WPMU DEV In Your Language

Translation of Forminator Pro: Afrikaans

1 3 4 5 6 7 220
Prio Original string Translation
Your passwords don't match Jou wagwoorde stem nie ooreen nie Details

Your passwords don't match

Jou wagwoorde stem nie ooreen nie

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-03-19 12:55:43 GMT
Translated by:
Melisa (melbrown)
References:
 • library/fields/password.php:438
 • library/modules/custom-forms/form-templates/template-registration.php:83
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
You must confirm your chosen password Jy moet jou gekose wagwoord bevestig Details

You must confirm your chosen password

Jy moet jou gekose wagwoord bevestig

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-03-19 12:56:20 GMT
Translated by:
Melisa (melbrown)
References:
 • library/fields/password.php:426
 • library/modules/custom-forms/form-templates/template-registration.php:84
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Your password doesn't meet the minimum strength requirement. We recommend using 8 or more characters with a mix of letters, numbers & symbols. Jou wagwoord voldoen nie aan die minimum sterktevereiste nie. Ons beveel aan dat jy 8 of meer karakters gebruik met 'n mengsel van letters, syfers en simbole. Details

Your password doesn't meet the minimum strength requirement. We recommend using 8 or more characters with a mix of letters, numbers & symbols.

Jou wagwoord voldoen nie aan die minimum sterktevereiste nie. Ons beveel aan dat jy 8 of meer karakters gebruik met 'n mengsel van letters, syfers en simbole.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-03-19 12:57:03 GMT
Translated by:
Melisa (melbrown)
References:
 • library/fields/password.php:411
 • library/fields/password.php:503
 • library/modules/custom-forms/form-templates/template-registration.php:81
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Your password is required Jou wagwoord word vereis Details

Your password is required

Jou wagwoord word vereis

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-03-19 12:57:32 GMT
Translated by:
Melisa (melbrown)
References:
 • library/fields/password.php:379
 • library/modules/custom-forms/form-templates/template-login.php:83
 • library/modules/custom-forms/form-templates/template-registration.php:74
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Enter your password Voer jou wagwoord in Details

Enter your password

Voer jou wagwoord in

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-03-19 12:58:00 GMT
Translated by:
Melisa (melbrown)
References:
 • library/fields/password.php:84
 • library/modules/custom-forms/form-templates/template-login.php:85
 • library/modules/custom-forms/form-templates/template-registration.php:76
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Select Year Kies jaar Details

Select Year

Kies jaar

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-03-19 13:03:03 GMT
Translated by:
Melisa (melbrown)
References:
 • library/fields/date.php:738
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Create interactive polls to collect users' opinions, with lots of dynamic options and settings. Skep interaktiewe meningspeilings om gebruikers se opinies te versamel, met baie dinamiese opsies en verstellings. Details

Create interactive polls to collect users' opinions, with lots of dynamic options and settings.

Skep interaktiewe meningspeilings om gebruikers se opinies te versamel, met baie dinamiese opsies en verstellings.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-03-19 13:04:30 GMT
Translated by:
Melisa (melbrown)
References:
 • admin/views/dashboard/widgets/widget-poll.php:31
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Are you sure you want to approve and activate this user? Is jy seker dat jy hierdie gebruiker wil goedkeur en aktiveer? Details

Are you sure you want to approve and activate this user?

Is jy seker dat jy hierdie gebruiker wil goedkeur en aktiveer?

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-03-19 13:04:57 GMT
Translated by:
Melisa (melbrown)
References:
 • admin/views/custom-form/entries/content.php:411
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Approve User Keur gebruiker goed Details

Approve User

Keur gebruiker goed

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-03-19 13:05:24 GMT
Translated by:
Melisa (melbrown)
References:
 • admin/views/custom-form/entries/content.php:410
 • admin/views/custom-form/entries/content.php:416
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
This picker works only when "Evaluation Loader" is set to "Show Loader". Hierdie kieser werk slegs wanneer "Evaluasie-laaier" op "Wys laaier" gestel is. Details

This picker works only when "Evaluation Loader" is set to "Show Loader".

Hierdie kieser werk slegs wanneer "Evaluasie-laaier" op "Wys laaier" gestel is.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-03-27 12:09:26 GMT
Translated by:
Melisa (melbrown)
References:
 • admin/locale.php:1066
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Evaluation loader icon Evaluasie-laaier-ikoon Details

Evaluation loader icon

Evaluasie-laaier-ikoon

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-03-27 12:10:11 GMT
Translated by:
Melisa (melbrown)
References:
 • admin/locale.php:1065
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
You need to select an associated personality for every option. Jy moet 'n gepaardgaande persoonlikheid vir elke opsie kies. Details

You need to select an associated personality for every option.

Jy moet 'n gepaardgaande persoonlikheid vir elke opsie kies.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-03-26 13:36:04 GMT
Translated by:
Melisa (melbrown)
References:
 • admin/locale.php:1050
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
You need to select at least one correct answer before you can add this question. Jy moet ten minste een korrekte antwoord kies voordat jy hierdie vraag kan byvoeg. Details

You need to select at least one correct answer before you can add this question.

Jy moet ten minste een korrekte antwoord kies voordat jy hierdie vraag kan byvoeg.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-03-26 13:36:43 GMT
Translated by:
Melisa (melbrown)
References:
 • admin/locale.php:1049
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Options cannot be empty. You either need to enter answer text or upload an image for the empty options. Opsies kan nie leeg wees nie. Jy moet óf antwoordteks invoer óf 'n beeld oplaai vir die leë opsies. Details

Options cannot be empty. You either need to enter answer text or upload an image for the empty options.

Opsies kan nie leeg wees nie. Jy moet óf antwoordteks invoer óf 'n beeld oplaai vir die leë opsies.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-03-26 13:37:40 GMT
Translated by:
Melisa (melbrown)
References:
 • admin/locale.php:1048
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Note: You can change the color of the loader in the Appearance tab. You have to log in to add a translation. Details

Note: You can change the color of the loader in the Appearance tab.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
untranslated
References:
 • admin/locale.php:1008
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
1 3 4 5 6 7 220
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
with warnings

Export as

Translators