WPMU DEV In Your Language

Translation of Smush Pro : Czech

1 2 3 4 18
Prio Original string Translation
At this time, we don’t support videos. We recommend uploading your media to a third-party provider and embedding the videos into your posts/pages. Poznámka: v tuto chvíli nepodporujeme typy video médií. Doporučujeme nahrát média do poskytovatele třetí strany a vkládat videa do vašich příspěvků/stránek. Details

At this time, we don’t support videos. We recommend uploading your media to a third-party provider and embedding the videos into your posts/pages.

Poznámka: v tuto chvíli nepodporujeme typy video médií. Doporučujeme nahrát média do poskytovatele třetí strany a vkládat videa do vašich příspěvků/stránek.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2019-02-16 10:11:47 GMT
Translated by:
Petr Rohan (info16417)
References:
 • app/views/cdn/meta-box.php:74
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Here’s a list of the media types we serve from the CDN. Zde je seznam typů médií, které budeme sloužit od CDN. Details

Here’s a list of the media types we serve from the CDN.

Zde je seznam typů médií, které budeme sloužit od CDN.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2019-02-16 10:11:47 GMT
Translated by:
Petr Rohan (info16417)
References:
 • app/views/cdn/meta-box.php:52
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Supported Media Types Podporované typy médií Details

Supported Media Types

Podporované typy médií

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2019-02-16 10:11:47 GMT
Translated by:
Petr Rohan (info16417)
References:
 • app/views/cdn/meta-box.php:48
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Updating settings... Probíhá aktualizace nastavení... Details

Updating settings...

Probíhá aktualizace nastavení...

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2019-02-16 10:11:47 GMT
Translated by:
Petr Rohan (info16417)
References:
 • app/common/meta-box-footer.php:14
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Update settings Aktualizuj nastavení Details

Update settings

Aktualizuj nastavení

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2019-02-16 10:11:47 GMT
Translated by:
Petr Rohan (info16417)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • app/common/meta-box-footer.php:15
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Smush CDN Smush CDN Details

Smush CDN

Smush CDN

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2019-02-16 10:11:48 GMT
Translated by:
Petr Rohan (info16417)
References:
 • app/views/cdn/disabled-meta-box.php:19
 • app/views/cdn/upsell-meta-box.php:20
 • app/views/lazyload/disabled-meta-box.php:18
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Your images are currently being served via the WPMU DEV CDN. Bulk smush will continue to operate as per your settings below and is treated completely separately in case you ever want to disable the CDN. Vaše obrázky jsou v současné době slouží prostřednictvím WPMU DEV CDN. Bulk smush bude i nadále fungovat podle vašeho nastavení níže a je zacházeno zcela odděleně v případě, že jste někdy chtěli zakázat CDN. Details

Your images are currently being served via the WPMU DEV CDN. Bulk smush will continue to operate as per your settings below and is treated completely separately in case you ever want to disable the CDN.

Vaše obrázky jsou v současné době slouží prostřednictvím WPMU DEV CDN. Bulk smush bude i nadále fungovat podle vašeho nastavení níže a je zacházeno zcela odděleně v případě, že jste někdy chtěli zakázat CDN.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2019-02-16 10:11:48 GMT
Translated by:
Petr Rohan (info16417)
References:
 • app/views/bulk-settings/meta-box.php:24
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Your settings have been saved and changes are now propagating to the CDN. Changes can take up to 30 minutes to take effect but your images will continue to be served in the mean time, please be patient. Vaše nastavení bylo uloženo a změny se nyní šíří do CDN. Změny mohou trvat až 30 minut, aby se projevily, ale vaše snímky budou i nadále doručeny ve střední době, prosím, buďte trpěliví. Details

Your settings have been saved and changes are now propagating to the CDN. Changes can take up to 30 minutes to take effect but your images will continue to be served in the mean time, please be patient.

Vaše nastavení bylo uloženo a změny se nyní šíří do CDN. Změny mohou trvat až 30 minut, aby se projevily, ale vaše snímky budou i nadále doručeny ve střední době, prosím, buďte trpěliví.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2019-02-16 10:11:48 GMT
Translated by:
Petr Rohan (info16417)
References:
 • app/pages/class-dashboard.php:1219
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
CDN is not yet active. Configure your settings below and click Activate. CDN ještě není aktivní. Nakonfigurujte nastavení níže a klikněte na aktivovat. Details

CDN is not yet active. Configure your settings below and click Activate.

