WPMU DEV In Your Language

Translation of Defender: Polish glossary

1 2 3 6
Prio Original string Translation
Include Subdomains Uwzględnij subdomeny Details

Include Subdomains

Uwzględnij subdomeny

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2020-02-29 20:48:18 GMT
Translated by:
Remik Woroniecki (remik)
Last updated by:
Hoang Ngo (webexperts09)
References:
 • app/module/advanced-tools/model/security-headers-settings.php:120
 • front/src/module/advanced-tools/component/sh-strict-transport.vue:26
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
security issues Problem bezpieczeństwa Details

security issues

Problem bezpieczeństwa

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2019-10-09 10:15:01 GMT
Translated by:
Zbyszek Zalewski (zetzet)
Last updated by:
Hoang Ngo (webexperts09)
References:
 • front/src/module/dashboard/dashboard.vue:20
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Control what to do with your settings and data. Settings are each module's configuration options, Data includes the stored information like logs, statistics other pieces of information stored over time. Kontroluj, co zrobić z ustawieniami i danymi. Ustawienia są opcjami konfiguracyjnymi każdego modułu, dane zawierają przechowywane informacje, takie jak dzienniki, statystyki i inne dane zgromadzone w czasie korzystania z wtyczki. Details

Control what to do with your settings and data. Settings are each module's configuration options, Data includes the stored information like logs, statistics other pieces of information stored over time.

Kontroluj, co zrobić z ustawieniami i danymi. Ustawienia są opcjami konfiguracyjnymi każdego modułu, dane zawierają przechowywane informacje, takie jak dzienniki, statystyki i inne dane zgromadzone w czasie korzystania z wtyczki.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2019-07-13 21:50:45 GMT
Translated by:
Patryk (kontakt38167)
Last updated by:
Hoang Ngo (webexperts09)
References:
 • front/src/module/settings/screen/data.vue:11
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
We recommend you add your own IP to avoid getting locked out accidentally! Your current IP is <span class='admin-ip'>%s</span> Zalecamy dodanie własnego adresu IP, aby uniknąć przypadkowego zablokowania! Twój obecny adres IP to <span class='admin-ip'>%s</span>. Details

We recommend you add your own IP to avoid getting locked out accidentally! Your current IP is <span class='admin-ip'>%s</span>

Zalecamy dodanie własnego adresu IP, aby uniknąć przypadkowego zablokowania! Twój obecny adres IP to <span class='admin-ip'>%s</span>.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2019-07-13 22:02:50 GMT
Translated by:
Patryk (kontakt38167)
Last updated by:
Hoang Ngo (webexperts09)
References:
 • front/src/module/ip-lockout/screen/ip-blacklist.vue:370
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Pretty much everything you need for developing and managing WordPress based websites, and then some Prawie wszystko, czego potrzebujesz do tworzenia stron internetowych opartych na WordPressie i zarządzania nimi, a następnie trochę. Details

Pretty much everything you need for developing and managing WordPress based websites, and then some

Prawie wszystko, czego potrzebujesz do tworzenia stron internetowych opartych na WordPressie i zarządzania nimi, a następnie trochę.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2019-07-13 22:19:52 GMT
Translated by:
Patryk (kontakt38167)
Last updated by:
Hoang Ngo (webexperts09)
References:
 • front/src/module/dashboard/component/cross-sale.vue:69
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Customize Titles & Meta Data, OpenGraph, Twitter & Pinterest Support, Auto-Keyword Linking, SEO & Readability Analysis, Sitemaps, URL Crawler & more. Dostosuj tytuły i metadane, obsługę OpenGraph, Twittera i Pinterest, automatyczne słowa kluczowe Łączenie, analiza SEO i czytelność, mapy witryn, indeksowanie adresów URL i inne. Details

Customize Titles & Meta Data, OpenGraph, Twitter & Pinterest Support, Auto-Keyword Linking, SEO & Readability Analysis, Sitemaps, URL Crawler & more.

