WPMU DEV In Your Language

Translation of Hummingbird: Czech glossary

1 2 3
Prio Original string Translation
Hummingbird uses the Stackpath Content Delivery Network (CDN). Stackpath may store web log information of site visitors, including IPs, UA, referrer, Location and ISP info of site visitors for 7 days. Files and images served by the CDN may be stored and served from countries other than your own. Stackpath’s privacy policy can be found %1$shere%2$s. Hummingbird používá rychlou CDN síť Stackpath Content Delivery Network. Stackpath může ukládat informace o přístupech návštěvníků stránek, včetně IP adres, prohlížeče, odkazující stránky, pozice a informací o providerovi internetu po dobu 7 dní. Soubory a obrázky posílané prostřednictvím CDN mohou být uloženy a posílány z jiných států než jen z Vašeho vlastního státu. Prohlášení o soukromí pro Stackpath najdete %1$stady%2$s. Details

Hummingbird uses the Stackpath Content Delivery Network (CDN). Stackpath may store web log information of site visitors, including IPs, UA, referrer, Location and ISP info of site visitors for 7 days. Files and images served by the CDN may be stored and served from countries other than your own. Stackpath’s privacy policy can be found %1$shere%2$s.

Hummingbird používá rychlou CDN síť Stackpath Content Delivery Network. Stackpath může ukládat informace o přístupech návštěvníků stránek, včetně IP adres, prohlížeče, odkazující stránky, pozice a informací o providerovi internetu po dobu 7 dní. Soubory a obrázky posílané prostřednictvím CDN mohou být uloženy a posílány z jiných států než jen z Vašeho vlastního státu. Prohlášení o soukromí pro Stackpath najdete %1$stady%2$s.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Comment:
translators: %s: start of a href tag, %s: end of a tag
Date added:
2018-11-24 16:01:21 GMT
Translated by:
kerray (jarom__r_mat____ek___kerray)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • core/class-core.php:264
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
This is an advanced feature and can break themes easily. We recommend modifying each file individually and checking your frontend regularly for issues. Toto je pokročilá funkcionalita a může snadno rozbít šablonu. Doporučujeme upravovat každý soubor samostatně a často ověřovat, že stránky fungují v pořádku. Details

This is an advanced feature and can break themes easily. We recommend modifying each file individually and checking your frontend regularly for issues.

Toto je pokročilá funkcionalita a může snadno rozbít šablonu. Doporučujeme upravovat každý soubor samostatně a často ověřovat, že stránky fungují v pořádku.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-11-24 16:02:47 GMT
Translated by:
kerray (jarom__r_mat____ek___kerray)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • admin/modals/found-assets-modal.php:40
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Next, optimize your file structure by turning on compression, and moving files in order to speed up your page load times. Dále optimalizujte strukturu souborů zapnutím komprese, a přesunem souborů tak, aby se zkrátilo načítání stránek. Details

Next, optimize your file structure by turning on compression, and moving files in order to speed up your page load times.

Dále optimalizujte strukturu souborů zapnutím komprese, a přesunem souborů tak, aby se zkrátilo načítání stránek.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-11-24 16:03:43 GMT
Translated by:
kerray (jarom__r_mat____ek___kerray)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • admin/modals/found-assets-modal.php:33
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Debug logging is active. Logs are stored for 30 days, you can download the log file below. Je aktivní zaznamenávání ladících informací (debug log). Záznamy jsou ukládány po dobu 30 dnů, soubory s logy můžete stáhnout níže. Details

Debug logging is active. Logs are stored for 30 days, you can download the log file below.

Je aktivní zaznamenávání ladících informací (debug log). Záznamy jsou ukládány po dobu 30 dnů, soubory s logy můžete stáhnout níže.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-11-24 16:08:18 GMT
Translated by:
kerray (jarom__r_mat____ek___kerray)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • admin/views/caching/page/meta-box.php:278
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
We've noticed you've made changes to your website. If you’ve installed new plugins or themes, we recommend you re-check Hummingbird's Asset Optimization configuration to ensure those new files are added correctly. Zaznamenali jsme, že proběhly změny na stránkách. Pokud máte nové pluginy nebo šablony, doporučujeme zkontrolovat nastavení Hummingbird Optimalizace Součástí a ujistit se, že tyto nové soubory jsou přidány správně. <!--<a href='#'>Více informací</a>.--> Details

We've noticed you've made changes to your website. If you’ve installed new plugins or themes, we recommend you re-check Hummingbird's Asset Optimization configuration to ensure those new files are added correctly.

