WPMU DEV In Your Language

Translation of Hummingbird: Polish

1 2
Prio Original string Translation
Email notifications are enabled and will be triggered as soon as your website goes down. Powiadomienia e-mail są włączone i będą wysyłane natychmiast, jeśli witryna będzie niedostępna. Details

Email notifications are enabled and will be triggered as soon as your website goes down.

Powiadomienia e-mail są włączone i będą wysyłane natychmiast, jeśli witryna będzie niedostępna.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-12-25 15:13:57 GMT
Translated by:
Kris (info41268)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • core/pro/admin/class-pro-admin.php:433
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
%1$s reports are sending %2$s to 1 recipient. Raporty uptime wysyłają %s do 1 odbiorcy. Details

%1$s reports are sending %2$s to 1 recipient.

Raporty uptime wysyłają %s do 1 odbiorcy.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Comment:
translators: %1$s: Module name, %2$s: Frequency of reports
Date added:
2018-12-25 15:28:10 GMT
Translated by:
Kris (info41268)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • core/pro/admin/class-pro-admin.php:504
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
%1$s reports are sending monthly on %2$s to %3$d recipients. Raporty uptime wysyłane są co miesiąc (%1$s) do %2$d odbiorców. Details

%1$s reports are sending monthly on %2$s to %3$d recipients.

Raporty uptime wysyłane są co miesiąc (%1$s) do %2$d odbiorców.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Comment:
translators: %1$s: Module name, %2$s: Weekday %3$d: Number of recipients
Date added:
2018-12-25 15:30:16 GMT
Translated by:
Kris (info41268)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • core/pro/admin/class-pro-admin.php:492
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
%1$s reports are sending weekly on %2$s to %3$d recipients. Raporty uptime wysyłane są co tydzień (%1$s) do %2$d odbiorców. Details

%1$s reports are sending weekly on %2$s to %3$d recipients.

Raporty uptime wysyłane są co tydzień (%1$s) do %2$d odbiorców.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Comment:
translators: %1$s: Module name, %2$s: Weekday %3$d: Number of recipients
Date added:
2018-12-25 15:30:20 GMT
Translated by:
Kris (info41268)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • core/pro/admin/class-pro-admin.php:482
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
%1$s reports are sending daily to %2$d recipients. Raporty uptime wysyłane są codziennie do %d odbiorców. Details

%1$s reports are sending daily to %2$d recipients.

Raporty uptime wysyłane są codziennie do %d odbiorców.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Comment:
translators: %1$s: Module name, %2$d: Number of recipients
Date added:
2018-12-25 15:31:17 GMT
Translated by:
Kris (info41268)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • core/pro/admin/class-pro-admin.php:470
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Debug logging is active. Logs are stored for 30 days, you can download the log file below. Dziennik debugowania jest aktywny. Logi są przechowywane przez 30 dni, możesz pobrać plik dziennika poniżej. Details

Debug logging is active. Logs are stored for 30 days, you can download the log file below.

Dziennik debugowania jest aktywny. Logi są przechowywane przez 30 dni, możesz pobrać plik dziennika poniżej.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-08-21 17:45:12 GMT
Translated by:
Kris (info41268)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • admin/views/caching/page-caching-meta-box.php:274
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Gravatar Caching stores local copies of avatars used in comments and in your theme. You can control how often you want the cache purged depending on how your website is set up. Pamięć podręczna dla Gravatarów przechowuje lokalne kopie awatarów używanych w komentarzach i w twoim szablonie. Możesz<br> kontrolować, jak często pamięć podręczna będzie czyszczona w zależności od konfiguracji Twojej witryny. Details

Gravatar Caching stores local copies of avatars used in comments and in your theme. You can control how often you want the cache purged depending on how your website is set up.

