WPMU DEV In Your Language

Translation of Smush Pro : Polish glossary

1 2 3 38
Prio Original string Translation
All images are properly sized Wszystkie obrazy są odpowiednio dobrane Details

All images are properly sized

Wszystkie obrazy są odpowiednio dobrane

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-03-19 22:36:46 GMT
Translated by:
Kris (info41268)
References:
 • core/modules/class-resize-detection.php:136
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Error getting file name Błąd podczas pobierania nazwy pliku Details

Error getting file name

Błąd podczas pobierania nazwy pliku

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-03-19 22:36:59 GMT
Translated by:
Kris (info41268)
References:
 • core/modules/class-backup.php:467
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Learn why Smush Pro is the best image optimization plugin. Dowiedz się, dlaczego Smush Pro jest najlepszą wtyczką do optymalizacji obrazu. Details

Learn why Smush Pro is the best image optimization plugin.

Dowiedz się, dlaczego Smush Pro jest najlepszą wtyczką do optymalizacji obrazu.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-03-19 22:37:55 GMT
Translated by:
Kris (info41268)
References:
 • app/views/smush-upgrade-page.php:59
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Optimize unlimited images with Smush Pro Zoptymalizuj nieograniczoną liczbę zdjęć dzięki Smush Pro Details

Optimize unlimited images with Smush Pro

Zoptymalizuj nieograniczoną liczbę zdjęć dzięki Smush Pro

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-03-19 22:37:10 GMT
Translated by:
Kris (info41268)
References:
 • app/views/smush-upgrade-page.php:58
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Learn More Ucz się więcej Details

Learn More

Ucz się więcej

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-03-19 22:37:18 GMT
Translated by:
Kris (info41268)
References:
 • app/views/pro-features/meta-box.php:163
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Get Smush Pro and bulk optimize every image you’ve ever added to your site with one-click and fix your Google PageSpeed with the best image optimizer WordPress has ever known. Upgrade to unlock all Pro features today! Pobierz Smush Pro i zoptymalizuj zbiorczo każdy obraz, który kiedykolwiek dodałeś do swojej witryny za pomocą jednego kliknięcia i napraw Google PageSpeed za pomocą najlepszego optymalizatora obrazów, jaki WordPress kiedykolwiek znał. Zaktualizuj, aby odblokować wszystkie funkcje Pro już dziś! Details

Get Smush Pro and bulk optimize every image you’ve ever added to your site with one-click and fix your Google PageSpeed with the best image optimizer WordPress has ever known. Upgrade to unlock all Pro features today!

Pobierz Smush Pro i zoptymalizuj zbiorczo każdy obraz, który kiedykolwiek dodałeś do swojej witryny za pomocą jednego kliknięcia i napraw Google PageSpeed za pomocą najlepszego optymalizatora obrazów, jaki WordPress kiedykolwiek znał. Zaktualizuj, aby odblokować wszystkie funkcje Pro już dziś!

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-03-19 22:45:06 GMT
Translated by:
Kris (info41268)
References:
 • app/views/pro-features/meta-box.php:22
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Smush Pro benefits Korzyści Smush Pro Details

Smush Pro benefits

Korzyści Smush Pro

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-03-19 22:37:43 GMT
Translated by:
Kris (info41268)
References:
 • app/views/pro-features/meta-box.php:21
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Multiply the speed and savings! Upload huge images and the Smush CDN will perfectly resize the files, safely convert to a Next-Gen format (WebP), and delivers them directly to your visitors from our blazing-fast multi-location globe servers. Pomnóż prędkość i oszczędności! Prześlij ogromne obrazy, a Smush CDN idealnie zmieni rozmiar plików, bezpiecznie przekonwertuje do formatu Next-Gen (WebP) i dostarczy je bezpośrednio Twoim użytkownikom z naszych niesamowicie szybkich, wielozakładowych serwerów. Details

Multiply the speed and savings! Upload huge images and the Smush CDN will perfectly resize the files, safely convert to a Next-Gen format (WebP), and delivers them directly to your visitors from our blazing-fast multi-location globe servers.

Pomnóż prędkość i oszczędności! Prześlij ogromne obrazy, a Smush CDN idealnie zmieni rozmiar plików, bezpiecznie przekonwertuje do formatu Next-Gen (WebP) i dostarczy je bezpośrednio Twoim użytkownikom z naszych niesamowicie szybkich, wielozakładowych serwerów.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-03-19 22:47:30 GMT
Translated by:
Kris (info41268)
References:
 • app/views/cdn/disabled-meta-box.php:24
 • app/views/cdn/meta-box.php:30
 • app/views/cdn/upsell-meta-box.php:24
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
%d resulted in an error
 • %d spowodowało błąd
 • %1$d/%2$d obrazy spowodowały błąd, sprawdź dzienniki, aby uzyskać więcej informacji
 • %1$d/%2$d obrazów spowodowało błąd, sprawdź dzienniki, aby uzyskać więcej informacji
Details

Singular: %d resulted in an error

Plural: %1$d/%2$d images resulted in an error, check the logs for more information

This plural form is used for numbers like: 1

%d spowodowało błąd

You have to log in to edit this translation.

This plural form is used for numbers like: 2, 3, 4

%1$d/%2$d obrazy spowodowały błąd, sprawdź dzienniki, aby uzyskać więcej informacji

You have to log in to edit this translation.

