WPMU DEV In Your Language

Translation of Snapshot: Polish

1 2
Prio Original string Translation
Restore Note: The archive you are about to restore has a different charset collation ( %1$s ) than this site ( %2$s ). Przywracanie Uwaga: Archiwum, które chcesz przywrócić, ma inny zestaw znaków (%s) niż ta witryna (%s). Details

Restore Note: The archive you are about to restore has a different charset collation ( %1$s ) than this site ( %2$s ).

Przywracanie Uwaga: Archiwum, które chcesz przywrócić, ma inny zestaw znaków (%s) niż ta witryna (%s).

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2019-08-01 15:15:10 GMT
Translated by:
Patryk (kontakt38167)
Last updated by:
Leonidas (leonidasmilosis3457)
References:
 • views/snapshots/restore.php:635
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
The exclude feature uses pattern matching so you can easily select files to exclude from your backups. Example: to exclude the Twenty Ten theme, you can use twentyten, themes/twentyten or public/wp-content/themes/twentyten. <strong>The local folder or any unreadable files are excluded from Snapshot backups by default.</strong> Funkcja wykluczania wykorzystuje dopasowywanie do wzorca, dzięki czemu można łatwo wybierać pliki, które mają zostać wykluczone z kopii zapasowych. Przykład: aby wykluczyć motyw Twenty Ten, możesz wpisać twentyten, theme/twentyten lub public/wp-content/theme/twentyten. <strong>Folder lokalny jest domyślnie wykluczony z kopii zapasowych.</strong> Details

The exclude feature uses pattern matching so you can easily select files to exclude from your backups. Example: to exclude the Twenty Ten theme, you can use twentyten, themes/twentyten or public/wp-content/themes/twentyten. <strong>The local folder or any unreadable files are excluded from Snapshot backups by default.</strong>

Funkcja wykluczania wykorzystuje dopasowywanie do wzorca, dzięki czemu można łatwo wybierać pliki, które mają zostać wykluczone z kopii zapasowych. Przykład: aby wykluczyć motyw Twenty Ten, możesz wpisać twentyten, theme/twentyten lub public/wp-content/theme/twentyten. <strong>Folder lokalny jest domyślnie wykluczony z kopii zapasowych.</strong>

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-06-24 15:46:48 GMT
Translated by:
Kris (info41268)
Last updated by:
Leonidas (leonidasmilosis3457)
References:
 • views/settings.php:109
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Run-time warnings (non-fatal errors). Execution of the script is not halted. Ostrzeżenia w czasie wykonywania (błędy niekrytyczne). Wykonanie skryptu nie jest zatrzymane. Details

Run-time warnings (non-fatal errors). Execution of the script is not halted.

Ostrzeżenia w czasie wykonywania (błędy niekrytyczne). Wykonanie skryptu nie jest zatrzymane.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2019-08-01 15:31:31 GMT
Translated by:
Patryk (kontakt38167)
Last updated by:
Leonidas (leonidasmilosis3457)
References:
 • views/settings.php:126
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Your backup has been successfully created and uploaded to WPMU DEV servers! Twoja kopia zapasowa została pomyślnie utworzona i przesłana do serwerów WPMU DEV!. Details

Your backup has been successfully created and uploaded to WPMU DEV servers!

Twoja kopia zapasowa została pomyślnie utworzona i przesłana do serwerów WPMU DEV!.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-06-22 14:46:44 GMT
Translated by:
Kris (info41268)
Last updated by:
Leonidas (leonidasmilosis3457)
References:
 • views/managed-backups/partials/create-backup-progress.php:57
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
%s, as a WPMU DEV member you get 10GB free cloud storage included in your membership. Create and store full backups of your website, including WordPress core files. And if disaster strikes, you can quickly and easily restore your website any time. %s, jako członek WPMU DEV otrzymujesz 10 GB darmowej przestrzeni w chmurze w ramach członkostwa. Twórz i przechowuj pełne kopie zapasowe Twojej witryny, w tym podstawowe pliki WordPress. A jeśli zdarzy się katastrofa, możesz szybko i łatwo przywrócić swoją stronę internetową w dowolnym momencie. <br/> Dodaj swój klucz Snapshot, aby włączyć tę usługę. Details

%s, as a WPMU DEV member you get 10GB free cloud storage included in your membership. Create and store full backups of your website, including WordPress core files. And if disaster strikes, you can quickly and easily restore your website any time.