Zaznamenali jsme, že proběhly změny na stránkách. Pokud máte nové pluginy nebo šablony, doporučujeme zkontrolovat nastavení Hummingbird Optimalizace Součástí a ujistit se, že tyto nové soubory jsou přidány správně. <!--<a href='#'>Více informací</a>.-->

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-11-24 16:58:41 GMT
Translated by:
kerray (jarom__r_mat____ek___kerray)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • admin/class-notices.php:397
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Run a Google PageSpeed test and get itemized insight (with fixes) on where you can improve your website’s performance. Spusťte Google PageSpeed test a získejte seznam vhledů (s opravami) ohledně možnosti zlepšit výkon svých stránek. Details

Run a Google PageSpeed test and get itemized insight (with fixes) on where you can improve your website’s performance.

Spusťte Google PageSpeed test a získejte seznam vhledů (s opravami) ohledně možnosti zlepšit výkon svých stránek.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-11-24 17:24:00 GMT
Translated by:
kerray (jarom__r_mat____ek___kerray)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • admin/views/dashboard/performance/disabled-meta-box.php:15
 • admin/views/dashboard/performance/module-meta-box-dismissed.php:17
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
For example, if you want to not cache any pages that are nested under your Forums area you might add "/forums/" as a rule. When Hummingbird goes to cache pages, she will ignore any URL that contains "/forums/". To exclude a specific page you might add "/forums/thread-title". Accepts regular expression syntax, for more complex exclusions it can be helpful to test on %1$sregex101.com%2$s. Note: Hummingbird will auto convert your input into valid regex syntax. Například pokud nechcete použít mezipaměť pro stránky diskuzního fóra můžete přidal "/forums/" mezi pravidla. Hummingbird bude stránky, jejichž adresa obsahuje "/forums/" ignorovat. Vyřadit specifičtější stránku můžete např. pomocí "/forums/nadpis-vlakna". Lze použít regulérní výrazy (regexp), u složitějších případů může být užitečné vyzkoušet např. na stránkách <a href="https://regex101.com" target="_blank">regex101.com</a>. Poznámka: Hummingbird sám převede zadaný vstup do validní regexp syntaxe. Details

For example, if you want to not cache any pages that are nested under your Forums area you might add "/forums/" as a rule. When Hummingbird goes to cache pages, she will ignore any URL that contains "/forums/". To exclude a specific page you might add "/forums/thread-title". Accepts regular expression syntax, for more complex exclusions it can be helpful to test on %1$sregex101.com%2$s. Note: Hummingbird will auto convert your input into valid regex syntax.

Například pokud nechcete použít mezipaměť pro stránky diskuzního fóra můžete přidal "/forums/" mezi pravidla. Hummingbird bude stránky, jejichž adresa obsahuje "/forums/" ignorovat. Vyřadit specifičtější stránku můžete např. pomocí "/forums/nadpis-vlakna". Lze použít regulérní výrazy (regexp), u složitějších případů může být užitečné vyzkoušet např. na stránkách <a href="https://regex101.com" target="_blank">regex101.com</a>. Poznámka: Hummingbird sám převede zadaný vstup do validní regexp syntaxe.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Comment:
translators: %1$s - opening a tag, %2$s - closing a tag
Date added:
2018-11-24 17:32:29 GMT
Translated by:
kerray (jarom__r_mat____ek___kerray)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • admin/views/caching/page/meta-box.php:405
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
You can use the %s constant to instruct Hummingbird not to cache specific pages or templates. Pomocí <code>%s</code> konstanty můžete Hummingbirdu zabránit v používání mezipaměti pro vybrané stránky nebo šablony. Details

You can use the %s constant to instruct Hummingbird not to cache specific pages or templates.

Pomocí <code>%s</code> konstanty můžete Hummingbirdu zabránit v používání mezipaměti pro vybrané stránky nebo šablony.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Comment:
translators: %s: code snippet.
Date added:
2018-11-24 17:33:26 GMT
Translated by:
kerray (jarom__r_mat____ek___kerray)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • admin/views/caching/page/meta-box.php:92
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Did you know the Pro version of Hummingbird comes up to 2x better compression and a CDN to store your assets on? Get it as part of a WPMU DEV membership. <a href="%s" target="_blank">Learn more.</a> Věděli jste, že Hummingbird ve verzi Pro umí 2x lepší kompresi a nabízí CDN, kde můžete uložit součásti svého webu? Získejte ho díky členství ve WPMU DEV. <a href="%s" target="_blank">Další informace.</a> Details

