WPMU DEV In Your Language

Translation of Forminator Pro: Polish

1 2 3 11
Prio Original string Translation
Payment amount should be larger than 0. Kwota płatności powinna być większa niż 0 Details

Payment amount should be larger than 0.

Kwota płatności powinna być większa niż 0

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2019-09-26 21:05:34 GMT
Translated by:
Marcin (marcinboberek)
Last updated by:
Cvetan Cvetanov (cvetan)
References:
 • library/fields/stripe.php:462
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
You can add a statement decipher and a description to help you and your customers recognizing the transactions made on this form. Możesz dodać rozszyfrowanie wyciągu i opis, aby pomóc Tobie i Twoim klientom w rozpoznaniu transakcji dokonanych za pomocą tego formularza. Details

You can add a statement decipher and a description to help you and your customers recognizing the transactions made on this form.

Możesz dodać rozszyfrowanie wyciągu i opis, aby pomóc Tobie i Twoim klientom w rozpoznaniu transakcji dokonanych za pomocą tego formularza.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2019-09-26 21:21:38 GMT
Translated by:
Marcin (marcinboberek)
Last updated by:
Cvetan Cvetanov (cvetan)
References:
 • admin/locale.php:519
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Failed to disconnected from this poll Nie udało się odłączyć od tej ankiety Details

Failed to disconnected from this poll

Nie udało się odłączyć od tej ankiety

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2019-01-18 01:10:38 GMT
Translated by:
Remik Woroniecki (remik)
Last updated by:
Cvetan Cvetanov (cvetan)
References:
 • library/addon/admin/class-ajax.php:602
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
How long do you want to retain the poll's submissions for? Jak długo chcesz przechowywać zgłoszenia do ankiety? Details

How long do you want to retain the poll's submissions for?

Jak długo chcesz przechowywać zgłoszenia do ankiety?

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2019-01-18 01:16:07 GMT
Translated by:
Remik Woroniecki (remik)
Last updated by:
Cvetan Cvetanov (cvetan)
References:
 • admin/views/settings/data/polls-privacy.php:23
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Your default setting value is to keep the submissions %s. Ustawieniem domyślnym jest przechowywanie przesyłek %s. Details

Your default setting value is to keep the submissions %s.

Ustawieniem domyślnym jest przechowywanie przesyłek %s.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2019-01-18 01:27:16 GMT
Translated by:
Remik Woroniecki (remik)
Last updated by:
Cvetan Cvetanov (cvetan)
References:
 • admin/locale.php:1040
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Choose how you want to handle this poll's data storage. By default we'll use the configuration you've set in your {{link}}global privacy settings{{/link}}. Wybierz sposób obsługi magazynu danych tej ankiety. Domyślnie użyjemy konfiguracji skonfigurowanej w {{link}} globalnych ustawieniach prywatności {{/ link}}. Details

Choose how you want to handle this poll's data storage. By default we'll use the configuration you've set in your {{link}}global privacy settings{{/link}}.

Wybierz sposób obsługi magazynu danych tej ankiety. Domyślnie użyjemy konfiguracji skonfigurowanej w {{link}} globalnych ustawieniach prywatności {{/ link}}.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2019-01-18 01:34:26 GMT
Translated by:
Remik Woroniecki (remik)
Last updated by:
Cvetan Cvetanov (cvetan)
References:
 • admin/locale.php:1038
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Adjust the default color combinations to match your theme styling. Dostosuj domyślne kombinacje kolorów, aby pasowały do ​​stylu templatki. Details

Adjust the default color combinations to match your theme styling.

Dostosuj domyślne kombinacje kolorów, aby pasowały do ​​stylu templatki.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2019-01-20 00:12:10 GMT
Translated by:
Remik Woroniecki (remik)
Last updated by:
Cvetan Cvetanov (cvetan)
References:
 • admin/locale.php:10
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Deactivate this Google Sheets Integration from this Poll. Odłącz tę integrację Arkuszy Google od tej ankiety. Details

Deactivate this Google Sheets Integration from this Poll.

