WPMU DEV In Your Language

Translation of Smush Pro : Polish glossary

1 2 3 32
Prio Original string Translation
Too many requests, please try again in a moment. Zbyt wiele próśb, spróbuj ponownie za chwilę. Details

Too many requests, please try again in a moment.

Zbyt wiele próśb, spróbuj ponownie za chwilę.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-07-17 10:31:53 GMT
Translated by:
Patryk (kontakt38167)
References:
 • core/modules/class-wp-smush-cdn.php:744
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
For any non-media library uploads, you can still use the %1$sDirectory Smush%2$s feature to compress them, they just won’t be served from the CDN. W przypadku wszelkich przesyłanych bibliotek innych niż media możesz nadal korzystać z %1$sDirectory Smush%2$s funkcji ich kompresji, po prostu nie będą obsługiwane z CDN. Details

For any non-media library uploads, you can still use the %1$sDirectory Smush%2$s feature to compress them, they just won’t be served from the CDN.

W przypadku wszelkich przesyłanych bibliotek innych niż media możesz nadal korzystać z %1$sDirectory Smush%2$s funkcji ich kompresji, po prostu nie będą obsługiwane z CDN.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Comment:
translators: %1$s - link, %2$s - closing link tag
Date added:
2019-07-17 10:35:06 GMT
Translated by:
Patryk (kontakt38167)
References:
 • core/modules/class-wp-smush-cdn.php:240
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Note: For this feature to work your theme’s background images must be declared correctly using the default %1$swp_attachment%2$s functions. Uwaga: Aby ta opcja działała, obrazy tła motywu muszą być poprawnie zadeklarowane przy użyciu domyślnej funkcji %1$swp_attachment%2$s. Details

Note: For this feature to work your theme’s background images must be declared correctly using the default %1$swp_attachment%2$s functions.

Uwaga: Aby ta opcja działała, obrazy tła motywu muszą być poprawnie zadeklarowane przy użyciu domyślnej funkcji %1$swp_attachment%2$s.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Comment:
translators: %1$s - link, %2$s - closing link tag
Date added:
2019-07-17 10:37:42 GMT
Translated by:
Patryk (kontakt38167)
References:
 • core/modules/class-wp-smush-cdn.php:233
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Where possible we will serve background images declared with CSS directly from the CDN. Tam, gdzie to możliwe, będziemy obsługiwać zadeklarowane obrazy tła przy użyciu CSS bezpośrednio z CDN. Details

Where possible we will serve background images declared with CSS directly from the CDN.

Tam, gdzie to możliwe, będziemy obsługiwać zadeklarowane obrazy tła przy użyciu CSS bezpośrednio z CDN.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-07-17 10:38:26 GMT
Translated by:
Patryk (kontakt38167)
References:
 • core/modules/class-wp-smush-cdn.php:184
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Background Images Obrazy tła Details

Background Images

Obrazy tła

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-07-17 10:38:39 GMT
Translated by:
Patryk (kontakt38167)
References:
 • core/modules/class-wp-smush-cdn.php:183
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Serve background images from the CDN Obsługuj obrazy tła z CDN Details

Serve background images from the CDN

Obsługuj obrazy tła z CDN

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-07-17 10:39:45 GMT
Translated by:
Patryk (kontakt38167)
References:
 • core/modules/class-wp-smush-cdn.php:182
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Made a mistake? Use this feature to restore your image thumbnails to their original state. Popełniliśmy błąd? Użyj tej funkcji, aby przywrócić miniatury obrazów do ich pierwotnego stanu. Details

Made a mistake? Use this feature to restore your image thumbnails to their original state.

Popełniliśmy błąd? Użyj tej funkcji, aby przywrócić miniatury obrazów do ich pierwotnego stanu.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-07-17 10:40:07 GMT
Translated by:
Patryk (kontakt38167)
References:
 • core/class-wp-smush-core.php:467
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Bulk Restore Przywracanie zbiorcze Details

Bulk Restore

Przywracanie zbiorcze

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-07-17 10:42:48 GMT
Translated by:
Patryk (kontakt38167)
References:
 • core/class-wp-smush-core.php:465
 • core/class-wp-smush-core.php:466
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
By default, subsites will inherit your network settings. Choose which modules you want to allow subsite admins to override. Domyślnie podwitryny odziedziczą ustawienia sieci. Wybierz moduły, które chcesz udostępnić administratorom podwitryn do nadpisania. Details

By default, subsites will inherit your network settings. Choose which modules you want to allow subsite admins to override.

Domyślnie podwitryny odziedziczą ustawienia sieci. Wybierz moduły, które chcesz udostępnić administratorom podwitryn do nadpisania.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-07-17 10:46:56 GMT
Translated by:
Patryk (kontakt38167)
References:
 • core/class-wp-smush-core.php:447
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Subsite Controls Kontrola podstron sieci Details

Subsite Controls

Kontrola podstron sieci

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-07-17 10:49:10 GMT
Translated by:
Patryk (kontakt38167)
References:
 • core/class-wp-smush-core.php:446
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Retry Spróbuj ponownie Details

Retry

Spróbuj ponownie

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-07-17 10:49:36 GMT
Translated by:
Patryk (kontakt38167)
References:
 • app/views/modals/restore-images.php:142
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Active Aktywne Details

Active

Aktywne

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-06-13 12:09:53 GMT
Translated by:
Pawel (pawelpela)
References:
 • core/modules/class-wp-smush-cdn.php:286
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Activating Aktywowanie Details

Activating

Aktywowanie

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-06-13 12:13:43 GMT
Translated by:
Pawel (pawelpela)
References:
 • core/modules/class-wp-smush-cdn.php:281
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Needs upgrade Wymaga aktualizacji Details

Needs upgrade

Wymaga aktualizacji

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-06-13 12:29:07 GMT
Translated by:
Pawel (pawelpela)
References:
 • core/modules/class-wp-smush-cdn.php:278
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
You're almost through your CDN bandwidth limit. Please contact your administrator to upgrade your Smush CDN plan to ensure you don't lose this service Prawie osiągnąłeś limit przepustowości CDN. Skontaktuj się proszę z administratorem swojej strony, aby zwiększył twój plan CDN Smush, by zapewnić, że nie utracisz dostępu do tej usługi Details

You're almost through your CDN bandwidth limit. Please contact your administrator to upgrade your Smush CDN plan to ensure you don't lose this service

Prawie osiągnąłeś limit przepustowości CDN. Skontaktuj się proszę z administratorem swojej strony, aby zwiększył twój plan CDN Smush, by zapewnić, że nie utracisz dostępu do tej usługi

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-06-13 12:22:19 GMT
Translated by:
Pawel (pawelpela)
References:
 • core/modules/class-wp-smush-cdn.php:275
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
1 2 3 32
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
with warnings

Export as

Translators

Hi, I’m available right now to answer any of your questions :)

Email Us Chat Now Find out more