WPMU DEV In Your Language

Translation of Hustle: Afrikaans

1 130 131 132 133 134 170
Prio Original string Translation
By default Hustle optionally use these third party integrations: Hustle gebruik standaard opsioneel van hierdie derdeparty-integrasies: Details

By default Hustle optionally use these third party integrations:

Hustle gebruik standaard opsioneel van hierdie derdeparty-integrasies:

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-12-19 15:11:08 GMT
Translated by:
Melisa (melbrown)
References:
 • views/general/policy-text.php:96
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
If your forms use either built-in or external third party services, in this section you should mention any third parties and its privacy policy. As jou vorms ingeboude of eksterne derdeparty-dienste gebruik, moet jy in hierdie afdeling enige derde partye en hul privaatheidsbeleid noem. Details

If your forms use either built-in or external third party services, in this section you should mention any third parties and its privacy policy.

As jou vorms ingeboude of eksterne derdeparty-dienste gebruik, moet jy in hierdie afdeling enige derde partye en hul privaatheidsbeleid noem.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-12-19 15:12:08 GMT
Translated by:
Melisa (melbrown)
References:
 • views/general/policy-text.php:89
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Third Parties Derde Partye Details

Third Parties

Derde Partye

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-12-19 15:12:21 GMT
Translated by:
Melisa (melbrown)
References:
 • views/general/policy-text.php:86
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
All collected data might be shown publicly and we send it to our workers or contractors to perform necessary actions based on the form submission. Alle versamelde data kan in die openbaar vertoon word en ons stuur dit aan ons werkers of kontrakteurs om nodige aksies uit te voer gebaseer op die vormsubmissie. Details

All collected data might be shown publicly and we send it to our workers or contractors to perform necessary actions based on the form submission.

Alle versamelde data kan in die openbaar vertoon word en ons stuur dit aan ons werkers of kontrakteurs om nodige aksies uit te voer gebaseer op die vormsubmissie.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-12-19 15:14:44 GMT
Translated by:
Melisa (melbrown)
References:
 • views/general/policy-text.php:84
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Where we send your data Waarheen ons jou data stuur Details

Where we send your data

Waarheen ons jou data stuur

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-12-19 15:15:27 GMT
Translated by:
Melisa (melbrown)
References:
 • views/general/policy-text.php:81
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
When visitors or users submit a form or view a module we retain the data for 30 days. Wanneer besoekers of gebruikers 'n vorm indien of na 'n module kyk, behou ons die data vir 30 dae. Details

When visitors or users submit a form or view a module we retain the data for 30 days.

Wanneer besoekers of gebruikers 'n vorm indien of na 'n module kyk, behou ons die data vir 30 dae.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-12-19 15:19:24 GMT
Translated by:
Melisa (melbrown)
References:
 • views/general/policy-text.php:79
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
How long we retain your data Hoe lank ons jou data behou Details

How long we retain your data

Hoe lank ons jou data behou

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-12-20 13:47:25 GMT
Translated by:
Melisa (melbrown)
References:
 • views/general/policy-text.php:61
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
When visitors or users submit a form or view a module, we capture the %1$sIP Address%2$s for analyisis purposes. We also capture the %1$semail address%2$s and might capture other personal data included in the form fields. Wanneer besoekers of gebruikers 'n vorm indien na 'n module kyk, lê ons die %1$sIP adres%2$s vir analitiese doeleindes vas. Ons lê ook die %1$se-pos adres%2$s vas en moontlik ander persoonlike data wat in die vorm velde ingesluit is. Details

When visitors or users submit a form or view a module, we capture the %1$sIP Address%2$s for analyisis purposes. We also capture the %1$semail address%2$s and might capture other personal data included in the form fields.

Wanneer besoekers of gebruikers 'n vorm indien na 'n module kyk, lê ons die %1$sIP adres%2$s vir analitiese doeleindes vas. Ons lê ook die %1$se-pos adres%2$s vas en moontlik ander persoonlike data wat in die vorm velde ingesluit is.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Comment:
translators: 1. opening 'strong' tag, 2. closing 'strong' tag
Date added:
2020-06-02 11:28:38 GMT
Translated by:
Melisa (melbrown)
References:
 • views/general/policy-text.php:51
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Suggested text: Voorgestelde teks: Details

Suggested text:

Voorgestelde teks:

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-12-20 14:51:50 GMT
Translated by:
Melisa (melbrown)
References:
 • views/general/policy-text.php:47,
 • views/general/policy-text.php:78,
 • views/general/policy-text.php:83,
 • views/general/policy-text.php:122
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Note: In this section you should include any personal data you collected and which form captures personal data to give users more relevant information. You should also include an explanation of why this data is needed. The explanation must note either the legal basis for your data collection and retention of the active consent the user has given. Let wel: In hierdie afdeling moet jy enige persoonlike data wat jy ingesamel het, insluit en watter vorm persoonlike inligting vaslê om gebruikers meer relevante inligting te gee. Jy moet ook 'n verduideliking insluit van hoekom hierdie inligting benodig word. Die verduideliking moet die regsgrondslag vir jou data-insameling en die behoud van die aktiewe toestemming wat die gebruiker gegee het, oplet. Details

Note: In this section you should include any personal data you collected and which form captures personal data to give users more relevant information. You should also include an explanation of why this data is needed. The explanation must note either the legal basis for your data collection and retention of the active consent the user has given.

