WPMU DEV In Your Language

Translation of Hummingbird: Czech glossary

1 2
Prio Original string Translation
Debug logging is active. Logs are stored for 30 days, you can download the log file below. Je aktivní zaznamenávání ladících informací (debug log). Záznamy jsou ukládány po dobu 30 dnů, soubory s logy můžete stáhnout níže. Details

Debug logging is active. Logs are stored for 30 days, you can download the log file below.

Je aktivní zaznamenávání ladících informací (debug log). Záznamy jsou ukládány po dobu 30 dnů, soubory s logy můžete stáhnout níže.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-11-24 16:08:18 GMT
Translated by:
kerray (jarom__r_mat____ek___kerray)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • admin/views/caching/page-caching-meta-box.php:274
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Gravatar Caching stores local copies of avatars used in comments and in your theme. You can control how often you want the cache purged depending on how your website is set up. Mezipaměť pro Gravatary ukládá místní kopie avatarů, použitých v komentářích a použité šabloně.<br> Můžete nastavit, jak často chcete tuto mezipaměť obnovovat v závislosti na tom, jak jsou nastaveny stránky. Details

Gravatar Caching stores local copies of avatars used in comments and in your theme. You can control how often you want the cache purged depending on how your website is set up.

Mezipaměť pro Gravatary ukládá místní kopie avatarů, použitých v komentářích a použité šabloně.<br> Můžete nastavit, jak často chcete tuto mezipaměť obnovovat v závislosti na tom, jak jsou nastaveny stránky.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-11-24 16:50:44 GMT
Translated by:
kerray (jarom__r_mat____ek___kerray)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • admin/views/caching/disabled-gravatar-meta-box.php:26
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
We've noticed you've made changes to your website. If you’ve installed new plugins or themes, we recommend you re-check Hummingbird's Asset Optimization configuration to ensure those new files are added correctly. Zaznamenali jsme, že proběhly změny na stránkách. Pokud máte nové pluginy nebo šablony, doporučujeme zkontrolovat nastavení Hummingbird Optimalizace Součástí a ujistit se, že tyto nové soubory jsou přidány správně. <!--<a href='#'>Více informací</a>.--> Details

We've noticed you've made changes to your website. If you’ve installed new plugins or themes, we recommend you re-check Hummingbird's Asset Optimization configuration to ensure those new files are added correctly.

Zaznamenali jsme, že proběhly změny na stránkách. Pokud máte nové pluginy nebo šablony, doporučujeme zkontrolovat nastavení Hummingbird Optimalizace Součástí a ujistit se, že tyto nové soubory jsou přidány správně. <!--<a href='#'>Více informací</a>.-->

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-11-24 16:58:41 GMT
Translated by:
kerray (jarom__r_mat____ek___kerray)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • admin/class-notices.php:396
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
For example, if you want to not cache any pages that are nested under your Forums area you might add "/forums/" as a rule. When Hummingbird goes to cache pages, she will ignore any URL that contains "/forums/". To exclude a specific page you might add "/forums/thread-title". Accepts regular expression syntax, for more complex exclusions it can be helpful to test on %1$sregex101.com%2$s. Note: Hummingbird will auto convert your input into valid regex syntax. Například pokud nechcete použít mezipaměť pro stránky diskuzního fóra můžete přidal "/forums/" mezi pravidla. Hummingbird bude stránky, jejichž adresa obsahuje "/forums/" ignorovat. Vyřadit specifičtější stránku můžete např. pomocí "/forums/nadpis-vlakna". Lze použít regulérní výrazy (regexp), u složitějších případů může být užitečné vyzkoušet např. na stránkách <a href="https://regex101.com" target="_blank">regex101.com</a>. Poznámka: Hummingbird sám převede zadaný vstup do validní regexp syntaxe. Details

For example, if you want to not cache any pages that are nested under your Forums area you might add "/forums/" as a rule. When Hummingbird goes to cache pages, she will ignore any URL that contains "/forums/". To exclude a specific page you might add "/forums/thread-title". Accepts regular expression syntax, for more complex exclusions it can be helpful to test on %1$sregex101.com%2$s. Note: Hummingbird will auto convert your input into valid regex syntax.

