WPMU DEV In Your Language

Translation of Smush Pro : Serbian

1 2 3
Prio Original string Translation
images were successfully restored but some were unrecoverable. You can try again, or re-upload these images. Слике су успешно враћене на оригинално стање али неке није било могуће повратити. Можете покушати поново или отпремите исте слике опет. Details

images were successfully restored but some were unrecoverable. You can try again, or re-upload these images.

Слике су успешно враћене на оригинално стање али неке није било могуће повратити. Можете покушати поново или отпремите исте слике опет.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2019-07-24 14:55:57 GMT
Translated by:
Savo Vujovic (savovujovic83)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • app/modals/restore-images.php:93
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Restore complete Враћање завршено Details

Restore complete

Враћање завршено

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2019-07-24 14:55:57 GMT
Translated by:
Savo Vujovic (savovujovic83)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • app/modals/restore-images.php:28
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Your theme must be using the wp_head() function. Ваша тема мора користити wp_header() функцију. Details

Your theme must be using the wp_head() function.

Ваша тема мора користити wp_header() функцију.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2019-04-30 10:18:31 GMT
Translated by:
Savo Vujovic (savovujovic83)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • app/views/lazyload/meta-box.php:506
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Having trouble with Google PageSpeeds ‘properly size images’ suggestion? This feature will fix this without any coding needed! Note: No resizing is done on your actual images, only what is served from the CDN - so your original images will remain untouched. Имате проблема са Google PageSpeeds ‘compress and resize’ предлозима? Ова функционалност ће ово средити без и једне линије кода! Напомена: Промена величине слика се неће десити на вашим сликама, већ само на сликама које се достављају са CDN-а те ће ваше оригиналне остати непромењене. Details

Having trouble with Google PageSpeeds ‘properly size images’ suggestion? This feature will fix this without any coding needed! Note: No resizing is done on your actual images, only what is served from the CDN - so your original images will remain untouched.

Имате проблема са Google PageSpeeds ‘compress and resize’ предлозима? Ова функционалност ће ово средити без и једне линије кода! Напомена: Промена величине слика се неће десити на вашим сликама, већ само на сликама које се достављају са CDN-а те ће ваше оригиналне остати непромењене.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-12-16 21:02:56 GMT
Translated by:
Savo Vujovic (savovujovic83)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • core/modules/class-cdn.php:242
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
We can see you have WP Offload Media installed with the %1$sRemove Files From Server%2$s option activated. If you want to optimize your S3 images you'll need to %3$supgrade to Smush Pro%4$s Видимо да имате WP Offload S3 постављен са %1$sУклони датотеке са сервера%2$s опцијом омогућеном. Уколико желите да оптимизујете ваше S3 слике морате да %3$sунапредите на Smush Pro%4$s Details

We can see you have WP Offload Media installed with the %1$sRemove Files From Server%2$s option activated. If you want to optimize your S3 images you'll need to %3$supgrade to Smush Pro%4$s

Видимо да имате WP Offload S3 постављен са %1$sУклони датотеке са сервера%2$s опцијом омогућеном. Уколико желите да оптимизујете ваше S3 слике морате да %3$sунапредите на Smush Pro%4$s

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2019-07-24 14:55:57 GMT
Translated by:
Savo Vujovic (savovujovic83)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • core/integrations/class-s3.php:238
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
We can see you have WP Offload Media installed with the %1$sRemove Files From Server%2$s option activated. If you want to optimize your S3 images you'll need to enable the %3$sAmazon S3 Support%4$s feature in Smush's settings. Видимо да имате WP Offload S3 постављен са %1$sУклони датотеке са сервера%2$s опцијом омогућеном. Уколико желите да оптимизујете ваше S3 слике морате да омогућите %3$sAmazon S3 подршку%4$s у Smush подешавањима. Details

We can see you have WP Offload Media installed with the %1$sRemove Files From Server%2$s option activated. If you want to optimize your S3 images you'll need to enable the %3$sAmazon S3 Support%4$s feature in Smush's settings.

Видимо да имате WP Offload S3 постављен са %1$sУклони датотеке са сервера%2$s опцијом омогућеном. Уколико желите да оптимизујете ваше S3 слике морате да омогућите %3$sAmazon S3 подршку%4$s у Smush подешавањима.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2019-07-24 14:55:57 GMT
Translated by:
Savo Vujovic (savovujovic83)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • core/integrations/class-s3.php:221
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Update settings Ажурирај подешавања Details

Update settings

Ажурирај подешавања

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-12-16 21:02:58 GMT
Translated by:
Savo Vujovic (savovujovic83)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • app/common/meta-box-footer.php:15
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Save a ton of space by not storing over-sized images on your server. Set a maximum height and width for all images uploaded to your site so that any unnecessarily large images are automatically resized before they are added to the media gallery. This setting does not apply to images smushed using Directory Smush feature. Сачувајте гомилу места тако што нећете чувати превелике слике на вашем серверу. Подесите максималну величину и ширину за све ваше слике како би се величина непотребно великих слика аутоматски променила пре додавања у библитеку. Ова подешавања се не односе на слике смашоване користећи функционалност Смашовања фасцикли. Details

Save a ton of space by not storing over-sized images on your server. Set a maximum height and width for all images uploaded to your site so that any unnecessarily large images are automatically resized before they are added to the media gallery. This setting does not apply to images smushed using Directory Smush feature.

