WPMU DEV In Your Language

Translation of Hummingbird: Polish

1 2 3
Prio Original string Translation
Email notifications are enabled and will be triggered as soon as your website goes down. Powiadomienia e-mail są włączone i będą wysyłane natychmiast, jeśli witryna będzie niedostępna. Details

Email notifications are enabled and will be triggered as soon as your website goes down.

Powiadomienia e-mail są włączone i będą wysyłane natychmiast, jeśli witryna będzie niedostępna.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-12-25 15:13:57 GMT
Translated by:
Kris (info41268)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • core/pro/admin/class-pro-admin.php:433
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
%1$s reports are sending %2$s to 1 recipient. Raporty uptime wysyłają %s do 1 odbiorcy. Details

%1$s reports are sending %2$s to 1 recipient.

Raporty uptime wysyłają %s do 1 odbiorcy.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Comment:
translators: %1$s: Module name, %2$s: Frequency of reports
Date added:
2018-12-25 15:28:10 GMT
Translated by:
Kris (info41268)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • core/pro/admin/class-pro-admin.php:504
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
%1$s reports are sending monthly on %2$s to %3$d recipients. Raporty uptime wysyłane są co miesiąc (%1$s) do %2$d odbiorców. Details

%1$s reports are sending monthly on %2$s to %3$d recipients.

Raporty uptime wysyłane są co miesiąc (%1$s) do %2$d odbiorców.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Comment:
translators: %1$s: Module name, %2$s: Weekday %3$d: Number of recipients
Date added:
2018-12-25 15:30:16 GMT
Translated by:
Kris (info41268)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • core/pro/admin/class-pro-admin.php:492
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
%1$s reports are sending weekly on %2$s to %3$d recipients. Raporty uptime wysyłane są co tydzień (%1$s) do %2$d odbiorców. Details

%1$s reports are sending weekly on %2$s to %3$d recipients.

Raporty uptime wysyłane są co tydzień (%1$s) do %2$d odbiorców.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Comment:
translators: %1$s: Module name, %2$s: Weekday %3$d: Number of recipients
Date added:
2018-12-25 15:30:20 GMT
Translated by:
Kris (info41268)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • core/pro/admin/class-pro-admin.php:482
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
%1$s reports are sending daily to %2$d recipients. Raporty uptime wysyłane są codziennie do %d odbiorców. Details

%1$s reports are sending daily to %2$d recipients.

Raporty uptime wysyłane są codziennie do %d odbiorców.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Comment:
translators: %1$s: Module name, %2$d: Number of recipients
Date added:
2018-12-25 15:31:17 GMT
Translated by:
Kris (info41268)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • core/pro/admin/class-pro-admin.php:470
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
We won't notify you if your website becomes available again within the specified timeframe. All downtimes are still recorded in the %1$sdowntime report%2$s, you just won't get notified. Nie powiadomimy Cię, jeśli Twoja witryna stanie się ponownie dostępna w określonym czasie. Wszystkie przestoje są nadal %1$srejestrowane w raporcie%2$s, po prostu nie otrzymasz powiadomienia. Details

We won't notify you if your website becomes available again within the specified timeframe. All downtimes are still recorded in the %1$sdowntime report%2$s, you just won't get notified.

Nie powiadomimy Cię, jeśli Twoja witryna stanie się ponownie dostępna w określonym czasie. Wszystkie przestoje są nadal %1$srejestrowane w raporcie%2$s, po prostu nie otrzymasz powiadomienia.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Comment:
translators: %1$s: opening a tag, %2$s: closing a tag
Date added:
2018-12-25 15:34:01 GMT
Translated by:
Kris (info41268)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • core/pro/admin/views/uptime/notifications-meta-box.php:131
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Hummingbird uses the Stackpath Content Delivery Network (CDN). Stackpath may store web log information of site visitors, including IPs, UA, referrer, Location and ISP info of site visitors for 7 days. Files and images served by the CDN may be stored and served from countries other than your own. Stackpath’s privacy policy can be found %1$shere%2$s. Hummingbird używa sieci Stackpath Content Delivery (CDN). Stackpath może przechowywać informacje z logów witryny o użytkownikach, takie jak IP, UA, wywołania, lokalizacja i ISP przez 7 dni. Pliki i obrazy serwowane z CDN moga być przechywane i przesyłane z krajów innych niż twój. Politykę prywatności Stackpath znajdziesz tutaj %1$shere%2$s. Details

Hummingbird uses the Stackpath Content Delivery Network (CDN). Stackpath may store web log information of site visitors, including IPs, UA, referrer, Location and ISP info of site visitors for 7 days. Files and images served by the CDN may be stored and served from countries other than your own. Stackpath’s privacy policy can be found %1$shere%2$s.

