WPMU DEV In Your Language

Translation of Hummingbird: Afrikaans

1 32 33 34 35 36
Prio Original string Translation
You can use the %s constant to instruct Hummingbird not to cache specific pages or templates. Jy kan die %s konstant gebruik om Hummingbird opdrag te gee om nie spesifieke bladsye of modelvorms te kas nie. Details

You can use the %s constant to instruct Hummingbird not to cache specific pages or templates.

Jy kan die %s konstant gebruik om Hummingbird opdrag te gee om nie spesifieke bladsye of modelvorms te kas nie.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Comment:
translators: %s: code snippet.
Date added:
2019-08-29 12:40:52 GMT
Translated by:
Melisa (melbrown)
References:
 • admin/views/caching/page-caching-meta-box.php:92
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Did you know the Pro version of Hummingbird comes up to 2x better compression and a CDN to store your assets on? Get it as part of a WPMU DEV membership. <a href="%s" target="_blank">Learn more.</a> Het jy geweet die Pro-weergawe van Hummingbird het tot 2x beter kompressie en 'n CDN om jou bates op te stoor? Kry dit as deel van 'n WPMU DEV-lidmaatskap. <a href="%s" target="_blank">Leer meer.</a> Details

Did you know the Pro version of Hummingbird comes up to 2x better compression and a CDN to store your assets on? Get it as part of a WPMU DEV membership. <a href="%s" target="_blank">Learn more.</a>

Het jy geweet die Pro-weergawe van Hummingbird het tot 2x beter kompressie en 'n CDN om jou bates op te stoor? Kry dit as deel van 'n WPMU DEV-lidmaatskap. <a href="%s" target="_blank">Leer meer.</a>

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Comment:
translators: %s - learn more link
Date added:
2020-01-08 08:25:15 GMT
Translated by:
Melisa (melbrown)
References:
 • admin/modals/check-files-modal.php:58
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
%1$s of your cache types don’t meet the recommended expiry period of 1 year. Configure browser caching <a href="%2$s" id="configure-link">here</a>. %1$s van jou kastipes voldoen nie aan die aanbevole vervaltyd van 1 jaar nie. Konfigureer blaaier-kasberging<a href="%2$s" id="configure-link">hier</a>. Details

%1$s of your cache types don’t meet the recommended expiry period of 1 year. Configure browser caching <a href="%2$s" id="configure-link">here</a>.

%1$s van jou kastipes voldoen nie aan die aanbevole vervaltyd van 1 jaar nie. Konfigureer blaaier-kasberging<a href="%2$s" id="configure-link">hier</a>.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Comment:
translators: %s: Number of issues
Date added:
2020-02-04 10:08:26 GMT
Translated by:
Melisa (melbrown)
References:
 • admin/views/dashboard/caching/cloudflare-module-meta-box.php:30
 • admin/views/dashboard/caching/module-meta-box.php:31
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
%s of your cache types don’t meet the recommended expiry period of 1 year. Configure browser caching <a href="#" id="configure-link">here</a>. %s van jou kasgeheue tipes voldoen nie aan die aanbevole vervaldatum van 1 jaar nie. Konfigureer blaaier kasberging <a href="#" id="configure-link">hier</a>. Details

%s of your cache types don’t meet the recommended expiry period of 1 year. Configure browser caching <a href="#" id="configure-link">here</a>.

%s van jou kasgeheue tipes voldoen nie aan die aanbevole vervaldatum van 1 jaar nie. Konfigureer blaaier kasberging <a href="#" id="configure-link">hier</a>.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Comment:
translators: %s: Number of issues
Date added:
2020-02-04 10:10:05 GMT
Translated by:
Melisa (melbrown)
References:
 • admin/views/caching/browser-caching-meta-box.php:52
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Uptime monitors your server response time and lets you know when your website is down or too slow for your visitors. Activate Uptime and make sure your website is always online. Uptime monitor jou bediener reaksie tyd en laat jou weet wanneer jou webwerf af is of te stadig is vir jou besoekers. Aktiveer Uptime en maak seker dat jou webwerf altyd aanlyn is. Details

Uptime monitors your server response time and lets you know when your website is down or too slow for your visitors. Activate Uptime and make sure your website is always online.

