WPMU DEV In Your Language

Translation of Defender: Polish glossary

1 2 3 58
Prio Original string Translation
Note: Usage tracking is completely anonymous. We are only tracking what features you are/aren't using to make our feature decisions more informed. Uwaga: Śledzenie użycia jest całkowicie anonimowe. Śledzimy tylko funkcje, których używasz / których nie używasz, aby nasze decyzje dotyczące funkcjonalności wtyczki były bardziej świadome. Details

Note: Usage tracking is completely anonymous. We are only tracking what features you are/aren't using to make our feature decisions more informed.

Uwaga: Śledzenie użycia jest całkowicie anonimowe. Śledzimy tylko funkcje, których używasz / których nie używasz, aby nasze decyzje dotyczące funkcjonalności wtyczki były bardziej świadome.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-02-29 20:33:34 GMT
Translated by:
Remik Woroniecki (remik)
References:
 • front/src/module/settings/screen/general.vue:57
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Help make Defender better by letting our designers learn how you're using the plugin. Pomóż ulepszyć Defender, pozwalając naszym projektantom dowiedzieć się, jak korzystasz z wtyczki. Details

Help make Defender better by letting our designers learn how you're using the plugin.

Pomóż ulepszyć Defender, pozwalając naszym projektantom dowiedzieć się, jak korzystasz z wtyczki.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-02-29 20:33:56 GMT
Translated by:
Remik Woroniecki (remik)
References:
 • front/src/module/settings/screen/general.vue:41
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
if a matching translation is available. jeśli dostępne jest pasujące tłumaczenie. Details

if a matching translation is available.

jeśli dostępne jest pasujące tłumaczenie.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-02-29 20:34:15 GMT
Translated by:
Remik Woroniecki (remik)
References:
 • front/src/module/settings/screen/general.vue:20
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
WordPress Admin Settings Ustawienia Kokpitu WordPress Details

WordPress Admin Settings

Ustawienia Kokpitu WordPress

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-02-29 20:34:56 GMT
Translated by:
Remik Woroniecki (remik)
References:
 • front/src/module/settings/screen/general.vue:20
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
By default, Defender will use the language you'd set in your Domyślnie Defender będzie używał języka, który ustawiłeś w swoim Details

By default, Defender will use the language you'd set in your

Domyślnie Defender będzie używał języka, który ustawiłeś w swoim

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-02-29 20:35:18 GMT
Translated by:
Remik Woroniecki (remik)
References:
 • front/src/module/settings/screen/general.vue:19
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Are you sure you want to reset Defender's settings back to the factory defaults? Czy na pewno chcesz przywrócić ustawienia Defender do fabrycznych wartości domyślnych? Details

Are you sure you want to reset Defender's settings back to the factory defaults?

Czy na pewno chcesz przywrócić ustawienia Defender do fabrycznych wartości domyślnych?

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-02-29 20:35:34 GMT
Translated by:
Remik Woroniecki (remik)
References:
 • front/src/module/settings/screen/data.vue:134
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Increase the visibility and accessibility of elements and components of this plugin's interface to meet WCAG AAA requirements. Zwiększ widoczność i dostępność elementów i komponentów interfejsu tej wtyczki, aby spełnić wymagania WCAG AAA. Details

Increase the visibility and accessibility of elements and components of this plugin's interface to meet WCAG AAA requirements.

Zwiększ widoczność i dostępność elementów i komponentów interfejsu tej wtyczki, aby spełnić wymagania WCAG AAA.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-02-29 20:35:50 GMT
Translated by:
Remik Woroniecki (remik)
References:
 • front/src/module/settings/screen/accessibility.vue:19
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Block unauthorized requests Blokuj nieautoryzowane żądania Details

Block unauthorized requests

Blokuj nieautoryzowane żądania

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-02-29 20:36:08 GMT
Translated by:
Remik Woroniecki (remik)
References:
 • front/src/module/security-tweak/component/wp-rest-api.vue:109
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
This will only block unauthorized API calls, which effectively prevents anonymous external access. Spowoduje to tylko zablokowanie nieautoryzowanych wywołań interfejsu API, co skutecznie zapobiega anonimowemu dostępowi zewnętrznemu. Details

This will only block unauthorized API calls, which effectively prevents anonymous external access.

