WPMU DEV In Your Language

Translation of Hustle: Polish glossary

1 2 3 5
Prio Original string Translation
We use Mailchimp to manage our subscriber list. Their privacy policy can be found here : https://mailchimp.com/legal/privacy/. Używamy MailChimp do zarządzania naszą listą subskrybentów. Ich politykę prywatności można znaleźć tutaj: https://mailchimp.com/legal/privacy/. Details

We use Mailchimp to manage our subscriber list. Their privacy policy can be found here : https://mailchimp.com/legal/privacy/.

Używamy MailChimp do zarządzania naszą listą subskrybentów. Ich politykę prywatności można znaleźć tutaj: https://mailchimp.com/legal/privacy/.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-12-25 17:04:46 GMT
Translated by:
Kris (info41268)
Last updated by:
Danae (millandanae)
References:
 • views/general/policy-text.php:83
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
We use Constant Contact to manage our subscriber. Their privacy policy can be found here : https://www.endurance.com/privacy. Używamy Contant Contact do zarządzania naszym subskrybentem. Ich politykę prywatności można znaleźć tutaj: https://www.endurance.com/privacy. Details

We use Constant Contact to manage our subscriber. Their privacy policy can be found here : https://www.endurance.com/privacy.

Używamy Contant Contact do zarządzania naszym subskrybentem. Ich politykę prywatności można znaleźć tutaj: https://www.endurance.com/privacy.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-12-25 17:06:22 GMT
Translated by:
Kris (info41268)
Last updated by:
Danae (millandanae)
References:
 • views/general/policy-text.php:75
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Constant Contact. Enabled when you activate and setup Constant Contact on Email Collection settings. Contant Contact. Włączone po aktywowaniu i skonfigurowaniu Contant Contact w ustawieniach zbierania poczty e-mail. Details

Constant Contact. Enabled when you activate and setup Constant Contact on Email Collection settings.

Contant Contact. Włączone po aktywowaniu i skonfigurowaniu Contant Contact w ustawieniach zbierania poczty e-mail.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-12-25 17:13:06 GMT
Translated by:
Kris (info41268)
Last updated by:
Danae (millandanae)
References:
 • views/general/policy-text.php:53
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
By default Hustle retains all form submissions and tracking data <strong>forever</strong>. You can delete the stored data in <strong>Hustle</strong> &raquo; <strong>Settings</strong> &raquo; <strong>Privacy Settings</strong>, and under each module's settings. Domyślnie Hustle zachowuje wszystkie formularze i dane śledzenia <strong>na zawsze</strong>. Możesz usunąć przechowywane dane w <strong>Hustle</strong> &raquo; <strong>Ustawienia</strong> &raquo; <strong>Ustawienia prywatności</strong> i w ustawieniach pod każdym modułem. Details

By default Hustle retains all form submissions and tracking data <strong>forever</strong>. You can delete the stored data in <strong>Hustle</strong> &raquo; <strong>Settings</strong> &raquo; <strong>Privacy Settings</strong>, and under each module's settings.

Domyślnie Hustle zachowuje wszystkie formularze i dane śledzenia <strong>na zawsze</strong>. Możesz usunąć przechowywane dane w <strong>Hustle</strong> &raquo; <strong>Ustawienia</strong> &raquo; <strong>Ustawienia prywatności</strong> i w ustawieniach pod każdym modułem.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-12-25 17:21:06 GMT
Translated by:
Kris (info41268)
Last updated by:
Danae (millandanae)
References:
 • views/general/policy-text.php:27
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
By default, Hustle captures the <strong>IP Address</strong> for each conversion and for each view only if the "tracking" functionality is enabled. Other personal data such as your <strong>name</strong> and <strong>email address</strong> may also be captured, depending on the form fields. Domyślnie Hustle przechwytuje <strong> adres IP </strong> dla każdej konwersji i dla każdego widoku tylko wtedy, gdy włączona jest funkcja "śledzenia". Inne dane osobowe, takie jak nazwa <strong> </strong> i <strong> adres e-mail </strong> mogą również zostać przechwycone, w zależności od pól formularza. Details

By default, Hustle captures the <strong>IP Address</strong> for each conversion and for each view only if the "tracking" functionality is enabled. Other personal data such as your <strong>name</strong> and <strong>email address</strong> may also be captured, depending on the form fields.

Domyślnie Hustle przechwytuje <strong> adres IP </strong> dla każdej konwersji i dla każdego widoku tylko wtedy, gdy włączona jest funkcja "śledzenia". Inne dane osobowe, takie jak nazwa <strong> </strong> i <strong> adres e-mail </strong> mogą również zostać przechwycone, w zależności od pól formularza.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2019-01-23 00:21:12 GMT
Translated by:
Remik Woroniecki (remik)
Last updated by:
Danae (millandanae)
References:
 • views/general/policy-text.php:10
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
If you use Hustle to create and embed any Pop-up, Embed, Slide-in, or Social share module, you may need to mention it here to properly distinguish it from other plugins. Jeśli używasz narzędzia Hustle do tworzenia i osadzania dowolnego modułu Pop-up, Wklejka, Slide-in lub Udostępnianie Społecznościowe, konieczne może być wspomnienie o tym tutaj, aby poprawnie odróżnić go od innych wtyczek. Details

If you use Hustle to create and embed any Pop-up, Embed, Slide-in, or Social share module, you may need to mention it here to properly distinguish it from other plugins.

