WPMU DEV In Your Language

Translation of Ultimate Branding: Dutch glossary

1 90 91 92 93 94
Prio Original string Translation
The modules shown on this page allow you change the favicons and login images used on the sites across your network. De modules op deze pagina maken het mogelijk om de favicons en login afbeeldingen die op de sites binnen je netwerk gebruikt worden te wijzigen. Details

The modules shown on this page allow you change the favicons and login images used on the sites across your network.

De modules op deze pagina maken het mogelijk om de favicons en login afbeeldingen die op de sites binnen je netwerk gebruikt worden te wijzigen.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-09-05 09:56:57 GMT
Translated by:
Julian (julianvanpul1)
References:
 • views/admin/modules/images/help.php:3
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
If you check the <em>Keep default help items (if any) and merge the new ones with them.</em> box then the module will attempt to merge your new help items with any already in existence for the page. If you uncheck the box, then your new help items will replace any of the default ones. Als je het <em>Houd standaard hulp artikelen (indien van toepassing) en voeg ze samen met nieuwe.</em> hokje aanvinkt zal de module proberen om je nieuwe help items samen te voegen met de reeds bestaande voor de pagina. Als je het vakje uitvinkt, dan zullen nieuwe help items de standaard vervangen. Details

If you check the <em>Keep default help items (if any) and merge the new ones with them.</em> box then the module will attempt to merge your new help items with any already in existence for the page. If you uncheck the box, then your new help items will replace any of the default ones.

Als je het <em>Houd standaard hulp artikelen (indien van toepassing) en voeg ze samen met nieuwe.</em> hokje aanvinkt zal de module proberen om je nieuwe help items samen te voegen met de reeds bestaande voor de pagina. Als je het vakje uitvinkt, dan zullen nieuwe help items de standaard vervangen.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-02-17 15:50:06 GMT
Translated by:
Julian (julianvanpul1)
References:
 • views/admin/modules/admin-help-content/help.php:15
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Replacing existing help Bestaande help vervangen Details

Replacing existing help

Bestaande help vervangen

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-02-17 20:10:50 GMT
Translated by:
Julian (julianvanpul1)
References:
 • views/admin/modules/admin-help-content/help.php:13
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
If you enter any content in the Help Sidebar area, then you can add some sidebar text to the right hand side of the contextual help content. This can contain links to common areas such as forums or support documents. Als je inhoud in het Help Sidebar gebied invult, dan kun je wat sidebar tekst toevoegen aan de rechterkant van de contextuele help inhoud. Dit kan links naar gemeenschappelijke ruimtes zoals forums of supportdocumenten bevatten. Details

If you enter any content in the Help Sidebar area, then you can add some sidebar text to the right hand side of the contextual help content. This can contain links to common areas such as forums or support documents.

Als je inhoud in het Help Sidebar gebied invult, dan kun je wat sidebar tekst toevoegen aan de rechterkant van de contextuele help inhoud. Dit kan links naar gemeenschappelijke ruimtes zoals forums of supportdocumenten bevatten.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-02-17 20:26:14 GMT
Translated by:
Julian (julianvanpul1)
References:
 • views/admin/modules/admin-help-content/help.php:11
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Setting a Help Sidebar? Een Help Zijbalk instellen? Details

Setting a Help Sidebar?

Een Help Zijbalk instellen?

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-12-17 19:23:23 GMT
Translated by:
Julian (julianvanpul1)
References:
 • views/admin/modules/admin-help-content/help.php:9
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
You are reading a contextual help item now. By creating new Help Items, you will add menu items to the left of this area (underneath the Custom Help Content menu), which will show the relevant help content when it is clicked on. Je leest op dit moment een contextuele help item. Door nieuwe help items aan te maken voeg je menu items toe aan de linkerkant van dit gebied (onder het Aangepaste Hulp Inhoud menu), wat de relevante hulp inhoud toont wanneer erop geklikt wordt. Details

You are reading a contextual help item now. By creating new Help Items, you will add menu items to the left of this area (underneath the Custom Help Content menu), which will show the relevant help content when it is clicked on.

Je leest op dit moment een contextuele help item. Door nieuwe help items aan te maken voeg je menu items toe aan de linkerkant van dit gebied (onder het Aangepaste Hulp Inhoud menu), wat de relevante hulp inhoud toont wanneer erop geklikt wordt.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-02-17 15:50:06 GMT
Translated by:
Julian (julianvanpul1)
References:
 • views/admin/modules/admin-help-content/help.php:7
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
What is contextual help? Wat is contextuele hulp? Details

What is contextual help?

Wat is contextuele hulp?

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2014-11-11 04:05:19 GMT
Translated by:
Henny (info2999)
References:
 • views/admin/modules/admin-help-content/help.php:5
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
This module allows you to add and / or replace any of the contextual help content across all the sites of your network. Deze module stelt je in staat om contextuele hulp inhoud toe te voegen en / of te vervangen binnen alle sites van je netwerk. Details

This module allows you to add and / or replace any of the contextual help content across all the sites of your network.