Spowoduje to tylko zablokowanie nieautoryzowanych wywołań interfejsu API, co skutecznie zapobiega anonimowemu dostępowi zewnętrznemu.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-02-29 20:36:30 GMT
Translated by:
Remik Woroniecki (remik)
References:
 • front/src/module/security-tweak/component/wp-rest-api.vue:89
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Allow Authorized Requests Only Zezwalaj tylko na autoryzowane żądania Details

Allow Authorized Requests Only

Zezwalaj tylko na autoryzowane żądania

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-02-29 20:36:50 GMT
Translated by:
Remik Woroniecki (remik)
References:
 • front/src/module/security-tweak/component/wp-rest-api.vue:80
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Allow All Requests Zezwalaj na wszystkie żądania Details

Allow All Requests

Zezwalaj na wszystkie żądania

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-02-29 20:37:14 GMT
Translated by:
Remik Woroniecki (remik)
References:
 • front/src/module/security-tweak/component/wp-rest-api.vue:74
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Note: This tweak can prevent your website from working properly, only activate this tweak if you know what you're doing. Uwaga: ta poprawka może uniemożliwić prawidłowe działanie witryny, aktywuj ją tylko wtedy, gdy wiesz, co robisz. Details

Note: This tweak can prevent your website from working properly, only activate this tweak if you know what you're doing.

Uwaga: ta poprawka może uniemożliwić prawidłowe działanie witryny, aktywuj ją tylko wtedy, gdy wiesz, co robisz.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-02-29 20:37:31 GMT
Translated by:
Remik Woroniecki (remik)
References:
 • front/src/module/security-tweak/component/wp-rest-api.vue:66
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
If you don't require external API access from third party apps and software, we recommend you lock the WordPress REST API to authorized requests only. WordPress (including Gutenberg and plugins) will continue to work as normal, but public API requests will be blocked. Alternately, if you have external services that require access to the API, ignore this tweak. Jeśli nie potrzebujesz zewnętrznego interfejsu API z aplikacji i oprogramowania innych firm, zalecamy zablokowanie interfejsu API REST WordPress tylko dla autoryzowanych żądań. WordPress (w tym Gutenberg i wtyczki) będzie nadal działać normalnie, ale publiczne żądania API będą blokowane. Alternatywnie, jeśli masz usługi zewnętrzne, które wymagają dostępu do interfejsu API, zignoruj ​​tę poprawkę. Details

If you don't require external API access from third party apps and software, we recommend you lock the WordPress REST API to authorized requests only. WordPress (including Gutenberg and plugins) will continue to work as normal, but public API requests will be blocked. Alternately, if you have external services that require access to the API, ignore this tweak.

Jeśli nie potrzebujesz zewnętrznego interfejsu API z aplikacji i oprogramowania innych firm, zalecamy zablokowanie interfejsu API REST WordPress tylko dla autoryzowanych żądań. WordPress (w tym Gutenberg i wtyczki) będzie nadal działać normalnie, ale publiczne żądania API będą blokowane. Alternatywnie, jeśli masz usługi zewnętrzne, które wymagają dostępu do interfejsu API, zignoruj ​​tę poprawkę.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-02-29 20:38:01 GMT
Translated by:
Remik Woroniecki (remik)
References:
 • front/src/module/security-tweak/component/wp-rest-api.vue:63
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
If you don't require external API access from third party apps and software, we recommend you lock the WordPress REST API to authorized requests only. WordPress (including Gutenberg and plugins) will continue to work as normal, but public API requests will be blocked.Alternately, if you have external services that require access to the API, ignore this tweak. Note: This tweak can prevent your website from working properly, only activate this tweak if you know what you're doing. Jeśli nie potrzebujesz zewnętrznego interfejsu API z aplikacji i oprogramowania innych firm, zalecamy zablokowanie interfejsu API REST WordPress tylko dla autoryzowanych żądań. WordPress (w tym Gutenberg i wtyczki) będzie nadal działał normalnie, ale publiczne żądania API będą blokowane. Jeśli masz zewnętrzne usługi wymagające dostępu do API, zignoruj ​​to ulepszenie. Uwaga: ta poprawka może uniemożliwić prawidłowe działanie witryny, aktywuj ją tylko wtedy, gdy wiesz, co robisz. Details

