WPMU DEV In Your Language

Translation of Snapshot: Turkish

1 2
Prio Original string Translation
Restore Note: The archive you are about to restore has a different charset collation ( %1$s ) than this site ( %2$s ). Geri Yükleme Notu: Yüklemek üzere olduğunuz arşiv farklı bir karakter seti karşılaştırması ( %s ) içeriyor bu siteninkinden ( %s ). Details

Restore Note: The archive you are about to restore has a different charset collation ( %1$s ) than this site ( %2$s ).

Geri Yükleme Notu: Yüklemek üzere olduğunuz arşiv farklı bir karakter seti karşılaştırması ( %s ) içeriyor bu siteninkinden ( %s ).

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-06-25 11:41:32 GMT
Translated by:
Oguz (oguzz)
Last updated by:
Leonidas (leonidasmilosis3457)
References:
 • views/snapshots/restore.php:635
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Run-time warnings (non-fatal errors). Execution of the script is not halted. Çalışma zamanı uyarıları (ölümcül hata olmayanlar). Kodların çalıştırılması durdurulmaz. Details

Run-time warnings (non-fatal errors). Execution of the script is not halted.

Çalışma zamanı uyarıları (ölümcül hata olmayanlar). Kodların çalıştırılması durdurulmaz.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-06-25 12:10:25 GMT
Translated by:
Oguz (oguzz)
Last updated by:
Leonidas (leonidasmilosis3457)
References:
 • views/settings.php:126
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
The exclude feature uses pattern matching so you can easily select files to exclude from your backups. Example: to exclude the Twenty Ten theme, you can use twentyten, themes/twentyten or public/wp-content/themes/twentyten. <strong>The local folder or any unreadable files are excluded from Snapshot backups by default.</strong> Hariç tutma özelliği şablon eşleşmeyi kullanır yani yedeğinizde hariç tutmak istediğiniz dosyaları kolayca seçebilirsiniz. Örneğin: Twenty Ten temasını hariç tutmak için, twentyten, theme/twentyten yada public/wp-content/theme/twentyten kullanabilirsiniz. <strong>Varsayılan olarak yerel klasör snapshot yedeklerinde hariç tutulur.</strong> Details

The exclude feature uses pattern matching so you can easily select files to exclude from your backups. Example: to exclude the Twenty Ten theme, you can use twentyten, themes/twentyten or public/wp-content/themes/twentyten. <strong>The local folder or any unreadable files are excluded from Snapshot backups by default.</strong>

Hariç tutma özelliği şablon eşleşmeyi kullanır yani yedeğinizde hariç tutmak istediğiniz dosyaları kolayca seçebilirsiniz. Örneğin: Twenty Ten temasını hariç tutmak için, twentyten, theme/twentyten yada public/wp-content/theme/twentyten kullanabilirsiniz. <strong>Varsayılan olarak yerel klasör snapshot yedeklerinde hariç tutulur.</strong>

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-06-25 18:24:02 GMT
Translated by:
Oguz (oguzz)
Last updated by:
Leonidas (leonidasmilosis3457)
References:
 • views/settings.php:109
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Your backup has been successfully created and uploaded to WPMU DEV servers! Yedeğinizi başarıyla oluşturuldu ve WPMU DEV sunucularına yüklendi! Details

Your backup has been successfully created and uploaded to WPMU DEV servers!

Yedeğinizi başarıyla oluşturuldu ve WPMU DEV sunucularına yüklendi!

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-06-27 13:33:07 GMT
Translated by:
Oguz (oguzz)
Last updated by:
Leonidas (leonidasmilosis3457)
References:
 • views/managed-backups/partials/create-backup-progress.php:57
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Managed backups can only be stored on WPMU DEV's cloud servers. You have <strong>%1$s</strong> of your %2$s storage remaining. Managed backuplar sadece WPMU DEV'in bulut sunucularında saklanabilir. Kalan alanınız <strong>%s</strong> toplam %s alandan. Details

Managed backups can only be stored on WPMU DEV's cloud servers. You have <strong>%1$s</strong> of your %2$s storage remaining.

