WPMU DEV In Your Language

Translation of Hub Reports: Xhosa

1 8 9 10 11
Prio Original string Translation
Login Lockouts Ukukhutshwa ekungenini Details

Login Lockouts

Ukukhutshwa ekungenini

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-04-02 06:44:26 GMT
Translated by:
Lindeni Mahlalela (mahlamusa)
References:
 • wp-content/plugins/wpmudev-reports/classes/reports_html.php:631
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Last Lockout Ukukhutshwa kokugqibela Details

Last Lockout

Ukukhutshwa kokugqibela

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-04-02 06:44:34 GMT
Translated by:
Lindeni Mahlalela (mahlamusa)
References:
 • wp-content/plugins/wpmudev-reports/classes/reports_html.php:628
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Your domain is currently clean. Idilesi yakho ngoku ihlambulukile. Details

Your domain is currently clean.

Idilesi yakho ngoku ihlambulukile.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-04-02 06:44:44 GMT
Translated by:
Lindeni Mahlalela (mahlamusa)
References:
 • wp-content/plugins/wpmudev-reports/classes/reports_html.php:617
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Your website is currently on Google's blacklist! Please contact your developer for help resolving this issue. Iwebhusayithi yakho okwangoku kuluhlu lwabagxothiwe kwi-Google! Nceda uqhagamshelane nomqhubi wakho ukuze ancede ukuxazulula le ngxaki. Details

Your website is currently on Google's blacklist! Please contact your developer for help resolving this issue.

Iwebhusayithi yakho okwangoku kuluhlu lwabagxothiwe kwi-Google! Nceda uqhagamshelane nomqhubi wakho ukuze ancede ukuxazulula le ngxaki.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-04-02 06:45:25 GMT
Translated by:
Lindeni Mahlalela (mahlamusa)
References:
 • wp-content/plugins/wpmudev-reports/classes/reports_html.php:614
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Blacklist status is temporarily unavailable. Isimo sokukhutshwa asifumaneki okwethutyana. Details

Blacklist status is temporarily unavailable.

Isimo sokukhutshwa asifumaneki okwethutyana.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-04-02 06:42:10 GMT
Translated by:
Lindeni Mahlalela (mahlamusa)
References:
 • wp-content/plugins/wpmudev-reports/classes/reports_html.php:611
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
If Google detects malware on this site it will be added to it's blacklist. Here is the current status: Ukuba i-Google ikufumanisa i-malware kule sayithi iya kudibaniswa kuluhlu lwabo lwabakhutshiweko. Nantsi imeko yangoku: Details

If Google detects malware on this site it will be added to it's blacklist. Here is the current status:

Ukuba i-Google ikufumanisa i-malware kule sayithi iya kudibaniswa kuluhlu lwabo lwabakhutshiweko. Nantsi imeko yangoku:

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-04-02 06:41:17 GMT
Translated by:
Lindeni Mahlalela (mahlamusa)
References:
 • wp-content/plugins/wpmudev-reports/classes/reports_html.php:606
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
We're checking Google's blacklist every 6 hours to see if this site is malware free. Sihlolisisa uluhlu lwe-Google lwabagxothiwe zonke iiyure ezingama-6 ukuze sibone ukuba le ndawo ayinamagciwane na. Details

We're checking Google's blacklist every 6 hours to see if this site is malware free.

Sihlolisisa uluhlu lwe-Google lwabagxothiwe zonke iiyure ezingama-6 ukuze sibone ukuba le ndawo ayinamagciwane na.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-04-02 06:39:40 GMT
Translated by:
Lindeni Mahlalela (mahlamusa)
References:
 • wp-content/plugins/wpmudev-reports/classes/reports_html.php:604
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Last Report Ingxelo youkugqibela Details

Last Report

Ingxelo youkugqibela

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-04-02 07:03:20 GMT
Translated by:
Lindeni Mahlalela (mahlamusa)
References:
 • wp-content/plugins/wpmudev-reports/classes/reports_html.php:203
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Enabled Ivunyelwe Details

Enabled

Ivunyelwe

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-04-02 07:03:29 GMT
Translated by:
Lindeni Mahlalela (mahlamusa)
References:
 • wp-content/plugins/wpmudev-reports/classes/reports_html.php:401
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Disabled Ayivunyelwe Details

Disabled

Ayivunyelwe

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-04-02 07:04:30 GMT
Translated by:
Lindeni Mahlalela (mahlamusa)
References:
 • wp-content/plugins/wpmudev-reports/classes/reports_html.php:372,
 • wp-content/plugins/wpmudev-reports/classes/reports_html.php:404
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Your website is not backed up! Iwebhusayithi yakho ayinaso asipele esigciniwe! Details

Your website is not backed up!

Iwebhusayithi yakho ayinaso asipele esigciniwe!

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-04-02 07:05:02 GMT
Translated by:
Lindeni Mahlalela (mahlamusa)
References:
 • wp-content/plugins/wpmudev-reports/classes/reports_html.php:170
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Your website hasn't been backed up in over a week which means you run the risk of losing critical data and files. Iwebhusayithi yakho ayiyenzelwanga isipele ngaphezu kweveki oku kuthetha ukuba ubeka ingozi yokulahlekelwa iinkcukacha kunye neefayile ezibalulekileyo. Details

Your website hasn't been backed up in over a week which means you run the risk of losing critical data and files.

Iwebhusayithi yakho ayiyenzelwanga isipele ngaphezu kweveki oku kuthetha ukuba ubeka ingozi yokulahlekelwa iinkcukacha kunye neefayile ezibalulekileyo.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-04-02 07:05:55 GMT
Translated by:
Lindeni Mahlalela (mahlamusa)
References:
 • wp-content/plugins/wpmudev-reports/classes/reports_html.php:167
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Your website is all backed up. Iwebusayithi yakho inesipele. Details

Your website is all backed up.

Iwebusayithi yakho inesipele.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-04-02 07:06:19 GMT
Translated by:
Lindeni Mahlalela (mahlamusa)
References:
 • wp-content/plugins/wpmudev-reports/classes/reports_html.php:164
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Storage Used Isikhala sokugcina esisebenzile Details

Storage Used

Isikhala sokugcina esisebenzile

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-04-02 07:06:43 GMT
Translated by:
Lindeni Mahlalela (mahlamusa)
References:
 • wp-content/plugins/wpmudev-reports/classes/reports_html.php:156
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Not Scheduled Akuhlelwanga Details

Not Scheduled

Akuhlelwanga

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-04-02 07:06:57 GMT
Translated by:
Lindeni Mahlalela (mahlamusa)
References:
 • wp-content/plugins/wpmudev-reports/classes/reports_html.php:152,
 • wp-content/plugins/wpmudev-reports/classes/reports_html.php:148,
 • wp-content/plugins/wpmudev-reports/classes/reports_html.php:2649
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
1 8 9 10 11
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
with warnings

Export as

Translators