Hummingbird używa sieci Stackpath Content Delivery (CDN). Stackpath może przechowywać informacje z logów witryny o użytkownikach, takie jak IP, UA, wywołania, lokalizacja i ISP przez 7 dni. Pliki i obrazy serwowane z CDN moga być przechywane i przesyłane z krajów innych niż twój. Politykę prywatności Stackpath znajdziesz tutaj %1$shere%2$s.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Comment:
translators: %s: start of a href tag, %s: end of a tag
Date added:
2018-08-21 18:04:46 GMT
Translated by:
Kasia Swiderska (bastetmilo)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • core/class-core.php:263
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
This is an advanced feature and can break themes easily. We recommend modifying each file individually and checking your frontend regularly for issues. Jest to zaawansowana funkcja, która może łatwo popsuć wygląd motywu. Zalecamy modyfikowanie każdego pliku indywidualnie i regularne sprawdzanie twojej strony w poszukiwaniu błędów. Details

This is an advanced feature and can break themes easily. We recommend modifying each file individually and checking your frontend regularly for issues.

Jest to zaawansowana funkcja, która może łatwo popsuć wygląd motywu. Zalecamy modyfikowanie każdego pliku indywidualnie i regularne sprawdzanie twojej strony w poszukiwaniu błędów.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-08-21 17:54:38 GMT
Translated by:
Kris (info41268)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • admin/modals/found-assets-modal.php:46
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Next, optimize your file structure by turning on compression, and moving files in order to speed up your page load times. Następnie zoptymalizuj strukturę plików, włączając kompresję i przenoszenie plików, aby przyspieszyć ładowanie strony. Details

Next, optimize your file structure by turning on compression, and moving files in order to speed up your page load times.

Następnie zoptymalizuj strukturę plików, włączając kompresję i przenoszenie plików, aby przyspieszyć ładowanie strony.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-08-21 17:55:23 GMT
Translated by:
Kris (info41268)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • admin/modals/found-assets-modal.php:37
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Debug logging is active. Logs are stored for 30 days, you can download the log file below. Dziennik debugowania jest aktywny. Logi są przechowywane przez 30 dni, możesz pobrać plik dziennika poniżej. Details

Debug logging is active. Logs are stored for 30 days, you can download the log file below.

Dziennik debugowania jest aktywny. Logi są przechowywane przez 30 dni, możesz pobrać plik dziennika poniżej.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-08-21 17:45:12 GMT
Translated by:
Kris (info41268)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • admin/views/caching/page-caching-meta-box.php:278
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Gravatar Caching stores local copies of avatars used in comments and in your theme. You can control how often you want the cache purged depending on how your website is set up. Pamięć podręczna dla Gravatarów przechowuje lokalne kopie awatarów używanych w komentarzach i w twoim szablonie. Możesz<br> kontrolować, jak często pamięć podręczna będzie czyszczona w zależności od konfiguracji Twojej witryny. Details

Gravatar Caching stores local copies of avatars used in comments and in your theme. You can control how often you want the cache purged depending on how your website is set up.

Pamięć podręczna dla Gravatarów przechowuje lokalne kopie awatarów używanych w komentarzach i w twoim szablonie. Możesz<br> kontrolować, jak często pamięć podręczna będzie czyszczona w zależności od konfiguracji Twojej witryny.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-06-22 12:45:10 GMT
Translated by:
Kris (info41268)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • admin/views/caching/disabled-gravatar-meta-box.php:26
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Run a Google PageSpeed test and get itemized insight (with fixes) on where you can improve your website’s performance. Przeprowadź test Google PageSpeed i uzyskaj szczegółowy wgląd (wraz z rozwiązaniami) w to, w jaki sposób możesz poprawić wydajność swojej witryny. Details

Run a Google PageSpeed test and get itemized insight (with fixes) on where you can improve your website’s performance.