Pamięć podręczna dla Gravatarów przechowuje lokalne kopie awatarów używanych w komentarzach i w twoim szablonie. Możesz<br> kontrolować, jak często pamięć podręczna będzie czyszczona w zależności od konfiguracji Twojej witryny.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-06-22 12:45:10 GMT
Translated by:
Kris (info41268)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • admin/views/caching/disabled-gravatar-meta-box.php:26
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
For example, if you want to not cache any pages that are nested under your Forums area you might add "/forums/" as a rule. When Hummingbird goes to cache pages, she will ignore any URL that contains "/forums/". To exclude a specific page you might add "/forums/thread-title". Accepts regular expression syntax, for more complex exclusions it can be helpful to test on %1$sregex101.com%2$s. Note: Hummingbird will auto convert your input into valid regex syntax. Na przykład: jeśli nie chcesz zapisywać w pamięci podręcznej żadnych stron będących częścią Forum możesz dodać "/forum/" jako regułę. Kiedy Hummingbird będzie zapisywał strony w pamięci podręcznej, pominie wszystkie adresy URL zawierające "/forum/". Aby wykluczyć konkretne strony, możesz użyć "/forum/tytul-tematu". Akceptowana jest składnia wyrażeń regularnych. W przypadku bardziej skomplikowanych wykluczeń, warto je przetestować za pomocą <a href="https://regex101.com" target="_blank">. Uwaga: Hummingbird automatycznie skonwertuje wpisane reguły do prawidłowych wyrażeń regularnych. Details

For example, if you want to not cache any pages that are nested under your Forums area you might add "/forums/" as a rule. When Hummingbird goes to cache pages, she will ignore any URL that contains "/forums/". To exclude a specific page you might add "/forums/thread-title". Accepts regular expression syntax, for more complex exclusions it can be helpful to test on %1$sregex101.com%2$s. Note: Hummingbird will auto convert your input into valid regex syntax.

Na przykład: jeśli nie chcesz zapisywać w pamięci podręcznej żadnych stron będących częścią Forum możesz dodać "/forum/" jako regułę. Kiedy Hummingbird będzie zapisywał strony w pamięci podręcznej, pominie wszystkie adresy URL zawierające "/forum/". Aby wykluczyć konkretne strony, możesz użyć "/forum/tytul-tematu". Akceptowana jest składnia wyrażeń regularnych. W przypadku bardziej skomplikowanych wykluczeń, warto je przetestować za pomocą <a href="https://regex101.com" target="_blank">. Uwaga: Hummingbird automatycznie skonwertuje wpisane reguły do prawidłowych wyrażeń regularnych.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Comment:
translators: %1$s - opening a tag, %2$s - closing a tag
Date added:
2018-06-03 19:59:44 GMT
Translated by:
Adam Czajczyk (adamczajczyk)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • admin/views/caching/page-caching-meta-box.php:391
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
You can use the %s constant to instruct Hummingbird not to cache specific pages or templates. Możesz użyć stałej <code>%s</code> aby Hummingbird nie zapisywał w pamięci podręćznej konkretnych stron lub szablonów. Details

You can use the %s constant to instruct Hummingbird not to cache specific pages or templates.

Możesz użyć stałej <code>%s</code> aby Hummingbird nie zapisywał w pamięci podręćznej konkretnych stron lub szablonów.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Comment:
translators: %s: code snippet.
Date added:
2018-06-03 20:00:55 GMT
Translated by:
Adam Czajczyk (adamczajczyk)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • admin/views/caching/page-caching-meta-box.php:91
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Uptime monitors your server response time and lets you know when your website is down or too slow for your visitors. Activate Uptime and make sure your website is always online. Uptime monitoruje czas odpowiedzi Twojego serwera i informuje Cię, kiedy Twoja witryna jest niedostępna<br> lub wczytuje się zbyt wolno. Aktywuj Uptime i miej pewność, że Twoja witryna jest zawsze online. Details

Uptime monitors your server response time and lets you know when your website is down or too slow for your visitors. Activate Uptime and make sure your website is always online.

