WPMU DEV In Your Language

Translation of Snapshot: Polish

1 2 3 4 5 46
Prio Original string Translation
themes, plugins, szablony, wtyczki, Details

themes, plugins,

szablony, wtyczki,

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-06-20 22:44:24 GMT
Translated by:
Kris (info41268)
References:
 • views/snapshots/snapshot.php:380
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Include common files Uwzględnij wspólne pliki Details

Include common files

Uwzględnij wspólne pliki

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-07-28 19:33:43 GMT
Translated by:
Patryk (kontakt38167)
References:
 • views/snapshots/snapshot.php:372
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
This is the unique ID assigned to this Snapshot. To jest unikalny ID przypisany do tej kopii zapasowej. Details

This is the unique ID assigned to this Snapshot.

To jest unikalny ID przypisany do tej kopii zapasowej.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-07-28 19:34:05 GMT
Translated by:
Patryk (kontakt38167)
References:
 • views/snapshots/snapshot.php:304
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
This represents the full domain of the selected site per this snapshot. Reprezentuje pełną domenę wybranej witryny dla tej kopii zapasowej. Details

This represents the full domain of the selected site per this snapshot.

Reprezentuje pełną domenę wybranej witryny dla tej kopii zapasowej.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-08-01 15:10:59 GMT
Translated by:
Patryk (kontakt38167)
References:
 • views/snapshots/snapshot.php:300
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
This represents the Directory/Bucket used by the selected Backup Destination or if local, the Settings Folder location. This can be used to supplement the value entered into this Snapshot. If [DEST_PATH] is not used the Directory value here will override the complete value from the selected Destination. Reprezentuje katalog/segment używany przez wybrane miejsce docelowe kopii zapasowej lub, jeśli jest lokalny, lokalizację folderu ustawień. Można to wykorzystać do uzupełnienia wartości wprowadzonej do tej kopii. Jeśli [DEST_PATH] nie zostanie użyte, wartość katalogu tutaj zastąpi pełną wartość z wybranego miejsca docelowego. Details

This represents the Directory/Bucket used by the selected Backup Destination or if local, the Settings Folder location. This can be used to supplement the value entered into this Snapshot. If [DEST_PATH] is not used the Directory value here will override the complete value from the selected Destination.

Reprezentuje katalog/segment używany przez wybrane miejsce docelowe kopii zapasowej lub, jeśli jest lokalny, lokalizację folderu ustawień. Można to wykorzystać do uzupełnienia wartości wprowadzonej do tej kopii. Jeśli [DEST_PATH] nie zostanie użyte, wartość katalogu tutaj zastąpi pełną wartość z wybranego miejsca docelowego.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-08-02 12:08:25 GMT
Translated by:
Patryk (kontakt38167)
References:
 • views/snapshots/snapshot.php:296
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Use the forward slash "/" to separate directory elements. Użyj ukośnika "/" do oddzielenia elementów. Details

Use the forward slash "/" to separate directory elements.

Użyj ukośnika "/" do oddzielenia elementów.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-07-01 15:29:25 GMT
Translated by:
Kris (info41268)
References:
 • views/snapshots/snapshot.php:292
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
You can use any combination of the following tokens. Możesz użyć dowolnej kombinacji następujących tokenów. Details

You can use any combination of the following tokens.

Możesz użyć dowolnej kombinacji następujących tokenów.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-07-01 15:29:56 GMT
Translated by:
Kris (info41268)
References:
 • views/snapshots/snapshot.php:291
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
This field supports tokens you can use to create dynamic values. To pole obsługuje tokeny, których można użyć do tworzenia wartości dynamicznych. Details

This field supports tokens you can use to create dynamic values.

To pole obsługuje tokeny, których można użyć do tworzenia wartości dynamicznych.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-07-01 15:30:14 GMT
Translated by:
Kris (info41268)
References:
 • views/snapshots/snapshot.php:290
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
If "local server" is selected and if the directory does not start with a forward slash "/" the directory will be relative to the site root Jeśli wybrano „serwer lokalny” i katalog nie zaczyna się od ukośnika „/”, katalog będzie względny w stosunku do katalogu głównego witryny Details

If "local server" is selected and if the directory does not start with a forward slash "/" the directory will be relative to the site root

Jeśli wybrano „serwer lokalny” i katalog nie zaczyna się od ukośnika „/”, katalog będzie względny w stosunku do katalogu głównego witryny

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-07-28 19:37:29 GMT
Translated by:
Patryk (kontakt38167)
References:
 • views/snapshots/snapshot.php:287
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
The optional Directory can be used to override or supplement the selected destination directory value. Opcjonalny katalog można wykorzystać do zastąpienia lub uzupełnienia wybranej wartości katalogu docelowego. Details

The optional Directory can be used to override or supplement the selected destination directory value.

Opcjonalny katalog można wykorzystać do zastąpienia lub uzupełnienia wybranej wartości katalogu docelowego.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-07-28 19:37:51 GMT
Translated by:
Patryk (kontakt38167)
References:
 • views/snapshots/snapshot.php:286
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Choose where to send this snapshot. Add new destinations via the <a href="%s">Destinations</a> tab. Wybierz gdzie wysłać tę kopię zapasową. Dodaj nową lokalizację za pomocą zakładki <a href="%s">Lokalizacje</a>. Details

Choose where to send this snapshot. Add new destinations via the <a href="%s">Destinations</a> tab.

Wybierz gdzie wysłać tę kopię zapasową. Dodaj nową lokalizację za pomocą zakładki <a href="%s">Lokalizacje</a>.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-06-20 23:00:20 GMT
Translated by:
Kris (info41268)
References:
 • views/snapshots/snapshot.php:244
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Once the form is submitted this cannot be changed. Po przesłaniu formularza nie można tego zmienić. Details

Once the form is submitted this cannot be changed.

Po przesłaniu formularza nie można tego zmienić.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-07-05 13:42:43 GMT
Translated by:
Kris (info41268)
References:
 • views/snapshots/snapshot.php:194
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Enter the path, blog ID (e.g. 22), or leave blank for the primary site. Wprowadź ścieżkę, ID bloga (np. 22) lub pozostaw puste pole dla witryny głównej. Details

Enter the path, blog ID (e.g. 22), or leave blank for the primary site.

Wprowadź ścieżkę, ID bloga (np. 22) lub pozostaw puste pole dla witryny głównej.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-06-20 22:58:37 GMT
Translated by:
Kris (info41268)
References:
 • views/snapshots/snapshot.php:192
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Enter the blog subdomain prefix (e.g. site1), blog ID (e.g. 22), or mapped domain, or leave blank for the primary site. Wprowadź prefiks subdomeny (np. strona1), ID bloga (np. 22) lub zmapowaną domenę lub pozostaw puste pole dla witryny głównej. Details

Enter the blog subdomain prefix (e.g. site1), blog ID (e.g. 22), or mapped domain, or leave blank for the primary site.

Wprowadź prefiks subdomeny (np. strona1), ID bloga (np. 22) lub zmapowaną domenę lub pozostaw puste pole dla witryny głównej.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-06-20 23:01:53 GMT
Translated by:
Kris (info41268)
References:
 • views/snapshots/snapshot.php:190
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Snapshot Wizard Kreator instalacji Snapshot Details

Snapshot Wizard

Kreator instalacji Snapshot

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-06-22 14:14:58 GMT
Translated by:
Kris (info41268)
References:
 • views/snapshots/snapshot.php:69
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
1 2 3 4 5 46
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
with warnings

Export as

Translators