details

Your passwords don't match.

Jou wagwoorde stem nie ooreen nie

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2020-03-19 12:55:43 GMT
Translated by:
Melisa (melbrown)
Last updated by:
Cvetan Cvetanov (cvetan)
References:
 • library/fields/password.php:438
 • library/modules/custom-forms/form-templates/template-registration.php:83
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
You must confirm your chosen password. Jy moet jou gekose wagwoord bevestig Details

You must confirm your chosen password.

Jy moet jou gekose wagwoord bevestig

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2020-03-19 12:56:20 GMT
Translated by:
Melisa (melbrown)
Last updated by:
Cvetan Cvetanov (cvetan)
References:
 • library/fields/password.php:426
 • library/modules/custom-forms/form-templates/template-registration.php:84
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Choose how you want to handle this quiz's data storage. By default we'll use the configuration you've set in your {{link}}global privacy settings{{/link}}. Kies hoe jy die data-berging van hierdie vasvra wil hanteer. Ons gebruik standaard die konfigurasie wat jy in jou {{link}}globale privaatheidverstellings{{/link}} gestel het. Details

Choose how you want to handle this quiz's data storage. By default we'll use the configuration you've set in your {{link}}global privacy settings{{/link}}.

Kies hoe jy die data-berging van hierdie vasvra wil hanteer. Ons gebruik standaard die konfigurasie wat jy in jou {{link}}globale privaatheidverstellings{{/link}} gestel het.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2020-07-03 08:04:40 GMT
Translated by:
Melisa (melbrown)
Last updated by:
Cvetan Cvetanov (cvetan)
References:
 • admin/locale.php:1148
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Choose how you want to handle this poll's data storage. By default we'll use the configuration you've set in your {{link}}global privacy settings{{/link}}. Kies hoe jy hierdie peiling se data wil stoor. Ons gebruik standaard ​​die konfigurasie wat jy in jou {{link}}globale privaatheidinstellings{{/ link}} gestel het. Details

Choose how you want to handle this poll's data storage. By default we'll use the configuration you've set in your {{link}}global privacy settings{{/link}}.

Kies hoe jy hierdie peiling se data wil stoor. Ons gebruik standaard ​​die konfigurasie wat jy in jou {{link}}globale privaatheidinstellings{{/ link}} gestel het.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2019-01-08 10:15:57 GMT
Translated by:
Melisa (melbrown)
Last updated by:
Cvetan Cvetanov (cvetan)
References:
 • admin/locale.php:1038
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Add classes that will be output on this field's container to aid your theme's default styling. Voeg klasse by wat sal afvoer in hierdie veld se houer om jou tema se standaard stilering te help. Details

Add classes that will be output on this field's container to aid your theme's default styling.

Voeg klasse by wat sal afvoer in hierdie veld se houer om jou tema se standaard stilering te help.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2019-01-08 13:55:21 GMT
Translated by:
Melisa (melbrown)
Last updated by:
Cvetan Cvetanov (cvetan)
References:
 • admin/locale.php:943
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Choose how you want to handle this form's data storage. Kies hoe jy hierdie vorm se data wil stoor. Details

Choose how you want to handle this form's data storage.

Kies hoe jy hierdie vorm se data wil stoor.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2019-10-30 12:08:58 GMT
Translated by:
Melisa (melbrown)
Last updated by:
Cvetan Cvetanov (cvetan)
References:
 • admin/locale.php:831
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
We've detected your server will allow uploads up to %(maxUpload)sMB in size currently. You can set a lower limit than this using the input below, however if you want uploads of more than %(maxUpload)sMB you'll need to adjust this in your server PHP.ini settings. Ons het vasgestel dat jou bediener tans tot %sMB oplaai in grootte. Jy kan 'n laer limiet hier stel as jy die onderstaande invoer gebruik, maar as jy meer as %sMB wil oplaai, moet jy dit in jou bediener PHP.ini-instellings aanpas. Details

We've detected your server will allow uploads up to %(maxUpload)sMB in size currently. You can set a lower limit than this using the input below, however if you want uploads of more than %(maxUpload)sMB you'll need to adjust this in your server PHP.ini settings.