%s, jako członek WPMU DEV otrzymujesz 10 GB darmowej przestrzeni w chmurze w ramach członkostwa. Twórz i przechowuj pełne kopie zapasowe Twojej witryny, w tym podstawowe pliki WordPress. A jeśli zdarzy się katastrofa, możesz szybko i łatwo przywrócić swoją stronę internetową w dowolnym momencie. <br/> Dodaj swój klucz Snapshot, aby włączyć tę usługę.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-06-22 16:32:14 GMT
Translated by:
Kris (info41268)
Last updated by:
Leonidas (leonidasmilosis3457)
References:
 • views/managed-backups/activate.php:42
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Managed backups can only be stored on WPMU DEV's cloud servers. You have <strong>%1$s</strong> of your %2$s storage remaining. Kopie zapasowe w chmurze mogą być przechowywane tylko na serwerach w WPMU DEV. Posiadasz <strong>%s</strong> z %s dostępnego miejsca na dane. Details

Managed backups can only be stored on WPMU DEV's cloud servers. You have <strong>%1$s</strong> of your %2$s storage remaining.

Kopie zapasowe w chmurze mogą być przechowywane tylko na serwerach w WPMU DEV. Posiadasz <strong>%s</strong> z %s dostępnego miejsca na dane.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2019-08-01 15:44:01 GMT
Translated by:
Patryk (kontakt38167)
Last updated by:
Leonidas (leonidasmilosis3457)
References:
 • views/managed-backups/new-backup.php:120
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
You are deleting the destination <strong>%1$s</strong>. This destination has %2$d archives in it, are you sure you wish to remove it? You will still be able to access any archives at the destinations using the %3$s interface. Usuwasz lokalizację <strong>%s</strong>. Ta lokalizacja ma %d archiwa, czy na pewno chcesz usunąć tą lokalizację? Nadal będziesz mieć dostęp do archiwów w lokalizacji za pomocą interfejsu %s. Details

You are deleting the destination <strong>%1$s</strong>. This destination has %2$d archives in it, are you sure you wish to remove it? You will still be able to access any archives at the destinations using the %3$s interface.

Usuwasz lokalizację <strong>%s</strong>. Ta lokalizacja ma %d archiwa, czy na pewno chcesz usunąć tą lokalizację? Nadal będziesz mieć dostęp do archiwów w lokalizacji za pomocą interfejsu %s.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2019-08-01 15:51:38 GMT
Translated by:
Patryk (kontakt38167)
Last updated by:
Leonidas (leonidasmilosis3457)
References:
 • views/destinations/add/index.php:192
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
When you create your new credentials, add this as the redirect URL. Podczas tworzenia nowych poświadczeń dodaj to jako adres URL przekierowania. Details

When you create your new credentials, add this as the redirect URL.

Podczas tworzenia nowych poświadczeń dodaj to jako adres URL przekierowania.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2019-08-01 15:52:46 GMT
Translated by:
Patryk (kontakt38167)
Last updated by:
Leonidas (leonidasmilosis3457)
References:
 • views/destinations/add/google-drive.php:196
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
If directory is blank the snapshot file will be stored at the bucket root. If the directory is provided it will be created inside the bucket. This is a global setting and will be used by all snapshot configurations using this destination. You can also define a directory used by a specific snapshot. Jeśli katalog jest pusty, plik kopii zapasowej będzie przechowywany w katalogu głównym miejsca docelowego. Jeśli katalog zostanie podany, zostanie on utworzony wewnątrz miejsca docelowego. Jest to ustawienie globalne i będzie używane przez wszystkie konfiguracje kopii zapasowych dla tego miejsca docelowego. Można również zdefiniować dyrektora używanego przez określoną kopie zapasową. Details

If directory is blank the snapshot file will be stored at the bucket root. If the directory is provided it will be created inside the bucket. This is a global setting and will be used by all snapshot configurations using this destination. You can also define a directory used by a specific snapshot.

