WPMU DEV In Your Language

Translation of Shipper: Polish

1 2 3 39
Prio Original string Translation
If you haven’t already, you can try excluding larger files to speed up migration. Jeśli jeszcze nie zostało to zrobione, to możesz spróbować wyłączyć większe pliki, aby przyspieszyć migrację. Details

If you haven’t already, you can try excluding larger files to speed up migration.

Jeśli jeszcze nie zostało to zrobione, to możesz spróbować wyłączyć większe pliki, aby przyspieszyć migrację.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-07-28 19:43:42 GMT
Translated by:
Patryk (kontakt38167)
References:
 • tpl/pages/preflight/wizard-files-package_size-summary.php:12
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Also, please note that the time your site takes to migrate may vary considerably depending on many other factors (such as the speed of your current host!). Należy również pamiętać, że czas migracji witryny może się znacznie różnić w zależności od wielu innych czynników (takich jak szybkość bieżącego hosta!). Details

Also, please note that the time your site takes to migrate may vary considerably depending on many other factors (such as the speed of your current host!).

Należy również pamiętać, że czas migracji witryny może się znacznie różnić w zależności od wielu innych czynników (takich jak szybkość bieżącego hosta!).

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-07-13 16:58:00 GMT
Translated by:
Patryk (kontakt38167)
References:
 • tpl/pages/preflight/wizard-files-package_size-full.php:18
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
to add a destination aby dodać miejsce docelowe Details

to add a destination

aby dodać miejsce docelowe

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-07-13 16:58:38 GMT
Translated by:
Patryk (kontakt38167)
References:
 • tpl/pages/migration/selection-site.php:55
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Click here Kliknij tutaj Details

Click here

Kliknij tutaj

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-07-13 16:58:55 GMT
Translated by:
Patryk (kontakt38167)
References:
 • tpl/pages/migration/selection-site.php:53
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
When you're ready, re-run the pre-flight check to see if you've fixed the issues. Po przygotowaniu się, ponownie uruchom kontrolę lotu, aby sprawdzić, czy problemy zostały rozwiązane. Details

When you're ready, re-run the pre-flight check to see if you've fixed the issues.

Po przygotowaniu się, ponownie uruchom kontrolę lotu, aby sprawdzić, czy problemy zostały rozwiązane.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-07-28 19:45:22 GMT
Translated by:
Patryk (kontakt38167)
References:
 • tpl/msgs/wizard-ready-has-errors.php:32
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Take a look at what we've picked up and adjust as necessary. Spójrz, co zebraliśmy i dostosujcie do swoich potrzeb. Details

Take a look at what we've picked up and adjust as necessary.

Spójrz, co zebraliśmy i dostosujcie do swoich potrzeb.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-05-01 10:00:49 GMT
Translated by:
Mateusz Reczulski (reiczel01)
References:
 • tpl/msgs/wizard-ready-has-errors.php:31
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
We've encountered potential migration issues. Napotkaliśmy potencjalne problemy z migracją. Details

We've encountered potential migration issues.

Napotkaliśmy potencjalne problemy z migracją.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-07-28 19:45:48 GMT
Translated by:
Patryk (kontakt38167)
References:
 • tpl/msgs/wizard-ready-has-errors.php:28
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
We've encountered potential migration issues with both your <a href="#shipper-tab-source">source</a> and <a href="#shipper-tab-destination">destination</a> website. Napotkaliśmy potencjalne problemy z migracją zarówno w <a href="#shipper-tab-source">źródle</a>, jak i w <a href="#shipper-tab-destination">miejscu docelowym</a>. Details

We've encountered potential migration issues with both your <a href="#shipper-tab-source">source</a> and <a href="#shipper-tab-destination">destination</a> website.

Napotkaliśmy potencjalne problemy z migracją zarówno w <a href="#shipper-tab-source">źródle</a>, jak i w <a href="#shipper-tab-destination">miejscu docelowym</a>.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-07-28 19:47:36 GMT
Translated by:
Patryk (kontakt38167)
References:
 • tpl/msgs/wizard-ready-has-errors.php:25
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
We've encountered potential migration issues with your <a href="#shipper-tab-destination">destination</a> website. Napotkaliśmy potencjalne problemy z migracją w Twojej witrynie <a href="#shipper-tab-destination">docelowej</a>. Details

We've encountered potential migration issues with your <a href="#shipper-tab-destination">destination</a> website.