Například pokud nechcete použít mezipaměť pro stránky diskuzního fóra můžete přidal "/forums/" mezi pravidla. Hummingbird bude stránky, jejichž adresa obsahuje "/forums/" ignorovat. Vyřadit specifičtější stránku můžete např. pomocí "/forums/nadpis-vlakna". Lze použít regulérní výrazy (regexp), u složitějších případů může být užitečné vyzkoušet např. na stránkách <a href="https://regex101.com" target="_blank">regex101.com</a>. Poznámka: Hummingbird sám převede zadaný vstup do validní regexp syntaxe.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Comment:
translators: %1$s - opening a tag, %2$s - closing a tag
Date added:
2018-11-24 17:32:29 GMT
Translated by:
kerray (jarom__r_mat____ek___kerray)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • admin/views/caching/page-caching-meta-box.php:391
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
You can use the %s constant to instruct Hummingbird not to cache specific pages or templates. Pomocí <code>%s</code> konstanty můžete Hummingbirdu zabránit v používání mezipaměti pro vybrané stránky nebo šablony. Details

You can use the %s constant to instruct Hummingbird not to cache specific pages or templates.

Pomocí <code>%s</code> konstanty můžete Hummingbirdu zabránit v používání mezipaměti pro vybrané stránky nebo šablony.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Comment:
translators: %s: code snippet.
Date added:
2018-11-24 17:33:26 GMT
Translated by:
kerray (jarom__r_mat____ek___kerray)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • admin/views/caching/page-caching-meta-box.php:91
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Uptime monitors your server response time and lets you know when your website is down or too slow for your visitors. Activate Uptime and make sure your website is always online. Uptime monitoruje odezvu vašeho serveru a dá vám vědět, když stránky nebudou fungovat<br> nebo budou pro návštěvníky příliš pomalé. Aktivujte Uptime a ujistěte se, že vaše stránky vždy běží. Details

Uptime monitors your server response time and lets you know when your website is down or too slow for your visitors. Activate Uptime and make sure your website is always online.

Uptime monitoruje odezvu vašeho serveru a dá vám vědět, když stránky nebudou fungovat<br> nebo budou pro návštěvníky příliš pomalé. Aktivujte Uptime a ujistěte se, že vaše stránky vždy běží.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-11-28 14:43:25 GMT
Translated by:
kerray (jarom__r_mat____ek___kerray)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • admin/views/uptime/disabled-meta-box.php:27
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
%1$sWe recommend you make one tweak at a time%2$s and check the frontend of your website each change to avoid any mishaps. <strong>Doporučujeme provádět úpravy postupně jednu za druhou</strong> a po každé změně kontrolujte vzhled vašich stránek, jestli se něco nerozbilo. Details

%1$sWe recommend you make one tweak at a time%2$s and check the frontend of your website each change to avoid any mishaps.

<strong>Doporučujeme provádět úpravy postupně jednu za druhou</strong> a po každé změně kontrolujte vzhled vašich stránek, jestli se něco nerozbilo.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Comment:
translators: %1$s - <strong>, %2$s - </strong>
Date added:
2018-11-27 14:31:29 GMT
Translated by:
kerray (jarom__r_mat____ek___kerray)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • admin/modals/minification-advanced-modal.php:35
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
You’ve made changes to your browser cache settings. You need to update your .htaccess for the new settings to take effect. Byly provedeny změny ve vašich nastaveních prohlížečové mezipaměti. Musíte uložit svůj .htaccess soubor, aby se změna nastavení projevila. Details

You’ve made changes to your browser cache settings. You need to update your .htaccess for the new settings to take effect.

Byly provedeny změny ve vašich nastaveních prohlížečové mezipaměti. Musíte uložit svůj .htaccess soubor, aby se změna nastavení projevila.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-11-29 09:09:31 GMT
Translated by:
kerray (jarom__r_mat____ek___kerray)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • admin/views/caching/browser-caching-configure-meta-box.php:166
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
You’ve made changes to your browser cache settings. You need to update your .htaccess file with the newly generated code below. Provedli jste změnu nastavení prohlížečové mezipaměti Potřebujete v souboru .htaccess upravit kód podle nově vygenerovaného kódu níže. Details

You’ve made changes to your browser cache settings. You need to update your .htaccess file with the newly generated code below.

Provedli jste změnu nastavení prohlížečové mezipaměti Potřebujete v souboru .htaccess upravit kód podle nově vygenerovaného kódu níže.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-12-03 14:52:18 GMT
Translated by:
kerray (jarom__r_mat____ek___kerray)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • admin/views/caching/browser-caching-configure-meta-box.php:160
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
You’ve made changes to your browser cache settings. You need to save changes for the new settings to take effect. Provedli jste změnu nastavení prohlížečové mezipaměti. Potřebujete uložit nastavení, aby se úpravy projevily. Details

You’ve made changes to your browser cache settings. You need to save changes for the new settings to take effect.

