WPMU DEV In Your Language

Translation of Smush Pro : Polish glossary

1 2
Prio Original string Translation
You can also have Smush compress your original images - this is helpful if your theme serves full size images. Możesz również zezwolić Smush skompresować swoje oryginalne obrazki - pomocne, jeśli twój szablon korzysta z obrazków w oryginalnym rozmiarze Details

You can also have Smush compress your original images - this is helpful if your theme serves full size images.

Możesz również zezwolić Smush skompresować swoje oryginalne obrazki - pomocne, jeśli twój szablon korzysta z obrazków w oryginalnym rozmiarze

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2019-06-13 12:20:20 GMT
Translated by:
Pawel (pawelpela)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • app/views/modals/onboarding.php:58
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Include/Exclude Dodaj / Wyklucz Details

Include/Exclude

Dodaj / Wyklucz

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2019-05-26 07:21:32 GMT
Translated by:
polinfor.pl (info72996)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • app/views/meta-boxes/lazyload/meta-box.php:299
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Great! We’re just running a check to see what images need compressing. You can configure more advanced settings once this image check is complete. Świetnie! Właśnie sprawdzamy, które obrazy wymagają kompresji. Możesz skonfigurować bardziej zaawansowane ustawienia po zakończeniu sprawdzania obrazów. Details

Great! We’re just running a check to see what images need compressing. You can configure more advanced settings once this image check is complete.

Świetnie! Właśnie sprawdzamy, które obrazy wymagają kompresji. Możesz skonfigurować bardziej zaawansowane ustawienia po zakończeniu sprawdzania obrazów.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2019-06-17 12:45:25 GMT
Translated by:
Kris (info41268)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • app/views/modals/checking-files.php:29
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
WebP Conversion Konwersja WebP Details

WebP Conversion

Konwersja WebP

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-12-11 11:07:10 GMT
Translated by:
Kris (info41268)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • core/modules/class-wp-smush-cdn.php:193
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
We can see you have WP Offload Media installed with the %1$sRemove Files From Server%2$s option activated. If you want to optimize your S3 images you'll need to enable the %3$sAmazon S3 Support%4$s feature in Smush's settings. Zauważyliśmy, że jest zainstalowana wtyczka WP Offload S3 z włączoną opcją %1$sRemove Files From Server%2$s Jeśli chcesz zoptymalizować obrazki z S#, musisz włączyć opcję %3$sObsługa Amazon S3%4$s w ustawieniach Smush. Details

We can see you have WP Offload Media installed with the %1$sRemove Files From Server%2$s option activated. If you want to optimize your S3 images you'll need to enable the %3$sAmazon S3 Support%4$s feature in Smush's settings.

Zauważyliśmy, że jest zainstalowana wtyczka WP Offload S3 z włączoną opcją %1$sRemove Files From Server%2$s Jeśli chcesz zoptymalizować obrazki z S#, musisz włączyć opcję %3$sObsługa Amazon S3%4$s w ustawieniach Smush.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-12-15 15:47:26 GMT
Translated by:
Adam Czajczyk (adamczajczyk)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • core/integrations/class-wp-smush-s3.php:209
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
We can see you have WP Offload Media installed with the %1$sRemove Files From Server%2$s option activated. If you want to optimize your S3 images you'll need to %3$supgrade to Smush Pro%4$s Zauważyliśmy, że jest zainstalowana wtyczka WP Offload S3 z włączoną opcją %1$sUsuń Pliki z Serwera%2$s Jeśli chcesz zoptymalizować obrazki z S3, musisz %3$szaktualizować Smush Pro%4$s Details

We can see you have WP Offload Media installed with the %1$sRemove Files From Server%2$s option activated. If you want to optimize your S3 images you'll need to %3$supgrade to Smush Pro%4$s

Zauważyliśmy, że jest zainstalowana wtyczka WP Offload S3 z włączoną opcją %1$sUsuń Pliki z Serwera%2$s Jeśli chcesz zoptymalizować obrazki z S3, musisz %3$szaktualizować Smush Pro%4$s

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2019-07-14 10:15:03 GMT
Translated by:
Patryk (kontakt38167)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • core/integrations/class-wp-smush-s3.php:228
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
In addition to smushing your media uploads, you may want to smush non WordPress images that are outside of your uploads directory. Get started by adding files and folders you wish to optimize. Oprócz kompresji standardowego katalogu mediów możesz również zoptymalizować obrazy poza katalogiem mediów. Zacznij od dodania plików i katalogów, które chcesz zoptymalizować. Details

In addition to smushing your media uploads, you may want to smush non WordPress images that are outside of your uploads directory. Get started by adding files and folders you wish to optimize.

