WPMU DEV In Your Language

Translation of Smartcrawl: Slovak

1
Prio Original string Translation
We've detected you have %1$s settings. Do you want to %2$s your configuration into SmartCrawl? Zistili sme, že ste nainštalovali %s. Chcete nastaviť %s vašu konfiguráciu do SmartCrawl? Details

We've detected you have %1$s settings. Do you want to %2$s your configuration into SmartCrawl?

Zistili sme, že ste nainštalovali %s. Chcete nastaviť %s vašu konfiguráciu do SmartCrawl?

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-10-22 08:43:17 GMT
Translated by:
Roman Sajdik (office66383)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • includes/admin/settings/settings.php:481
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Your sitemap isn't being updated automatically. Click Save Settings below to regenerate your sitemap. Vaša mapa stránok sa neaktualizuje automaticky. Ak chcete obnoviť súbor Sitemap, kliknite na položku Uložiť nastavenia nižšie. Details

Your sitemap isn't being updated automatically. Click Save Settings below to regenerate your sitemap.

Vaša mapa stránok sa neaktualizuje automaticky. Ak chcete obnoviť súbor Sitemap, kliknite na položku Uložiť nastavenia nižšie.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-10-14 10:29:48 GMT
Translated by:
Roman Sajdik (office66383)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • includes/admin/templates/sitemap/sitemap-section-advanced.php:59
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
By default OpenGraph will use your default titles, descriptions and feature images. You can override the default on a per post basis inside the post editor, as well as under Titles & Meta for specific post types. Štandardne OpenGraph použije predvolené názvy, popisy a feature obrázky. Predvolené nastavenie môžete prepísať na základe postu v rámci editora príspevkov, ako aj v časti Tituly a meta pre konkrétne typy príspevkov. Details

By default OpenGraph will use your default titles, descriptions and feature images. You can override the default on a per post basis inside the post editor, as well as under Titles & Meta for specific post types.

Štandardne OpenGraph použije predvolené názvy, popisy a feature obrázky. Predvolené nastavenie môžete prepísať na základe postu v rámci editora príspevkov, ako aj v časti Tituly a meta pre konkrétne typy príspevkov.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-10-14 11:19:07 GMT
Translated by:
Roman Sajdik (office66383)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • includes/admin/templates/social/social-section-open-graph.php:9
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Sitemap Issue
 • Problémy Sitemap
Details

Singular: Sitemap Issue

Plural: Sitemap Issues

This plural form is used for numbers like: 1

Problémy Sitemap

You have to log in to edit this translation.

This plural form is used for numbers like: 2, 3, 4

You have to log in to edit this translation.

This plural form is used for numbers like: 0, 5, 6

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-10-14 11:31:46 GMT
Translated by:
Roman Sajdik (office66383)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • includes/admin/templates/sitemap/sitemap-crawl-stats.php:31
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Customize your homepage title, description and meta options. Prispôsobte si názov vašej domovskej stránky, popis a meta. Details

Customize your homepage title, description and meta options.

Prispôsobte si názov vašej domovskej stránky, popis a meta.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-10-13 21:33:56 GMT
Translated by:
Roman Sajdik (office66383)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • includes/admin/templates/onpage/onpage-settings.php:49
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Customize the title, description and meta options for %s. Prispôsobte názov, popis a meta %s. Details

Customize the title, description and meta options for %s.

Prispôsobte názov, popis a meta %s.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-10-13 21:43:51 GMT
Translated by:
Roman Sajdik (office66383)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • includes/admin/templates/onpage/onpage-settings.php:104
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Customize your 404 page title, description and meta options. Prispôsobte pre stránky 404: názov, popis a meta. Details

Customize your 404 page title, description and meta options.

Prispôsobte pre stránky 404: názov, popis a meta.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-10-14 10:47:13 GMT
Translated by:
Roman Sajdik (office66383)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • includes/admin/templates/onpage/onpage-settings.php:159
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Customize your search page title, description and meta options. Prispôsobte pre stránky vyhľadávania: názov, popis a meta. Details

Customize your search page title, description and meta options.

