WPMU DEV In Your Language

Translation of Smush Pro : Zulu (South Africa)

1 2 3 8
Prio Original string Translation
Click to start Bulk Smushing images in Media Library Chofa ukuze uqale ukunciphisa izithombe ezikumtapo wakho weZithombe Details

Click to start Bulk Smushing images in Media Library

Chofa ukuze uqale ukunciphisa izithombe ezikumtapo wakho weZithombe

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-02-25 20:29:26 GMT
Translated by:
Lindeni Mahlalela (mahlamusa)
References:
 • app/views/bulk/meta-box.php:164
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
GET STARTED QALA Details

GET STARTED

QALA

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-02-25 20:29:31 GMT
Translated by:
Lindeni Mahlalela (mahlamusa)
References:
 • app/views/cdn/disabled-meta-box.php:34
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Select a directory you'd like to Smush. Khetha i-folda ongathanda ukuyinciphisa Details

Select a directory you'd like to Smush.

Khetha i-folda ongathanda ukuyinciphisa

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-02-25 20:29:56 GMT
Translated by:
Lindeni Mahlalela (mahlamusa)
References:
 • core/modules/class-dir.php:1136
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Smush Stats Izibalo zokunciphisa Details

Smush Stats

Izibalo zokunciphisa

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-02-25 20:30:08 GMT
Translated by:
Lindeni Mahlalela (mahlamusa)
References:
 • app/class-admin.php:197
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Give us a moment while we sync the stats. Siniske ithutshana ngenkathi sizama ukuhlanganisa izibalo. Details

Give us a moment while we sync the stats.

Siniske ithutshana ngenkathi sizama ukuhlanganisa izibalo.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-02-25 20:34:09 GMT
Translated by:
Lindeni Mahlalela (mahlamusa)
References:
 • core/class-core.php:438
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Note: For this process to happen automatically you need automatic smushing enabled. Bheka: Ukuze lkhu kuzenzekele kudingeka uvumele ukunciphisa ngokuzenzekelayo Details

Note: For this process to happen automatically you need automatic smushing enabled.

Bheka: Ukuze lkhu kuzenzekele kudingeka uvumele ukunciphisa ngokuzenzekelayo

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2017-10-06 15:23:39 GMT
Translated by:
Lindeni Mahlalela (mahlamusa)
References:
 • app/pages/class-dashboard.php:702
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Smush will automatically check for any images that need re-smushing. I-Smush izohlola ngokuzenzekelayo izithombe ezidinga ukuphinda zincishiswe. Details

Smush will automatically check for any images that need re-smushing.

I-Smush izohlola ngokuzenzekelayo izithombe ezidinga ukuphinda zincishiswe.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2017-10-06 15:34:13 GMT
Translated by:
Lindeni Mahlalela (mahlamusa)
References:
 • app/common/meta-box-footer.php:42
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Try Smush Pro Free Linga i-Smush Pro Mahhala Details

Try Smush Pro Free

Linga i-Smush Pro Mahhala

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2017-10-06 15:57:02 GMT
Translated by:
Lindeni Mahlalela (mahlamusa)
References:
 • app/class-abstract-page.php:192
 • app/class-abstract-page.php:196
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
And hey, if you do, you can join WPMU DEV for a free 30 day trial and get access to even more features! Futhi, uma ukwazi, ungangenela i WPMU DEV uthole ithuba lezinsuku ezingama-30 lokulinga imikhiqizo yethu funthi uthole nezinsiza eziningi ngaphezulu! Details

And hey, if you do, you can join WPMU DEV for a free 30 day trial and get access to even more features!

Futhi, uma ukwazi, ungangenela i WPMU DEV uthole ithuba lezinsuku ezingama-30 lokulinga imikhiqizo yethu funthi uthole nezinsiza eziningi ngaphezulu!

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2017-10-06 15:59:21 GMT
Translated by:
Lindeni Mahlalela (mahlamusa)
References:
 • app/class-abstract-page.php:191
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Stop current bulk smush process. Vala ukunciphisa ngakuningi okuchubekayo. Details

Stop current bulk smush process.

Vala ukunciphisa ngakuningi okuchubekayo.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2017-10-06 15:59:54 GMT
Translated by:
Lindeni Mahlalela (mahlamusa)
References:
 • app/common/progress-bar.php:67
 • core/class-core.php:447
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
DISMISS VALA Details

DISMISS

VALA

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2017-10-06 16:00:13 GMT
Translated by:
Lindeni Mahlalela (mahlamusa)
References:
 • app/views/bulk/meta-box.php:127
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Still having trouble with PageSpeed tests? Give these a go… Usa hlangabezana nenkinga ngezivivinyo ze PageSpeed? Nika lokhu ithuba... Details

Still having trouble with PageSpeed tests? Give these a go…

Usa hlangabezana nenkinga ngezivivinyo ze PageSpeed? Nika lokhu ithuba...

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2017-10-06 15:11:44 GMT
Translated by:
Lindeni Mahlalela (mahlamusa)
References:
 • app/views/bulk/meta-box.php:77
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
PNG to JPEG savings Okongiwe ngokuguqula ama PNG abe ngama JPEG Details

PNG to JPEG savings

Okongiwe ngokuguqula ama PNG abe ngama JPEG

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2017-10-06 15:17:38 GMT
Translated by:
Lindeni Mahlalela (mahlamusa)
References:
 • app/pages/class-dashboard.php:589
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
No resize savings available Akukho okongiwe ngokunciphisa Details

No resize savings available

Akukho okongiwe ngokunciphisa

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2017-10-06 15:17:58 GMT
Translated by:
Lindeni Mahlalela (mahlamusa)
References:
 • app/views/summary/meta-box.php:92
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Total savings Okongiwe seku konke Details

Total savings

Okongiwe seku konke

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2017-10-06 15:21:35 GMT
Translated by:
Lindeni Mahlalela (mahlamusa)
References:
 • app/views/nextgen/summary-meta-box.php:36
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
1 2 3 8
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
with warnings

Export as

Translators