WPMU DEV In Your Language

Translation of Snapshot: Afrikaans

1 2
Prio Original string Translation
Restore Note: The archive you are about to restore has a different charset collation ( %1$s ) than this site ( %2$s ). Herstel Nota: Die argief wat jy op die punt staan ​​te herstel, het 'n ander charset samestelling ( %s ) as hierdie webwerf ( %s ). Details

Restore Note: The archive you are about to restore has a different charset collation ( %1$s ) than this site ( %2$s ).

Herstel Nota: Die argief wat jy op die punt staan ​​te herstel, het 'n ander charset samestelling ( %s ) as hierdie webwerf ( %s ).

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-07-23 08:56:04 GMT
Translated by:
Eugene (ebrown)
Last updated by:
Leonidas (leonidasmilosis3457)
References:
 • views/snapshots/restore.php:635
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Run-time warnings (non-fatal errors). Execution of the script is not halted. Looptyd waarskuwings (nie-fatale foute). Uitvoering van die skrip word nie gestop nie. Details

Run-time warnings (non-fatal errors). Execution of the script is not halted.

Looptyd waarskuwings (nie-fatale foute). Uitvoering van die skrip word nie gestop nie.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-08-14 11:04:14 GMT
Translated by:
Eugene (ebrown)
Last updated by:
Leonidas (leonidasmilosis3457)
References:
 • views/settings.php:126
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
The exclude feature uses pattern matching so you can easily select files to exclude from your backups. Example: to exclude the Twenty Ten theme, you can use twentyten, themes/twentyten or public/wp-content/themes/twentyten. <strong>The local folder or any unreadable files are excluded from Snapshot backups by default.</strong> Die uitsluit funksie gebruik patroon ooreenstemming, sodat jy maklik lêers kan kies om by jou rugsteun uit te sluit. Byvoorbeeld: om die Twenty Ten tema uit te sluit kan jy twentyten, theme/twentyten of public/wp-content/theme/twentyten gebruik. <strong>Die plaaslike vouer word standaard uitgesluit by Snapshot-rugsteun</strong> Details

The exclude feature uses pattern matching so you can easily select files to exclude from your backups. Example: to exclude the Twenty Ten theme, you can use twentyten, themes/twentyten or public/wp-content/themes/twentyten. <strong>The local folder or any unreadable files are excluded from Snapshot backups by default.</strong>

Die uitsluit funksie gebruik patroon ooreenstemming, sodat jy maklik lêers kan kies om by jou rugsteun uit te sluit. Byvoorbeeld: om die Twenty Ten tema uit te sluit kan jy twentyten, theme/twentyten of public/wp-content/theme/twentyten gebruik. <strong>Die plaaslike vouer word standaard uitgesluit by Snapshot-rugsteun</strong>

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-08-14 11:40:49 GMT
Translated by:
Eugene (ebrown)
Last updated by:
Leonidas (leonidasmilosis3457)
References:
 • views/settings.php:109
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Your backup has been successfully created and uploaded to WPMU DEV servers! Jou rugsteun is suksesvol geskep en opgelaai na WPMU DEV-bedieners !. Details

Your backup has been successfully created and uploaded to WPMU DEV servers!

Jou rugsteun is suksesvol geskep en opgelaai na WPMU DEV-bedieners !.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-08-14 14:08:26 GMT
Translated by:
Eugene (ebrown)
Last updated by:
Leonidas (leonidasmilosis3457)
References:
 • views/managed-backups/partials/create-backup-progress.php:57
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Managed backups can only be stored on WPMU DEV's cloud servers. You have <strong>%1$s</strong> of your %2$s storage remaining. Bestuurde rugsteun kan slegs op WPMU DEV se cloud-bedieners geberg word. Jy het <strong>%s</strong> van jou %s berging oor. Details

Managed backups can only be stored on WPMU DEV's cloud servers. You have <strong>%1$s</strong> of your %2$s storage remaining.

Bestuurde rugsteun kan slegs op WPMU DEV se cloud-bedieners geberg word. Jy het <strong>%s</strong> van jou %s berging oor.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-08-14 14:32:34 GMT
Translated by:
Eugene (ebrown)
Last updated by:
Leonidas (leonidasmilosis3457)
References:
 • views/managed-backups/new-backup.php:120
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
%s, as a WPMU DEV member you get 10GB free cloud storage included in your membership. Create and store full backups of your website, including WordPress core files. And if disaster strikes, you can quickly and easily restore your website any time. %s, as 'n WPMU DEV lid kry jy 10GB gratis Cloud Storage wat by jou lidmaatskap ingesluit is. Skep en stoor volledige rugsteunkopieë van jou webwerf, insluitend WordPress kern lêers. En as 'n ramp voorkom, kan jy jou webwerf vinnig en maklik herstel. <br/>Voeg jou Snapshot-sleutel by om hierdie diens te aktiveer. Details

%s, as a WPMU DEV member you get 10GB free cloud storage included in your membership. Create and store full backups of your website, including WordPress core files. And if disaster strikes, you can quickly and easily restore your website any time.