Prispôsobte pre stránky vyhľadávania: názov, popis a meta.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-10-14 10:48:05 GMT
Translated by:
Roman Sajdik (office66383)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • includes/admin/templates/onpage/onpage-settings.php:149
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
The separator refers to the break between variables which you can use by referencing the %s tag. You can choose a preset one or bake your own. Oddeľovač odkazuje na prerušenie medzi premennými, ktoré môžete použiť odkazovaním na %1$%sep%1$% tag. Môžete si vybrať prednastavený alebo si zvoliť svoj vlastný. Details

The separator refers to the break between variables which you can use by referencing the %s tag. You can choose a preset one or bake your own.

Oddeľovač odkazuje na prerušenie medzi premennými, ktoré môžete použiť odkazovaním na %1$%sep%1$% tag. Môžete si vybrať prednastavený alebo si zvoliť svoj vlastný.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-10-14 10:53:11 GMT
Translated by:
Roman Sajdik (office66383)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • includes/admin/templates/onpage/onpage-section-settings.php:7
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Welcome to SmartCrawl, the hottest SEO plugin for WordPress! Let's quickly set up the basics for you, then you can fine tune each setting as you go - our recommendations are on by default. Vitajte v SmartCrawl, top SEO plugine pre WordPress! Rýchlo vám nastavíme základy, potom môžete jemne vyladiť každé nastavenie ako chcete - naše odporúčania sú štandardne zapnuté. Details

Welcome to SmartCrawl, the hottest SEO plugin for WordPress! Let's quickly set up the basics for you, then you can fine tune each setting as you go - our recommendations are on by default.

Vitajte v SmartCrawl, top SEO plugine pre WordPress! Rýchlo vám nastavíme základy, potom môžete jemne vyladiť každé nastavenie ako chcete - naše odporúčania sú štandardne zapnuté.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-10-13 20:56:28 GMT
Translated by:
Roman Sajdik (office66383)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • includes/admin/templates/dashboard/onboarding.php:5
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Grab the Pro version of SmartCrawl to unlock unlimited SEO Checkups plus automated scheduled reports to always stay on top of any issues. These features are included in a WPMU DEV membership along with 100+ plugins, 24/7 support and lots of handy site management tools. Použite Pro verziu SmartCrawl na odomknutie neobmedzených SEO kontrol a automatických plánovaných prehľadov, aby ste sa vždy vyhli akýmkoľvek problémom. Tieto funkcie sú zahrnuté v členstve WPMU DEV spolu so 100+ doplnkami. témami, podporu 24 hodín denne a veľa praktických nástrojov pre správu stránok. Details

Grab the Pro version of SmartCrawl to unlock unlimited SEO Checkups plus automated scheduled reports to always stay on top of any issues. These features are included in a WPMU DEV membership along with 100+ plugins, 24/7 support and lots of handy site management tools.

Použite Pro verziu SmartCrawl na odomknutie neobmedzených SEO kontrol a automatických plánovaných prehľadov, aby ste sa vždy vyhli akýmkoľvek problémom. Tieto funkcie sú zahrnuté v členstve WPMU DEV spolu so 100+ doplnkami. témami, podporu 24 hodín denne a veľa praktických nástrojov pre správu stránok.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-10-13 19:11:53 GMT
Translated by:
Roman Sajdik (office66383)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • includes/admin/templates/checkup/checkup-checkup.php:14
 • includes/admin/templates/checkup/checkup-reporting.php:85
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
You have %s sitemap issue
 • Máte %s problémov Sitemap
Details

Singular: You have %s sitemap issue

Plural: You have %s sitemap issues

This plural form is used for numbers like: 1

Máte %s problémov Sitemap

You have to log in to edit this translation.

This plural form is used for numbers like: 2, 3, 4

You have to log in to edit this translation.

This plural form is used for numbers like: 0, 5, 6

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-10-14 11:32:04 GMT
Translated by:
Roman Sajdik (office66383)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • includes/admin/templates/dashboard/dashboard-box-title-url-crawl-stats.php:9
 • includes/admin/templates/dashboard/dashboard-url-crawl-stats.php:10
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
1
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
with warnings

Export as

Translators