WPMU DEV In Your Language

Translation of Defender: Slovak glossary

1 2 3 4
Prio Original string Translation
Users will login at <a href='%s'>%s</a>. Note: Registration and Password Reset emails have hardcoded URLs in them. We will update them automatically to match your new login URL. Používatelia sa prihlásia na <strong>%s</strong>. Poznámka: E-maily s registráciou a obnovením hesla obsahujú URL adresy. Budeme ich automaticky aktualizovať tak, aby zodpovedali vašej novej prihlasovacej adrese URL. Details

Users will login at <a href='%s'>%s</a>. Note: Registration and Password Reset emails have hardcoded URLs in them. We will update them automatically to match your new login URL.

Používatelia sa prihlásia na <strong>%s</strong>. Poznámka: E-maily s registráciou a obnovením hesla obsahujú URL adresy. Budeme ich automaticky aktualizovať tak, aby zodpovedali vašej novej prihlasovacej adrese URL.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-10-07 15:41:07 GMT
Translated by:
Roman Sajdik (office66383)
Last updated by:
Hoang Ngo (webexperts09)
References:
 • app/module/advanced-tools/view/mask-login/enabled.php:53
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Change the location of WordPress's default login area, making it harder for automated bots to find and also more convenient for your users. Zmeňte umiestnenie predvolenej prihlasovacej oblasti programu WordPress, čo je ťažšie pre automatizovaných robotov a pohodlnejšie pre vašich používateľov. Details

Change the location of WordPress's default login area, making it harder for automated bots to find and also more convenient for your users.

Zmeňte umiestnenie predvolenej prihlasovacej oblasti programu WordPress, čo je ťažšie pre automatizovaných robotov a pohodlnejšie pre vašich používateľov.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-10-07 15:49:35 GMT
Translated by:
Roman Sajdik (office66383)
Last updated by:
Hoang Ngo (webexperts09)
References:
 • front/src/module/advanced-tools/screen/mask-login.vue:13
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Change the location of WordPress's default login area. Zmeňte umiestnenie predvolenej prihlasovacej oblasti WordPress. Details

Change the location of WordPress's default login area.

Zmeňte umiestnenie predvolenej prihlasovacej oblasti WordPress.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-10-07 15:50:06 GMT
Translated by:
Roman Sajdik (office66383)
Last updated by:
Hoang Ngo (webexperts09)
References:
 • front/src/module/dashboard/component/advanced-tools.vue:54
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Get Secure! Zabezpečiť Details

Get Secure!

Zabezpečiť

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-10-07 15:50:36 GMT
Translated by:
Roman Sajdik (office66383)
Last updated by:
Hoang Ngo (webexperts09)
References:
 • free/main-activator.php:132
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
This email sends a temporary passcode when the user can’t access their phone. Tento e-mail odošle dočasný prístupový kód, keď používateľ nemôže získať prístup k svojmu telefónu. Details

This email sends a temporary passcode when the user can’t access their phone.

Tento e-mail odošle dočasný prístupový kód, keď používateľ nemôže získať prístup k svojmu telefónu.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-10-09 18:50:31 GMT
Translated by:
Roman Sajdik (office66383)
Last updated by:
Hoang Ngo (webexperts09)
References:
 • front/src/module/advanced-tools/screen/two-factors.vue:301
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Event summary Súhrn udalostí Details

Event summary

Súhrn udalostí

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-10-10 07:27:19 GMT
Translated by:
Roman Sajdik (office66383)
Last updated by:
Hoang Ngo (webexperts09)
References:
 • front/src/module/audit/screen/logs.vue:120
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Your admin name has changed. You will need to <a href='%s'><strong>%s</strong></a>.<br/>This will auto reload after <span class='hardener-timer'>5</span> seconds. Vaše meno administrátora sa zmenilo. Budete musieť <a href='%s'><strong>%s</strong></a>.<br/> Toto sa automaticky znovu načíta po <span class='hardener-timer'>10</span> sekundách. Details

Your admin name has changed. You will need to <a href='%s'><strong>%s</strong></a>.<br/>This will auto reload after <span class='hardener-timer'>5</span> seconds.

Vaše meno administrátora sa zmenilo. Budete musieť <a href='%s'><strong>%s</strong></a>.<br/> Toto sa automaticky znovu načíta po <span class='hardener-timer'>10</span> sekundách.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-10-07 16:00:20 GMT
Translated by:
Roman Sajdik (office66383)
Last updated by:
Hoang Ngo (webexperts09)
References:
 • app/module/hardener/component/change-admin.php:69
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Visitors who visit the default login URLs will be redirected to <a href='%s'>%s</a> Návštevníci, ktorí navštívia predvolené prihlasovacie adresy URL, budú presmerovaní na <strong>%s</strong> Details

Visitors who visit the default login URLs will be redirected to <a href='%s'>%s</a>

Návštevníci, ktorí navštívia predvolené prihlasovacie adresy URL, budú presmerovaní na <strong>%s</strong>

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-10-07 16:00:40 GMT
Translated by:
Roman Sajdik (office66383)
Last updated by:
Hoang Ngo (webexperts09)
References:
 • app/module/advanced-tools/view/mask-login/enabled.php:85
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
With this feature you can send visitors and bots who try to visit the default Wordpress login URLs to a separate URL to avoid 404s. Pomocou tejto funkcie môžete posielať návštevníkov a robotov, ktorí sa pokúsia navštíviť predvolené prihlasovacie adresy URL programu WordPress na samostatnú adresu URL, aby sa zabránilo 404. Details

With this feature you can send visitors and bots who try to visit the default Wordpress login URLs to a separate URL to avoid 404s.

