WPMU DEV In Your Language

Translation of Hummingbird: Norwegian (Bokmål)

1 2 3
Prio Original string Translation
Enable scheduled cleanups Aktiver planlagte oppryddinger Details

Enable scheduled cleanups

Aktiver planlagte oppryddinger

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-09-09 11:37:01 GMT
Translated by:
hansol69
References:
 • admin/views/advanced/db-settings-meta-box.php:29
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Basic optimization is now active. Plugins and theme files are now being queued for processing and will gradually be optimized as they are requested by your visitors. For more information on how automatic optimization works, you can check %1$sHow Does It Work%2$s section. Grunnleggende optimalisering er nå aktiv. Utvidelser og temafiler blir nå satt i kø for behandling og vil gradvis optimaliseres slik de blir forespurt av de besøkende. For mer informasjon om hvordan automatisk optimalisering fungerer, kan du sjekke %1$sHvordan fungerer det%2$s seksjonen. Details

Basic optimization is now active. Plugins and theme files are now being queued for processing and will gradually be optimized as they are requested by your visitors. For more information on how automatic optimization works, you can check %1$sHow Does It Work%2$s section.

Grunnleggende optimalisering er nå aktiv. Utvidelser og temafiler blir nå satt i kø for behandling og vil gradvis optimaliseres slik de blir forespurt av de besøkende. For mer informasjon om hvordan automatisk optimalisering fungerer, kan du sjekke %1$sHvordan fungerer det%2$s seksjonen.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Comment:
translators: %1$s - opening <a> tag, %2$s - closing </a> tag
Date added:
2020-09-09 11:39:10 GMT
Translated by:
hansol69
References:
 • core/class-utils.php:242
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Basic optimization is now active. Plugins and theme files are now being queued for processing and will gradually be optimized as they are requested by your visitors. For more information on how automatic optimization works, you can check %1$sHow Does It Work%2$s section. Grunnleggende optimalisering er nå aktiv. Utvidelser og temafiler blir nå satt i kø for behandling og vil gradvis optimaliseres slik de blir forespurt av de besøkende. For mer informasjon om hvordan automatisk optimalisering fungerer, kan du sjekke %1$sHvordan fungerer det%2$s seksjonen. Details

Basic optimization is now active. Plugins and theme files are now being queued for processing and will gradually be optimized as they are requested by your visitors. For more information on how automatic optimization works, you can check %1$sHow Does It Work%2$s section.

Grunnleggende optimalisering er nå aktiv. Utvidelser og temafiler blir nå satt i kø for behandling og vil gradvis optimaliseres slik de blir forespurt av de besøkende. For mer informasjon om hvordan automatisk optimalisering fungerer, kan du sjekke %1$sHvordan fungerer det%2$s seksjonen.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Comment:
translators: %1$s - opening <a> tag, %2$s - closing </a> tag
Date added:
2020-09-09 11:41:18 GMT
Translated by:
hansol69
References:
 • core/class-utils.php:242
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Speedy optimization is now active. Plugins and theme files are being queued for processing and will gradually be optimized as your visitors request them. For more information on how automatic optimization works, you can check %1$sHow Does It Work%2$s section. Hurtig optimalisering er nå aktiv. Utvidelser og temafiler blir nå satt i kø for behandling og vil gradvis optimaliseres slik de blir forespurt av de besøkende. For mer informasjon om hvordan automatisk optimalisering fungerer, kan du sjekke %1$sHvordan fungerer det%2$s seksjonen. Details

Speedy optimization is now active. Plugins and theme files are being queued for processing and will gradually be optimized as your visitors request them. For more information on how automatic optimization works, you can check %1$sHow Does It Work%2$s section.

Hurtig optimalisering er nå aktiv. Utvidelser og temafiler blir nå satt i kø for behandling og vil gradvis optimaliseres slik de blir forespurt av de besøkende. For mer informasjon om hvordan automatisk optimalisering fungerer, kan du sjekke %1$sHvordan fungerer det%2$s seksjonen.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Comment:
translators: %1$s - opening <a> tag, %2$s - closing </a> tag
Date added:
2020-09-09 11:42:01 GMT
Translated by:
hansol69
References:
 • core/class-utils.php:236
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Speedy optimization is now active. Plugins and theme files are being queued for processing and will gradually be optimized as your visitors request them. For more information on how automatic optimization works, you can check %1$sHow Does It Work%2$s section. Hurtig optimalisering er nå aktiv. Utvidelser og temafiler blir nå satt i kø for behandling og vil gradvis optimaliseres slik de blir forespurt av de besøkende. For mer informasjon om hvordan automatisk optimalisering fungerer, kan du sjekke %1$sHvordan fungerer det%2$s seksjonen. Details

Speedy optimization is now active. Plugins and theme files are being queued for processing and will gradually be optimized as your visitors request them. For more information on how automatic optimization works, you can check %1$sHow Does It Work%2$s section.