CDN ještě není aktivní. Nakonfigurujte nastavení níže a klikněte na aktivovat.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2019-02-16 10:11:48 GMT
Translated by:
Petr Rohan (info16417)
References:
 • app/pages/class-dashboard.php:1218
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Save a ton of space by not storing over-sized images on your server. Set a maximum height and width for all images uploaded to your site so that any unnecessarily large images are automatically resized before they are added to the media gallery. This setting does not apply to images smushed using Directory Smush feature. Ušetřit tuny prostoru tím, že ukládání přes-velké obrázky na vašem serveru. Nastavte maximální výšku a šířku všech obrázků odeslaných na web tak, aby se všechny zbytečně velké obrázky automaticky přeformátují před jejich přidání do Galerie médií. Toto nastavení se nevztahuje na obrázky Smushed pomocí funkce Directory smush. Details

Save a ton of space by not storing over-sized images on your server. Set a maximum height and width for all images uploaded to your site so that any unnecessarily large images are automatically resized before they are added to the media gallery. This setting does not apply to images smushed using Directory Smush feature.

Ušetřit tuny prostoru tím, že ukládání přes-velké obrázky na vašem serveru. Nastavte maximální výšku a šířku všech obrázků odeslaných na web tak, aby se všechny zbytečně velké obrázky automaticky přeformátují před jejich přidání do Galerie médií. Toto nastavení se nevztahuje na obrázky Smushed pomocí funkce Directory smush.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2019-02-16 10:11:48 GMT
Translated by:
Petr Rohan (info16417)
References:
 • app/pages/class-dashboard.php:701
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Your settings have been saved and changes are now propagating to the CDN. Changes can take up to 30 minutes to take effect but your images will continue to be served in the mean time, please be patient. Vaše nastavení bylo uloženo a změny se nyní šíří do CDN. Změny mohou trvat až 30 minut, aby se projevily, ale vaše snímky budou i nadále doručeny ve střední době, prosím, buďte trpěliví. Details

Your settings have been saved and changes are now propagating to the CDN. Changes can take up to 30 minutes to take effect but your images will continue to be served in the mean time, please be patient.

Vaše nastavení bylo uloženo a změny se nyní šíří do CDN. Změny mohou trvat až 30 minut, aby se projevily, ale vaše snímky budou i nadále doručeny ve střední době, prosím, buďte trpěliví.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2019-02-16 10:11:48 GMT
Translated by:
Petr Rohan (info16417)
References:
 • app/class-abstract-page.php:698
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
By default, bulk smush will ignore your original uploads and only compress the thumbnail sizes your theme outputs. Enable this setting to also smush your original uploads. We recommend storing copies of your originals (below) in case you ever need to restore them. Ve výchozím nastavení, Bulk smush bude ignorovat vaše původní nahrávání a pouze komprimovat miniatury velikosti motivu výstupy. Povolte toto nastavení, aby se také smush vaše původní nahrávání. Doporučujeme uchovávat kopie originálů (níže) pro případ, že byste je někdy potřebovali obnovit. Details

By default, bulk smush will ignore your original uploads and only compress the thumbnail sizes your theme outputs. Enable this setting to also smush your original uploads. We recommend storing copies of your originals (below) in case you ever need to restore them.

Ve výchozím nastavení, Bulk smush bude ignorovat vaše původní nahrávání a pouze komprimovat miniatury velikosti motivu výstupy. Povolte toto nastavení, aby se také smush vaše původní nahrávání. Doporučujeme uchovávat kopie originálů (níže) pro případ, že byste je někdy potřebovali obnovit.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2019-02-16 10:11:48 GMT
Translated by:
Petr Rohan (info16417)
References:
 • app/pages/class-dashboard.php:708
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Almost there! To finish activating this feature you must save your settings. Skoro tam! Chcete-li dokončit aktivaci této funkce, musíte uložit nastavení. Details

Almost there! To finish activating this feature you must save your settings.

Skoro tam! Chcete-li dokončit aktivaci této funkce, musíte uložit nastavení.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2019-02-16 10:11:48 GMT
Translated by:
Petr Rohan (info16417)
References:
 • app/pages/class-dashboard.php:489
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Incorrect image size highlighting is active. %1$sView the frontend%2$s of your website to see if any images aren't the correct size for their containers. Nesprávné zvýraznění velikosti obrázku je aktivní. %1$sView rozhraní%2$s vašeho webu, abyste zjistili, které obrázky nejsou pro jejich kontejnery správnou velikostí. Details

Incorrect image size highlighting is active. %1$sView the frontend%2$s of your website to see if any images aren't the correct size for their containers.

Nesprávné zvýraznění velikosti obrázku je aktivní. %1$sView rozhraní%2$s vašeho webu, abyste zjistili, které obrázky nejsou pro jejich kontejnery správnou velikostí.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Comment:
translators: %1$s: opening a tag, %2$s: closing a tag
Date added:
2019-02-16 10:11:48 GMT
Translated by:
Petr Rohan (info16417)
References:
 • app/pages/class-dashboard.php:474
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Resume scan. Pokračovat v prohledávání. Details

Resume scan.

Pokračovat v prohledávání.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2019-02-16 10:11:48 GMT
Translated by:
Petr Rohan (info16417)
References:
 • app/common/progress-bar.php:59
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
1 2 3 4 18
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
with warnings

Export as

Translators