WPMU DEV In Your Language

Translation of Smush Pro : Catalan

1 2 3
Prio Original string Translation
You can also have Smush compress your original images - this is helpful if your theme serves full size images. Smush també pot comprimir les imatges originals - útil si el tema carrega imatges de mida completa Details

You can also have Smush compress your original images - this is helpful if your theme serves full size images.

Smush també pot comprimir les imatges originals - útil si el tema carrega imatges de mida completa

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2019-06-09 15:39:06 GMT
Translated by:
viobru
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • app/views/modals/onboarding.php:58
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Include/Exclude Inclou / Exclou Details

Include/Exclude

Inclou / Exclou

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2019-06-09 16:17:02 GMT
Translated by:
viobru
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • app/views/meta-boxes/lazyload/meta-box.php:299
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Great! We’re just running a check to see what images need compressing. You can configure more advanced settings once this image check is complete. Genial! Només estem executant una comprovació per veure quines imatges necessiten compressió. Podeu establir configuracions més avançades un cop finalitzada aquesta comprovació d'imatges. Details

Great! We’re just running a check to see what images need compressing. You can configure more advanced settings once this image check is complete.

Genial! Només estem executant una comprovació per veure quines imatges necessiten compressió. Podeu establir configuracions més avançades un cop finalitzada aquesta comprovació d'imatges.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2019-06-09 20:44:25 GMT
Translated by:
viobru
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • app/views/modals/checking-files.php:29
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
WebP Conversion Conversió WebP Details

WebP Conversion

Conversió WebP

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-12-23 18:15:41 GMT
Translated by:
viobru
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • core/modules/class-wp-smush-cdn.php:197
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
We can see you have WP Offload Media installed with the %1$sRemove Files From Server%2$s option activated. If you want to optimize your S3 images you'll need to enable the %3$sAmazon S3 Support%4$s feature in Smush's settings. WP Offload S3 s'ha instal·lat amb l'opció de%1$ssuprimir arxius des del servidor%2$s activada. Si voleu optimitzar les vostres imatges S3, haureu d'activar el suport%3$sAmazon S3%4$s a la configuració de Smush. Details

We can see you have WP Offload Media installed with the %1$sRemove Files From Server%2$s option activated. If you want to optimize your S3 images you'll need to enable the %3$sAmazon S3 Support%4$s feature in Smush's settings.

WP Offload S3 s'ha instal·lat amb l'opció de%1$ssuprimir arxius des del servidor%2$s activada. Si voleu optimitzar les vostres imatges S3, haureu d'activar el suport%3$sAmazon S3%4$s a la configuració de Smush.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-12-23 19:56:40 GMT
Translated by:
viobru
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • core/integrations/class-wp-smush-s3.php:209
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
We can see you have WP Offload Media installed with the %1$sRemove Files From Server%2$s option activated. If you want to optimize your S3 images you'll need to %3$supgrade to Smush Pro%4$s WP Offload S3 s'ha instal·lat amb l'opció de%1$ssuprimir arxius des del servidor%2$s activada. Si voleu optimitzar les imatges S3 necessitareu %3$sactualitzar a Smush Pro%4$s Details

We can see you have WP Offload Media installed with the %1$sRemove Files From Server%2$s option activated. If you want to optimize your S3 images you'll need to %3$supgrade to Smush Pro%4$s

WP Offload S3 s'ha instal·lat amb l'opció de%1$ssuprimir arxius des del servidor%2$s activada. Si voleu optimitzar les imatges S3 necessitareu %3$sactualitzar a Smush Pro%4$s

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-12-23 19:56:52 GMT
Translated by:
viobru
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • core/integrations/class-wp-smush-s3.php:228
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
In addition to smushing your media uploads, you may want to smush non WordPress images that are outside of your uploads directory. Get started by adding files and folders you wish to optimize. A més d'optimitzar les càrregues d'elements multimèdia, és possible que també vulgueu optimitzar imatges que es troben fora del directori de càrregues. Comenceu afegint els fitxers i carpetes que voleu optimitzar. Details

In addition to smushing your media uploads, you may want to smush non WordPress images that are outside of your uploads directory. Get started by adding files and folders you wish to optimize.