Dostosuj tytuły i metadane, obsługę OpenGraph, Twittera i Pinterest, automatyczne słowa kluczowe Łączenie, analiza SEO i czytelność, mapy witryn, indeksowanie adresów URL i inne.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2019-08-07 19:24:23 GMT
Translated by:
Patryk (kontakt38167)
Last updated by:
Hoang Ngo (webexperts09)
References:
 • front/src/module/dashboard/component/cross-sale.vue:56
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Enabling this option will ensure you're always the first to know when something suspicious is detected on your site. Włączenie tej opcji zagwarantuje, że zawsze będziesz pierwszą osobą która dowie się o wykryciu w witrynie czegoś podejrzanego. Details

Enabling this option will ensure you're always the first to know when something suspicious is detected on your site.

Włączenie tej opcji zagwarantuje, że zawsze będziesz pierwszą osobą która dowie się o wykryciu w witrynie czegoś podejrzanego.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2019-07-13 22:45:49 GMT
Translated by:
Patryk (kontakt38167)
Last updated by:
Hoang Ngo (webexperts09)
References:
 • app/module/scan/view/automation-free.php:17
 • front/src/module/scan/screen/_reporting-free.vue:19
 • front/src/module/scan/screen/_reporting.vue:17
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
It is highly recommended you avoid using the default username ‘admin'. Use this tool to automatically lockout and ban users who try to login with common usernames. Zaleca się unikanie używania domyślnej nazwy użytkownika ‘admin’. Użyj tego narzędzia, aby automatycznie blokować użytkowników, którzy próbują zalogować się przy użyciu zwykłych nazw użytkowników. Details

It is highly recommended you avoid using the default username ‘admin'. Use this tool to automatically lockout and ban users who try to login with common usernames.

Zaleca się unikanie używania domyślnej nazwy użytkownika ‘admin’. Użyj tego narzędzia, aby automatycznie blokować użytkowników, którzy próbują zalogować się przy użyciu zwykłych nazw użytkowników.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2019-07-13 22:57:22 GMT
Translated by:
Patryk (kontakt38167)
Last updated by:
Hoang Ngo (webexperts09)
References:
 • front/src/module/ip-lockout/screen/lockout.vue:159
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Any countries you select will always be able to view your website. Note: We've added your default country by default. Wszystkie kraje, które wybierzesz, będą zawsze w stanie wyświetlić Twoją witrynę. Uwaga: Domyślnie dodaliśmy Twój domyślny kraj. Details

Any countries you select will always be able to view your website. Note: We've added your default country by default.

Wszystkie kraje, które wybierzesz, będą zawsze w stanie wyświetlić Twoją witrynę. Uwaga: Domyślnie dodaliśmy Twój domyślny kraj.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2019-08-09 11:39:58 GMT
Translated by:
Patryk (kontakt38167)
Last updated by:
Hoang Ngo (webexperts09)
References:
 • front/src/module/ip-lockout/screen/ip-blacklist.vue:187
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Add IP addresses you want to permanently ban from, or always allow access to your website. Dodaj adresy IP, które chcesz trwale zablokować, lub zawsze zezwalać im na dostęp do swojej witryny. Details

Add IP addresses you want to permanently ban from, or always allow access to your website.

Dodaj adresy IP, które chcesz trwale zablokować, lub zawsze zezwalać im na dostęp do swojej witryny.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2019-08-09 12:51:59 GMT
Translated by:
Patryk (kontakt38167)
Last updated by:
Hoang Ngo (webexperts09)
References:
 • front/src/module/ip-lockout/screen/ip-blacklist.vue:20
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
WordPress is an extremely popular platform, and with that popularity comes hackers that increasingly want to exploit WordPress based websites. Leaving your WordPress installation out of date is an almost guaranteed way to get hacked as you’re missing out on the latest security patches. WordPress jest niezwykle popularną platformą, z tą popularnością przychodzą hakerzy, którzy coraz częściej chcą wykorzystywać witryny oparte na WordPressie. Pozostawienie nieaktualnej instalacji WordPressa jest prawie gwarantowanym sposobem na włamanie do strony internetowej, ponieważ brakuje najnowszych poprawek bezpieczeństwa. Details

WordPress is an extremely popular platform, and with that popularity comes hackers that increasingly want to exploit WordPress based websites. Leaving your WordPress installation out of date is an almost guaranteed way to get hacked as you’re missing out on the latest security patches.