Managed backuplar sadece WPMU DEV'in bulut sunucularında saklanabilir. Kalan alanınız <strong>%s</strong> toplam %s alandan.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-06-27 18:37:54 GMT
Translated by:
Oguz (oguzz)
Last updated by:
Leonidas (leonidasmilosis3457)
References:
 • views/managed-backups/new-backup.php:120
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
%s, as a WPMU DEV member you get 10GB free cloud storage included in your membership. Create and store full backups of your website, including WordPress core files. And if disaster strikes, you can quickly and easily restore your website any time. %s, WPMU DEV üyesi olarak 10GB ücretsiz bulut depolama üyeliğinize dahil. Websitenizin tam yedeğini oluşturun ve saklayın, WordPress çekirdek dosyaları dahil. Ve eğer felaket olursa, hızlıca ve kolayca websitenizi her an yeniden yükleyebilirsiniz. <br/>Bu servisi etkinleştirmek için Snapshot anahtarınızı girin. Details

%s, as a WPMU DEV member you get 10GB free cloud storage included in your membership. Create and store full backups of your website, including WordPress core files. And if disaster strikes, you can quickly and easily restore your website any time.

%s, WPMU DEV üyesi olarak 10GB ücretsiz bulut depolama üyeliğinize dahil. Websitenizin tam yedeğini oluşturun ve saklayın, WordPress çekirdek dosyaları dahil. Ve eğer felaket olursa, hızlıca ve kolayca websitenizi her an yeniden yükleyebilirsiniz. <br/>Bu servisi etkinleştirmek için Snapshot anahtarınızı girin.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-06-27 20:30:50 GMT
Translated by:
Oguz (oguzz)
Last updated by:
Leonidas (leonidasmilosis3457)
References:
 • views/managed-backups/activate.php:42
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
You are deleting the destination <strong>%1$s</strong>. This destination has %2$d archives in it, are you sure you wish to remove it? You will still be able to access any archives at the destinations using the %3$s interface. <strong>%s</strong> hedefini siliyorsunuz. Bu hedef %d arşive sahip, onu kaldırmak istediğinize emin misiniz? Hala hedefteki herhangi bir arşive ulaşmak istediğinizde %s arayüzünü kullanabilirsiniz. Details

You are deleting the destination <strong>%1$s</strong>. This destination has %2$d archives in it, are you sure you wish to remove it? You will still be able to access any archives at the destinations using the %3$s interface.

<strong>%s</strong> hedefini siliyorsunuz. Bu hedef %d arşive sahip, onu kaldırmak istediğinize emin misiniz? Hala hedefteki herhangi bir arşive ulaşmak istediğinizde %s arayüzünü kullanabilirsiniz.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-07-01 11:38:26 GMT
Translated by:
Oguz (oguzz)
Last updated by:
Leonidas (leonidasmilosis3457)
References:
 • views/destinations/add/index.php:192
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
When you create your new credentials, add this as the redirect URL. Yeni bilgileri oluştururken, bunu yeniden yönlendirme URLsi olarak ekleyin. Details

When you create your new credentials, add this as the redirect URL.

Yeni bilgileri oluştururken, bunu yeniden yönlendirme URLsi olarak ekleyin.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-07-01 12:16:40 GMT
Translated by:
Oguz (oguzz)
Last updated by:
Leonidas (leonidasmilosis3457)
References:
 • views/destinations/add/google-drive.php:196
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
If directory is blank the snapshot file will be stored at the bucket root. If the directory is provided it will be created inside the bucket. This is a global setting and will be used by all snapshot configurations using this destination. You can also define a directory used by a specific snapshot. Eğer klasör boş ise snapshot dosyası bucket ana dizininde saklanacaktır. Eğer klasör sağlanmışsa bucket içinde oluşturulacaktır. Bu genel bir ayardır ve bu hedefi kullanan tüm snasphot ayarlarında kullanılacaktır. Ayrıca belirli snapshot tarafından kullanılan yönetmen tanımlayabilirsiniz. Details

If directory is blank the snapshot file will be stored at the bucket root. If the directory is provided it will be created inside the bucket. This is a global setting and will be used by all snapshot configurations using this destination. You can also define a directory used by a specific snapshot.