Odłącz tę integrację Arkuszy Google od tej ankiety.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2019-01-20 00:17:48 GMT
Translated by:
Remik Woroniecki (remik)
Last updated by:
Cvetan Cvetanov (cvetan)
References:
 • addons/pro/googlesheet/class-forminator-addon-googlesheet-poll-settings.php:115
 • addons/pro/googlesheet/class-forminator-addon-googlesheet-poll-settings.php:248
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Google Sheets failed to process submitted data. Please check your poll and try again Google nie udało się przetworzyć przesłanych danych. Sprawdź swoją ankietę i spróbuj ponownie Details

Google Sheets failed to process submitted data. Please check your poll and try again

Google nie udało się przetworzyć przesłanych danych. Sprawdź swoją ankietę i spróbuj ponownie

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2019-01-20 00:18:46 GMT
Translated by:
Remik Woroniecki (remik)
Last updated by:
Cvetan Cvetanov (cvetan)
References:
 • addons/pro/googlesheet/class-forminator-addon-googlesheet-poll-hooks.php:48
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Name your new poll, then let's start building! Nazwij swoją nową ankietę, a następnie zacznij budować! Details

Name your new poll, then let's start building!

Nazwij swoją nową ankietę, a następnie zacznij budować!

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2019-01-20 16:07:51 GMT
Translated by:
Remik Woroniecki (remik)
Last updated by:
Cvetan Cvetanov (cvetan)
References:
 • admin/classes/class-admin-l10n.php:117
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Deactivate this Trello Integration from this Poll. Odłącz tę integrację Trello od tej ankiety. Details

Deactivate this Trello Integration from this Poll.

Odłącz tę integrację Trello od tej ankiety.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2019-01-20 16:09:08 GMT
Translated by:
Remik Woroniecki (remik)
Last updated by:
Cvetan Cvetanov (cvetan)
References:
 • addons/pro/trello/class-forminator-addon-trello-poll-settings.php:122
 • addons/pro/trello/class-forminator-addon-trello-poll-settings.php:255
 • addons/pro/trello/class-forminator-addon-trello-poll-settings.php:395
 • addons/pro/trello/class-forminator-addon-trello-poll-settings.php:640
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Deactivate this Slack Integration from this Poll. Odłącz tę integrację luki od tej ankiety. Details

Deactivate this Slack Integration from this Poll.

Odłącz tę integrację luki od tej ankiety.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2019-01-20 16:10:25 GMT
Translated by:
Remik Woroniecki (remik)
Last updated by:
Cvetan Cvetanov (cvetan)
References:
 • addons/pro/slack/class-forminator-addon-slack-poll-settings.php:130
 • addons/pro/slack/class-forminator-addon-slack-poll-settings.php:238
 • addons/pro/slack/class-forminator-addon-slack-poll-settings.php:393
 • addons/pro/slack/class-forminator-addon-slack-poll-settings.php:507
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
By default Forminator Polls can be configured to connect with these third parties: Domyślnie Forminator można skonfigurować tak, aby łączył się z tymi usługami stron trzecich: Details

By default Forminator Polls can be configured to connect with these third parties:

Domyślnie Forminator można skonfigurować tak, aby łączył się z tymi usługami stron trzecich:

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-12-25 17:36:06 GMT
Translated by:
Kris (info41268)
Last updated by:
Cvetan Cvetanov (cvetan)
References:
 • library/modules/polls/protection/policy-text.php:42
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
modules per page Moduły na stronę Details

modules per page

Moduły na stronę

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2019-01-20 16:11:22 GMT
Translated by:
Remik Woroniecki (remik)
Last updated by:
Cvetan Cvetanov (cvetan)
References:
 • admin/views/settings/tab-pagination.php:28
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Conditions Warunek Details

Conditions

Warunek

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-12-26 16:15:19 GMT
Translated by:
Kris (info41268)
Last updated by:
Cvetan Cvetanov (cvetan)
References:
 • admin/locale.php:669
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
1 2 3 11
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
with warnings

Export as

Translators