If you don't require external API access from third party apps and software, we recommend you lock the WordPress REST API to authorized requests only. WordPress (including Gutenberg and plugins) will continue to work as normal, but public API requests will be blocked.Alternately, if you have external services that require access to the API, ignore this tweak. Note: This tweak can prevent your website from working properly, only activate this tweak if you know what you're doing.

Jeśli nie potrzebujesz zewnętrznego interfejsu API z aplikacji i oprogramowania innych firm, zalecamy zablokowanie interfejsu API REST WordPress tylko dla autoryzowanych żądań. WordPress (w tym Gutenberg i wtyczki) będzie nadal działał normalnie, ale publiczne żądania API będą blokowane. Jeśli masz zewnętrzne usługi wymagające dostępu do API, zignoruj ​​to ulepszenie. Uwaga: ta poprawka może uniemożliwić prawidłowe działanie witryny, aktywuj ją tylko wtedy, gdy wiesz, co robisz.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-02-29 20:38:57 GMT
Translated by:
Remik Woroniecki (remik)
References:
 • front/src/module/security-tweak/component/wp-rest-api.vue:62
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
The WordPress REST API allows your website to communicate with internal and external services and applications. It allows developers to create single pages apps on top of WordPress and unlocks a whole new world of possibilities, including Gutenberg. If you are not using any external services that require public access to the API, it's yet another portal for exploitation from bots and hackers. We recommend only allowing authorized requests. Interfejs API REST WordPress pozwala Twojej stronie komunikować się z wewnętrznymi i zewnętrznymi usługami i aplikacjami. Umożliwia programistom tworzenie aplikacji jednostronicowych na WordPressie i odblokowuje zupełnie nowy świat możliwości, w tym Gutenberga. Jeśli nie korzystasz z żadnych usług zewnętrznych, które wymagają publicznego dostępu do interfejsu API, jest to kolejny portal do wykorzystania przez botów i hakerów. Zalecamy akceptowanie tylko autoryzowanych żądań. Details

The WordPress REST API allows your website to communicate with internal and external services and applications. It allows developers to create single pages apps on top of WordPress and unlocks a whole new world of possibilities, including Gutenberg. If you are not using any external services that require public access to the API, it's yet another portal for exploitation from bots and hackers. We recommend only allowing authorized requests.

Interfejs API REST WordPress pozwala Twojej stronie komunikować się z wewnętrznymi i zewnętrznymi usługami i aplikacjami. Umożliwia programistom tworzenie aplikacji jednostronicowych na WordPressie i odblokowuje zupełnie nowy świat możliwości, w tym Gutenberga. Jeśli nie korzystasz z żadnych usług zewnętrznych, które wymagają publicznego dostępu do interfejsu API, jest to kolejny portal do wykorzystania przez botów i hakerów. Zalecamy akceptowanie tylko autoryzowanych żądań.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-02-29 20:39:29 GMT
Translated by:
Remik Woroniecki (remik)
References:
 • front/src/module/security-tweak/component/wp-rest-api.vue:27
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
1 2 3 58
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
with warnings

Export as

Translators