Uptime monitor jou bediener reaksie tyd en laat jou weet wanneer jou webwerf af is of te stadig is vir jou besoekers. Aktiveer Uptime en maak seker dat jou webwerf altyd aanlyn is.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-03-28 14:05:42 GMT
Translated by:
Melisa (melbrown)
References:
 • admin/views/uptime/disabled-meta-box.php:27
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
%1$sWe recommend you make one tweak at a time%2$s and check the frontend of your website each change to avoid any mishaps. %1$sOns beveel aan dat jy een verstelling op 'n slag maak%2$s en dan na die voorkant van jou webwerf te kyk na elke verandering om sodoende enige probleme te vermy. Details

%1$sWe recommend you make one tweak at a time%2$s and check the frontend of your website each change to avoid any mishaps.

%1$sOns beveel aan dat jy een verstelling op 'n slag maak%2$s en dan na die voorkant van jou webwerf te kyk na elke verandering om sodoende enige probleme te vermy.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Comment:
translators: %1$s - <strong>, %2$s - </strong>
Date added:
2019-08-29 12:43:54 GMT
Translated by:
Melisa (melbrown)
References:
 • admin/modals/minification-advanced-modal.php:35
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Hummingbird is running a file check to see what files can be optimized. Hummingbird gaan lêers na om te sien watter lêers geoptimaliseer kan word. Details

Hummingbird is running a file check to see what files can be optimized.

Hummingbird gaan lêers na om te sien watter lêers geoptimaliseer kan word.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-03-28 14:49:34 GMT
Translated by:
Melisa (melbrown)
References:
 • admin/modals/check-files-modal.php:28
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Store temporary data on your visitors' devices so that they don’t have to download assets twice if they don’t have to. This results in a much faster second time round page load speed. Stoor tydelike data op jou besoekers se toestelle, sodat dit nie vir hulle nodig is om bates twee keer af te laai nie. Dit beteken die bladsy laai baie vinniger die tweede keer. Details

Store temporary data on your visitors' devices so that they don’t have to download assets twice if they don’t have to. This results in a much faster second time round page load speed.

Stoor tydelike data op jou besoekers se toestelle, sodat dit nie vir hulle nodig is om bates twee keer af te laai nie. Dit beteken die bladsy laai baie vinniger die tweede keer.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-02-04 10:10:31 GMT
Translated by:
Melisa (melbrown)
References:
 • admin/views/caching/browser-caching-meta-box.php:44
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
You’ve made changes to your browser cache settings. You need to update your .htaccess for the new settings to take effect. Jy het veranderinge aangebring aan jou blaaier se kasgeheue instellings. Jy moet jou .htaccess opdateer vir die nuwe verstellings om in werking te tree. Details

You’ve made changes to your browser cache settings. You need to update your .htaccess for the new settings to take effect.

Jy het veranderinge aangebring aan jou blaaier se kasgeheue instellings. Jy moet jou .htaccess opdateer vir die nuwe verstellings om in werking te tree.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-06-13 08:54:27 GMT
Translated by:
Melisa (melbrown)
References:
 • admin/views/caching/browser-caching-configure-meta-box.php:158
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
You’ve made changes to your browser cache settings. You need to update your .htaccess or nginx.conf file with the newly generated code below. Jy het veranderinge aangebring aan jou blaaier se kasgeheue instellings. Jy moet jou .htaccess-lêer opdateer met die nuut gegenereerde kode hieronder. Details

You’ve made changes to your browser cache settings. You need to update your .htaccess or nginx.conf file with the newly generated code below.