Uptime monitoruje czas odpowiedzi Twojego serwera i informuje Cię, kiedy Twoja witryna jest niedostępna<br> lub wczytuje się zbyt wolno. Aktywuj Uptime i miej pewność, że Twoja witryna jest zawsze online.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-06-24 22:58:05 GMT
Translated by:
Kasia Swiderska (bastetmilo)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • admin/views/uptime/disabled-meta-box.php:27
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
%1$sWe recommend you make one tweak at a time%2$s and check the frontend of your website each change to avoid any mishaps. <strong>Zalecamy jedną zmianę na raz</strong> i sprawdzenie jak wygląda twoja strona za każdym razem aby uniknąć wypadków. Details

%1$sWe recommend you make one tweak at a time%2$s and check the frontend of your website each change to avoid any mishaps.

<strong>Zalecamy jedną zmianę na raz</strong> i sprawdzenie jak wygląda twoja strona za każdym razem aby uniknąć wypadków.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Comment:
translators: %1$s - <strong>, %2$s - </strong>
Date added:
2018-05-06 20:51:43 GMT
Translated by:
Kasia Swiderska (bastetmilo)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • admin/modals/minification-advanced-modal.php:35
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
You’ve made changes to your browser cache settings. You need to update your .htaccess for the new settings to take effect. Wprowadziłeś zmiany w ustawieniach pamięci podręcznej przeglądarki. Musisz zaktualizować plik .htaccess, aby nowe ustawienia zaczęły działać. Details

You’ve made changes to your browser cache settings. You need to update your .htaccess for the new settings to take effect.

Wprowadziłeś zmiany w ustawieniach pamięci podręcznej przeglądarki. Musisz zaktualizować plik .htaccess, aby nowe ustawienia zaczęły działać.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-05-05 10:35:12 GMT
Translated by:
Kris (info41268)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • admin/views/caching/browser-caching-configure-meta-box.php:166
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
You’ve made changes to your browser cache settings. You need to update your .htaccess file with the newly generated code below. Wprowadziłeś zmiany w ustawieniach pamięci podręcznej przeglądarki. Musisz zaktualizować plik .htaccess w nowy wygenerowany poniżej kod. Details

You’ve made changes to your browser cache settings. You need to update your .htaccess file with the newly generated code below.

Wprowadziłeś zmiany w ustawieniach pamięci podręcznej przeglądarki. Musisz zaktualizować plik .htaccess w nowy wygenerowany poniżej kod.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-05-05 10:35:54 GMT
Translated by:
Kris (info41268)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • admin/views/caching/browser-caching-configure-meta-box.php:160
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
You’ve made changes to your browser cache settings. You need to save changes for the new settings to take effect. Wprowadziłeś zmiany w ustawieniach pamięci podręcznej przeglądarki. Musisz zapisać zmiany, aby nowe ustawienia zaczęły działać. Details

You’ve made changes to your browser cache settings. You need to save changes for the new settings to take effect.

Wprowadziłeś zmiany w ustawieniach pamięci podręcznej przeglądarki. Musisz zapisać zmiany, aby nowe ustawienia zaczęły działać.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-06-24 23:00:39 GMT
Translated by:
Kasia Swiderska (bastetmilo)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • admin/views/caching/browser-caching-configure-meta-box.php:202
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
We’ve detected you’re using Cloudflare which handles browser caching for you. You can control your CloudFlare settings from Hummingbird by connecting your account below. Wykryliśmy, że używasz CloudFlare, który obsługuje pamięć podręczną przeglądarki. Możesz kontrolować ustawienia CloudFlare w Hummingbird, podłączając swoje konto poniżej. Details

We’ve detected you’re using Cloudflare which handles browser caching for you. You can control your CloudFlare settings from Hummingbird by connecting your account below.

Wykryliśmy, że używasz CloudFlare, który obsługuje pamięć podręczną przeglądarki. Możesz kontrolować ustawienia CloudFlare w Hummingbird, podłączając swoje konto poniżej.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-05-29 20:19:34 GMT
Translated by:
Kris (info41268)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • admin/views/caching/browser-caching-configure-meta-box.php:81
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
1 2
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
with warnings

Export as

Translators