This plural form is used for numbers like: 0, 5, 6

%1$d/%2$d obrazów spowodowało błąd, sprawdź dzienniki, aby uzyskać więcej informacji

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Comment:
translators: %1$d - number of failed images, %2$d - total number of images
Date added:
2020-03-19 22:44:32 GMT
Translated by:
Kris (info41268)
References:
 • app/pages/class-dashboard.php:913
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
%d image was skipped because it couldn't be optimized
 • %d obraz został pominięty, ponieważ nie można go zoptymalizować
 • %1$d/%2$d zdjęć zostało pominiętych, ponieważ nie można ich zoptymalizować
 • %1$d/%2$d zdjęć zostało pominiętych, ponieważ nie można ich zoptymalizować
Details

Singular: %d image was skipped because it couldn't be optimized

Plural: %1$d/%2$d images were skipped because they couldn't be optimized

This plural form is used for numbers like: 1

%d obraz został pominięty, ponieważ nie można go zoptymalizować

You have to log in to edit this translation.

This plural form is used for numbers like: 2, 3, 4

%1$d/%2$d zdjęć zostało pominiętych, ponieważ nie można ich zoptymalizować

You have to log in to edit this translation.

This plural form is used for numbers like: 0, 5, 6

%1$d/%2$d zdjęć zostało pominiętych, ponieważ nie można ich zoptymalizować

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Comment:
translators: %1$d - number of skipped images, %2$d - total number of images
Date added:
2020-03-19 22:43:07 GMT
Translated by:
Kris (info41268)
References:
 • app/pages/class-dashboard.php:900
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Image compression complete. Kompresja obrazu zakończona. Details

Image compression complete.

Kompresja obrazu zakończona.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-03-19 22:35:07 GMT
Translated by:
Kris (info41268)
References:
 • app/pages/class-dashboard.php:872
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
This feature stops offscreen images from loading until a visitor scrolls to them. Make your page load faster, use less bandwidth and fix the “defer offscreen images” recommendation from a Google PageSpeed test. Ta funkcja powstrzymuje ładowanie obrazów poza polem widzenia, dopóki gość nie przewinie do nich na stronie. Przyspiesz ładowanie strony, używaj mniejszej przepustowości i napraw zalecenie „nie ładuj obrazów poza polem widzenia” z testu Google PageSpeed. Details

This feature stops offscreen images from loading until a visitor scrolls to them. Make your page load faster, use less bandwidth and fix the “defer offscreen images” recommendation from a Google PageSpeed test.

Ta funkcja powstrzymuje ładowanie obrazów poza polem widzenia, dopóki gość nie przewinie do nich na stronie. Przyspiesz ładowanie strony, używaj mniejszej przepustowości i napraw zalecenie „nie ładuj obrazów poza polem widzenia” z testu Google PageSpeed.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-03-19 22:50:40 GMT
Translated by:
Kris (info41268)
References:
 • app/modals/onboarding.php:61
 • app/views/lazyload/disabled-meta-box.php:24
 • app/views/lazyload/meta-box.php:24
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Photos often store camera settings in the file, i.e., focal length, date, time and location. Removing EXIF data reduces the file size. Note: it does not strip SEO metadata. Zdjęcia często przechowują ustawienia aparatu w pliku, tj. Ogniskową, datę, godzinę i lokalizację. Usunięcie danych EXIF zmniejsza rozmiar pliku. Uwaga: nie usuwa metadanych SEO. Details

Photos often store camera settings in the file, i.e., focal length, date, time and location. Removing EXIF data reduces the file size. Note: it does not strip SEO metadata.

Zdjęcia często przechowują ustawienia aparatu w pliku, tj. Ogniskową, datę, godzinę i lokalizację. Usunięcie danych EXIF zmniejsza rozmiar pliku. Uwaga: nie usuwa metadanych SEO.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-03-19 22:41:46 GMT
Translated by:
Kris (info41268)
References:
 • app/modals/onboarding.php:57
 • core/class-core.php:271
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Manage Plugins Zarządzaj wtyczkami Details

Manage Plugins

Zarządzaj wtyczkami

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-03-19 22:35:35 GMT
Translated by:
Kris (info41268)
References:
 • app/class-admin.php:460
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
You have multiple WordPress image optimization plugins installed. This may cause unpredictable behavior while optimizing your images, inaccurate reporting, or images to not display. For best results use only one image optimizer plugin at a time. These plugins may cause issues with Smush: Masz zainstalowanych wiele wtyczek do optymalizacji obrazu WordPress. Może to spowodować nieprzewidywalne zachowanie podczas optymalizacji obrazów, niedokładne raportowanie lub brak wyświetlania obrazów. Aby uzyskać najlepsze wyniki, używaj tylko jednej wtyczki optymalizacji obrazu na raz. Te wtyczki mogą powodować problemy z Smush: Details

You have multiple WordPress image optimization plugins installed. This may cause unpredictable behavior while optimizing your images, inaccurate reporting, or images to not display. For best results use only one image optimizer plugin at a time. These plugins may cause issues with Smush:

Masz zainstalowanych wiele wtyczek do optymalizacji obrazu WordPress. Może to spowodować nieprzewidywalne zachowanie podczas optymalizacji obrazów, niedokładne raportowanie lub brak wyświetlania obrazów. Aby uzyskać najlepsze wyniki, używaj tylko jednej wtyczki optymalizacji obrazu na raz. Te wtyczki mogą powodować problemy z Smush:

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-03-19 22:38:51 GMT
Translated by:
Kris (info41268)
References:
 • app/class-admin.php:454
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
1 2 3 38
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
with warnings

Export as

Translators