Eğer klasör boş ise snapshot dosyası bucket ana dizininde saklanacaktır. Eğer klasör sağlanmışsa bucket içinde oluşturulacaktır. Bu genel bir ayardır ve bu hedefi kullanan tüm snasphot ayarlarında kullanılacaktır. Ayrıca belirli snapshot tarafından kullanılan yönetmen tanımlayabilirsiniz.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-07-01 14:47:41 GMT
Translated by:
Oguz (oguzz)
Last updated by:
Leonidas (leonidasmilosis3457)
References:
 • views/destinations/add/aws.php:326
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
<b>PHP Zip module not found</b>. To unpack the zip file, Snapshot needs the Zip module to be installed and enabled. If you use a managed host, contact them directly to have it updated. <b>PHP Zip modülü bulunamadı</b>. Zip dosyasını çıkartmak için, Snapshot Zip modülünün yüklenmiş ve etkinleştirilmiş olmasına ihtiyaç duyar. Eğer yönetilen bir hosting kullanıyorsanız, güncellemek için direk onlarla iletişime geçin. Details

<b>PHP Zip module not found</b>. To unpack the zip file, Snapshot needs the Zip module to be installed and enabled. If you use a managed host, contact them directly to have it updated.

<b>PHP Zip modülü bulunamadı</b>. Zip dosyasını çıkartmak için, Snapshot Zip modülünün yüklenmiş ve etkinleştirilmiş olmasına ihtiyaç duyar. Eğer yönetilen bir hosting kullanıyorsanız, güncellemek için direk onlarla iletişime geçin.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-07-01 14:56:40 GMT
Translated by:
Oguz (oguzz)
Last updated by:
Leonidas (leonidasmilosis3457)
References:
 • views/common/requirements-test.php:141
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
<b>PHP MySQLi module not found</b>. Snapshot needs the MySQLi module to be installed and enabled on the target server. If you use a managed host, contact them directly to have this module installed and enabled. <b>PHP MySQLi modülü bulunamadı</b>. Snapshot hedef sunucuda MySQLi modülünün yüklenmiş ve etkinleştirilmiş olmasına ihtiyaç duyar. Eğer yönetilen bir hosting kullanıyorsanız, modülü yüklemek ve ekinleştirmek için direk olarak onlarla iletişime geçin . Details

<b>PHP MySQLi module not found</b>. Snapshot needs the MySQLi module to be installed and enabled on the target server. If you use a managed host, contact them directly to have this module installed and enabled.

<b>PHP MySQLi modülü bulunamadı</b>. Snapshot hedef sunucuda MySQLi modülünün yüklenmiş ve etkinleştirilmiş olmasına ihtiyaç duyar. Eğer yönetilen bir hosting kullanıyorsanız, modülü yüklemek ve ekinleştirmek için direk olarak onlarla iletişime geçin .

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-07-01 15:04:59 GMT
Translated by:
Oguz (oguzz)
Last updated by:
Leonidas (leonidasmilosis3457)
References:
 • views/common/requirements-test.php:113
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
<b><code>max_execution_time</code> is set to %s which is too low</b>. A minimum execution time of 150 seconds is recommended to give the migration process the best chance of succeeding. If you use a managed host, contact them directly to have it updated. <b><code>max_execution_time</code> %s değerine ayarlanmış ki bu oldukça düşük</b>. En başarılı taşıma işlemi için çalıştırma süresini en düşük 150 saniyeye ayarlamanızı öneririz. Eğer yönetilen bir hosting kullanıyorsanız, güncellemek için direk onlarla iletişim kurun. Details

<b><code>max_execution_time</code> is set to %s which is too low</b>. A minimum execution time of 150 seconds is recommended to give the migration process the best chance of succeeding. If you use a managed host, contact them directly to have it updated.

