WPMU DEV In Your Language

Translation of Defender: Bulgarian

1 2 3 55
Prio Original string Translation
Add as many recipients as you like, they will receive email reports as per the schedule you set. Добавете колкото искате получатели, те ще получават отчети по имейл според зададения от вас график. Details

Add as many recipients as you like, they will receive email reports as per the schedule you set.

Добавете колкото искате получатели, те ще получават отчети по имейл според зададения от вас график.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-07-12 12:00:09 GMT
Translated by:
Cvetan Cvetanov (cvetan)
References:
 • front/src/component/recipients.vue:54
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Add Recipient Добавяне на получател Details

Add Recipient

Добавяне на получател

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-07-12 12:00:21 GMT
Translated by:
Cvetan Cvetanov (cvetan)
References:
 • front/src/component/recipients.vue:29
 • front/src/component/recipients.vue:43
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Generate leads with pop-ups, slide-ins and email opt-ins. Генерирайте потенциални клиенти с изскачащи прозорци, плъзгащи се модули и имейли. Details

Generate leads with pop-ups, slide-ins and email opt-ins.

Генерирайте потенциални клиенти с изскачащи прозорци, плъзгащи се модули и имейли.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-07-12 12:01:40 GMT
Translated by:
Cvetan Cvetanov (cvetan)
References:
 • recommended-plugins-notice/notice.php:326
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Configure your markup for optimal page and social ranking. Конфигурирайте вашият код за оптимална страница и социално класиране. Details

Configure your markup for optimal page and social ranking.

Конфигурирайте вашият код за оптимална страница и социално класиране.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-07-12 12:02:24 GMT
Translated by:
Cvetan Cvetanov (cvetan)
References:
 • recommended-plugins-notice/notice.php:310
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Create dynamic forms easily and quickly with our form builder. Създавайте динамични формуляри лесно и бързо с нашия билдър за формуляри. Details

Create dynamic forms easily and quickly with our form builder.

Създавайте динамични формуляри лесно и бързо с нашия билдър за формуляри.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-07-12 12:02:54 GMT
Translated by:
Cvetan Cvetanov (cvetan)
References:
 • recommended-plugins-notice/notice.php:302
 • recommended-plugins-notice/notice.php:318
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Add powerful caching and optimize your assets. Добавете мощно кеширане и оптимизиране на всички файлове. Details

Add powerful caching and optimize your assets.

Добавете мощно кеширане и оптимизиране на всички файлове.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-07-12 12:04:57 GMT
Translated by:
Cvetan Cvetanov (cvetan)
References:
 • recommended-plugins-notice/notice.php:294
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Resize, optimize and compress all of your images to the max. Преоразмерете, оптимизирайте и компресирайте всичките си изображения до максимум. Details

Resize, optimize and compress all of your images to the max.

Преоразмерете, оптимизирайте и компресирайте всичките си изображения до максимум.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-07-12 12:05:32 GMT
Translated by:
Cvetan Cvetanov (cvetan)
References:
 • recommended-plugins-notice/notice.php:286
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Enjoying %s? Try out a few of our other popular free plugins... Харесвате ли %s? Изпробвайте някои от другите ни популярни безплатни плъгини ... Details

Enjoying %s? Try out a few of our other popular free plugins...

Харесвате ли %s? Изпробвайте някои от другите ни популярни безплатни плъгини ...

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-07-12 12:06:51 GMT
Translated by:
Cvetan Cvetanov (cvetan)
References:
 • recommended-plugins-notice/notice.php:194
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
You're awesome for installing Defender! Are you interested in how to make the most of this plugin? We've collected all the best security resources we know in a single email - just for users of Defender! Благодарим Ви, че инсталирахте Defender! Интересувате ли се как да извлечете максимума от този плъгин? Събрали сме всички най-добри ресурси за сигурност, които познаваме в един имейл - само за потребителите на Defender! Details

You're awesome for installing Defender! Are you interested in how to make the most of this plugin? We've collected all the best security resources we know in a single email - just for users of Defender!

Благодарим Ви, че инсталирахте Defender! Интересувате ли се как да извлечете максимума от този плъгин? Събрали сме всички най-добри ресурси за сигурност, които познаваме в един имейл - само за потребителите на Defender!

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-07-12 12:07:39 GMT
Translated by:
Cvetan Cvetanov (cvetan)
References:
 • free/main-activator.php:274
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Add as many recipients as you like, they will receive email reports as per the schedule you set. Добавете колкото искате получатели, те ще получават отчети по имейл според зададения от вас график. Details

Add as many recipients as you like, they will receive email reports as per the schedule you set.

Добавете колкото искате получатели, те ще получават отчети по имейл според зададения от вас график.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-07-12 12:08:09 GMT
Translated by:
Cvetan Cvetanov (cvetan)
References:
 • vendor/email-search.php:152
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Add Recipient Добавяне на получател Details

Add Recipient

Добавяне на получател

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-07-12 12:08:19 GMT
Translated by:
Cvetan Cvetanov (cvetan)
References:
 • vendor/email-search.php:103
 • vendor/email-search.php:143
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
You've removed all recipients. If you save without a recipient, we'll automatically turn of reports Премахнахте всички получатели. Ако запишете без получател, ние автоматично ще изключим отчетите Details

You've removed all recipients. If you save without a recipient, we'll automatically turn of reports

Премахнахте всички получатели. Ако запишете без получател, ние автоматично ще изключим отчетите

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-07-12 12:08:45 GMT
Translated by:
Cvetan Cvetanov (cvetan)
References:
 • vendor/email-search.php:82
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Recipient already exists. Получателят вече съществува. Details

Recipient already exists.

Получателят вече съществува.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-07-12 12:09:17 GMT
Translated by:
Cvetan Cvetanov (cvetan)
References:
 • vendor/email-search.php:47
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Please, insert a valid email. Моля, въведете валиден имейл. Details

Please, insert a valid email.

Моля, въведете валиден имейл.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-07-12 17:39:46 GMT
Translated by:
Cvetan Cvetanov (cvetan)
References:
 • vendor/email-search.php:40
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Generate leads with pop-ups, slide-ins and email opt-ins. Генерирайте потенциални клиенти с изскачащи прозорци, плъзгащи се модули и имейли. Details

Generate leads with pop-ups, slide-ins and email opt-ins.

Генерирайте потенциални клиенти с изскачащи прозорци, плъзгащи се модули и имейли.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-07-12 13:31:00 GMT
Translated by:
Cvetan Cvetanov (cvetan)
References:
 • recommended-plugins-notice/notice.php:326
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
1 2 3 55
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
with warnings

Export as

Translators