WPMU DEV In Your Language

Translation of Smartcrawl: Afrikaans

1 2 3 46
Prio Original string Translation
Page %1$s of %1$s Bladsy %1$s van %1$s Details

Page %1$s of %1$s

Bladsy %1$s van %1$s

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-06-06 07:55:15 GMT
Translated by:
Eugene (ebrown)
References:
 • includes/core/class-wds-macro.php:303
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Page %1$d of %1$d Bladsy %1$d van %1$d Details

Page %1$d of %1$d

Bladsy %1$d van %1$d

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-06-06 07:55:43 GMT
Translated by:
Eugene (ebrown)
References:
 • includes/core/class-wds-macro.php:283
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
We couldn't find any compatible data to import. Ons kon geen versoenbare data vind om in te voer nie. Details

We couldn't find any compatible data to import.

Ons kon geen versoenbare data vind om in te voer nie.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-06-06 07:57:51 GMT
Translated by:
Eugene (ebrown)
References:
 • includes/core/class-wds-controller-io.php:305
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
You don't have permission to perform this operation. Jy het nie toestemming om hierdie operasie uit te voer nie. Details

You don't have permission to perform this operation.

Jy het nie toestemming om hierdie operasie uit te voer nie.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-06-06 08:03:21 GMT
Translated by:
Eugene (ebrown)
References:
 • includes/core/class-wds-controller-io.php:300
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Try importing the selected file again or create a new export file. Contact support if you need further assistance. Probeer die gekose lêer weer invoer of skep 'n nuwe uitvoerlêer. Kontak ondersteuning as jy verdere hulp benodig. Details

Try importing the selected file again or create a new export file. Contact support if you need further assistance.

Probeer die gekose lêer weer invoer of skep 'n nuwe uitvoerlêer. Kontak ondersteuning as jy verdere hulp benodig.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-06-06 08:10:17 GMT
Translated by:
Eugene (ebrown)
References:
 • includes/core/class-wds-controller-io.php:272
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Supplied file is broken. Try creating the export file again then re-importing. Voorsiende lêer is gebreek. Probeer om die uitvoerlêer te herskep en dan om dit weer in te voer. Details

Supplied file is broken. Try creating the export file again then re-importing.

Voorsiende lêer is gebreek. Probeer om die uitvoerlêer te herskep en dan om dit weer in te voer.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-06-06 08:30:24 GMT
Translated by:
Eugene (ebrown)
References:
 • includes/core/class-wds-controller-io.php:205
 • includes/core/class-wds-controller-io.php:256
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Supplied file is invalid or not a JSON file. Check that your selected file is a SmartCrawl JSON export and try again. If the problem persists then contact support. Voorsiende lêer is ongeldig of nie 'n JSON-lêer nie. Maak seker jou gekose lêer is 'n SmartCrawl JSON uitvoer en probeer weer. Kontak ondersteuning as die probleem voortduur. Details

Supplied file is invalid or not a JSON file. Check that your selected file is a SmartCrawl JSON export and try again. If the problem persists then contact support.

Voorsiende lêer is ongeldig of nie 'n JSON-lêer nie. Maak seker jou gekose lêer is 'n SmartCrawl JSON uitvoer en probeer weer. Kontak ondersteuning as die probleem voortduur.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-06-06 08:30:01 GMT
Translated by:
Eugene (ebrown)
References:
 • includes/core/class-wds-controller-io.php:202
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Something went wrong gathering your settings data for export. If the problem persists then contact support. Iets het verkeerd gegaan met die insameling van jou instellingsdata vir uitvoer. Kontak ondersteuning as die probleem voortduur. Details

Something went wrong gathering your settings data for export. If the problem persists then contact support.

Iets het verkeerd gegaan met die insameling van jou instellingsdata vir uitvoer. Kontak ondersteuning as die probleem voortduur.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-06-06 08:37:30 GMT
Translated by:
Eugene (ebrown)
References:
 • includes/core/class-wds-controller-io.php:166
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Note: This check is only looking at the content your page is outputting and doesn't include your main navigation. Blogs with lots of posts will benefit the most from this method, as it aids Google in finding and indexing all of your content, not just the latest articles. Nota: hier word slegs gekyk na die inhoud wat jou bladsy bevat en sluit nie jou hoofnavigasie in nie. Blogs met baie artikels sal die meeste voordeel trek uit hierdie metode, aangesien dit Google help om al jou inhoud te vind en te indekseer, nie net die nuutste artikels nie. Details

Note: This check is only looking at the content your page is outputting and doesn't include your main navigation. Blogs with lots of posts will benefit the most from this method, as it aids Google in finding and indexing all of your content, not just the latest articles.

Nota: hier word slegs gekyk na die inhoud wat jou bladsy bevat en sluit nie jou hoofnavigasie in nie. Blogs met baie artikels sal die meeste voordeel trek uit hierdie metode, aangesien dit Google help om al jou inhoud te vind en te indekseer, nie net die nuutste artikels nie.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-06-07 06:48:53 GMT
Translated by:
Eugene (ebrown)
References:
 • includes/core/checks/class-wds-check-links-count.php:65
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
e.g. /excluded-url bv. /uitgeslote-url Details

e.g. /excluded-url

bv. /uitgeslote-url

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-06-06 09:07:12 GMT
Translated by:
Eugene (ebrown)
References:
 • includes/admin/templates/sitemap/sitemap-section-settings.php:141
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Enter any custom URLs you want excluded permanently from the sitemap. Voer enige unieke URL's in wat jy permanent wil uitsluit van die werfkaart. Details

Enter any custom URLs you want excluded permanently from the sitemap.

Voer enige unieke URL's in wat jy permanent wil uitsluit van die werfkaart.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-06-06 09:24:44 GMT
Translated by:
Eugene (ebrown)
References:
 • includes/admin/templates/sitemap/sitemap-section-settings.php:136
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Custom URLs Unieke URL's Details

Custom URLs

Unieke URL's

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-06-06 09:24:28 GMT
Translated by:
Eugene (ebrown)
References:
 • includes/admin/templates/sitemap/sitemap-section-settings.php:134
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Enter post IDs separated by commas. Voer artikel ID's in geskei deur kommas. Details

Enter post IDs separated by commas.

Voer artikel ID's in geskei deur kommas.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-06-06 09:36:54 GMT
Translated by:
Eugene (ebrown)
References:
 • includes/admin/templates/sitemap/sitemap-section-settings.php:128
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
e.g. 1,5,6,99 bv. 1,5,6,99 Details

e.g. 1,5,6,99

bv. 1,5,6,99

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-06-06 09:28:08 GMT
Translated by:
Eugene (ebrown)
References:
 • includes/admin/templates/sitemap/sitemap-section-settings.php:123
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Enter any particular post IDs you wish to exclude from your sitemap. Note, you can also exclude posts and pages from the post editor page. Voer enige spesifieke artikel ID's in wat jy wil uitsluit van jou werfkaart. Let wel, jy kan ook plasings en bladsye uit die posredakteursbladsy uitsluit. Details

Enter any particular post IDs you wish to exclude from your sitemap. Note, you can also exclude posts and pages from the post editor page.

Voer enige spesifieke artikel ID's in wat jy wil uitsluit van jou werfkaart. Let wel, jy kan ook plasings en bladsye uit die posredakteursbladsy uitsluit.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-06-06 09:37:24 GMT
Translated by:
Eugene (ebrown)
References:
 • includes/admin/templates/sitemap/sitemap-section-settings.php:120
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
1 2 3 46
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
with warnings

Export as

Translators