Przeprowadź test Google PageSpeed i uzyskaj szczegółowy wgląd (wraz z rozwiązaniami) w to, w jaki sposób możesz poprawić wydajność swojej witryny.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-05-29 20:33:06 GMT
Translated by:
Adam Czajczyk (adamczajczyk)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • admin/views/dashboard/performance/disabled-meta-box.php:15
 • admin/views/dashboard/performance/module-meta-box-dismissed.php:17
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
For example, if you want to not cache any pages that are nested under your Forums area you might add "/forums/" as a rule. When Hummingbird goes to cache pages, she will ignore any URL that contains "/forums/". To exclude a specific page you might add "/forums/thread-title". Accepts regular expression syntax, for more complex exclusions it can be helpful to test on %1$sregex101.com%2$s. Note: Hummingbird will auto convert your input into valid regex syntax. Na przykład: jeśli nie chcesz zapisywać w pamięci podręcznej żadnych stron będących częścią Forum możesz dodać "/forum/" jako regułę. Kiedy Hummingbird będzie zapisywał strony w pamięci podręcznej, pominie wszystkie adresy URL zawierające "/forum/". Aby wykluczyć konkretne strony, możesz użyć "/forum/tytul-tematu". Akceptowana jest składnia wyrażeń regularnych. W przypadku bardziej skomplikowanych wykluczeń, warto je przetestować za pomocą <a href="https://regex101.com" target="_blank">. Uwaga: Hummingbird automatycznie skonwertuje wpisane reguły do prawidłowych wyrażeń regularnych. Details

For example, if you want to not cache any pages that are nested under your Forums area you might add "/forums/" as a rule. When Hummingbird goes to cache pages, she will ignore any URL that contains "/forums/". To exclude a specific page you might add "/forums/thread-title". Accepts regular expression syntax, for more complex exclusions it can be helpful to test on %1$sregex101.com%2$s. Note: Hummingbird will auto convert your input into valid regex syntax.

Na przykład: jeśli nie chcesz zapisywać w pamięci podręcznej żadnych stron będących częścią Forum możesz dodać "/forum/" jako regułę. Kiedy Hummingbird będzie zapisywał strony w pamięci podręcznej, pominie wszystkie adresy URL zawierające "/forum/". Aby wykluczyć konkretne strony, możesz użyć "/forum/tytul-tematu". Akceptowana jest składnia wyrażeń regularnych. W przypadku bardziej skomplikowanych wykluczeń, warto je przetestować za pomocą <a href="https://regex101.com" target="_blank">. Uwaga: Hummingbird automatycznie skonwertuje wpisane reguły do prawidłowych wyrażeń regularnych.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Comment:
translators: %1$s - opening a tag, %2$s - closing a tag
Date added:
2018-06-03 19:59:44 GMT
Translated by:
Adam Czajczyk (adamczajczyk)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • admin/views/caching/page-caching-meta-box.php:405
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
You can use the %s constant to instruct Hummingbird not to cache specific pages or templates. Możesz użyć stałej <code>%s</code> aby Hummingbird nie zapisywał w pamięci podręćznej konkretnych stron lub szablonów. Details

You can use the %s constant to instruct Hummingbird not to cache specific pages or templates.

Możesz użyć stałej <code>%s</code> aby Hummingbird nie zapisywał w pamięci podręćznej konkretnych stron lub szablonów.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Comment:
translators: %s: code snippet.
Date added:
2018-06-03 20:00:55 GMT
Translated by:
Adam Czajczyk (adamczajczyk)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • admin/views/caching/page-caching-meta-box.php:92
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Did you know the Pro version of Hummingbird comes up to 2x better compression and a CDN to store your assets on? Get it as part of a WPMU DEV membership. <a href="%s" target="_blank">Learn more.</a> Czy wiesz, że wersja Hummingbirdw wersji Pro ma dwukrotnie lepszą kompresję i CDN do przechowywania Twoich zasobów? Korzystaj z nich jako część członkostwa WPMU DEV. <a href="%s" target="_blank">Dowiedz się więcej.</a> Details

Did you know the Pro version of Hummingbird comes up to 2x better compression and a CDN to store your assets on? Get it as part of a WPMU DEV membership. <a href="%s" target="_blank">Learn more.</a>

Czy wiesz, że wersja Hummingbirdw wersji Pro ma dwukrotnie lepszą kompresję i CDN do przechowywania Twoich zasobów? Korzystaj z nich jako część członkostwa WPMU DEV. <a href="%s" target="_blank">Dowiedz się więcej.</a>

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Comment:
translators: %s - learn more link
Date added:
2018-05-04 10:46:33 GMT
Translated by:
Kris (info41268)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • admin/modals/check-files-modal.php:58
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
1 2 3
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
with warnings

Export as

Translators