%s, as 'n WPMU DEV lid kry jy 10GB gratis Cloud Storage wat by jou lidmaatskap ingesluit is. Skep en stoor volledige rugsteunkopieë van jou webwerf, insluitend WordPress kern lêers. En as 'n ramp voorkom, kan jy jou webwerf vinnig en maklik herstel. <br/>Voeg jou Snapshot-sleutel by om hierdie diens te aktiveer.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-08-15 07:33:17 GMT
Translated by:
Eugene (ebrown)
Last updated by:
Leonidas (leonidasmilosis3457)
References:
 • views/managed-backups/activate.php:42
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
You are deleting the destination <strong>%1$s</strong>. This destination has %2$d archives in it, are you sure you wish to remove it? You will still be able to access any archives at the destinations using the %3$s interface. Jy verwyder die bestemming <strong>%s</strong>.Hierdie bestemming het %d argiewe daarin, is jy seker jy wil dit verwyder? Jy sal steeds toegang hê tot enige argiewe by die bestemmings met die %s-koppelvlak. Details

You are deleting the destination <strong>%1$s</strong>. This destination has %2$d archives in it, are you sure you wish to remove it? You will still be able to access any archives at the destinations using the %3$s interface.

Jy verwyder die bestemming <strong>%s</strong>.Hierdie bestemming het %d argiewe daarin, is jy seker jy wil dit verwyder? Jy sal steeds toegang hê tot enige argiewe by die bestemmings met die %s-koppelvlak.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-08-15 08:47:02 GMT
Translated by:
Eugene (ebrown)
Last updated by:
Leonidas (leonidasmilosis3457)
References:
 • views/destinations/add/index.php:192
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
When you create your new credentials, add this as the redirect URL. Wanneer jy jou nuwe intekenbesonderhede skep, voeg dit as jou herlei-URL by. Details

When you create your new credentials, add this as the redirect URL.

Wanneer jy jou nuwe intekenbesonderhede skep, voeg dit as jou herlei-URL by.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-08-16 06:44:34 GMT
Translated by:
Eugene (ebrown)
Last updated by:
Leonidas (leonidasmilosis3457)
References:
 • views/destinations/add/google-drive.php:196
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
If directory is blank the snapshot file will be stored at the bucket root. If the directory is provided it will be created inside the bucket. This is a global setting and will be used by all snapshot configurations using this destination. You can also define a directory used by a specific snapshot. As die gids leeg is, sal die snapshot-lêer by die Bucket-wortel gestoor word. As die gids verskaf word, sal dit binne die Bucket geskep word. Hierdie is 'n globale instelling en sal gebruik word deur alle snapshot konfigurasies met hierdie bestemming. Jy kan ook 'n gids definieer wat gebruik word deur 'n spesifieke snapshot. Details

If directory is blank the snapshot file will be stored at the bucket root. If the directory is provided it will be created inside the bucket. This is a global setting and will be used by all snapshot configurations using this destination. You can also define a directory used by a specific snapshot.

As die gids leeg is, sal die snapshot-lêer by die Bucket-wortel gestoor word. As die gids verskaf word, sal dit binne die Bucket geskep word. Hierdie is 'n globale instelling en sal gebruik word deur alle snapshot konfigurasies met hierdie bestemming. Jy kan ook 'n gids definieer wat gebruik word deur 'n spesifieke snapshot.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-08-17 12:09:56 GMT
Translated by:
Eugene (ebrown)
Last updated by:
Leonidas (leonidasmilosis3457)
References:
 • views/destinations/add/aws.php:326
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
<b>PHP Zip module not found</b>. To unpack the zip file, Snapshot needs the Zip module to be installed and enabled. If you use a managed host, contact them directly to have it updated. <b>PHP Zip module nie gevind nie</b> Om die zip-lêer uit te pak, het Snapshot nodig dat die Zip-module geïnstalleer en geaktiveer word As jy 'n bestuurde gasheer gebruik, kontak hulle direk om dit op te dateer. Details

<b>PHP Zip module not found</b>. To unpack the zip file, Snapshot needs the Zip module to be installed and enabled. If you use a managed host, contact them directly to have it updated.

<b>PHP Zip module nie gevind nie</b> Om die zip-lêer uit te pak, het Snapshot nodig dat die Zip-module geïnstalleer en geaktiveer word As jy 'n bestuurde gasheer gebruik, kontak hulle direk om dit op te dateer.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-08-17 12:25:05 GMT
Translated by:
Eugene (ebrown)
Last updated by:
Leonidas (leonidasmilosis3457)
References:
 • views/common/requirements-test.php:141
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
<b>PHP MySQLi module not found</b>. Snapshot needs the MySQLi module to be installed and enabled on the target server. If you use a managed host, contact them directly to have this module installed and enabled. <b>PHP MySQLi module nie gevind nie</b>. Snapshot het nodig dat die MySQLi-module geïnstalleer en geaktiveer word op die teiken bediener.As jy 'n bestuurde gasheer gebruik, kontak hulle direk om hierdie module te installeer en te aktiveer. Details

<b>PHP MySQLi module not found</b>. Snapshot needs the MySQLi module to be installed and enabled on the target server. If you use a managed host, contact them directly to have this module installed and enabled.

