WPMU DEV In Your Language

Translation of Smush Pro : Polish glossary

1 2 3 4 5 47
Prio Original string Translation
If you do not have access to your NGINX config files you will need to contact your hosting provider to make these changes. Jeśli nie masz dostępu do plików konfiguracyjnych NGINX, musisz skontaktować się z dostawcą usług hostingowych, aby wprowadzić te zmiany. Details

If you do not have access to your NGINX config files you will need to contact your hosting provider to make these changes.

Jeśli nie masz dostępu do plików konfiguracyjnych NGINX, musisz skontaktować się z dostawcą usług hostingowych, aby wprowadzić te zmiany.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-12-25 19:46:54 GMT
Translated by:
Kris (info41268)
References:
 • app/views/webp/config-meta-box.php:224
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Troubleshooting: Rozwiązywanie problemów: Details

Troubleshooting:

Rozwiązywanie problemów:

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-12-25 19:47:01 GMT
Translated by:
Kris (info41268)
References:
 • app/views/webp/config-meta-box.php:220
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Reload NGINX. Zrestartuj serwer NGINX. Details

Reload NGINX.

Zrestartuj serwer NGINX.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-12-25 19:50:09 GMT
Translated by:
Kris (info41268)
References:
 • app/views/webp/config-meta-box.php:213
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Copy the generated code found below and paste it inside your server block. Skopiuj wygenerowany kod znajdujący się poniżej i wklej go w swoim bloku serwera. Details

Copy the generated code found below and paste it inside your server block.

Skopiuj wygenerowany kod znajdujący się poniżej i wklej go w swoim bloku serwera.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-12-25 19:47:34 GMT
Translated by:
Kris (info41268)
References:
 • app/views/webp/config-meta-box.php:210
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Insert the following in the server context of your configuration file (usually found in /etc/nginx/sites-available). "The server context" refers to the part of the configuration that starts with "server {" and ends with the matching "}". Wstaw poniższy kod w kontekście serwera twojego pliku konfiguracyjnego (zwykle znajduje się w /etc/nginx/sites-available). „The server context” odnosi się do części konfiguracji, która zaczyna się od „server {” i kończy pasującym „}”. Details

Insert the following in the server context of your configuration file (usually found in /etc/nginx/sites-available). "The server context" refers to the part of the configuration that starts with "server {" and ends with the matching "}".

Wstaw poniższy kod w kontekście serwera twojego pliku konfiguracyjnego (zwykle znajduje się w /etc/nginx/sites-available). „The server context” odnosi się do części konfiguracji, która zaczyna się od „server {” i kończy pasującym „}”.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-12-25 19:48:35 GMT
Translated by:
Kris (info41268)
References:
 • app/views/webp/config-meta-box.php:207
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
For NGINX servers: W przypadku serwerów NGINX: Details

For NGINX servers:

W przypadku serwerów NGINX:

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-12-25 19:48:42 GMT
Translated by:
Kris (info41268)
References:
 • app/views/webp/config-meta-box.php:202
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Still having trouble? %1$sGet support%2$s. Nadal masz problemy? %1$sUzyskaj pomoc%2$s. Details

Still having trouble? %1$sGet support%2$s.

Nadal masz problemy? %1$sUzyskaj pomoc%2$s.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Comment:
translators: 1. opening 'a' tag to premium support, 2. closing 'a' tag.
Date added:
2020-12-25 19:49:02 GMT
Translated by:
Kris (info41268)
References:
 • app/views/webp/config-meta-box.php:188
 • app/views/webp/config-meta-box.php:231
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
If you don't know where those files are, or you aren't able to reload Apache, you would need to consult with your hosting provider or a system administrator who has access to change the configuration of your server. Jeśli nie wiesz, gdzie są te pliki lub nie możesz ponownie załadować Apache, musisz skonsultować się z dostawcą usług hostingowych lub administratorem systemu, który ma dostęp do zmiany konfiguracji serwera. Details

If you don't know where those files are, or you aren't able to reload Apache, you would need to consult with your hosting provider or a system administrator who has access to change the configuration of your server.