Provedli jste změnu nastavení prohlížečové mezipaměti. Potřebujete uložit nastavení, aby se úpravy projevily.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-12-03 14:53:03 GMT
Translated by:
kerray (jarom__r_mat____ek___kerray)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • admin/views/caching/browser-caching-configure-meta-box.php:202
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Note: You need to connect your CloudFlare account below for your selected expiry time to take effect. Poznámka: Potřebujete se připojite do svého CloudFlare účtu níže aby se změny času expirace projevily. Details

Note: You need to connect your CloudFlare account below for your selected expiry time to take effect.

Poznámka: Potřebujete se připojite do svého CloudFlare účtu níže aby se změny času expirace projevily.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-12-03 14:53:53 GMT
Translated by:
kerray (jarom__r_mat____ek___kerray)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • admin/views/caching/browser-caching-configure-meta-box.php:196
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
We’ve detected you’re using Cloudflare which handles browser caching for you. You can control your CloudFlare settings from Hummingbird by connecting your account below. Zjistili jsme, že jako prohlížečovou mezipaměť používáte CloudFlare Můžete nastavovat CloudFlare z Hummingbirdu, když se ke svému CloudFlare účtu přihlásite níže. Details

We’ve detected you’re using Cloudflare which handles browser caching for you. You can control your CloudFlare settings from Hummingbird by connecting your account below.

Zjistili jsme, že jako prohlížečovou mezipaměť používáte CloudFlare Můžete nastavovat CloudFlare z Hummingbirdu, když se ke svému CloudFlare účtu přihlásite níže.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-12-03 14:55:48 GMT
Translated by:
kerray (jarom__r_mat____ek___kerray)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • admin/views/caching/browser-caching-configure-meta-box.php:81
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Hummingbird detected an advanced-cache.php file in wp-content directory. Please disable any other caching plugins in order to use Page Caching. Hummingbird v adresáři wp-content našel soubor advanced-cache.php. Prosíme vypněte všechny další pluginy na cache/mezipaměť, aby bylo možné používat mezipaměť pro stránky. Details

Hummingbird detected an advanced-cache.php file in wp-content directory. Please disable any other caching plugins in order to use Page Caching.

Hummingbird v adresáři wp-content našel soubor advanced-cache.php. Prosíme vypněte všechny další pluginy na cache/mezipaměť, aby bylo možné používat mezipaměť pro stránky.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-11-29 13:58:08 GMT
Translated by:
kerray (jarom__r_mat____ek___kerray)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • core/modules/class-page-cache.php:202
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
EVERYTHING YOU NEED FOR WordPress VŠECHNO CO POTŘEBUJETE PRO WORDPRESS Details

EVERYTHING YOU NEED FOR WordPress

VŠECHNO CO POTŘEBUJETE PRO WORDPRESS

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-12-03 16:21:46 GMT
Translated by:
kerray (jarom__r_mat____ek___kerray)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • core/pro/modules/reporting/templates/footer.php:25
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Schedule automated performance tests and receive email reports direct to your inbox. You'll get Hummingbird Pro plus 100+ WPMU DEV plugins & 24/7 WP support. %1$sTry Pro for FREE today!%2$s Nastavte rozvrh pro automatické testy výkonů a dostávejte výsledky v emailu. Dostanete Hummingbird Pro a víc než 100 dalších WPMU DEV pluginů, a k tomu WordPress podporu 24 hodin po 7 dnů v týdnu. <a href="%s" target="_blank">Vyzkoušejte Pro verzi ZDARMA už dnes!</a> Details

Schedule automated performance tests and receive email reports direct to your inbox. You'll get Hummingbird Pro plus 100+ WPMU DEV plugins & 24/7 WP support. %1$sTry Pro for FREE today!%2$s

Nastavte rozvrh pro automatické testy výkonů a dostávejte výsledky v emailu. Dostanete Hummingbird Pro a víc než 100 dalších WPMU DEV pluginů, a k tomu WordPress podporu 24 hodin po 7 dnů v týdnu. <a href="%s" target="_blank">Vyzkoušejte Pro verzi ZDARMA už dnes!</a>

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Comment:
translators: %1$s - upsell link start, %2$s - closing a tag
Date added:
2018-12-03 16:26:59 GMT
Translated by:
kerray (jarom__r_mat____ek___kerray)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • admin/views/performance/reporting-meta-box.php:48
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
1 2
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
with warnings

Export as

Translators