A més d'optimitzar les càrregues d'elements multimèdia, és possible que també vulgueu optimitzar imatges que es troben fora del directori de càrregues. Comenceu afegint els fitxers i carpetes que voleu optimitzar.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2019-06-09 22:33:11 GMT
Translated by:
viobru
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • app/views/meta-boxes/directory/meta-box.php:34
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Note: You won’t lose any images by deactivating, all of your attachments are still stored locally on your own server. Nota: No perdreu cap imatge en desactivar, tots els fitxers adjunts segueixen emmagatzemats localment al servidor. Details

Note: You won’t lose any images by deactivating, all of your attachments are still stored locally on your own server.

Nota: No perdreu cap imatge en desactivar, tots els fitxers adjunts segueixen emmagatzemats localment al servidor.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2019-06-09 22:33:59 GMT
Translated by:
viobru
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • app/views/meta-boxes/cdn/meta-box.php:118
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
At this time, we don’t support videos. We recommend uploading your media to a third-party provider and embedding the videos into your posts/pages. Nota: de moment no donem suport als mitjans de vídeo. Recomanem pujar aquests mitjans a un proveïdor de tercers i incrustar els vídeos en les entrades/pàgines. Details

At this time, we don’t support videos. We recommend uploading your media to a third-party provider and embedding the videos into your posts/pages.

Nota: de moment no donem suport als mitjans de vídeo. Recomanem pujar aquests mitjans a un proveïdor de tercers i incrustar els vídeos en les entrades/pàgines.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-12-26 12:22:47 GMT
Translated by:
viobru
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • app/views/meta-boxes/cdn/meta-box.php:74
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
If you no longer require your images to be hosted from our CDN, you can disable this feature. Si ja no necessiteu tenir les imatges allotjades al CDN, podeu deshabilitar aquesta funció. Details

If you no longer require your images to be hosted from our CDN, you can disable this feature.

Si ja no necessiteu tenir les imatges allotjades al CDN, podeu deshabilitar aquesta funció.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2019-06-09 22:34:59 GMT
Translated by:
viobru
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • app/views/meta-boxes/cdn/meta-box.php:104
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Here’s a list of the media types we serve from the CDN. A continuació s'enumeren els tipus de mitjans que oferirem des de la CDN. Details

Here’s a list of the media types we serve from the CDN.

A continuació s'enumeren els tipus de mitjans que oferirem des de la CDN.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-12-26 13:11:35 GMT
Translated by:
viobru
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • app/views/meta-boxes/cdn/meta-box.php:52
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Take a load off your server by delivering your images from our blazingly-fast CDN. Disminueixi la càrrega del seu servidor al servir les seves imatges des de la nostre ràpida CDN. Details

Take a load off your server by delivering your images from our blazingly-fast CDN.

Disminueixi la càrrega del seu servidor al servir les seves imatges des de la nostre ràpida CDN.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-12-26 13:31:34 GMT
Translated by:
viobru
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • app/views/meta-boxes/cdn/meta-box.php:30
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Incorrect image size highlighting is active. %1$sView the frontend%2$s of your website to see if any images aren't the correct size for their containers. El ressaltat de la mida incorrecta de la imatge està actiu. %1$sVisualitzeu el frontal%2$s del lloc web per veure quines imatges no són a la mida correcta dels seus contenidors. Details

Incorrect image size highlighting is active. %1$sView the frontend%2$s of your website to see if any images aren't the correct size for their containers.

El ressaltat de la mida incorrecta de la imatge està actiu. %1$sVisualitzeu el frontal%2$s del lloc web per veure quines imatges no són a la mida correcta dels seus contenidors.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Comment:
translators: %1$s: opening a tag, %2$s: closing a tag
Date added:
2019-06-09 22:41:16 GMT
Translated by:
viobru
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • app/class-wp-smush-dashboard.php:466
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Original Images Imatges originals Details

Original Images

Imatges originals

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-10-11 13:44:11 GMT
Translated by:
viobru
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • core/class-wp-smush-core.php:429
 • core/class-wp-smush-core.php:434
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
When you compress a PNG, Smush will check if converting it to JPEG could further reduce its size, and do so if necessary, Quan comprimiu un PNG, Smush comprovarà si la conversió a JPEG podria reduir encara més la seva mida, i ho farà si és necessari, Details

When you compress a PNG, Smush will check if converting it to JPEG could further reduce its size, and do so if necessary,

Quan comprimiu un PNG, Smush comprovarà si la conversió a JPEG podria reduir encara més la seva mida, i ho farà si és necessari,

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-12-30 15:13:10 GMT
Translated by:
viobru
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • app/views/meta-boxes/pro-features/meta-box.php:70
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
1 2 3
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
with warnings

Export as

Translators