WPMU DEV In Your Language

Translation of Snapshot: Polish

1 2 3 4 46
Prio Original string Translation
Save Zapisz Details

Save

Zapisz

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-06-20 22:38:19 GMT
Translated by:
Kris (info41268)
References:
 • views/snapshots/snapshot.php:1352
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Snapshot will automatically add the date and an ID to your archive ZIP file. Snapshot automatycznie doda datę i ID do Twojego pliku archiwum ZIP. Details

Snapshot will automatically add the date and an ID to your archive ZIP file.

Snapshot automatycznie doda datę i ID do Twojego pliku archiwum ZIP.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-06-20 22:39:09 GMT
Translated by:
Kris (info41268)
References:
 • views/snapshots/snapshot.php:1314
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Give your snapshot a nice name! Nadaj swojej kopii zapasowej przyjazną nazwę! Details

Give your snapshot a nice name!

Nadaj swojej kopii zapasowej przyjazną nazwę!

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-06-20 22:39:41 GMT
Translated by:
Kris (info41268)
References:
 • views/snapshots/snapshot.php:1300
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
on włącz Details

on

włącz

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-12-31 08:16:02 GMT
Translated by:
Marcin Pietrzak (marcin10)
References:
 • views/snapshots/snapshot.php:1029
 • views/snapshots/snapshot.php:1064
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Would you like to schedule this snapshot to run regularly or once off? Czy chcesz zaplanować regularne wykonywanie kopii zapasowej, czy chcesz wykonać kopie jednorazowo? Details

Would you like to schedule this snapshot to run regularly or once off?

Czy chcesz zaplanować regularne wykonywanie kopii zapasowej, czy chcesz wykonać kopie jednorazowo?

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-07-28 19:25:32 GMT
Translated by:
Patryk (kontakt38167)
References:
 • views/snapshots/snapshot.php:911
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Only include selected database tables Uwzględnij tylko wybrane tabele bazy danych Details

Only include selected database tables

Uwzględnij tylko wybrane tabele bazy danych

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-06-20 22:43:03 GMT
Translated by:
Kris (info41268)
References:
 • views/snapshots/snapshot.php:758
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Include all database tables Uwzględnij wszystkie tabele bazy danych Details

Include all database tables

Uwzględnij wszystkie tabele bazy danych

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-06-20 22:43:13 GMT
Translated by:
Kris (info41268)
References:
 • views/snapshots/snapshot.php:738
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Example: to exclude the Twenty Ten theme, you can use twentyten, theme/twentyten or public/wp-content/theme/twentyten. <strong>The local folder is excluded from Snapshot backups by default.</strong> Przykład: aby wykluczyć motyw Twenty Ten, możesz wpisać twentyten, theme/twentyten lub public/wp-content/theme/twentyten. <strong>Folder lokalny jest domyślnie wykluczony z kopii zapasowych.</strong> Details

Example: to exclude the Twenty Ten theme, you can use twentyten, theme/twentyten or public/wp-content/theme/twentyten. <strong>The local folder is excluded from Snapshot backups by default.</strong>

Przykład: aby wykluczyć motyw Twenty Ten, możesz wpisać twentyten, theme/twentyten lub public/wp-content/theme/twentyten. <strong>Folder lokalny jest domyślnie wykluczony z kopii zapasowych.</strong>

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-06-24 14:44:42 GMT
Translated by:
Kris (info41268)
References:
 • views/snapshots/snapshot.php:650
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
URLs can be files and must be listed one per line. The exclude feature uses pattern matching, so typing twentyten will exclude the twentyten folder, as well as any filters with twentyten in the filename. Adresy URL mogą być plikami i muszą być wymienione po jednym w wierszu. Funkcja wykluczania używa dopasowywania wzorców, więc wpisanie twentyten spowoduje wykluczenie folderu twentyten, a także wszystkich filtrów z twentyten w nazwie pliku. Details

URLs can be files and must be listed one per line. The exclude feature uses pattern matching, so typing twentyten will exclude the twentyten folder, as well as any filters with twentyten in the filename.

Adresy URL mogą być plikami i muszą być wymienione po jednym w wierszu. Funkcja wykluczania używa dopasowywania wzorców, więc wpisanie twentyten spowoduje wykluczenie folderu twentyten, a także wszystkich filtrów z twentyten w nazwie pliku.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-07-28 19:29:24 GMT
Translated by:
Patryk (kontakt38167)
References:
 • views/snapshots/snapshot.php:644
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Add any custom URLs you want to not include in this snapshot. Dodaj niestandardowe adresy URL, które nie będą uwzględniane w tej kopii zapasowej. Details

Add any custom URLs you want to not include in this snapshot.

Dodaj niestandardowe adresy URL, które nie będą uwzględniane w tej kopii zapasowej.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-06-20 22:56:45 GMT
Translated by:
Kris (info41268)
References:
 • views/snapshots/snapshot.php:630
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
<strong>Mirror/Sync</strong> - <strong>Dropbox ONLY</strong> Select mirroring if you want to replicate your site file structure in Dropbox. If you include database tables they will be added as a zipped archive. <strong>There is currently no restore option for Mirror/Sync.</strong> <strong>Odbicie lustrzane/synchronizacja</strong> - <strong>TYLKO Dropbox</strong> Wybierz lustrzane odbicie, jeśli chcesz replikować strukturę plików witryny w Dropbox. Jeśli uwzględnisz tabele bazy danych, zostaną one dodane jako archiwum ZIP. <strong>Obecnie nie ma opcji przywracania kopii lustrzanej/synchronizacji.</strong> Details

<strong>Mirror/Sync</strong> - <strong>Dropbox ONLY</strong> Select mirroring if you want to replicate your site file structure in Dropbox. If you include database tables they will be added as a zipped archive. <strong>There is currently no restore option for Mirror/Sync.</strong>

<strong>Odbicie lustrzane/synchronizacja</strong> - <strong>TYLKO Dropbox</strong> Wybierz lustrzane odbicie, jeśli chcesz replikować strukturę plików witryny w Dropbox. Jeśli uwzględnisz tabele bazy danych, zostaną one dodane jako archiwum ZIP. <strong>Obecnie nie ma opcji przywracania kopii lustrzanej/synchronizacji.</strong>

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-07-28 19:32:20 GMT
Translated by:
Patryk (kontakt38167)
References:
 • views/snapshots/snapshot.php:612
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Media files: Pliki mediów Details

Media files:

Pliki mediów

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-08-01 15:09:29 GMT
Translated by:
Patryk (kontakt38167)
References:
 • views/snapshots/snapshot.php:491
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
All Plugins Wszystkie wtyczki Details

All Plugins

Wszystkie wtyczki

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-06-20 22:43:39 GMT
Translated by:
Kris (info41268)
References:
 • views/snapshots/snapshot.php:447
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
All Themes Wszystkie szablony Details

All Themes

Wszystkie szablony

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-06-20 22:44:04 GMT
Translated by:
Kris (info41268)
References:
 • views/snapshots/snapshot.php:427
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
media media Details

media

media

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-06-20 22:44:09 GMT
Translated by:
Kris (info41268)
References:
 • views/snapshots/snapshot.php:382
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
1 2 3 4 46
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
with warnings

Export as

Translators