WPMU DEV In Your Language

Translation of Smartcrawl: Polish

1 2 3 64
Prio Original string Translation
Page %1$s of %1$s Strona %1$s z %1$s Details

Page %1$s of %1$s

Strona %1$s z %1$s

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-05-29 15:10:50 GMT
Translated by:
Adam Czajczyk (adamczajczyk)
References:
 • includes/core/class_wds_macro.php:267
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Page %1$d of %1$d Strona %1$d z %1$d Details

Page %1$d of %1$d

Strona %1$d z %1$d

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-05-29 15:11:11 GMT
Translated by:
Adam Czajczyk (adamczajczyk)
References:
 • includes/core/class_wds_macro.php:258
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
We couldn't find any compatible data to import. Nie udało się znaleźć żadnych kompatybilnych danych do zaimportowania. Details

We couldn't find any compatible data to import.

Nie udało się znaleźć żadnych kompatybilnych danych do zaimportowania.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-07-13 20:36:13 GMT
Translated by:
Patryk (kontakt38167)
References:
 • includes/core/class_wds_controller_io.php:312
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
You don't have permission to perform this operation. Nie masz uprawnień do wykonania tej operacji. Details

You don't have permission to perform this operation.

Nie masz uprawnień do wykonania tej operacji.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-07-13 20:36:20 GMT
Translated by:
Patryk (kontakt38167)
References:
 • includes/core/class_wds_controller_io.php:307
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Try importing the selected file again or create a new export file. Contact support if you need further assistance. Spróbuj zaimportować ten plik ponownie lub utworzyć nowy plik eksportu. Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z pomocą techniczną. Details

Try importing the selected file again or create a new export file. Contact support if you need further assistance.

Spróbuj zaimportować ten plik ponownie lub utworzyć nowy plik eksportu. Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z pomocą techniczną.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-07-13 20:36:32 GMT
Translated by:
Patryk (kontakt38167)
References:
 • includes/core/class_wds_controller_io.php:256
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Supplied file is broken. Try creating the export file again then re-importing. Wybrany plik jest uszkodzony. Spróbuj wyeksportować plik ponownie i zaimportować jeszcze raz. Details

Supplied file is broken. Try creating the export file again then re-importing.

Wybrany plik jest uszkodzony. Spróbuj wyeksportować plik ponownie i zaimportować jeszcze raz.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-07-13 20:36:48 GMT
Translated by:
Patryk (kontakt38167)
References:
 • includes/core/class_wds_controller_io.php:193
 • includes/core/class_wds_controller_io.php:240
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Supplied file is invalid or not a JSON file. Check that your selected file is a SmartCrawl JSON export and try again. If the problem persists then contact support. Wybrany plik jest nieprawidłowy lub nie jest w formacie JSON. Sprawdź, czy jest to na pewno plik JSON eksportu SmartCrawl i spróbuj ponownie. Jeśli problem się powtarza, skontaktuj się z pomocą techniczną. Details

Supplied file is invalid or not a JSON file. Check that your selected file is a SmartCrawl JSON export and try again. If the problem persists then contact support.

Wybrany plik jest nieprawidłowy lub nie jest w formacie JSON. Sprawdź, czy jest to na pewno plik JSON eksportu SmartCrawl i spróbuj ponownie. Jeśli problem się powtarza, skontaktuj się z pomocą techniczną.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-07-13 20:37:04 GMT
Translated by:
Patryk (kontakt38167)
References:
 • includes/core/class_wds_controller_io.php:190
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
No import file supplied. Please select an import file and try again. Nie wskazano pliku importu. Proszę wybrać plik i spróbować ponownie. Details

No import file supplied. Please select an import file and try again.

Nie wskazano pliku importu. Proszę wybrać plik i spróbować ponownie.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-07-13 20:37:11 GMT
Translated by:
Patryk (kontakt38167)
References:
 • includes/core/class_wds_controller_io.php:183
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Something went wrong gathering your settings data for export. If the problem persists then contact support. Coś poszło nie tak podczas pobierania danych konfiguracji do eksportu. Jeśli problem się powtarza, skontaktuj się z pomocą techniczną. Details

Something went wrong gathering your settings data for export. If the problem persists then contact support.