Did you know the Pro version of Hummingbird comes up to 2x better compression and a CDN to store your assets on? Get it as part of a WPMU DEV membership. <a href="%s" target="_blank">Learn more.</a>

Věděli jste, že Hummingbird ve verzi Pro umí 2x lepší kompresi a nabízí CDN, kde můžete uložit součásti svého webu? Získejte ho díky členství ve WPMU DEV. <a href="%s" target="_blank">Další informace.</a>

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Comment:
translators: %s - learn more link
Date added:
2018-11-24 17:51:12 GMT
Translated by:
kerray (jarom__r_mat____ek___kerray)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • admin/modals/check-files-modal.php:58
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Set Hummingbird to automatically clear your cache instead of prompting you to do it manually. Nastave Hummingbird, aby automaticky vyprazdňoval mezipaměť namísto zobrazování výzev k ručnímu čistění. Details

Set Hummingbird to automatically clear your cache instead of prompting you to do it manually.

Nastave Hummingbird, aby automaticky vyprazdňoval mezipaměť namísto zobrazování výzev k ručnímu čistění.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-11-24 18:24:45 GMT
Translated by:
kerray (jarom__r_mat____ek___kerray)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • admin/views/caching/settings/meta-box.php:51
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Get a global notice inside your WordPress Admin area anytime your cache needs clearing. Zapněte upozornění ve své WordPress administraci kdykoliv bude mezipaměť potřebovat vyčistit. Details

Get a global notice inside your WordPress Admin area anytime your cache needs clearing.

Zapněte upozornění ve své WordPress administraci kdykoliv bude mezipaměť potřebovat vyčistit.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-11-24 18:25:52 GMT
Translated by:
kerray (jarom__r_mat____ek___kerray)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • admin/views/caching/settings/meta-box.php:60
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Choose how you want Hummingbird to react when we detect changes to your file structure. Vyberte si, jak má Hummingbird reagovat, když zjistí změny ve vašich souborech. Details

Choose how you want Hummingbird to react when we detect changes to your file structure.

Vyberte si, jak má Hummingbird reagovat, když zjistí změny ve vašich souborech.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-11-24 18:27:09 GMT
Translated by:
kerray (jarom__r_mat____ek___kerray)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • admin/views/caching/settings/meta-box.php:40
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
This feature adds a Clear Cache button to the WordPress Admin Top bar area for admin users. Tato funkcionalita přidává pro administrátory tlačítko Vyčistit mezipaměť do horní lišty administrace. Details

This feature adds a Clear Cache button to the WordPress Admin Top bar area for admin users.

Tato funkcionalita přidává pro administrátory tlačítko Vyčistit mezipaměť do horní lišty administrace.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-11-24 18:38:23 GMT
Translated by:
kerray (jarom__r_mat____ek___kerray)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • admin/views/caching/settings/meta-box.php:22
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
%1$s of your cache types don’t meet the recommended expiry period of 1 year. Configure browser caching <a href="%2$s" id="configure-link">here</a>. %1$s vašich typů mezipaměti nesplňuje doporučenou expiraci 8+ dní. Nastavte mezipaměť prohlížeče <a href="%2$s" id="configure-link">tady</a>. Details

%1$s of your cache types don’t meet the recommended expiry period of 1 year. Configure browser caching <a href="%2$s" id="configure-link">here</a>.

%1$s vašich typů mezipaměti nesplňuje doporučenou expiraci 8+ dní. Nastavte mezipaměť prohlížeče <a href="%2$s" id="configure-link">tady</a>.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Comment:
translators: %s: Number of issues
Date added:
2018-11-24 20:08:52 GMT
Translated by:
kerray (jarom__r_mat____ek___kerray)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • admin/views/dashboard/caching/cloudflare-module-meta-box.php:30
 • admin/views/dashboard/caching/module-meta-box.php:31
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Choose the length of time you want WordPress to cache your RSS feed for. The longer you cache it for, the less load on your server. Změňte dobu, po jakou má WordPress ukládat do mezipaměti váš RSS feed Čím déle jej bude udržovat, tím nižší zátěž pro váš server. Details

Choose the length of time you want WordPress to cache your RSS feed for. The longer you cache it for, the less load on your server.

Změňte dobu, po jakou má WordPress ukládat do mezipaměti váš RSS feed Čím déle jej bude udržovat, tím nižší zátěž pro váš server.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-11-24 20:17:02 GMT
Translated by:
kerray (jarom__r_mat____ek___kerray)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • admin/views/caching/rss/meta-box.php:34
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
1 2 3
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
with warnings

Export as

Translators