WPMU DEV In Your Language

Translation of Hub Reports: Xhosa

1 2 3 4 5 7
Prio Original string Translation
GZIP Compression Ukunciphisa kwe-Gzip Details

GZIP Compression

Ukunciphisa kwe-Gzip

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-03-29 22:10:13 GMT
Translated by:
Lindeni Mahlalela (mahlamusa)
References:
 • wp-content/plugins/wpmudev-reports/classes/reports_html.php:1818
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Current Expiry Ukuphela kwexesha okwangoku Details

Current Expiry

Ukuphela kwexesha okwangoku

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-03-29 22:10:38 GMT
Translated by:
Lindeni Mahlalela (mahlamusa)
References:
 • wp-content/plugins/wpmudev-reports/classes/reports_html.php:1810
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Recommended Expiry Ixesha elinconywayo lokuphelelwa ixesha Details

Recommended Expiry

Ixesha elinconywayo lokuphelelwa ixesha

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-03-29 22:14:15 GMT
Translated by:
Lindeni Mahlalela (mahlamusa)
References:
 • wp-content/plugins/wpmudev-reports/classes/reports_html.php:1809
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
File Type Uhlobo lwefayili Details

File Type

Uhlobo lwefayili

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-03-29 22:14:30 GMT
Translated by:
Lindeni Mahlalela (mahlamusa)
References:
 • wp-content/plugins/wpmudev-reports/classes/reports_html.php:1808
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Recommended cache settings are enabled for all file types. Izicwangciso zecache ezicetywayo zinikwe amandla kuzo zonke inhlobo zefayile. Details

Recommended cache settings are enabled for all file types.

Izicwangciso zecache ezicetywayo zinikwe amandla kuzo zonke inhlobo zefayile.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-04-01 15:54:59 GMT
Translated by:
Lindeni Mahlalela (mahlamusa)
References:
 • wp-content/plugins/wpmudev-reports/classes/reports_html.php:1805
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
%s of your file types don’t meet the recommended expiry period. %s yeenhlobo zakho zeefayile azihlangabezani nexesha elicetywayo lokuphelelwa yisikhathi. Details

%s of your file types don’t meet the recommended expiry period.

%s yeenhlobo zakho zeefayile azihlangabezani nexesha elicetywayo lokuphelelwa yisikhathi.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-04-01 15:57:41 GMT
Translated by:
Lindeni Mahlalela (mahlamusa)
References:
 • wp-content/plugins/wpmudev-reports/classes/reports_html.php:1803
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Caching stores temporary data on your visitors devices so they don't have to download stuff twice if they don't have to. This results in a much faster second time round page load speed. I-Caching igcina idatha okwesikhashaba kumadivayisi abakhnkethi bewebhusayithi yakho ukuba bangalayishi kabini into enye uma kunganyenzelekile. Oku kubangela ukukhawuleza kwekhasi xa lilayoishwa ngokwesibini. Details

Caching stores temporary data on your visitors devices so they don't have to download stuff twice if they don't have to. This results in a much faster second time round page load speed.

I-Caching igcina idatha okwesikhashaba kumadivayisi abakhnkethi bewebhusayithi yakho ukuba bangalayishi kabini into enye uma kunganyenzelekile. Oku kubangela ukukhawuleza kwekhasi xa lilayoishwa ngokwesibini.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-04-01 16:01:50 GMT
Translated by:
Lindeni Mahlalela (mahlamusa)
References:
 • wp-content/plugins/wpmudev-reports/classes/reports_html.php:1801
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Browser Caching Okugcinwa kwi-Browser Details

Browser Caching

Okugcinwa kwi-Browser

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-04-02 07:21:03 GMT
Translated by:
Lindeni Mahlalela (mahlamusa)
References:
 • wp-content/plugins/wpmudev-reports/classes/reports_html.php:1800
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
No audit events have been recorded in the last reporting period. Akukho ziganeko zophicotho zincwadi ezirekhodiweyo kwixesha lokugqibela lokubika. Details

No audit events have been recorded in the last reporting period.

Akukho ziganeko zophicotho zincwadi ezirekhodiweyo kwixesha lokugqibela lokubika.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-04-02 06:33:39 GMT
Translated by:
Lindeni Mahlalela (mahlamusa)
References:
 • wp-content/plugins/wpmudev-reports/classes/reports_html.php:1700
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Logged Ingene Details

Logged

Ingene

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-04-02 06:33:49 GMT
Translated by:
Lindeni Mahlalela (mahlamusa)
References:
 • wp-content/plugins/wpmudev-reports/classes/reports_html.php:1698
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Event Isiganeko Details

Event

Isiganeko

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-04-02 06:33:58 GMT
Translated by:
Lindeni Mahlalela (mahlamusa)
References:
 • wp-content/plugins/wpmudev-reports/classes/reports_html.php:1698
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Type Uhlobo Details

Type

Uhlobo

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-04-02 06:34:05 GMT
Translated by:
Lindeni Mahlalela (mahlamusa)
References:
 • wp-content/plugins/wpmudev-reports/classes/reports_html.php:1698
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Here is a summary of events that happened behind the scenes on your site. Nantsi isishwankathelo seziganeko ezenzeka emva kweembonakalo kwisayithi lakho. Details

Here is a summary of events that happened behind the scenes on your site.

Nantsi isishwankathelo seziganeko ezenzeka emva kweembonakalo kwisayithi lakho.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-04-02 06:34:38 GMT
Translated by:
Lindeni Mahlalela (mahlamusa)
References:
 • wp-content/plugins/wpmudev-reports/classes/reports_html.php:1695
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
IP Lockouts Ukukhutshwa kwe IP Details

IP Lockouts

Ukukhutshwa kwe IP

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-04-02 06:34:57 GMT
Translated by:
Lindeni Mahlalela (mahlamusa)
References:
 • wp-content/plugins/wpmudev-reports/classes/reports_html.php:1678,
 • wp-content/plugins/wpmudev-reports/classes/reports_html.php:1604
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
more scan issue(s) Eminye imiba yokukhangela Details

more scan issue(s)

Eminye imiba yokukhangela

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-04-02 06:35:27 GMT
Translated by:
Lindeni Mahlalela (mahlamusa)
References:
 • wp-content/plugins/wpmudev-reports/classes/reports_html.php:1660
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
1 2 3 4 5 7
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
with warnings

Export as

Translators