Coś poszło nie tak podczas pobierania danych konfiguracji do eksportu. Jeśli problem się powtarza, skontaktuj się z pomocą techniczną.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-05-29 15:17:58 GMT
Translated by:
Adam Czajczyk (adamczajczyk)
References:
 • includes/core/class_wds_controller_io.php:150
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Invalid export parameters. Try refreshing the page and attempting export again. Błędne parametry eksportu. Spróbuj odświeżyć stronę i wyeksportować ponownie. Details

Invalid export parameters. Try refreshing the page and attempting export again.

Błędne parametry eksportu. Spróbuj odświeżyć stronę i wyeksportować ponownie.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-07-13 20:37:40 GMT
Translated by:
Patryk (kontakt38167)
References:
 • includes/core/class_wds_controller_io.php:142
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Note: This check is only looking at the content your page is outputting and doesn't include your main navigation. Blogs with lots of posts will benefit the most from this method, as it aids Google in finding and indexing all of your content, not just the latest articles. Uwaga: Ten test sprawdza jedynie treść strony i nie obejmuje głównego menu nawigacyjnego. Blogi z dużą ilością wpisów skorzystają najbardziej na tej metodzie ponieważ pomaga ona Google odnaleźć i zaindeksować całą treść, nie tylko najnowsze artykuły. Details

Note: This check is only looking at the content your page is outputting and doesn't include your main navigation. Blogs with lots of posts will benefit the most from this method, as it aids Google in finding and indexing all of your content, not just the latest articles.

Uwaga: Ten test sprawdza jedynie treść strony i nie obejmuje głównego menu nawigacyjnego. Blogi z dużą ilością wpisów skorzystają najbardziej na tej metodzie ponieważ pomaga ona Google odnaleźć i zaindeksować całą treść, nie tylko najnowsze artykuły.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-07-13 17:36:48 GMT
Translated by:
Patryk (kontakt38167)
References:
 • includes/core/checks/class_wds_check_links_count.php:60
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
This image will be available to use as the featured image when the term page is shared. Obrazek będzie dostępny do użycia jako obrazek wyróżniający, kiedy strona taksonomii zostanie udostępniona. Details

This image will be available to use as the featured image when the term page is shared.

Obrazek będzie dostępny do użycia jako obrazek wyróżniający, kiedy strona taksonomii zostanie udostępniona.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-07-13 17:36:58 GMT
Translated by:
Patryk (kontakt38167)
References:
 • includes/admin/templates/term-additions-form.php:197
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Each of these images will be available to use as the featured image when the term page is shared. Każdy z tych obrazków będzie dostępny do użycia jako obrazek wyróżniający, kiedy strona taksonomii zostanie udostępniona. Details

Each of these images will be available to use as the featured image when the term page is shared.

Każdy z tych obrazków będzie dostępny do użycia jako obrazek wyróżniający, kiedy strona taksonomii zostanie udostępniona.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-07-13 17:37:08 GMT
Translated by:
Patryk (kontakt38167)
References:
 • includes/admin/templates/term-additions-form.php:108
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
e.g. /excluded-url np. /excluded-url Details

e.g. /excluded-url

np. /excluded-url

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-05-29 15:22:13 GMT
Translated by:
Adam Czajczyk (adamczajczyk)
References:
 • includes/admin/templates/sitemap/sitemap-section-settings.php:130
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Enter any custom URLs you want excluded permanently from the sitemap. Wprowadź wszystkie adresy URL, które chcesz wykluczyć na stałe z mapy witryny. Details

Enter any custom URLs you want excluded permanently from the sitemap.

Wprowadź wszystkie adresy URL, które chcesz wykluczyć na stałe z mapy witryny.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-07-13 20:38:28 GMT
Translated by:
Patryk (kontakt38167)
References:
 • includes/admin/templates/sitemap/sitemap-section-settings.php:127
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
1 2 3 64
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
with warnings

Export as

Translators