WPMU DEV In Your Language

Translation of Smush Pro : Swati (Swaziland)

1
Prio Original string Translation
Skipped due to a timeout error. You can increase the request timeout to make sure Smush has enough time to process larger files. define('WP_SMUSH_API_TIMEOUT', 150); Kweciwe ngeca yeliphutsa lekuphelelwa sikhatsi, unganyusa sikhatsi lesibekelwe ticelo kute ucinesekise kutsi i Smush inesikhatse lesanele kutsi isebente ngemafayela lamakhulu. `define('WP_SMUSH_API_TIMEOUT', 150);` Details

Skipped due to a timeout error. You can increase the request timeout to make sure Smush has enough time to process larger files. define('WP_SMUSH_API_TIMEOUT', 150);

Kweciwe ngeca yeliphutsa lekuphelelwa sikhatsi, unganyusa sikhatsi lesibekelwe ticelo kute ucinesekise kutsi i Smush inesikhatse lesanele kutsi isebente ngemafayela lamakhulu. `define('WP_SMUSH_API_TIMEOUT', 150);`

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-10-04 14:06:39 GMT
Translated by:
Lindeni Mahlalela (mahlamusa)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
  • core/modules/class-smush.php:408
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
1
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
with warnings

Export as

Translators