WordPress jest niezwykle popularną platformą, z tą popularnością przychodzą hakerzy, którzy coraz częściej chcą wykorzystywać witryny oparte na WordPressie. Pozostawienie nieaktualnej instalacji WordPressa jest prawie gwarantowanym sposobem na włamanie do strony internetowej, ponieważ brakuje najnowszych poprawek bezpieczeństwa.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2019-08-09 13:14:37 GMT
Translated by:
Patryk (kontakt38167)
Last updated by:
Hoang Ngo (webexperts09)
References:
 • front/src/module/security-tweak/component/wp-versions.vue:27
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
We can’t automatically action this fix, but follow the instructions below to patch this up.First, add any exceptions to files you want to allow PHP to be executed from, then follow the instructions below. Nie możemy automatycznie wykonać tej poprawki, ale postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami, aby je załatać. Najpierw Dodaj wyjątki do plików, dla których chcesz zezwolić na wykonywanie PHP, a następnie postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami. Details

We can’t automatically action this fix, but follow the instructions below to patch this up.First, add any exceptions to files you want to allow PHP to be executed from, then follow the instructions below.

Nie możemy automatycznie wykonać tej poprawki, ale postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami, aby je załatać. Najpierw Dodaj wyjątki do plików, dla których chcesz zezwolić na wykonywanie PHP, a następnie postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2019-08-10 10:19:06 GMT
Translated by:
Patryk (kontakt38167)
Last updated by:
Hoang Ngo (webexperts09)
References:
 • front/src/module/security-tweak/component/prevent-php-executed.vue:123
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
We can't update PHP for you, contact your hosting provider or developer to help you upgrade. Nie możemy zaktualizować PHP dla Ciebie, skontaktuj się z dostawcą hostingu lub deweloperem, aby pomogli Ci go uaktualnić. Details

We can't update PHP for you, contact your hosting provider or developer to help you upgrade.

Nie możemy zaktualizować PHP dla Ciebie, skontaktuj się z dostawcą hostingu lub deweloperem, aby pomogli Ci go uaktualnić.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2019-08-10 10:23:01 GMT
Translated by:
Patryk (kontakt38167)
Last updated by:
Hoang Ngo (webexperts09)
References:
 • front/src/module/security-tweak/component/php-versions.vue:61
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
3. Reload NGINX 3. Załaduj ponownie NGINX. Details

3. Reload NGINX

3. Załaduj ponownie NGINX.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2019-08-10 10:51:21 GMT
Translated by:
Patryk (kontakt38167)
Last updated by:
Hoang Ngo (webexperts09)
References:
 • front/src/module/security-tweak/component/prevent-php-executed.vue:140
 • front/src/module/security-tweak/component/protect-information.vue:120
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
We can automatically disable all error reporting for you below. Alternately, you can ignore this tweak if you don't require it. Either way, you can easily revert these actions at any time. Poniżej możemy dla Ciebie automatycznie wyłączyć wszystkie raporty błędów. Możesz również zignorować tą poprawkę, jeśli jej nie potrzebujesz. Tak czy inaczej, zawsze można łatwo cofnąć te zmiany w dowolnym momencie. Details

We can automatically disable all error reporting for you below. Alternately, you can ignore this tweak if you don't require it. Either way, you can easily revert these actions at any time.

Poniżej możemy dla Ciebie automatycznie wyłączyć wszystkie raporty błędów. Możesz również zignorować tą poprawkę, jeśli jej nie potrzebujesz. Tak czy inaczej, zawsze można łatwo cofnąć te zmiany w dowolnym momencie.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2019-08-10 11:00:30 GMT
Translated by:
Patryk (kontakt38167)
Last updated by:
Hoang Ngo (webexperts09)
References:
 • front/src/module/security-tweak/component/hide-error.vue:65
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
1 2 3 6
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
with warnings

Export as

Translators