Ons het vasgestel dat jou bediener tans tot %sMB oplaai in grootte. Jy kan 'n laer limiet hier stel as jy die onderstaande invoer gebruik, maar as jy meer as %sMB wil oplaai, moet jy dit in jou bediener PHP.ini-instellings aanpas.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2019-01-08 14:20:45 GMT
Translated by:
Melisa (melbrown)
Last updated by:
Cvetan Cvetanov (cvetan)
References:
 • admin/locale.php:585
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Post type Artikel Tipe Details

Post type

Artikel Tipe

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2019-01-08 14:40:42 GMT
Translated by:
Melisa (melbrown)
Last updated by:
Cvetan Cvetanov (cvetan)
References:
 • admin/locale.php:453
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Allow users to submit post data with this field. By default, this will create new posts, but you can assign it to any post type in the {{strong}}Settings{{/strong}} tab. Laat gebruikers toe om plasingsdata met hierdie veld in te dien. Standaard sal dit nuwe plasings skep, maar jy kan dit aan enige plasing tipe op die Verstellings-oortjie toewys. Details

Allow users to submit post data with this field. By default, this will create new posts, but you can assign it to any post type in the {{strong}}Settings{{/strong}} tab.

Laat gebruikers toe om plasingsdata met hierdie veld in te dien. Standaard sal dit nuwe plasings skep, maar jy kan dit aan enige plasing tipe op die Verstellings-oortjie toewys.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2019-01-10 13:13:37 GMT
Translated by:
Melisa (melbrown)
Last updated by:
Cvetan Cvetanov (cvetan)
References:
 • admin/locale.php:452
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Please input a valid international phone number. Voer asseblief 'n geldige internasionale telefoonnommer in Details

Please input a valid international phone number.

Voer asseblief 'n geldige internasionale telefoonnommer in

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-10-29 13:52:59 GMT
Translated by:
Eugene (ebrown)
Last updated by:
Cvetan Cvetanov (cvetan)
References:
 • library/fields/phone.php:369
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
You exceeded the allowed amount of numbers. Please check again. Jy het die toegelate hoeveelheid getalle oorskry. Gaan asseblief weer na Details

You exceeded the allowed amount of numbers. Please check again.

Jy het die toegelate hoeveelheid getalle oorskry. Gaan asseblief weer na

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2019-01-16 11:20:40 GMT
Translated by:
Melisa (melbrown)
Last updated by:
Cvetan Cvetanov (cvetan)
References:
 • library/fields/phone.php:359
 • library/fields/phone.php:449
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
At least one of these fields is required: Post Title, Post Excerpt or Post Content. Ten minste een van hierdie velde is nodig: Artikel Titel, Artikel-uittreksel of Artikel-inhoud Details

At least one of these fields is required: Post Title, Post Excerpt or Post Content.

Ten minste een van hierdie velde is nodig: Artikel Titel, Artikel-uittreksel of Artikel-inhoud

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2019-01-16 11:29:05 GMT
Translated by:
Melisa (melbrown)
Last updated by:
Cvetan Cvetanov (cvetan)
References:
 • library/fields/postdata.php:679
 • library/fields/postdata.php:687
 • library/fields/postdata.php:695
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
This field is required. Please input a valid minute. Hierdie veld word vereis. Voer asseblief 'n geldige minuut in Details

This field is required. Please input a valid minute.

Hierdie veld word vereis. Voer asseblief 'n geldige minuut in

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-10-30 12:07:21 GMT
Translated by:
Eugene (ebrown)
Last updated by:
Cvetan Cvetanov (cvetan)
References:
 • library/fields/time.php:524
 • library/fields/time.php:650
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
This field is required. Please input a valid URL. Hierdie veld word vereis. Voer asseblief 'n geldige uur in Details

This field is required. Please input a valid URL.

Hierdie veld word vereis. Voer asseblief 'n geldige uur in

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-10-30 12:07:32 GMT
Translated by:
Eugene (ebrown)
Last updated by:
Cvetan Cvetanov (cvetan)
References:
 • library/fields/website.php:279
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Please input a valid phone number. Voer asseblief 'n geldige telefoonnommer in Details

Please input a valid phone number.

Voer asseblief 'n geldige telefoonnommer in

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-10-30 12:09:28 GMT
Translated by:
Eugene (ebrown)
Last updated by:
Cvetan Cvetanov (cvetan)
References:
 • library/fields/phone.php:349
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
1 2 3
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
with warnings

Export as

Translators