Jeśli katalog jest pusty, plik kopii zapasowej będzie przechowywany w katalogu głównym miejsca docelowego. Jeśli katalog zostanie podany, zostanie on utworzony wewnątrz miejsca docelowego. Jest to ustawienie globalne i będzie używane przez wszystkie konfiguracje kopii zapasowych dla tego miejsca docelowego. Można również zdefiniować dyrektora używanego przez określoną kopie zapasową.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2019-08-01 16:16:27 GMT
Translated by:
Patryk (kontakt38167)
Last updated by:
Leonidas (leonidasmilosis3457)
References:
 • views/destinations/add/aws.php:326
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
<b>PHP Zip module not found</b>. To unpack the zip file, Snapshot needs the Zip module to be installed and enabled. If you use a managed host, contact them directly to have it updated. <b>Nie znaleziono modułu PHP Zip</b>. Aby rozpakować plik zip, Snapshot potrzebuje zainstalowanego i włączonego modułu Zip. Skontaktuj się bezpośrednio z hostingodawcą, aby go zaktualizować. Details

<b>PHP Zip module not found</b>. To unpack the zip file, Snapshot needs the Zip module to be installed and enabled. If you use a managed host, contact them directly to have it updated.

<b>Nie znaleziono modułu PHP Zip</b>. Aby rozpakować plik zip, Snapshot potrzebuje zainstalowanego i włączonego modułu Zip. Skontaktuj się bezpośrednio z hostingodawcą, aby go zaktualizować.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-06-23 12:28:05 GMT
Translated by:
Kris (info41268)
Last updated by:
Leonidas (leonidasmilosis3457)
References:
 • views/common/requirements-test.php:141
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
<b>PHP MySQLi module not found</b>. Snapshot needs the MySQLi module to be installed and enabled on the target server. If you use a managed host, contact them directly to have this module installed and enabled. <b>Nie znaleziono modułu PHP MySQLi</b>. Snapshot potrzebuje zainstalowanego i włączonego modułu PHP MySQLi na serwerze docelowym. Skontaktuj się bezpośrednio z hostingodawcą, aby go zaktualizować. Details

<b>PHP MySQLi module not found</b>. Snapshot needs the MySQLi module to be installed and enabled on the target server. If you use a managed host, contact them directly to have this module installed and enabled.

<b>Nie znaleziono modułu PHP MySQLi</b>. Snapshot potrzebuje zainstalowanego i włączonego modułu PHP MySQLi na serwerze docelowym. Skontaktuj się bezpośrednio z hostingodawcą, aby go zaktualizować.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-06-24 16:03:47 GMT
Translated by:
Kris (info41268)
Last updated by:
Leonidas (leonidasmilosis3457)
References:
 • views/common/requirements-test.php:113
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
<b><code>max_execution_time</code> is set to %s which is too low</b>. A minimum execution time of 150 seconds is recommended to give the migration process the best chance of succeeding. If you use a managed host, contact them directly to have it updated. <b><code>max_execution_time</code> jest ustawione na %s i jest zbyt niskie</b>. Rekomendowane minimum dla execution time to 150 sekund aby proces migracji miał największe szanse na powodzenie. Skontaktuj się bezpośrednio z hostingodawcą, aby go zaktualizować. Details

<b><code>max_execution_time</code> is set to %s which is too low</b>. A minimum execution time of 150 seconds is recommended to give the migration process the best chance of succeeding. If you use a managed host, contact them directly to have it updated.