Сачувајте гомилу места тако што нећете чувати превелике слике на вашем серверу. Подесите максималну величину и ширину за све ваше слике како би се величина непотребно великих слика аутоматски променила пре додавања у библитеку. Ова подешавања се не односе на слике смашоване користећи функционалност Смашовања фасцикли.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-12-16 21:02:58 GMT
Translated by:
Savo Vujovic (savovujovic83)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • app/pages/class-dashboard.php:701
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
By default, bulk smush will ignore your original uploads and only compress the thumbnail sizes your theme outputs. Enable this setting to also smush your original uploads. We recommend storing copies of your originals (below) in case you ever need to restore them. Подразумевано, масовно смашовање ће игнорисати ваша оригинална отпремања и само ће компресовати thumbnail величине које ваша тема производи. Омогућите ова подешавања како би смашовали и ваша оригинална отремања. Препоручујемо да чувате и копије ваших оригинала (испод) у случају да их икада треба вратити. Details

By default, bulk smush will ignore your original uploads and only compress the thumbnail sizes your theme outputs. Enable this setting to also smush your original uploads. We recommend storing copies of your originals (below) in case you ever need to restore them.

Подразумевано, масовно смашовање ће игнорисати ваша оригинална отпремања и само ће компресовати thumbnail величине које ваша тема производи. Омогућите ова подешавања како би смашовали и ваша оригинална отремања. Препоручујемо да чувате и копије ваших оригинала (испод) у случају да их икада треба вратити.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-12-16 21:02:58 GMT
Translated by:
Savo Vujovic (savovujovic83)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • app/pages/class-dashboard.php:708
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
%d image was successfully optimized
 • %d слика је успешно оптимизовано.
Details

Singular: %d image was successfully optimized

Plural: %d images were successfully optimized

This plural form is used for numbers like: 1, 21, 31

%d слика је успешно оптимизовано.

You have to log in to edit this translation.

This plural form is used for numbers like: 2, 3, 4

You have to log in to edit this translation.

This plural form is used for numbers like: 0, 5, 6

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Comment:
translators: %d - number of images
Date added:
2018-09-02 07:33:50 GMT
Translated by:
Savo Vujovic (savovujovic83)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • app/pages/class-dashboard.php:888
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
When you compress a PNG, Smush will check if converting it to JPEG could further reduce its size, and do so if necessary, Приликом компресовања PNG-а, Smush ће проверити да ли ће му претварање у JPEG додатно смањити величину а уколико хоће, биће претворен у JPEG. Details

When you compress a PNG, Smush will check if converting it to JPEG could further reduce its size, and do so if necessary,

Приликом компресовања PNG-а, Smush ће проверити да ли ће му претварање у JPEG додатно смањити величину а уколико хоће, биће претворен у JPEG.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-12-16 21:02:59 GMT
Translated by:
Savo Vujovic (savovujovic83)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • app/views/pro-features/meta-box.php:131
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Save copies the original full-size images you upload to your site so you can restore them at any point. Note: Activating this setting will double the size of the uploads folder where your site’s images are stored. Сачувајте копије оригиналних слика у пуној величини тако да их можете вратити у било ком моменту. Напомена: Активирањем ове поставке дуплираће се величина фасцикле за отпремање у коме се снимају слике вашег сајта. Details

Save copies the original full-size images you upload to your site so you can restore them at any point. Note: Activating this setting will double the size of the uploads folder where your site’s images are stored.

Сачувајте копије оригиналних слика у пуној величини тако да их можете вратити у било ком моменту. Напомена: Активирањем ове поставке дуплираће се величина фасцикле за отпремање у коме се снимају слике вашег сајта.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-12-16 21:02:59 GMT
Translated by:
Savo Vujovic (savovujovic83)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • app/views/pro-features/meta-box.php:119
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
By default, Smush only compresses thumbnails and image sizes generated by WordPress. With Smush Pro you can also smush your original images. Подразумевано, Smush само компресује величине слика које генерише WordPress. Са Smush Pro можете такође да смашујете и ваше оригиналне слике. Details

By default, Smush only compresses thumbnails and image sizes generated by WordPress. With Smush Pro you can also smush your original images.

Подразумевано, Smush само компресује величине слика које генерише WordPress. Са Smush Pro можете такође да смашујете и ваше оригиналне слике.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-12-16 21:02:59 GMT
Translated by:
Savo Vujovic (savovujovic83)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • app/views/pro-features/meta-box.php:107
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Super-smush lossy compression Супер-смаш компресија Details

Super-smush lossy compression

Супер-смаш компресија

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2019-07-24 14:55:58 GMT
Translated by:
Savo Vujovic (savovujovic83)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • app/views/pro-features/meta-box.php:68
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Optimize images 2x more than regular smushing and with no visible loss in quality using Smush’s intelligent multi-pass lossy compression. Оптимизујте слике до 2 пута више него са регуларним смашовањем и то без видиљивог губитка квалитета користећи Смашову паметну multi-pass lossy компресију Details

Optimize images 2x more than regular smushing and with no visible loss in quality using Smush’s intelligent multi-pass lossy compression.

Оптимизујте слике до 2 пута више него са регуларним смашовањем и то без видиљивог губитка квалитета користећи Смашову паметну multi-pass lossy компресију

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-12-16 21:02:59 GMT
Translated by:
Savo Vujovic (savovujovic83)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • app/views/pro-features/meta-box.php:71
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
1 2 3
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
with warnings

Export as

Translators