<b><code>max_execution_time</code> %s değerine ayarlanmış ki bu oldukça düşük</b>. En başarılı taşıma işlemi için çalıştırma süresini en düşük 150 saniyeye ayarlamanızı öneririz. Eğer yönetilen bir hosting kullanıyorsanız, güncellemek için direk onlarla iletişim kurun.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-07-01 15:08:51 GMT
Translated by:
Oguz (oguzz)
Last updated by:
Leonidas (leonidasmilosis3457)
References:
 • views/common/requirements-test.php:85
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Your PHP version is out of date. Your current version is %s and we require 5.2 or newer. You'll need to update your PHP version to proceed. If you use a managed host, contact them directly to have it updated. PHP versiyonunuz güncel değil. Şuanki versiyonunuz %s ve biz 5.2 veya daha yenisini gerektiriyoruz. Devam etmek için PHP versiyonunuzu güncellemeniz gerekiypr. Eğer yönetilen bir hosting kullanıyorsanız, güncellemek için direk onlarla iketişim kurun. Details

Your PHP version is out of date. Your current version is %s and we require 5.2 or newer. You'll need to update your PHP version to proceed. If you use a managed host, contact them directly to have it updated.

PHP versiyonunuz güncel değil. Şuanki versiyonunuz %s ve biz 5.2 veya daha yenisini gerektiriyoruz. Devam etmek için PHP versiyonunuzu güncellemeniz gerekiypr. Eğer yönetilen bir hosting kullanıyorsanız, güncellemek için direk onlarla iketişim kurun.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-07-01 15:11:12 GMT
Translated by:
Oguz (oguzz)
Last updated by:
Leonidas (leonidasmilosis3457)
References:
 • views/common/requirements-test.php:54
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
As part of your WPMU DEV membership you get 10GB free cloud storage to back up and store your entire WordPress website - including WordPress itself. You can schedule these backups to run daily, weekly or monthly and should you ever need it you can restore an entire website in just a few clicks. WPMU DEV üyeliğinin bir parçası olarak tüm WordPress websitenizi yedekleyebileceğiniz ve saklayabileceğiniz (WordPress'in kendisi dahil) 10GB ücretsiz bulut depolama alanı alacaksınız. Bu yedek almayı günlük, aylık veya haftalık olarak zamanlayabilirsiniz ve sadece bir kaç tıklama ile tüm websitenizi geri yükleyebilirsiniz. Details

As part of your WPMU DEV membership you get 10GB free cloud storage to back up and store your entire WordPress website - including WordPress itself. You can schedule these backups to run daily, weekly or monthly and should you ever need it you can restore an entire website in just a few clicks.

WPMU DEV üyeliğinin bir parçası olarak tüm WordPress websitenizi yedekleyebileceğiniz ve saklayabileceğiniz (WordPress'in kendisi dahil) 10GB ücretsiz bulut depolama alanı alacaksınız. Bu yedek almayı günlük, aylık veya haftalık olarak zamanlayabilirsiniz ve sadece bir kaç tıklama ile tüm websitenizi geri yükleyebilirsiniz.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-07-08 15:14:54 GMT
Translated by:
Oguz (oguzz)
Last updated by:
Leonidas (leonidasmilosis3457)
References:
 • views/boxes/modals/popup-welcome.php:64
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Try Snapshot Pro along with 100+ WPMU DEV plugins & 24/7 WP support for free today. Snapshot Pro'yu 100+ WPMU DEV eklentileri, temaları & 7/24 desteği ile bugün ücretsiz deneyin. Details

Try Snapshot Pro along with 100+ WPMU DEV plugins & 24/7 WP support for free today.

Snapshot Pro'yu 100+ WPMU DEV eklentileri, temaları & 7/24 desteği ile bugün ücretsiz deneyin.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-07-10 13:14:08 GMT
Translated by:
Oguz (oguzz)
Last updated by:
Leonidas (leonidasmilosis3457)
References:
 • views/boxes/dashboard/widget-try-pro.php:17
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
1 2
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
with warnings

Export as

Translators