Jeśli nie wiesz, gdzie są te pliki lub nie możesz ponownie załadować Apache, musisz skonsultować się z dostawcą usług hostingowych lub administratorem systemu, który ma dostęp do zmiany konfiguracji serwera.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-12-25 19:49:14 GMT
Translated by:
Kris (info41268)
References:
 • app/views/webp/config-meta-box.php:181
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Look for your site in the file and find the line that starts with <Directory> - add the code above into that section and save the file. Poszukaj swojej witryny w pliku i znajdź wiersz zaczynający się od <Directory> - dodaj powyższy kod do tej sekcji i zapisz plik. Details

Look for your site in the file and find the line that starts with <Directory> - add the code above into that section and save the file.

Poszukaj swojej witryny w pliku i znajdź wiersz zaczynający się od <Directory> - dodaj powyższy kod do tej sekcji i zapisz plik.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-12-25 19:49:32 GMT
Translated by:
Kris (info41268)
References:
 • app/views/webp/config-meta-box.php:175
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
If you don't know where those files are, or you aren't able to reload Apache, you would need to consult with your hosting provider or a system administrator who has access to change the configuration of your server Jeśli nie wiesz, gdzie są te pliki lub nie możesz ponownie załadować Apache, musisz skonsultować się z dostawcą usług hostingowych lub administratorem systemu, który ma dostęp do zmiany konfiguracji twojego serwera Details

If you don't know where those files are, or you aren't able to reload Apache, you would need to consult with your hosting provider or a system administrator who has access to change the configuration of your server

Jeśli nie wiesz, gdzie są te pliki lub nie możesz ponownie załadować Apache, musisz skonsultować się z dostawcą usług hostingowych lub administratorem systemu, który ma dostęp do zmiany konfiguracji twojego serwera

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-12-25 19:49:42 GMT
Translated by:
Kris (info41268)
References:
 • app/views/webp/config-meta-box.php:149
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Reload Apache. Zrestartuj serwer Apache. Details

Reload Apache.

Zrestartuj serwer Apache.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-12-25 19:50:00 GMT
Translated by:
Kris (info41268)
References:
 • app/views/webp/config-meta-box.php:146
 • app/views/webp/config-meta-box.php:178
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Look for your site in the file and find the line that starts with <Directory> - add the code above that line and into that section and save the file. Poszukaj swojej witryny w pliku i znajdź wiersz zaczynający się od <Directory> - dodaj kod powyżej tej linii do tej sekcji i zapisz plik. Details

Look for your site in the file and find the line that starts with <Directory> - add the code above that line and into that section and save the file.

Poszukaj swojej witryny w pliku i znajdź wiersz zaczynający się od <Directory> - dodaj kod powyżej tej linii do tej sekcji i zapisz plik.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-12-25 19:50:22 GMT
Translated by:
Kris (info41268)
References:
 • app/views/webp/config-meta-box.php:143
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
If .htaccess does not work, and you have access to vhosts.conf or httpd.conf try this Jeśli .htaccess nie działa, a masz dostęp do vhosts.conf lub httpd.conf, spróbuj tego Details

If .htaccess does not work, and you have access to vhosts.conf or httpd.conf try this

Jeśli .htaccess nie działa, a masz dostęp do vhosts.conf lub httpd.conf, spróbuj tego

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-12-25 19:50:38 GMT
Translated by:
Kris (info41268)
References:
 • app/views/webp/config-meta-box.php:138
 • app/views/webp/config-meta-box.php:170
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Troubleshooting Rozwiązywanie problemów Details

Troubleshooting

Rozwiązywanie problemów

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-12-25 19:50:48 GMT
Translated by:
Kris (info41268)
References:
 • app/views/webp/config-meta-box.php:135
 • app/views/webp/config-meta-box.php:167
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Next, %1$sre-check WebP conversion status%2$s to see if it worked. %3$sStill having issues?%2$s Następnie %1$s ponownie sprawdź stan konwersji WebP%2$s, aby sprawdzić, czy zadziałało. %3$sNadal masz problemy?%2$s Details

Next, %1$sre-check WebP conversion status%2$s to see if it worked. %3$sStill having issues?%2$s

Następnie %1$s ponownie sprawdź stan konwersji WebP%2$s, aby sprawdzić, czy zadziałało. %3$sNadal masz problemy?%2$s

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Comment:
translators: 1. opening 'a' tag to check Webp conversion status, 2. closing 'a' tag, 3. opening 'a' tag to premium support.
Date added:
2020-12-25 19:51:41 GMT
Translated by:
Kris (info41268)
References:
 • app/views/webp/config-meta-box.php:124
 • app/views/webp/config-meta-box.php:156
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
1 2 3 4 5 47
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
with warnings

Export as

Translators