WPMU DEV In Your Language

Translation of Smartcrawl: Bulgarian

1 2 3 4 64
Prio Original string Translation
Custom URLs Персонализирани URL адреси Details

Custom URLs

Персонализирани URL адреси

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-05-30 14:53:20 GMT
Translated by:
Cvetan Cvetanov (cvetan)
References:
 • includes/admin/templates/sitemap/sitemap-section-settings.php:125
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Enter post IDs separated by commas. Въведете ID на публикациите, разделени със запетаи. Details

Enter post IDs separated by commas.

Въведете ID на публикациите, разделени със запетаи.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-05-31 13:45:09 GMT
Translated by:
Cvetan Cvetanov (cvetan)
References:
 • includes/admin/templates/sitemap/sitemap-section-settings.php:120
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
e.g. 1,5,6,99 например 1,5,6,99 Details

e.g. 1,5,6,99

например 1,5,6,99

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-05-30 14:54:27 GMT
Translated by:
Cvetan Cvetanov (cvetan)
References:
 • includes/admin/templates/sitemap/sitemap-section-settings.php:117
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Enter any particular post IDs you wish to exclude from your sitemap. Note, you can also exclude posts and pages from the post editor page. Въведете всички конкретни идентификационни номера, които искате да изключите от вашият Sitemap. Забележете, че можете да изключите публикации и страници от редактора на публикациите. Details

Enter any particular post IDs you wish to exclude from your sitemap. Note, you can also exclude posts and pages from the post editor page.

Въведете всички конкретни идентификационни номера, които искате да изключите от вашият Sitemap. Забележете, че можете да изключите публикации и страници от редактора на публикациите.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-05-31 13:53:45 GMT
Translated by:
Cvetan Cvetanov (cvetan)
References:
 • includes/admin/templates/sitemap/sitemap-section-settings.php:114
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Posts Публикации Details

Posts

Публикации

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-05-30 14:51:07 GMT
Translated by:
Cvetan Cvetanov (cvetan)
References:
 • includes/admin/templates/sitemap/sitemap-section-settings.php:112
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
If you have custom URLs you want explicitly excluded from your Sitemap you can do this here. Ако имате персонализирани URL адреси, които искате изрично изключени от вашата Sitemap, можете да направите това тук. Details

If you have custom URLs you want explicitly excluded from your Sitemap you can do this here.

Ако имате персонализирани URL адреси, които искате изрично изключени от вашата Sitemap, можете да направите това тук.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-05-30 14:45:26 GMT
Translated by:
Cvetan Cvetanov (cvetan)
References:
 • includes/admin/templates/sitemap/sitemap-section-settings.php:106
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Automatically import your SEO configuration from other SEO plugins. Note: This will override all of your current settings. We recommend exporting your current settings first, just in case. Автоматично импортирайте конфигурацията си от други SEO приставки. Забележка: Това ще замени всички текущи настройки. Препоръчваме първо да експортирате текущите си настройки за всеки случай. Details

Automatically import your SEO configuration from other SEO plugins. Note: This will override all of your current settings. We recommend exporting your current settings first, just in case.

Автоматично импортирайте конфигурацията си от други SEO приставки. Забележка: Това ще замени всички текущи настройки. Препоръчваме първо да експортирате текущите си настройки за всеки случай.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-05-31 13:53:04 GMT
Translated by:
Cvetan Cvetanov (cvetan)
References:
 • includes/admin/templates/settings/settings-section-import-export.php:55
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Automatically import your SEO configuration from other SEO plugins. Автоматично импортирайте конфигурацията си от други SEO приставки. Details

Automatically import your SEO configuration from other SEO plugins.

Автоматично импортирайте конфигурацията си от други SEO приставки.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-05-30 14:51:20 GMT
Translated by:
Cvetan Cvetanov (cvetan)
References:
 • includes/admin/templates/settings/settings-section-import-export.php:38
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Third Party Трета страна Details

Third Party

Трета страна

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-05-31 13:45:20 GMT
Translated by:
Cvetan Cvetanov (cvetan)
References:
 • includes/admin/templates/settings/settings-section-import-export.php:36
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Import your exported SmartCrawl XML settings file. Импортирайте експортирания XML файл с настройки за SmartCrawl. Details

Import your exported SmartCrawl XML settings file.

Импортирайте експортирания XML файл с настройки за SmartCrawl.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-05-31 13:44:44 GMT
Translated by:
Cvetan Cvetanov (cvetan)
References:
 • includes/admin/templates/settings/settings-section-import-export.php:22
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Twitter Cards support enhances how your content appears when shared on Twitter. Поддръжката на Twitter карти подобрява начина, по който вашето съдържание се показва при споделяне в Twitter. Details

Twitter Cards support enhances how your content appears when shared on Twitter.

Поддръжката на Twitter карти подобрява начина, по който вашето съдържание се показва при споделяне в Twitter.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-05-30 14:46:00 GMT
Translated by:
Cvetan Cvetanov (cvetan)
References:
 • includes/admin/templates/onpage/onpage-twitter-settings.php:8
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Twitter Cards are globally disabled. You can enable them %s. Twitter картите са забранени глобално. Можете да ги активирате %s. Details

Twitter Cards are globally disabled. You can enable them %s.

Twitter картите са забранени глобално. Можете да ги активирате %s.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-05-31 13:48:32 GMT
Translated by:
Cvetan Cvetanov (cvetan)
References:
 • includes/admin/templates/onpage/onpage-twitter-disabled.php:3
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
This image will be available to use if the post or page being shared doesn't contain an image. Това изображение ще бъде достъпно за използване, ако споделената публикация или страница не съдържа изображение. Details

This image will be available to use if the post or page being shared doesn't contain an image.

Това изображение ще бъде достъпно за използване, ако споделената публикация или страница не съдържа изображение.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-05-30 14:47:51 GMT
Translated by:
Cvetan Cvetanov (cvetan)
References:
 • includes/admin/templates/onpage/onpage-social-meta-tags.php:105
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Default Featured Image Стандартно главно изображение Details

Default Featured Image

Стандартно главно изображение

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-05-30 14:50:46 GMT
Translated by:
Cvetan Cvetanov (cvetan)
References:
 • includes/admin/templates/onpage/onpage-social-meta-tags.php:79
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
These details will be used in Twitter cards. Тези данни ще бъдат използвани в Twitter карти. Details

These details will be used in Twitter cards.

Тези данни ще бъдат използвани в Twitter карти.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-05-31 13:52:39 GMT
Translated by:
Cvetan Cvetanov (cvetan)
References:
 • includes/admin/templates/metabox/metabox-tab-social.php:83
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
1 2 3 4 64
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
with warnings

Export as

Translators