Jy het veranderinge aangebring aan jou blaaier se kasgeheue instellings. Jy moet jou .htaccess-lêer opdateer met die nuut gegenereerde kode hieronder.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
old
Date added:
2019-06-13 08:58:23 GMT
Translated by:
Melisa (melbrown)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • admin/views/caching/browser-caching-configure-meta-box.php:152
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
You’ve made changes to your browser cache settings. You need to update your .htaccess or nginx.conf file with the newly generated code below. Jy het veranderinge aangebring aan jou blaaier se kasgeheue verstellings. Jy moet jou .htaccess- of nginx.conf-lêer opdateer met die nuut gegenereerde kode hieronder. Details

You’ve made changes to your browser cache settings. You need to update your .htaccess or nginx.conf file with the newly generated code below.

Jy het veranderinge aangebring aan jou blaaier se kasgeheue verstellings. Jy moet jou .htaccess- of nginx.conf-lêer opdateer met die nuut gegenereerde kode hieronder.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-01-08 08:26:40 GMT
Translated by:
Melisa (melbrown)
References:
 • admin/views/caching/browser-caching-configure-meta-box.php:152
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
You’ve made changes to your browser cache settings. You need to save changes for the new settings to take effect. Jy het veranderinge gemaak aan jou blaaier se kasgeheue instellings. Jy moet die veranderinge stoor sodat die nuwe verstellings in werking kan tree. Details

You’ve made changes to your browser cache settings. You need to save changes for the new settings to take effect.

Jy het veranderinge gemaak aan jou blaaier se kasgeheue instellings. Jy moet die veranderinge stoor sodat die nuwe verstellings in werking kan tree.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-06-13 08:59:35 GMT
Translated by:
Melisa (melbrown)
References:
 • admin/views/caching/browser-caching-configure-meta-box.php:196
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
We’ve detected you’re using Cloudflare which handles browser caching for you. You can control your CloudFlare settings from Hummingbird by connecting your account below. Ons het vasgestel dat jy Cloudflare gebruik wat blaaier-kasberging vir jou hanteer. Jy kan jou Cloudflare-instellings van Hummingbird af beheer deur jou rekening hieronder te koppel. Details

We’ve detected you’re using Cloudflare which handles browser caching for you. You can control your CloudFlare settings from Hummingbird by connecting your account below.

Ons het vasgestel dat jy Cloudflare gebruik wat blaaier-kasberging vir jou hanteer. Jy kan jou Cloudflare-instellings van Hummingbird af beheer deur jou rekening hieronder te koppel.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-06-13 09:01:30 GMT
Translated by:
Melisa (melbrown)
References:
 • admin/views/caching/browser-caching-configure-meta-box.php:77
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Note: You need to connect your CloudFlare account below for your selected expiry time to take effect. Nota: Jy moet jou Cloudflare rekening hieronder koppel vir jou gekose vervaltyd om in werking te tree. Details

Note: You need to connect your CloudFlare account below for your selected expiry time to take effect.

Nota: Jy moet jou Cloudflare rekening hieronder koppel vir jou gekose vervaltyd om in werking te tree.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-06-13 09:02:14 GMT
Translated by:
Melisa (melbrown)
References:
 • admin/views/caching/browser-caching-configure-meta-box.php:190
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Hummingbird detected an advanced-cache.php file in wp-content directory. Please disable any other caching plugins in order to use Page Caching. Hummingbird het 'n gevorderde-kasgeheue.php-lêer in die wp-inhoudsgids opgespoor. Skakel asseblief enige ander kasgeheue Plugins af om bladsy kasberging te gebruik. Details

Hummingbird detected an advanced-cache.php file in wp-content directory. Please disable any other caching plugins in order to use Page Caching.

Hummingbird het 'n gevorderde-kasgeheue.php-lêer in die wp-inhoudsgids opgespoor. Skakel asseblief enige ander kasgeheue Plugins af om bladsy kasberging te gebruik.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-03-28 14:06:16 GMT
Translated by:
Melisa (melbrown)
References:
 • core/modules/class-page-cache.php:204
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
1 32 33 34 35 36
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
with warnings

Export as

Translators