<b>PHP MySQLi module nie gevind nie</b>. Snapshot het nodig dat die MySQLi-module geïnstalleer en geaktiveer word op die teiken bediener.As jy 'n bestuurde gasheer gebruik, kontak hulle direk om hierdie module te installeer en te aktiveer.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-08-17 12:32:44 GMT
Translated by:
Eugene (ebrown)
Last updated by:
Leonidas (leonidasmilosis3457)
References:
 • views/common/requirements-test.php:113
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
<b><code>max_execution_time</code> is set to %s which is too low</b>. A minimum execution time of 150 seconds is recommended to give the migration process the best chance of succeeding. If you use a managed host, contact them directly to have it updated. <b><code>max_execution_time</code> is ingestel op %s wat te laag is</b>. 'n Minimum uitvoeringstyd van 150 sekondes word aanbeveel om die migrasieproses die beste kans te gee om te slaag. As jy 'n bestuurde gasheer gebruik, kontak hulle direk om dit op te dateer. Details

<b><code>max_execution_time</code> is set to %s which is too low</b>. A minimum execution time of 150 seconds is recommended to give the migration process the best chance of succeeding. If you use a managed host, contact them directly to have it updated.

<b><code>max_execution_time</code> is ingestel op %s wat te laag is</b>. 'n Minimum uitvoeringstyd van 150 sekondes word aanbeveel om die migrasieproses die beste kans te gee om te slaag. As jy 'n bestuurde gasheer gebruik, kontak hulle direk om dit op te dateer.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-08-17 12:40:21 GMT
Translated by:
Eugene (ebrown)
Last updated by:
Leonidas (leonidasmilosis3457)
References:
 • views/common/requirements-test.php:85
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Your PHP version is out of date. Your current version is %s and we require 5.2 or newer. You'll need to update your PHP version to proceed. If you use a managed host, contact them directly to have it updated. Jou PHP-weergawe is verouderd. Jou huidige weergawe is %s en ons benodig 5.2 of nuwer. Jy moet jou PHP-weergawe opdateer om voort te gaan. As jy 'n bestuurde gasheer gebruik, kontak hulle direk om dit op te dateer. Details

Your PHP version is out of date. Your current version is %s and we require 5.2 or newer. You'll need to update your PHP version to proceed. If you use a managed host, contact them directly to have it updated.

Jou PHP-weergawe is verouderd. Jou huidige weergawe is %s en ons benodig 5.2 of nuwer. Jy moet jou PHP-weergawe opdateer om voort te gaan. As jy 'n bestuurde gasheer gebruik, kontak hulle direk om dit op te dateer.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-08-17 12:44:53 GMT
Translated by:
Eugene (ebrown)
Last updated by:
Leonidas (leonidasmilosis3457)
References:
 • views/common/requirements-test.php:54
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
As part of your WPMU DEV membership you get 10GB free cloud storage to back up and store your entire WordPress website - including WordPress itself. You can schedule these backups to run daily, weekly or monthly and should you ever need it you can restore an entire website in just a few clicks. As deel van jou WPMU DEV-lidmaatskap kry jy 10GB gratis wolkberging om jou hele WordPress-webwerf te rugsteun en te stoor - insluitend WordPress self. Jy kan hierdie rugsteune, daagliks, maandeliks of weekliks skeduleer. As jy dit ooit nodig het, kan jy met slegs 'n paar klieke 'n hele webwerf herstel. Details

As part of your WPMU DEV membership you get 10GB free cloud storage to back up and store your entire WordPress website - including WordPress itself. You can schedule these backups to run daily, weekly or monthly and should you ever need it you can restore an entire website in just a few clicks.

As deel van jou WPMU DEV-lidmaatskap kry jy 10GB gratis wolkberging om jou hele WordPress-webwerf te rugsteun en te stoor - insluitend WordPress self. Jy kan hierdie rugsteune, daagliks, maandeliks of weekliks skeduleer. As jy dit ooit nodig het, kan jy met slegs 'n paar klieke 'n hele webwerf herstel.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-08-17 13:13:57 GMT
Translated by:
Eugene (ebrown)
Last updated by:
Leonidas (leonidasmilosis3457)
References:
 • views/boxes/modals/popup-welcome.php:64
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Try Snapshot Pro along with 100+ WPMU DEV plugins & 24/7 WP support for free today. Probeer Snapshot Pro tesame met 100 + WPMU DEV Plugins, temas en 24/7 WP ondersteuning gratis vandag. Details

Try Snapshot Pro along with 100+ WPMU DEV plugins & 24/7 WP support for free today.

Probeer Snapshot Pro tesame met 100 + WPMU DEV Plugins, temas en 24/7 WP ondersteuning gratis vandag.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-08-20 06:52:39 GMT
Translated by:
Eugene (ebrown)
Last updated by:
Leonidas (leonidasmilosis3457)
References:
 • views/boxes/dashboard/widget-try-pro.php:17
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
1 2
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
with warnings

Export as

Translators