Let wel: In hierdie afdeling moet jy enige persoonlike data wat jy ingesamel het, insluit en watter vorm persoonlike inligting vaslê om gebruikers meer relevante inligting te gee. Jy moet ook 'n verduideliking insluit van hoekom hierdie inligting benodig word. Die verduideliking moet die regsgrondslag vir jou data-insameling en die behoud van die aktiewe toestemming wat die gebruiker gegee het, oplet.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-01-07 08:47:24 GMT
Translated by:
Melisa (melbrown)
References:
 • views/general/policy-text.php:39
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
By default, Hustle captures the %1$sIP Address%2$s for each conversion and for each view only if the "tracking" functionality is enabled. Other personal data such as your %1$sname%2$s and %1$semail address%2$s may also be captured, depending on the form fields. Hustle lê standaard die %1$sIP-adres%2$s vas vir elke omskakeling en vir elke beskouing slegs as die volging-funksie geaktiveer is. Ander persoonlike data soos jou %1$snaam%2$s en %1$se-posadres%2$s kan ook vasgelê word, afhangende van die vorm velde. Details

By default, Hustle captures the %1$sIP Address%2$s for each conversion and for each view only if the "tracking" functionality is enabled. Other personal data such as your %1$sname%2$s and %1$semail address%2$s may also be captured, depending on the form fields.

Hustle lê standaard die %1$sIP-adres%2$s vas vir elke omskakeling en vir elke beskouing slegs as die volging-funksie geaktiveer is. Ander persoonlike data soos jou %1$snaam%2$s en %1$se-posadres%2$s kan ook vasgelê word, afhangende van die vorm velde.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Comment:
translators: 1. opening 'strong' tag, 2. closing 'strong' tag
Date added:
2020-06-02 11:33:19 GMT
Translated by:
Melisa (melbrown)
References:
 • views/general/policy-text.php:26
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
What personal data do we collect and why? Watter persoonlike data versamel ons en hoekom? Details

What personal data do we collect and why?

Watter persoonlike data versamel ons en hoekom?

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-12-20 13:58:06 GMT
Translated by:
Melisa (melbrown)
References:
 • views/general/policy-text.php:21
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
If you use Hustle to create and embed any Pop-up, Embed, Slide-in, or Social share module, you may need to mention it here to properly distinguish it from other plugins. As jy Hustle gebruik om enige Opwip, Inbed, In-glyer of Sosiaal deel module te skep en in te bed, moet jy dit dalk hier noem om dit van ander Plugins te onderskei. Details

If you use Hustle to create and embed any Pop-up, Embed, Slide-in, or Social share module, you may need to mention it here to properly distinguish it from other plugins.

As jy Hustle gebruik om enige Opwip, Inbed, In-glyer of Sosiaal deel module te skep en in te bed, moet jy dit dalk hier noem om dit van ander Plugins te onderskei.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-03-08 11:24:10 GMT
Translated by:
Melisa (melbrown)
References:
 • views/general/policy-text.php:14
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Which modules collect personal data? Watter modules versamel persoonlike data? Details

Which modules collect personal data?

Watter modules versamel persoonlike data?

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-12-20 14:39:56 GMT
Translated by:
Melisa (melbrown)
References:
 • views/general/policy-text.php:11
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
%s, it appears you have an active WPMU DEV membership but haven't upgraded Hustle to the pro version. You won't lose an any settings upgrading, go for it! %s, dit blyk dat jy 'n aktiewe WPMU DEV-lidmaatskap het, maar het nie Hustle opgedateer na die pro-weergawe nie. Jy sal nie enige verstellings verloor deur op te gradeer nie, gaan daarvoor! Details

%s, it appears you have an active WPMU DEV membership but haven't upgraded Hustle to the pro version. You won't lose an any settings upgrading, go for it!

%s, dit blyk dat jy 'n aktiewe WPMU DEV-lidmaatskap het, maar het nie Hustle opgedateer na die pro-weergawe nie. Jy sal nie enige verstellings verloor deur op te gradeer nie, gaan daarvoor!

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Comment:
translators: user's name
Date added:
2018-12-31 11:15:11 GMT
Translated by:
Melisa (melbrown)
References:
 • inc/class-hustle-notifications.php:474
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
1 130 131 132 133 134 170
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
with warnings

Export as

Translators