WPMU DEV In Your Language

Translation of Smush Pro : Bulgarian

1 2 3 4 5 29
Prio Original string Translation
Smush Pro requires the WPMU DEV Dashboard plugin to unlock pro features. Please make sure you have installed, activated and logged into the Dashboard. Smush Pro изисква плъгинът на WPMU DEV Dashboard за отключване на pro функции. Моля, уверете се, че сте инсталирали, активирали и влезли в таблото за управление. Details

Smush Pro requires the WPMU DEV Dashboard plugin to unlock pro features. Please make sure you have installed, activated and logged into the Dashboard.

Smush Pro изисква плъгинът на WPMU DEV Dashboard за отключване на pro функции. Моля, уверете се, че сте инсталирали, активирали и влезли в таблото за управление.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-07-08 13:00:32 GMT
Translated by:
Cvetan Cvetanov (cvetan)
References:
 • app/class-abstract-page.php:267
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Did you know she has secret super powers? Yes, she can super-smush images for double the savings, store original images, bulk smush thousands of images in one go, and serve 'em up in a next-gen format(WebP) with one-click via her blazing-fast CDN. Get started with a free WPMU DEV trial to access these advanced features. Знаете ли, че тя има тайна свръх сила? Да, тя може да прави супер-зашеметяващи образи за удвояване на спестяванията, да съхранява оригинални изображения, да оптимизира хиляди изображения наведнъж и да ги обслужва във формат от следващо поколение (WebP) с едно кликване чрез бързия си CDN , Започнете с безплатна пробна версия на WPMU DEV за достъп до тези разширени функции. Details

Did you know she has secret super powers? Yes, she can super-smush images for double the savings, store original images, bulk smush thousands of images in one go, and serve 'em up in a next-gen format(WebP) with one-click via her blazing-fast CDN. Get started with a free WPMU DEV trial to access these advanced features.

Знаете ли, че тя има тайна свръх сила? Да, тя може да прави супер-зашеметяващи образи за удвояване на спестяванията, да съхранява оригинални изображения, да оптимизира хиляди изображения наведнъж и да ги обслужва във формат от следващо поколение (WebP) с едно кликване чрез бързия си CDN , Започнете с безплатна пробна версия на WPMU DEV за достъп до тези разширени функции.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-07-08 17:40:57 GMT
Translated by:
Cvetan Cvetanov (cvetan)
References:
 • app/class-abstract-page.php:195
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
If you're having issues with enabling pro features you can force the API to update your membership status here. Ако имате проблеми с активирането на професионални функции, можете да принудите приложния програмен интерфейс (API) да актуализира статута си на член тук. Details

If you're having issues with enabling pro features you can force the API to update your membership status here.

Ако имате проблеми с активирането на професионални функции, можете да принудите приложния програмен интерфейс (API) да актуализира статута си на член тук.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-07-08 12:35:32 GMT
Translated by:
Cvetan Cvetanov (cvetan)
References:
 • core/class-core.php:320
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
API Status Статус на API Details

API Status

Статус на API

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-07-08 12:38:53 GMT
Translated by:
Cvetan Cvetanov (cvetan)
References:
 • core/class-core.php:318
 • core/class-core.php:319
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
[WPMUDEV API] Skipped sync due to API error exponential backoff. [WPMUDEV API] Пропуснато синхронизиране поради експоненциално отхвърляне на API грешка. Details

[WPMUDEV API] Skipped sync due to API error exponential backoff.

[WPMUDEV API] Пропуснато синхронизиране поради експоненциално отхвърляне на API грешка.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-07-08 18:10:30 GMT
Translated by:
Cvetan Cvetanov (cvetan)
References:
 • core/api/class-request.php:299
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Update API status Актуализиране на състоянието на API Details

Update API status

Актуализиране на състоянието на API

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-07-08 19:01:35 GMT
Translated by:
Cvetan Cvetanov (cvetan)
References:
 • app/views/settings/meta-box.php:208
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Show in bulk Smush Покажи в груповото оптимизиране Details

Show in bulk Smush

Покажи в груповото оптимизиране

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-07-08 18:25:53 GMT
Translated by:
Cvetan Cvetanov (cvetan)
References:
 • app/class-media-library.php:674
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Undersized Маломерен Details

Undersized

Маломерен

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-07-08 13:03:30 GMT
Translated by:
Cvetan Cvetanov (cvetan)
References:
 • core/modules/class-resize-detection.php:132
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
undefined (attachment ID: %d) неопределен (идентификатор на прикачен файл: %d) Details

undefined (attachment ID: %d)

неопределен (идентификатор на прикачен файл: %d)

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Comment:
translators: %d - attachment ID
Date added:
2019-07-08 11:52:27 GMT
Translated by:
Cvetan Cvetanov (cvetan)
References:
 • app/class-ajax.php:806
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
No file data found in image meta. Не са намерени файлове с мета в изображението. Details

No file data found in image meta.

Не са намерени файлове с мета в изображението.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-07-08 13:03:02 GMT
Translated by:
Cvetan Cvetanov (cvetan)
References:
 • app/class-ajax.php:803
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
No attachment ID was received. Не е получен идентификатор на прикачен файл. Details

No attachment ID was received.

Не е получен идентификатор на прикачен файл.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-07-08 12:52:49 GMT
Translated by:
Cvetan Cvetanov (cvetan)
References:
 • app/class-ajax.php:775
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Ignore this image from bulk smushing Игнорирайте това изображение от групово оптимизиране Details

Ignore this image from bulk smushing

Игнорирайте това изображение от групово оптимизиране

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-07-08 18:45:10 GMT
Translated by:
Cvetan Cvetanov (cvetan)
References:
 • core/class-core.php:406
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Choose how you want us to handle your plugin data. Изберете как искате да обработваме данните. Details

Choose how you want us to handle your plugin data.

Изберете как искате да обработваме данните.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-07-08 12:45:00 GMT
Translated by:
Cvetan Cvetanov (cvetan)
References:
 • core/class-core.php:315
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Data Данни Details

Data

Данни

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-07-08 12:28:01 GMT
Translated by:
Cvetan Cvetanov (cvetan)
References:
 • core/class-core.php:314
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Uninstallation Деинсталиране Details

Uninstallation

Деинсталиране

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-07-08 12:03:51 GMT
Translated by:
Cvetan Cvetanov (cvetan)
References:
 • core/class-core.php:313
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
1 2 3 4 5 29
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
with warnings

Export as

Translators