Oprócz kompresji standardowego katalogu mediów możesz również zoptymalizować obrazy poza katalogiem mediów. Zacznij od dodania plików i katalogów, które chcesz zoptymalizować.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2019-07-14 12:30:06 GMT
Translated by:
Patryk (kontakt38167)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • app/views/meta-boxes/directory/meta-box.php:34
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Note: You won’t lose any images by deactivating, all of your attachments are still stored locally on your own server. Uwaga: Nie utracisz żadnych zdjęć, dezaktywując, wszystkie załączniki nadal są przechowywane lokalnie na Twoim serwerze. Details

Note: You won’t lose any images by deactivating, all of your attachments are still stored locally on your own server.

Uwaga: Nie utracisz żadnych zdjęć, dezaktywując, wszystkie załączniki nadal są przechowywane lokalnie na Twoim serwerze.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2019-07-14 12:31:05 GMT
Translated by:
Patryk (kontakt38167)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • app/views/meta-boxes/cdn/meta-box.php:117
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
At this time, we don’t support videos. We recommend uploading your media to a third-party provider and embedding the videos into your posts/pages. Uwaga: Obecnie nie obsługujemy mediów video. Rekomendujemy wgranie mediów do zewnętrznego serwisu i osadzenie ich we wpisach/na stronach. Details

At this time, we don’t support videos. We recommend uploading your media to a third-party provider and embedding the videos into your posts/pages.

Uwaga: Obecnie nie obsługujemy mediów video. Rekomendujemy wgranie mediów do zewnętrznego serwisu i osadzenie ich we wpisach/na stronach.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-12-15 16:01:09 GMT
Translated by:
Adam Czajczyk (adamczajczyk)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • app/views/meta-boxes/cdn/meta-box.php:73
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
If you no longer require your images to be hosted from our CDN, you can disable this feature. Jeśli nie potrzebujesz już hostować obrazów na naszym CDN, możesz wyłączyć tą funkcje. Details

If you no longer require your images to be hosted from our CDN, you can disable this feature.

Jeśli nie potrzebujesz już hostować obrazów na naszym CDN, możesz wyłączyć tą funkcje.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2019-07-14 12:32:06 GMT
Translated by:
Patryk (kontakt38167)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • app/views/meta-boxes/cdn/meta-box.php:103
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Here’s a list of the media types we serve from the CDN. Oto lista typów mediów, które będziemy obsługiwać z CDN. Details

Here’s a list of the media types we serve from the CDN.

Oto lista typów mediów, które będziemy obsługiwać z CDN.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-12-11 11:13:22 GMT
Translated by:
Kris (info41268)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • app/views/meta-boxes/cdn/meta-box.php:51
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Take a load off your server by delivering your images from our blazingly-fast CDN. Odciąż swój serwer serwując obrazki z naszej megaszybkiej sieci CDN. Details

Take a load off your server by delivering your images from our blazingly-fast CDN.

Odciąż swój serwer serwując obrazki z naszej megaszybkiej sieci CDN.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-12-15 16:04:42 GMT
Translated by:
Adam Czajczyk (adamczajczyk)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • app/views/meta-boxes/cdn/meta-box.php:29
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Incorrect image size highlighting is active. %1$sView the frontend%2$s of your website to see if any images aren't the correct size for their containers. Podświetlanie nieprawidłowych rozmiarów obrazów jest aktywne. %1$sPrzejdź do strony głównej %2$s Twojej witryny, aby zobaczyć, które obrazy mają niepoprawny rozmiar dla swoich kontenerów. Details

Incorrect image size highlighting is active. %1$sView the frontend%2$s of your website to see if any images aren't the correct size for their containers.

Podświetlanie nieprawidłowych rozmiarów obrazów jest aktywne. %1$sPrzejdź do strony głównej %2$s Twojej witryny, aby zobaczyć, które obrazy mają niepoprawny rozmiar dla swoich kontenerów.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Comment:
translators: %1$s: opening a tag, %2$s: closing a tag
Date added:
2019-07-14 12:37:16 GMT
Translated by:
Patryk (kontakt38167)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • app/class-wp-smush-dashboard.php:466
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Original Images Oryginalne obrazy Details

Original Images

Oryginalne obrazy

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-10-19 10:47:56 GMT
Translated by:
Kris (info41268)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • core/class-wp-smush-core.php:427
 • core/class-wp-smush-core.php:432
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Super-Smush lossy compression Kompresja stratna Super-Smush Details

Super-Smush lossy compression

Kompresja stratna Super-Smush

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-08-01 07:54:19 GMT
Translated by:
Kris (info41268)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • app/views/meta-boxes/pro-features/meta-box.php:19
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
1 2
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
with warnings

Export as

Translators

Hi, I’m available right now to answer any of your questions :)

Email Us Chat Now Find out more