Pomocou tejto funkcie môžete posielať návštevníkov a robotov, ktorí sa pokúsia navštíviť predvolené prihlasovacie adresy URL programu WordPress na samostatnú adresu URL, aby sa zabránilo 404.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-10-07 16:01:28 GMT
Translated by:
Roman Sajdik (office66383)
Last updated by:
Hoang Ngo (webexperts09)
References:
 • app/module/advanced-tools/view/mask-login/enabled.php:64
 • front/src/module/advanced-tools/screen/mask-login.vue:83
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Masking is currently inactive. Choose your URL and save your settings to finish setup. Maskovanie je momentálne neaktívne. Vyberte adresu URL a uložte svoje nastavenia, aby ste dokončili nastavenie. Details

Masking is currently inactive. Choose your URL and save your settings to finish setup.

Maskovanie je momentálne neaktívne. Vyberte adresu URL a uložte svoje nastavenia, aby ste dokončili nastavenie.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-10-07 16:02:31 GMT
Translated by:
Roman Sajdik (office66383)
Last updated by:
Hoang Ngo (webexperts09)
References:
 • front/src/module/advanced-tools/screen/mask-login.vue:43
 • front/src/module/dashboard/component/advanced-tools.vue:65
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
We've detected a conflict with Theme my login. Please disable it and return to this page to continue setup. Zistili sme konflikt s témou Moje prihlásenie. Ak chcete pokračovať v inštalácii, deaktivujte ho a vráťte sa na túto stránku. Details

We've detected a conflict with Theme my login. Please disable it and return to this page to continue setup.

Zistili sme konflikt s témou Moje prihlásenie. Ak chcete pokračovať v inštalácii, deaktivujte ho a vráťte sa na túto stránku.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-10-07 16:09:59 GMT
Translated by:
Roman Sajdik (office66383)
Last updated by:
Hoang Ngo (webexperts09)
References:
 • app/module/advanced-tools/component/auth-listener.php:38
 • app/module/advanced-tools/component/mask-login-listener.php:37
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
We've detected a conflict with Jetpack's Wordpress.com Log In feature. Please disable it and return to this page to continue setup. Zistili sme konflikt s funkciou Jetpack pre prihlásenie do programu Wordpress.com. Ak chcete pokračovať v inštalácii, deaktivujte ho a vráťte sa na túto stránku. Details

We've detected a conflict with Jetpack's Wordpress.com Log In feature. Please disable it and return to this page to continue setup.

Zistili sme konflikt s funkciou Jetpack pre prihlásenie do programu Wordpress.com. Ak chcete pokračovať v inštalácii, deaktivujte ho a vráťte sa na túto stránku.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-10-07 16:10:19 GMT
Translated by:
Roman Sajdik (office66383)
Last updated by:
Hoang Ngo (webexperts09)
References:
 • app/module/advanced-tools/component/auth-listener.php:35
 • app/module/advanced-tools/component/mask-login-listener.php:34
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Masking is currently inactive. Choose your URL and save your settings to finish setup. <strong>Maskovanie je momentálne neaktívne.</strong> Vyberte svoju adresu URL a uložte svoje nastavenia, aby ste dokončili nastavenie. Details

Masking is currently inactive. Choose your URL and save your settings to finish setup.

<strong>Maskovanie je momentálne neaktívne.</strong> Vyberte svoju adresu URL a uložte svoje nastavenia, aby ste dokončili nastavenie.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-10-07 16:12:22 GMT
Translated by:
Roman Sajdik (office66383)
Last updated by:
Hoang Ngo (webexperts09)
References:
 • app/module/advanced-tools/view/mask-login/enabled.php:22
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Two-factor authentication is currently inactive. Configure and save your settings to finish setup. 2-faktorové overenie je momentálne neaktívne. Upravte konfiguráciu a po uložení nastavení začnite overenie používať. Details

Two-factor authentication is currently inactive. Configure and save your settings to finish setup.

2-faktorové overenie je momentálne neaktívne. Upravte konfiguráciu a po uložení nastavení začnite overenie používať.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-10-10 05:56:25 GMT
Translated by:
Roman Sajdik (office66383)
Last updated by:
Hoang Ngo (webexperts09)
References:
 • front/src/module/dashboard/component/advanced-tools.vue:33
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Add an extra layer of security to your WordPress account to ensure that you're the only person who can log in, even if someone else knows your password. Pridajte do svojho účtu WordPress dodatočnú úroveň bezpečnosti, aby ste sa uistili, že ste jedinou osobou, ktorá sa môže prihlásiť, aj keď niekto iný vie vaše heslo Details

Add an extra layer of security to your WordPress account to ensure that you're the only person who can log in, even if someone else knows your password.

Pridajte do svojho účtu WordPress dodatočnú úroveň bezpečnosti, aby ste sa uistili, že ste jedinou osobou, ktorá sa môže prihlásiť, aj keď niekto iný vie vaše heslo

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-10-08 20:44:34 GMT
Translated by:
Roman Sajdik (office66383)
Last updated by:
Hoang Ngo (webexperts09)
References:
 • front/src/module/dashboard/component/advanced-tools.vue:22
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
1 2 3 4
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
with warnings

Export as

Translators