Hurtig optimalisering er nå aktiv. Utvidelser og temafiler blir nå satt i kø for behandling og vil gradvis optimaliseres slik de blir forespurt av de besøkende. For mer informasjon om hvordan automatisk optimalisering fungerer, kan du sjekke %1$sHvordan fungerer det%2$s seksjonen.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Comment:
translators: %1$s - opening <a> tag, %2$s - closing </a> tag
Date added:
2020-09-09 11:42:14 GMT
Translated by:
hansol69
References:
 • core/class-utils.php:236
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Settings restored to defaults Innstillingene er gjenopprettet til standardinnstillinger Details

Settings restored to defaults

Innstillingene er gjenopprettet til standardinnstillinger

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-09-09 11:42:43 GMT
Translated by:
hansol69
References:
 • core/class-utils.php:196
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Settings restored to defaults Innstillingene er gjenopprettet til standardinnstillinger Details

Settings restored to defaults

Innstillingene er gjenopprettet til standardinnstillinger

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-09-09 11:43:55 GMT
Translated by:
hansol69
References:
 • core/class-utils.php:196
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Uptime monitor will report your site as down when it takes 30+ seconds to load your homepage. Your host may report your site as online, but as far as user experience goes, slow page speeds are bad practice. Consider upgrading your hosting if your site is regularly down. Oppetid monitoren vil rapportere nettstedet ditt som nede når det tar 30+ sekunder å laste hjemmesiden din. Verten din kan rapportere nettstedet ditt som online, men så langt brukeropplevelsen går, er treg sidehastighet dårlig praksis. Vurder å oppgradere hosting hvis nettstedet ditt regelmessig er nede. Details

Uptime monitor will report your site as down when it takes 30+ seconds to load your homepage. Your host may report your site as online, but as far as user experience goes, slow page speeds are bad practice. Consider upgrading your hosting if your site is regularly down.

Oppetid monitoren vil rapportere nettstedet ditt som nede når det tar 30+ sekunder å laste hjemmesiden din. Verten din kan rapportere nettstedet ditt som online, men så langt brukeropplevelsen går, er treg sidehastighet dårlig praksis. Vurder å oppgradere hosting hvis nettstedet ditt regelmessig er nede.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-09-09 11:45:30 GMT
Translated by:
hansol69
References:
 • admin/views/uptime/downtime-meta-box.php:36
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Uptime monitor will report your site as down when it takes 30+ seconds to load your homepage. Your host may report your site as online, but as far as user experience goes, slow page speeds are bad practice. Consider upgrading your hosting if your site is regularly down. Oppetid monitoren vil rapportere nettstedet ditt som nede når det tar 30+ sekunder å laste hjemmesiden din. Verten din kan rapportere nettstedet ditt som online, men så langt brukeropplevelsen går, er treg sidehastighet dårlig praksis. Vurder å oppgradere hosting hvis nettstedet ditt regelmessig er nede. Details

Uptime monitor will report your site as down when it takes 30+ seconds to load your homepage. Your host may report your site as online, but as far as user experience goes, slow page speeds are bad practice. Consider upgrading your hosting if your site is regularly down.

Oppetid monitoren vil rapportere nettstedet ditt som nede når det tar 30+ sekunder å laste hjemmesiden din. Verten din kan rapportere nettstedet ditt som online, men så langt brukeropplevelsen går, er treg sidehastighet dårlig praksis. Vurder å oppgradere hosting hvis nettstedet ditt regelmessig er nede.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-09-09 11:45:38 GMT
Translated by:
hansol69
References:
 • admin/views/uptime/downtime-meta-box.php:36
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Export your manual Asset Optimization configuration and use it on other sites by simply importing the file. Eksporter den manuelle konfigurasjonen for Ressurs-optimalisering og bruk den på andre nettsteder ved å bare importere filen. Details

Export your manual Asset Optimization configuration and use it on other sites by simply importing the file.

Eksporter den manuelle konfigurasjonen for Ressurs-optimalisering og bruk den på andre nettsteder ved å bare importere filen.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-09-09 11:47:19 GMT
Translated by:
hansol69
References:
 • admin/views/settings/import-export-meta-box.php:67
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Export configuration Eksporter konfigurasjon Details

Export configuration

Eksporter konfigurasjon

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-09-09 11:47:33 GMT
Translated by:
hansol69
References:
 • admin/views/settings/import-export-meta-box.php:64
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Export your Hummingbird configuration as a JSON file to use on other sites. Eksporter din Hummingbird konfigurasjon som en JSON fil som du kan bruke på andre nettsteder. Details

Export your Hummingbird configuration as a JSON file to use on other sites.

Eksporter din Hummingbird konfigurasjon som en JSON fil som du kan bruke på andre nettsteder.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-09-09 11:48:25 GMT
Translated by:
hansol69
References:
 • admin/views/settings/import-export-meta-box.php:60
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Export Eksporter Details

Export

Eksporter

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-09-09 11:48:40 GMT
Translated by:
hansol69
References:
 • admin/views/settings/import-export-meta-box.php:58
 • admin/views/settings/import-export-meta-box.php:71
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Choose a JSON(.json) file to import the configuration. Velg en JSON (.json) fil for å importere konfigurasjonen. Details

Choose a JSON(.json) file to import the configuration.

Velg en JSON (.json) fil for å importere konfigurasjonen.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-09-09 11:49:19 GMT
Translated by:
hansol69
References:
 • admin/views/settings/import-export-meta-box.php:50
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Upload file Last opp fil Details

Upload file

Last opp fil

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-09-09 11:49:27 GMT
Translated by:
hansol69
References:
 • admin/views/settings/import-export-meta-box.php:34
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
1 2 3
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
with warnings

Export as

Translators