<b><code>max_execution_time</code> jest ustawione na %s i jest zbyt niskie</b>. Rekomendowane minimum dla execution time to 150 sekund aby proces migracji miał największe szanse na powodzenie. Skontaktuj się bezpośrednio z hostingodawcą, aby go zaktualizować.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-06-23 12:28:23 GMT
Translated by:
Kris (info41268)
Last updated by:
Leonidas (leonidasmilosis3457)
References:
 • views/common/requirements-test.php:85
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Your PHP version is out of date. Your current version is %s and we require 5.2 or newer. You'll need to update your PHP version to proceed. If you use a managed host, contact them directly to have it updated. Twoja wersja PHP jest nieaktualna. Twoja aktualna wersja to %s i wymagamy 5.2 lub nowszego. Aby kontynuować, musisz zaktualizować wersję PHP. Jeśli korzystasz z hostingu zarządzanego, skontaktuj się z nim bezpośrednio, aby go zaktualizować. Details

Your PHP version is out of date. Your current version is %s and we require 5.2 or newer. You'll need to update your PHP version to proceed. If you use a managed host, contact them directly to have it updated.

Twoja wersja PHP jest nieaktualna. Twoja aktualna wersja to %s i wymagamy 5.2 lub nowszego. Aby kontynuować, musisz zaktualizować wersję PHP. Jeśli korzystasz z hostingu zarządzanego, skontaktuj się z nim bezpośrednio, aby go zaktualizować.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-06-23 12:05:29 GMT
Translated by:
Kris (info41268)
Last updated by:
Leonidas (leonidasmilosis3457)
References:
 • views/common/requirements-test.php:54
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
As part of your WPMU DEV membership you get 10GB free cloud storage to back up and store your entire WordPress website - including WordPress itself. You can schedule these backups to run daily, weekly or monthly and should you ever need it you can restore an entire website in just a few clicks. W ramach członkostwa w WPMU DEV otrzymujesz 10 GB darmowego miejsca w chmurze do tworzenia kopii zapasowych i przechowywania całej witryny WordPress - w tym plików WordPress. Możesz zaplanować wykonywanie tych kopii zapasowych codziennie, co tydzień lub co miesiąc, a jeśli zajdzie taka potrzeba, możesz przywrócić całą witrynę za pomocą zaledwie kilku kliknięć. Details

As part of your WPMU DEV membership you get 10GB free cloud storage to back up and store your entire WordPress website - including WordPress itself. You can schedule these backups to run daily, weekly or monthly and should you ever need it you can restore an entire website in just a few clicks.

W ramach członkostwa w WPMU DEV otrzymujesz 10 GB darmowego miejsca w chmurze do tworzenia kopii zapasowych i przechowywania całej witryny WordPress - w tym plików WordPress. Możesz zaplanować wykonywanie tych kopii zapasowych codziennie, co tydzień lub co miesiąc, a jeśli zajdzie taka potrzeba, możesz przywrócić całą witrynę za pomocą zaledwie kilku kliknięć.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-06-23 12:15:23 GMT
Translated by:
Kris (info41268)
Last updated by:
Leonidas (leonidasmilosis3457)
References:
 • views/boxes/modals/popup-welcome.php:64
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Try Snapshot Pro along with 100+ WPMU DEV plugins & 24/7 WP support for free today. Wypróbuj Snapshot Pro wraz z ponad 100 wtyczkami WPMU DEV i całodobowym wsparciem technicznym za darmo już dziś. Details

Try Snapshot Pro along with 100+ WPMU DEV plugins & 24/7 WP support for free today.

Wypróbuj Snapshot Pro wraz z ponad 100 wtyczkami WPMU DEV i całodobowym wsparciem technicznym za darmo już dziś.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-06-23 12:25:36 GMT
Translated by:
Kris (info41268)
Last updated by:
Leonidas (leonidasmilosis3457)
References:
 • views/boxes/dashboard/widget-try-pro.php:17
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
1 2
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
with warnings

Export as

Translators