WPMU DEV In Your Language

Translation of Smartcrawl: Slovenian

1 2 3 64
Prio Original string Translation
Page %1$s of %1$s Stran %1$s od %1$s Details

Page %1$s of %1$s

Stran %1$s od %1$s

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-05-16 14:12:55 GMT
Translated by:
David (david400)
References:
 • includes/core/class_wds_macro.php:267
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Page %1$d of %1$d Stran %1$d od%1$d Details

Page %1$d of %1$d

Stran %1$d od%1$d

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-05-16 14:13:17 GMT
Translated by:
David (david400)
References:
 • includes/core/class_wds_macro.php:258
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
We couldn't find any compatible data to import. Za uvoz nismo našli nobenih združljivih podatkov. Details

We couldn't find any compatible data to import.

Za uvoz nismo našli nobenih združljivih podatkov.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-05-16 14:13:59 GMT
Translated by:
David (david400)
References:
 • includes/core/class_wds_controller_io.php:312
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
You don't have permission to perform this operation. Nimate dovoljenja za izvajanje te operacije. Details

You don't have permission to perform this operation.

Nimate dovoljenja za izvajanje te operacije.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-05-16 14:14:24 GMT
Translated by:
David (david400)
References:
 • includes/core/class_wds_controller_io.php:307
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Try importing the selected file again or create a new export file. Contact support if you need further assistance. Znova poskusite uvoziti izbrano datoteko ali ustvariti novo izvozno datoteko. Če potrebujete dodatno pomoč, se obrnite na podporo. Details

Try importing the selected file again or create a new export file. Contact support if you need further assistance.

Znova poskusite uvoziti izbrano datoteko ali ustvariti novo izvozno datoteko. Če potrebujete dodatno pomoč, se obrnite na podporo.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-05-16 14:15:05 GMT
Translated by:
David (david400)
References:
 • includes/core/class_wds_controller_io.php:256
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Supplied file is broken. Try creating the export file again then re-importing. Priložena datoteka je okvarjena. Znova poskusite ustvariti datoteko za izvoz, nato pa ponovno uvozite. Details

Supplied file is broken. Try creating the export file again then re-importing.

Priložena datoteka je okvarjena. Znova poskusite ustvariti datoteko za izvoz, nato pa ponovno uvozite.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-05-16 14:15:53 GMT
Translated by:
David (david400)
References:
 • includes/core/class_wds_controller_io.php:193
 • includes/core/class_wds_controller_io.php:240
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Supplied file is invalid or not a JSON file. Check that your selected file is a SmartCrawl JSON export and try again. If the problem persists then contact support. Priložena datoteka je neveljavna ali pa ni datoteka JSON. Preverite, ali je izbrana datoteka za izvoz JSON za SmartCrawl in poskusite znova. Če se težava ponavlja, se obrnite na podporo. Details

Supplied file is invalid or not a JSON file. Check that your selected file is a SmartCrawl JSON export and try again. If the problem persists then contact support.

Priložena datoteka je neveljavna ali pa ni datoteka JSON. Preverite, ali je izbrana datoteka za izvoz JSON za SmartCrawl in poskusite znova. Če se težava ponavlja, se obrnite na podporo.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-05-16 14:22:40 GMT
Translated by:
David (david400)
References:
 • includes/core/class_wds_controller_io.php:190
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
No import file supplied. Please select an import file and try again. Ni priložene uvozne datoteke. Izberite datoteko za uvoz in poskusite znova. Details

No import file supplied. Please select an import file and try again.

Ni priložene uvozne datoteke. Izberite datoteko za uvoz in poskusite znova.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-05-16 14:25:57 GMT
Translated by:
David (david400)
References:
 • includes/core/class_wds_controller_io.php:183
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Something went wrong gathering your settings data for export. If the problem persists then contact support. Nekaj je šlo narobe pri zbranju podatkov o nastavitvah za izvoz. Če se težava ponavlja, se obrnite na podporo. Details

Something went wrong gathering your settings data for export. If the problem persists then contact support.

Nekaj je šlo narobe pri zbranju podatkov o nastavitvah za izvoz. Če se težava ponavlja, se obrnite na podporo.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-05-16 14:27:05 GMT
Translated by:
David (david400)
References:
 • includes/core/class_wds_controller_io.php:150
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Invalid export parameters. Try refreshing the page and attempting export again. Neveljavni izvozni parametri. Poskusite osvežiti stran in znova izvoziti. Details

Invalid export parameters. Try refreshing the page and attempting export again.

Neveljavni izvozni parametri. Poskusite osvežiti stran in znova izvoziti.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-05-16 14:27:55 GMT
Translated by:
David (david400)
References:
 • includes/core/class_wds_controller_io.php:142
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Note: This check is only looking at the content your page is outputting and doesn't include your main navigation. Blogs with lots of posts will benefit the most from this method, as it aids Google in finding and indexing all of your content, not just the latest articles. Opomba: Ta pregled preverja samo vsebino, ki jo stran oddaja in ne vključuje glavne navigacije. Blogi z veliko objav bodo imeli največ koristi od te metode, saj pomaga Googlu pri iskanju in indeksiranju vse vaše vsebine, ne le v najnovejših člankih. Details

Note: This check is only looking at the content your page is outputting and doesn't include your main navigation. Blogs with lots of posts will benefit the most from this method, as it aids Google in finding and indexing all of your content, not just the latest articles.

Opomba: Ta pregled preverja samo vsebino, ki jo stran oddaja in ne vključuje glavne navigacije. Blogi z veliko objav bodo imeli največ koristi od te metode, saj pomaga Googlu pri iskanju in indeksiranju vse vaše vsebine, ne le v najnovejših člankih.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-05-16 14:29:10 GMT
Translated by:
David (david400)
References:
 • includes/core/checks/class_wds_check_links_count.php:60
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
This image will be available to use as the featured image when the term page is shared. Ta slika bo na voljo za uporabo kot predstavljena slika, ko je stran v skupni rabi ali deljeno. Details

This image will be available to use as the featured image when the term page is shared.

Ta slika bo na voljo za uporabo kot predstavljena slika, ko je stran v skupni rabi ali deljeno.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-05-16 14:30:50 GMT
Translated by:
David (david400)
References:
 • includes/admin/templates/term-additions-form.php:197
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Each of these images will be available to use as the featured image when the term page is shared. Vsaka od teh slik bo na voljo za uporabo kot predstavljena slika, ko bo stran deljena. Details

Each of these images will be available to use as the featured image when the term page is shared.

Vsaka od teh slik bo na voljo za uporabo kot predstavljena slika, ko bo stran deljena.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-05-16 14:31:59 GMT
Translated by:
David (david400)
References:
 • includes/admin/templates/term-additions-form.php:108
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
e.g. /excluded-url npr. /excluded-url Details

e.g. /excluded-url

npr. /excluded-url

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-05-16 14:32:27 GMT
Translated by:
David (david400)
References:
 • includes/admin/templates/sitemap/sitemap-section-settings.php:130
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Enter any custom URLs you want excluded permanently from the sitemap. V kazalo zemljevida vnesite vse URLje po meri, ki jih želite trajno izključiti iz zemljevida strani. Details

Enter any custom URLs you want excluded permanently from the sitemap.

V kazalo zemljevida vnesite vse URLje po meri, ki jih želite trajno izključiti iz zemljevida strani.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-05-16 14:33:21 GMT
Translated by:
David (david400)
References:
 • includes/admin/templates/sitemap/sitemap-section-settings.php:127
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
1 2 3 64
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
with warnings

Export as

Translators