Jeśli używasz narzędzia Hustle do tworzenia i osadzania dowolnego modułu Pop-up, Wklejka, Slide-in lub Udostępnianie Społecznościowe, konieczne może być wspomnienie o tym tutaj, aby poprawnie odróżnić go od innych wtyczek.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-12-25 17:28:35 GMT
Translated by:
Kris (info41268)
Last updated by:
Danae (millandanae)
References:
 • views/general/policy-text.php:4
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
You can find the module's ID in the URL of the module's wizard page: %s. ID modułu można znaleźć w adresie URL strony kreatora modułu: %s Details

You can find the module's ID in the URL of the module's wizard page: %s.

ID modułu można znaleźć w adresie URL strony kreatora modułu: %s

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-11-19 11:08:02 GMT
Translated by:
Kris (info41268)
Last updated by:
Danae (millandanae)
References:
 • views/admin/settings/unsubscribe/shortcode.php:22
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
By default, the Unsubscribe form works for all the modules. If you want to let visitors unsubscribe from specific modules only, add the comma separated module ids in the id attribute. Domyślnie formularz Anulowania Subskrypcji działa dla wszystkich modułów. Jeśli chcesz zezwolić użytkownikom na rezygnację z subskrypcji tylko z określonych modułów, dodaj ID modułów rozdzielanych przecinkami w atrybucie ID. Details

By default, the Unsubscribe form works for all the modules. If you want to let visitors unsubscribe from specific modules only, add the comma separated module ids in the id attribute.

Domyślnie formularz Anulowania Subskrypcji działa dla wszystkich modułów. Jeśli chcesz zezwolić użytkownikom na rezygnację z subskrypcji tylko z określonych modułów, dodaj ID modułów rozdzielanych przecinkami w atrybucie ID.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-11-19 11:09:45 GMT
Translated by:
Kris (info41268)
Last updated by:
Danae (millandanae)
References:
 • views/admin/settings/unsubscribe/shortcode.php:21
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Allow already subscribed user to submit the form Zezwalaj już zasubskrybowanym użytkownikom na przesyłanie formularza Details

Allow already subscribed user to submit the form

Zezwalaj już zasubskrybowanym użytkownikom na przesyłanie formularza

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-11-19 11:11:31 GMT
Translated by:
Kris (info41268)
Last updated by:
Danae (millandanae)
References:
 • views/admin/commons/sui-wizard/templates/tab-integrations.php:73
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
This provider does not have form settings available Ten dostawca nie ma dostępnych ustawień formularza Details

This provider does not have form settings available

Ten dostawca nie ma dostępnych ustawień formularza

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-11-19 11:25:29 GMT
Translated by:
Kris (info41268)
Last updated by:
Danae (millandanae)
References:
 • inc/provider/hustle-provider-admin-ajax.php:305
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Counter Liczniki Details

Counter

Liczniki

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-07-15 18:56:57 GMT
Translated by:
Adam Czajczyk (adamczajczyk)
Last updated by:
Danae (millandanae)
References:
 • views/admin/sshare/appearance/tpl--icons-appearance.php:136,
 • views/admin/sshare/services/tpl--counter.php:4
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Save draft Zapisz szkic Details

Save draft

Zapisz szkic

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-07-15 20:45:12 GMT
Translated by:
Adam Czajczyk (adamczajczyk)
Last updated by:
Danae (millandanae)
References:
 • inc/hustle-module-admin.php:592,
 • views/admin/commons/sui-wizard/status-bar.php:38
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Save changes Zapisz zmiany Details

Save changes

Zapisz zmiany

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-07-15 20:45:43 GMT
Translated by:
Adam Czajczyk (adamczajczyk)
Last updated by:
Danae (millandanae)
References:
 • inc/hustle-module-admin.php:591,
 • views/admin/commons/sui-wizard/status-bar.php:48,
 • views/admin/commons/sui-wizard/templates/tab-behaviour.php:22,
 • views/admin/commons/sui-wizard/templates/tab-visibility.php:76
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Invalid list ID. Nieprawidłowy identyfikator listy. Details

Invalid list ID.

Nieprawidłowy identyfikator listy.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-07-15 20:49:05 GMT
Translated by:
Adam Czajczyk (adamczajczyk)
Last updated by:
Danae (millandanae)
References:
 • inc/providers/sendy/hustle-sendy-api.php:118
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Email Opt-in Opt-iny email Details

Email Opt-in

Opt-iny email

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-07-15 21:13:28 GMT
Translated by:
Adam Czajczyk (adamczajczyk)
Last updated by:
Danae (millandanae)
References:
 • views/admin/commons/sui-listing/dialogs/create-module.php:56,
 • views/admin/commons/sui-listing/dialogs/import-module.php:194
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
1 2 3 5
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
with warnings

Export as

Translators