WPMU DEV In Your Language

Translation of Smush Pro : Swati (South Africa)

1
Prio Original string Translation
Note: This data adds to the size of the image. While this information might be important to photographers, it’s unnecessary for most users and safe to remove. Caphela: Lemininingwane, lebitwa nge-EXIF, yengeta bukhulu besitfombe. Nanome kungenteka kutsi lemininingwane ibalulekile kutebatfwebulu, kodvwa ayikabaluleki kubasebentisi labanyenti futsi kuphephile kuyisusa. Details

Note: This data adds to the size of the image. While this information might be important to photographers, it’s unnecessary for most users and safe to remove.

Caphela: Lemininingwane, lebitwa nge-EXIF, yengeta bukhulu besitfombe. Nanome kungenteka kutsi lemininingwane ibalulekile kutebatfwebulu, kodvwa ayikabaluleki kubasebentisi labanyenti futsi kuphephile kuyisusa.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-10-04 13:48:22 GMT
Translated by:
Lindeni Mahlalela (mahlamusa)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
  • app/pages/class-dashboard.php:772
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
1
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
with warnings

Export as

Translators