Deze module stelt je in staat om contextuele hulp inhoud toe te voegen en / of te vervangen binnen alle sites van je netwerk.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-07-05 14:51:39 GMT
Translated by:
Julian (julianvanpul1)
References:
 • views/admin/modules/admin-help-content/help.php:3
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
The content entered into the Dashboard Footer Content area replaces the WordPress text at the bottom of the dashboard area on every site in your network. De inhoud die wordt ingevoerd in het Dashboard Footer Inhoud gebied vervangt de WordPress tekst onderaan het dashboard gebied op elke site binnen je netwerk. Details

The content entered into the Dashboard Footer Content area replaces the WordPress text at the bottom of the dashboard area on every site in your network.

De inhoud die wordt ingevoerd in het Dashboard Footer Inhoud gebied vervangt de WordPress tekst onderaan het dashboard gebied op elke site binnen je netwerk.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-02-17 15:50:06 GMT
Translated by:
Julian (julianvanpul1)
References:
 • views/admin/modules/content-footer/help.php:11
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Dashboard Footer Content Dashboard Footer Inhoud Details

Dashboard Footer Content

Dashboard Footer Inhoud

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2014-11-11 04:01:53 GMT
Translated by:
Henny (info2999)
References:
 • views/admin/modules/content-footer/help.php:9
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
The content entered into the Global Footer Content area is added to the front end of every site on your network. It is useful for adding promotional links to your main network site, advertising and analytics scripts. De inhoud die wordt ingevuld in het Globale Footer Inhoud gebied wordt toegevoegd aan de front-end van elke site binnen je netwerk. Het is handig om promotionele links naar je hoofdnetwerksite, advertenties of analytics scripts toe te voegen. Details

The content entered into the Global Footer Content area is added to the front end of every site on your network. It is useful for adding promotional links to your main network site, advertising and analytics scripts.

De inhoud die wordt ingevuld in het Globale Footer Inhoud gebied wordt toegevoegd aan de front-end van elke site binnen je netwerk. Het is handig om promotionele links naar je hoofdnetwerksite, advertenties of analytics scripts toe te voegen.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-02-17 20:24:42 GMT
Translated by:
Julian (julianvanpul1)
References:
 • views/admin/modules/content-footer/help.php:7
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Global Footer Content Globale Footer Inhoud Details

Global Footer Content

Globale Footer Inhoud

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-02-17 20:16:41 GMT
Translated by:
Julian (julianvanpul1)
References:
 • views/admin/modules/content-footer/help.php:5
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
The modules shown on this page allow you to control the content in the admin area and the public side of your network sites. De modules op deze pagina stellen je in staat om de inhoud in het admin gedeelte en de publieke kant van je netwerk-sites te beheren. Details

The modules shown on this page allow you to control the content in the admin area and the public side of your network sites.

De modules op deze pagina stellen je in staat om de inhoud in het admin gedeelte en de publieke kant van je netwerk-sites te beheren.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-02-17 20:23:14 GMT
Translated by:
Julian (julianvanpul1)
References:
 • views/admin/modules/content-footer/help.php:3
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
The Branda Dashboard allows you to decide which branding modules you wish to have enabled across your network. Het Branda Dashboard stelt je in staat om te beslissen welke branding modules je wilt inschakelen over je gehele netwerk. Details

The Branda Dashboard allows you to decide which branding modules you wish to have enabled across your network.

Het Branda Dashboard stelt je in staat om te beslissen welke branding modules je wilt inschakelen over je gehele netwerk.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-01-06 16:40:10 GMT
Translated by:
Julian (julianvanpul1)
References:
 • views/admin/dashboard/help.php:3
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Any CSS styles added to this area will be included in the header of the login pages on all the sites across your network. It can be used to add backgrounds or customize the login page for your network. Alle CSS-stijlen die worden toegevoegd aan dit gebied zullen worden opgenomen in de header van de login-pagina's op alle sites in je netwerk. Het kan worden gebruikt om achtergronden aan de login pagina toe te voegen of aan te passen voor je netwerk. Details

Any CSS styles added to this area will be included in the header of the login pages on all the sites across your network. It can be used to add backgrounds or customize the login page for your network.

Alle CSS-stijlen die worden toegevoegd aan dit gebied zullen worden opgenomen in de header van de login-pagina's op alle sites in je netwerk. Het kan worden gebruikt om achtergronden aan de login pagina toe te voegen of aan te passen voor je netwerk.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-02-17 20:15:50 GMT
Translated by:
Julian (julianvanpul1)
References:
 • views/admin/modules/custom-admin-css/help.php:7
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
1 90 91 92 93 94
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
with warnings

Export as

Translators