WPMU DEV In Your Language

Translation of Smush Pro : Polish glossary

1 2 3 39
Prio Original string Translation
To use this feature you need to be using NextGen Gallery. Aby skorzystać z tej funkcji, musisz używać NextGen Gallery. Details

To use this feature you need to be using NextGen Gallery.

Aby skorzystać z tej funkcji, musisz używać NextGen Gallery.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-01-08 14:27:10 GMT
Translated by:
Patryk (kontakt38167)
References:
 • core/integrations/class-nextgen.php:262
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
To use this feature you need be using WPBakery Page Builder. Aby skorzystać z tej funkcji, musisz używać WPBakery Page Builder. Details

To use this feature you need be using WPBakery Page Builder.

Aby skorzystać z tej funkcji, musisz używać WPBakery Page Builder.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-01-08 14:26:14 GMT
Translated by:
Patryk (kontakt38167)
References:
 • core/integrations/class-composer.php:89
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Show in bulk Smush Pokaż zbiorczą kompresję Smush Details

Show in bulk Smush

Pokaż zbiorczą kompresję Smush

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-01-08 15:36:10 GMT
Translated by:
Patryk (kontakt38167)
References:
 • core/class-core.php:409
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Ignore Ignoruj Details

Ignore

Ignoruj

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-01-08 14:28:29 GMT
Translated by:
Patryk (kontakt38167)
References:
 • core/class-core.php:406
 • core/modules/class-smush.php:729
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
You have %d images that need smushing Masz %d zdjęć, które wymagają optymalizacji Details

You have %d images that need smushing

Masz %d zdjęć, które wymagają optymalizacji

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-01-08 14:29:50 GMT
Translated by:
Patryk (kontakt38167)
References:
 • app/views/summary/meta-box.php:25
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
iframe iframe Details

iframe

iframe

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-01-08 14:30:09 GMT
Translated by:
Patryk (kontakt38167)
References:
 • app/views/lazyload/meta-box.php:75
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Close this modal Zamknij wyskakujące okno Details

Close this modal

Zamknij wyskakujące okno

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-01-08 14:34:04 GMT
Translated by:
Patryk (kontakt38167)
References:
 • app/modals/restore-images.php:34
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Restoring images... Przywracanie zdjęć... Details

Restoring images...

Przywracanie zdjęć...

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-01-08 14:34:34 GMT
Translated by:
Patryk (kontakt38167)
References:
 • app/modals/restore-images.php:26
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
First step Pierwszy krok Details

First step

Pierwszy krok

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-01-08 14:34:47 GMT
Translated by:
Patryk (kontakt38167)
References:
 • app/modals/onboarding.php:130
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
images smushed Optymalizacja obrazów Details

images smushed

Optymalizacja obrazów

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-01-08 14:35:32 GMT
Translated by:
Patryk (kontakt38167)
References:
 • app/common/progress-bar.php:66
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Filter by Smush status Filtruj wg statusu Smush Details

Filter by Smush status

Filtruj wg statusu Smush

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-01-08 14:38:33 GMT
Translated by:
Patryk (kontakt38167)
References:
 • app/class-media-library.php:178
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
As of WordPress v5.3, full size images above a certain size (2560px by default) will be stored as originals, while a new max sized image will be created. However, if the uploaded image is smaller than the specified size WordPress won’t create a backup for it. Enable this setting to ensure you always have backups of all your image uploads. Począwszy od WordPress v5.3, obrazy w pełnym rozmiarze powyżej określonego rozmiaru (domyślnie 2560px) będą przechowywane jako oryginały, a także zostanie utworzony nowy obraz o maksymalnym rozmiarze. Jeśli jednak przesłany obraz jest mniejszy niż określony rozmiar, WordPress nie utworzy dla niego kopii zapasowej. Włącz tą opcję, aby mieć pewność, że zawsze masz dostępną kopie zapasową wszystkich przesyłanych obrazów. Details

As of WordPress v5.3, full size images above a certain size (2560px by default) will be stored as originals, while a new max sized image will be created. However, if the uploaded image is smaller than the specified size WordPress won’t create a backup for it. Enable this setting to ensure you always have backups of all your image uploads.

Począwszy od WordPress v5.3, obrazy w pełnym rozmiarze powyżej określonego rozmiaru (domyślnie 2560px) będą przechowywane jako oryginały, a także zostanie utworzony nowy obraz o maksymalnym rozmiarze. Jeśli jednak przesłany obraz jest mniejszy niż określony rozmiar, WordPress nie utworzy dla niego kopii zapasowej. Włącz tą opcję, aby mieć pewność, że zawsze masz dostępną kopie zapasową wszystkich przesyłanych obrazów.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-01-08 14:41:05 GMT
Translated by:
Patryk (kontakt38167)
References:
 • core/class-core.php:331
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Store a copy of my small originals Przechowuj kopię moich małych oryginałów Details

Store a copy of my small originals

Przechowuj kopię moich małych oryginałów

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-01-08 14:41:23 GMT
Translated by:
Patryk (kontakt38167)
References:
 • core/class-core.php:330
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
As of WordPress v5.3, every image that gets uploaded will have your normal thumbnail outputs, a new max sized image, and the original upload as backup. By default, Smush will only compress the thumbnail sizes your theme outputs, skipping the new max sized image. Enable this setting to include optimizing this image too. Począwszy od WordPress v5.3, każdy obraz, który zostanie przesłany, będzie miał normalne dane wyjściowe miniatury, nowy obraz o maksymalnym rozmiarze i przesłany oryginał jako kopię zapasową. Domyślnie Smush kompresuje tylko rozmiary miniatur wygenerowane przez motyw, pomijając nowy obraz o maksymalnym rozmiarze. Włącz tą opcję, aby uwzględnić również optymalizację tego obrazu. Details

As of WordPress v5.3, every image that gets uploaded will have your normal thumbnail outputs, a new max sized image, and the original upload as backup. By default, Smush will only compress the thumbnail sizes your theme outputs, skipping the new max sized image. Enable this setting to include optimizing this image too.

Począwszy od WordPress v5.3, każdy obraz, który zostanie przesłany, będzie miał normalne dane wyjściowe miniatury, nowy obraz o maksymalnym rozmiarze i przesłany oryginał jako kopię zapasową. Domyślnie Smush kompresuje tylko rozmiary miniatur wygenerowane przez motyw, pomijając nowy obraz o maksymalnym rozmiarze. Włącz tą opcję, aby uwzględnić również optymalizację tego obrazu.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-01-08 14:44:50 GMT
Translated by:
Patryk (kontakt38167)
References:
 • app/pages/class-dashboard.php:679
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
As of WordPress 5.3, large image uploads are resized down to a specified max width and height. If you require images larger than 2560px, you can override this setting here. Począwszy od WordPress v5.3, przesyłanie dużych obrazów jest zmniejszane do określonej maksymalnej szerokości i wysokości. Jeśli potrzebujesz obrazów większych niż 2560 pikseli, możesz zastąpić to ustawienie tutaj. Details

As of WordPress 5.3, large image uploads are resized down to a specified max width and height. If you require images larger than 2560px, you can override this setting here.

Począwszy od WordPress v5.3, przesyłanie dużych obrazów jest zmniejszane do określonej maksymalnej szerokości i wysokości. Jeśli potrzebujesz obrazów większych niż 2560 pikseli, możesz zastąpić to ustawienie tutaj.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-01-08 14:47:37 GMT
Translated by:
Patryk (kontakt38167)
References:
 • app/pages/class-dashboard.php:672
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
1 2 3 39
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
with warnings

Export as

Translators