WPMU DEV In Your Language

Translation of Smush Pro : Swati (South Africa)

1 2 3 4
Prio Original string Translation
Smush Free was deactivated. You have Smush Pro active! I-WP Smush Yamahhala avaliwe kusebenta. Une-WP Smush Pro lesebentao! Details

Smush Free was deactivated. You have Smush Pro active!

I-WP Smush Yamahhala avaliwe kusebenta. Une-WP Smush Pro lesebentao!

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-10-04 11:03:38 GMT
Translated by:
Lindeni Mahlalela (mahlamusa)
Last updated by:
Umesh Kumar (umesh_kumar)
References:
  • app/class-abstract-page.php:237
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Reduced by %1$s (%2$01.1f%%) Kuncishiswe nga %s ( %01.1f%% ) Details

Reduced by %1$s (%2$01.1f%%)

Kuncishiswe nga %s ( %01.1f%% )

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-10-04 11:03:47 GMT
Translated by:
Lindeni Mahlalela (mahlamusa)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
  • core/integrations/nextgen/class-stats.php:295
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
When you upload an image to WordPress it automatically creates %s thumbnail sizes that are commonly used in your pages. WordPress also stores the original full-size image, but because these are not usually embedded on your site we don’t Smush them. Pro users can override this. Uma ulayisha sitfombe ku-WordPress ivele yente titfonjana letinganga %s bungako bato lokuvame kutsi tisebente emakhasini akho. I-WordPress iphindze igcine letitfombe tangemphela letigcwele, kodvwa ngoba letitfombe akukavami kutsi tifakwe emakhasini ewebhusayithi asitinciphisi. Labasebentisa yabuchwepheshe bangakweca loku. Details

When you upload an image to WordPress it automatically creates %s thumbnail sizes that are commonly used in your pages. WordPress also stores the original full-size image, but because these are not usually embedded on your site we don’t Smush them. Pro users can override this.

Uma ulayisha sitfombe ku-WordPress ivele yente titfonjana letinganga %s bungako bato lokuvame kutsi tisebente emakhasini akho. I-WordPress iphindze igcine letitfombe tangemphela letigcwele, kodvwa ngoba letitfombe akukavami kutsi tifakwe emakhasini ewebhusayithi asitinciphisi. Labasebentisa yabuchwepheshe bangakweca loku.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Comment:
translators: %s: number of thumbnails
Date added:
2017-10-04 11:04:38 GMT
Translated by:
Lindeni Mahlalela (mahlamusa)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
  • app/class-media-library.php:379
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Image couldn't be smushed as it exceeded the 5Mb size limit, Pro users can smush images with size up to 32Mb. Lesitfombe asinciphiseki ngoba seca lomncele webungako ba 1Mb, labasebentisa yebu Chwepheshe banganciphisa titfombe letifikela ku 32Mb. Details

Image couldn't be smushed as it exceeded the 5Mb size limit, Pro users can smush images with size up to 32Mb.

Lesitfombe asinciphiseki ngoba seca lomncele webungako ba 1Mb, labasebentisa yebu Chwepheshe banganciphisa titfombe letifikela ku 32Mb.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-10-04 10:56:28 GMT
Translated by:
Lindeni Mahlalela (mahlamusa)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
  • app/class-media-library.php:385
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Error posting to API: %1$s %2$s Kwenteke liphutsa kutfunyelwa ku API: %s %s Details

Error posting to API: %1$s %2$s

Kwenteke liphutsa kutfunyelwa ku API: %s %s

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Comment:
translators: %1$s: respnse code, %2$s error message
Date added:
2017-10-04 10:51:34 GMT
Translated by:
Lindeni Mahlalela (mahlamusa)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
  • core/modules/class-smush.php:401
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Reduce image file sizes, improve performance and boost your SEO using the <a href="https://premium.wpmudev.org/">WPMU DEV</a> WordPress Smush API. Nciphisa bungako betitfombe, utfutfukise kusebenta uphindze utfutfukise i-SEO ngekusebentisa i-WordPress Smush API yaka <a href="https://premium.wpmudev.org/">WPMU DEV</a>. Details

Reduce image file sizes, improve performance and boost your SEO using the <a href="https://premium.wpmudev.org/">WPMU DEV</a> WordPress Smush API.

Nciphisa bungako betitfombe, utfutfukise kusebenta uphindze utfutfukise i-SEO ngekusebentisa i-WordPress Smush API yaka <a href="https://premium.wpmudev.org/">WPMU DEV</a>.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Comment:
Description of the plugin/theme
Date added:
2017-10-04 10:56:53 GMT
Translated by:
Lindeni Mahlalela (mahlamusa)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
http://premium.wpmudev.org/project/wp-smush-pro/ http://premium.wpmudev.org/projects/wp-smush-pro/ Details

http://premium.wpmudev.org/project/wp-smush-pro/

http://premium.wpmudev.org/projects/wp-smush-pro/

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Comment:
Plugin URI of the plugin/theme
Date added:
2017-10-04 10:57:00 GMT
Translated by:
Lindeni Mahlalela (mahlamusa)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Get Fast! Bani ngulo Shesisako Details

Get Fast!

Bani ngulo Shesisako

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-10-04 10:57:35 GMT
Translated by:
Lindeni Mahlalela (mahlamusa)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
  • wp-smush.php:393
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Super-Smushed images Nciphisa titfombe kabanti Details

Super-Smushed images

Nciphisa titfombe kabanti

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-10-04 14:04:15 GMT
Translated by:
Lindeni Mahlalela (mahlamusa)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
  • app/views/nextgen/summary-meta-box.php:52
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
1 2 3 4
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
with warnings

Export as

Translators