WPMU DEV In Your Language

Translation of Forminator Pro: Polish

1 2 3 149
Prio Original string Translation
Error: Your form ID doesn't exist! Błąd: Twój ID nie istnieje! Details

Error: Your form ID doesn't exist!

Błąd: Twój ID nie istnieje!

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-09-26 21:03:15 GMT
Translated by:
Marcin (marcinboberek)
References:
 • library/modules/custom-forms/front/front-action.php:300
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Error: Form object is corrupted! Błąd: Obiekt formularza jest uszkodzony! Details

Error: Form object is corrupted!

Błąd: Obiekt formularza jest uszkodzony!

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-09-26 21:03:45 GMT
Translated by:
Marcin (marcinboberek)
References:
 • library/modules/custom-forms/front/front-action.php:294
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Error: Stripe field doesn't exist in your form! Błąd: Pole pasków nie istnieje w Twoim formularzu! Details

Error: Stripe field doesn't exist in your form!

Błąd: Pole pasków nie istnieje w Twoim formularzu!

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-09-26 21:04:40 GMT
Translated by:
Marcin (marcinboberek)
References:
 • library/modules/custom-forms/front/front-action.php:288
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Your Payment ID is empty! Twój identyfikator płatności jest pusty! Details

Your Payment ID is empty!

Twój identyfikator płatności jest pusty!

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-09-26 21:05:07 GMT
Translated by:
Marcin (marcinboberek)
References:
 • library/fields/stripe.php:442
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Payment amount should be larger than 0 Kwota płatności powinna być większa niż 0 Details

Payment amount should be larger than 0

Kwota płatności powinna być większa niż 0

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-09-26 21:05:34 GMT
Translated by:
Marcin (marcinboberek)
References:
 • library/fields/stripe.php:437
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
I'll check this later Sprawdzę to później Details

I'll check this later

Sprawdzę to później

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-09-26 21:05:47 GMT
Translated by:
Marcin (marcinboberek)
References:
 • admin/views/dashboard/stripe-notice.php:89
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Following are the forms which are affected by this updated. We recommend going through each of them and follow the recommendations above: Poniżej znajdują się formularze, których dotyczy ta aktualizacja. Zalecamy przejrzenie każdego z nich i przestrzeganie powyższych zaleceń: Details

Following are the forms which are affected by this updated. We recommend going through each of them and follow the recommendations above:

Poniżej znajdują się formularze, których dotyczy ta aktualizacja. Zalecamy przejrzenie każdego z nich i przestrzeganie powyższych zaleceń:

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-09-26 21:06:14 GMT
Translated by:
Marcin (marcinboberek)
References:
 • admin/views/dashboard/stripe-notice.php:65
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Affected Forms Dotknięte formularze Details

Affected Forms

Dotknięte formularze

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-09-26 21:10:03 GMT
Translated by:
Marcin (marcinboberek)
References:
 • admin/views/dashboard/stripe-notice.php:63
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Make sure that Stripe field settings are mapped correctly after the update. There are some new settings worth checking as well. Upewnij się, że ustawienia pola Stripe są poprawnie odwzorowane po aktualizacji. Warto też sprawdzić nowe ustawienia. Details

Make sure that Stripe field settings are mapped correctly after the update. There are some new settings worth checking as well.

Upewnij się, że ustawienia pola Stripe są poprawnie odwzorowane po aktualizacji. Warto też sprawdzić nowe ustawienia.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-09-26 21:10:20 GMT
Translated by:
Marcin (marcinboberek)
References:
 • admin/views/dashboard/stripe-notice.php:55
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Preview your form to ensure that the Stripe field is matching with other form fields' styles. Wyświetl podgląd formularza, aby upewnić się, że pole Stripe jest zgodne ze stylami innych pól formularza. Details

Preview your form to ensure that the Stripe field is matching with other form fields' styles.

Wyświetl podgląd formularza, aby upewnić się, że pole Stripe jest zgodne ze stylami innych pól formularza.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-09-26 21:11:01 GMT
Translated by:
Marcin (marcinboberek)
References:
 • admin/views/dashboard/stripe-notice.php:53
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
There isn't any label added to the Stripe field for existing forms. We recommend adding a label such as "%1$sCredit/Debit Card%2$s" to your Stripe field. Nie ma żadnej etykiety dodanej do pola Stripe dla istniejących formularzy. Zalecamy dodanie etykiety w polu "%1$sCredit/Debit Card%2$s" w polu Stripe. Details

There isn't any label added to the Stripe field for existing forms. We recommend adding a label such as "%1$sCredit/Debit Card%2$s" to your Stripe field.

Nie ma żadnej etykiety dodanej do pola Stripe dla istniejących formularzy. Zalecamy dodanie etykiety w polu "%1$sCredit/Debit Card%2$s" w polu Stripe.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-09-26 21:11:28 GMT
Translated by:
Marcin (marcinboberek)
References:
 • admin/views/dashboard/stripe-notice.php:51
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Your existing forms with Stripe field are automatically updated. However, we recommend checking the following to ensure they work fine: Twoje istniejące formularze z polem Stripe są automatycznie aktualizowane. Zalecamy jednak sprawdzenie następujących elementów, aby upewnić się, że działają poprawnie: Details

Your existing forms with Stripe field are automatically updated. However, we recommend checking the following to ensure they work fine:

Twoje istniejące formularze z polem Stripe są automatycznie aktualizowane. Zalecamy jednak sprawdzenie następujących elementów, aby upewnić się, że działają poprawnie:

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-09-26 21:12:17 GMT
Translated by:
Marcin (marcinboberek)
References:
 • admin/views/dashboard/stripe-notice.php:47
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Recommendations Rekomendacje Details

Recommendations

Rekomendacje

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-09-26 21:12:22 GMT
Translated by:
Marcin (marcinboberek)
References:
 • admin/views/custom-form/popup/import-cf7.php:411
 • admin/views/dashboard/stripe-notice.php:45
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
We have replaced the Stripe Checkout modal with Stripe Elements to make our Stripe integration %1$sSCA compliant%2$s. The Stripe field now adds an inline field to collect your customer's credit or debit card details. Zastąpiliśmy moduł Stripe Checkout elementami Stripe Elements, aby nasza integracja pasków była zgodna w %1$sSCA compliant%2$s Pole Stripe dodaje teraz pole śródliniowe do zbierania danych karty kredytowej lub debetowej klienta. Details

We have replaced the Stripe Checkout modal with Stripe Elements to make our Stripe integration %1$sSCA compliant%2$s. The Stripe field now adds an inline field to collect your customer's credit or debit card details.

Zastąpiliśmy moduł Stripe Checkout elementami Stripe Elements, aby nasza integracja pasków była zgodna w %1$sSCA compliant%2$s Pole Stripe dodaje teraz pole śródliniowe do zbierania danych karty kredytowej lub debetowej klienta.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-09-26 21:13:01 GMT
Translated by:
Marcin (marcinboberek)
References:
 • admin/views/dashboard/stripe-notice.php:35
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Stripe is SCA compliant Stripe jest zgodny z SCA Details

Stripe is SCA compliant

Stripe jest zgodny z SCA

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-09-26 21:13:17 GMT
Translated by:
Marcin (marcinboberek)
References:
 • admin/views/dashboard/stripe-notice.php:33
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
1 2 3 149
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
with warnings

Export as

Translators