Napotkaliśmy potencjalne problemy z migracją w Twojej witrynie <a href="#shipper-tab-destination">docelowej</a>.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-07-28 19:48:36 GMT
Translated by:
Patryk (kontakt38167)
References:
 • tpl/msgs/wizard-ready-has-errors.php:22
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
We've encountered potential migration issues with your <a href="#shipper-tab-source">source</a> website. Napotkaliśmy potencjalne problemy z migracją w Twojej witrynie <a href="#shipper-tab-source">źródłowej</a>. Details

We've encountered potential migration issues with your <a href="#shipper-tab-source">source</a> website.

Napotkaliśmy potencjalne problemy z migracją w Twojej witrynie <a href="#shipper-tab-source">źródłowej</a>.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-07-28 19:49:17 GMT
Translated by:
Patryk (kontakt38167)
References:
 • tpl/msgs/wizard-ready-has-errors.php:19
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Your destination server configuration check is complete. Sprawdzenie konfiguracji serwera docelowego zostało zakończone. Details

Your destination server configuration check is complete.

Sprawdzenie konfiguracji serwera docelowego zostało zakończone.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-07-28 19:49:34 GMT
Translated by:
Patryk (kontakt38167)
References:
 • tpl/msgs/wizard-destination-errors.php:60
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
You have got a few warnings which you may want to fix before starting the migration. Masz kilka ostrzeżeń, które możesz naprawić przed rozpoczęciem migracji. Details

You have got a few warnings which you may want to fix before starting the migration.

Masz kilka ostrzeżeń, które możesz naprawić przed rozpoczęciem migracji.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-07-28 19:49:51 GMT
Translated by:
Patryk (kontakt38167)
References:
 • tpl/msgs/wizard-destination-errors.php:49
 • tpl/msgs/wizard-source-errors.php:29
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
The errors and warnings highlighted below are likely to cause migrations to fail. We highly recommend fixing the issues and re-running the pre-flight check before continuing. Błędy i ostrzeżenia wyróżnione poniżej mogą spowodować niepowodzenie migracji. Zalecamy naprawienie problemów i ponowne uruchomienie kontroli lotu przed kontynuowaniem. Details

The errors and warnings highlighted below are likely to cause migrations to fail. We highly recommend fixing the issues and re-running the pre-flight check before continuing.

Błędy i ostrzeżenia wyróżnione poniżej mogą spowodować niepowodzenie migracji. Zalecamy naprawienie problemów i ponowne uruchomienie kontroli lotu przed kontynuowaniem.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-07-28 19:50:50 GMT
Translated by:
Patryk (kontakt38167)
References:
 • tpl/msgs/wizard-destination-errors.php:36
 • tpl/msgs/wizard-source-errors.php:17
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
4. Still not able to resolve the issue? <a href="%s" target="_blank">Contact support.</a> 4. Nadal nie możesz rozwiązać problemu? <a href="%s" target="_blank">Skontaktuj się z pomocą techniczną.</a> Details

4. Still not able to resolve the issue? <a href="%s" target="_blank">Contact support.</a>

4. Nadal nie możesz rozwiązać problemu? <a href="%s" target="_blank">Skontaktuj się z pomocą techniczną.</a>

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-07-28 19:51:36 GMT
Translated by:
Patryk (kontakt38167)
References:
 • tpl/msgs/wizard-destination-errors.php:29
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
3. Try to deactivate and activate the Shipper plugin on your destination. This will force the Shipper API to fetch system info. 3. Spróbuj dezaktywować i aktywować wtyczkę Shipper w miejscu docelowym. Spowoduje to wymuszenie na interfejsie API Shippera pobrania informacji o systemie. Details

3. Try to deactivate and activate the Shipper plugin on your destination. This will force the Shipper API to fetch system info.

3. Spróbuj dezaktywować i aktywować wtyczkę Shipper w miejscu docelowym. Spowoduje to wymuszenie na interfejsie API Shippera pobrania informacji o systemie.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-07-28 19:55:28 GMT
Translated by:
Patryk (kontakt38167)
References:
 • tpl/msgs/wizard-destination-errors.php:26
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
1 2 3 39
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
with warnings

Export as

Translators