WPMU DEV In Your Language

Translation of Hummingbird: Polish

1 2 3
Prio Original string Translation
%1$s of your cache types don’t meet the recommended expiry period of 1 year. Configure browser caching <a href="%2$s" id="configure-link">here</a>. %1$s typów cache nie ma rekomendowanych okresów wygasania 8+ dni. Skonfiguruj pamięć podręczną przeglądarki <a href="%2$s" id="configure-link">tutaj</a>. Details

%1$s of your cache types don’t meet the recommended expiry period of 1 year. Configure browser caching <a href="%2$s" id="configure-link">here</a>.

%1$s typów cache nie ma rekomendowanych okresów wygasania 8+ dni. Skonfiguruj pamięć podręczną przeglądarki <a href="%2$s" id="configure-link">tutaj</a>.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Comment:
translators: %s: Number of issues
Date added:
2018-05-06 20:46:18 GMT
Translated by:
Kasia Swiderska (bastetmilo)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • admin/views/dashboard/caching/cloudflare-module-meta-box.php:30
 • admin/views/dashboard/caching/module-meta-box.php:31
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
%s of your cache types don’t meet the recommended expiry period of 1 year. Configure browser caching <a href="#" id="configure-link">here</a>. %s typów pamięci podręcznej nie ma zalecanego okresu wygasania 8+ dni. Skonfiguruj pamięć podręczną przeglądarki <a href="#" id="configure-link">tutaj</a>. Details

%s of your cache types don’t meet the recommended expiry period of 1 year. Configure browser caching <a href="#" id="configure-link">here</a>.

%s typów pamięci podręcznej nie ma zalecanego okresu wygasania 8+ dni. Skonfiguruj pamięć podręczną przeglądarki <a href="#" id="configure-link">tutaj</a>.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Comment:
translators: %s: Number of issues
Date added:
2018-05-06 21:12:57 GMT
Translated by:
Kasia Swiderska (bastetmilo)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • admin/views/caching/browser-caching-meta-box.php:52
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Uptime monitors your server response time and lets you know when your website is down or too slow for your visitors. Activate Uptime and make sure your website is always online. Uptime monitoruje czas odpowiedzi Twojego serwera i informuje Cię, kiedy Twoja witryna jest niedostępna<br> lub wczytuje się zbyt wolno. Aktywuj Uptime i miej pewność, że Twoja witryna jest zawsze online. Details

Uptime monitors your server response time and lets you know when your website is down or too slow for your visitors. Activate Uptime and make sure your website is always online.

Uptime monitoruje czas odpowiedzi Twojego serwera i informuje Cię, kiedy Twoja witryna jest niedostępna<br> lub wczytuje się zbyt wolno. Aktywuj Uptime i miej pewność, że Twoja witryna jest zawsze online.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-06-24 22:58:05 GMT
Translated by:
Kasia Swiderska (bastetmilo)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • admin/views/uptime/disabled-meta-box.php:27
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
%1$sWe recommend you make one tweak at a time%2$s and check the frontend of your website each change to avoid any mishaps. <strong>Zalecamy jedną zmianę na raz</strong> i sprawdzenie jak wygląda twoja strona za każdym razem aby uniknąć wypadków. Details

%1$sWe recommend you make one tweak at a time%2$s and check the frontend of your website each change to avoid any mishaps.

<strong>Zalecamy jedną zmianę na raz</strong> i sprawdzenie jak wygląda twoja strona za każdym razem aby uniknąć wypadków.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Comment:
translators: %1$s - <strong>, %2$s - </strong>
Date added:
2018-05-06 20:51:43 GMT
Translated by:
Kasia Swiderska (bastetmilo)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • admin/modals/minification-advanced-modal.php:35
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Store temporary data on your visitors' devices so that they don’t have to download assets twice if they don’t have to. This results in a much faster second time round page load speed. Przechowuj tymczasowe dane na urządzeniach odwiedzających. Takie zasoby nie będą powtórnie pobierane jeśli nie trzeba, co w efekcie zancznie przyspiesza kolejne wczytywania strony. Details

Store temporary data on your visitors' devices so that they don’t have to download assets twice if they don’t have to. This results in a much faster second time round page load speed.

Przechowuj tymczasowe dane na urządzeniach odwiedzających. Takie zasoby nie będą powtórnie pobierane jeśli nie trzeba, co w efekcie zancznie przyspiesza kolejne wczytywania strony.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-05-18 15:33:28 GMT
Translated by:
Adam Czajczyk (adamczajczyk)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • admin/views/caching/browser-caching-meta-box.php:44
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
You’ve made changes to your browser cache settings. You need to update your .htaccess for the new settings to take effect. Wprowadziłeś zmiany w ustawieniach pamięci podręcznej przeglądarki. Musisz zaktualizować plik .htaccess, aby nowe ustawienia zaczęły działać. Details

You’ve made changes to your browser cache settings. You need to update your .htaccess for the new settings to take effect.

Wprowadziłeś zmiany w ustawieniach pamięci podręcznej przeglądarki. Musisz zaktualizować plik .htaccess, aby nowe ustawienia zaczęły działać.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-05-05 10:35:12 GMT
Translated by:
Kris (info41268)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • admin/views/caching/browser-caching-configure-meta-box.php:158
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
You’ve made changes to your browser cache settings. You need to update your .htaccess or nginx.conf file with the newly generated code below. Wprowadziłeś zmiany w ustawieniach pamięci podręcznej przeglądarki. Musisz zaktualizować plik .htaccess w nowy wygenerowany poniżej kod. Details

You’ve made changes to your browser cache settings. You need to update your .htaccess or nginx.conf file with the newly generated code below.

Wprowadziłeś zmiany w ustawieniach pamięci podręcznej przeglądarki. Musisz zaktualizować plik .htaccess w nowy wygenerowany poniżej kod.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-05-05 10:35:54 GMT
Translated by:
Kris (info41268)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • admin/views/caching/browser-caching-configure-meta-box.php:152
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
You’ve made changes to your browser cache settings. You need to save changes for the new settings to take effect. Wprowadziłeś zmiany w ustawieniach pamięci podręcznej przeglądarki. Musisz zapisać zmiany, aby nowe ustawienia zaczęły działać. Details

You’ve made changes to your browser cache settings. You need to save changes for the new settings to take effect.

Wprowadziłeś zmiany w ustawieniach pamięci podręcznej przeglądarki. Musisz zapisać zmiany, aby nowe ustawienia zaczęły działać.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-06-24 23:00:39 GMT
Translated by:
Kasia Swiderska (bastetmilo)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • admin/views/caching/browser-caching-configure-meta-box.php:196
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
We’ve detected you’re using Cloudflare which handles browser caching for you. You can control your CloudFlare settings from Hummingbird by connecting your account below. Wykryliśmy, że używasz CloudFlare, który obsługuje pamięć podręczną przeglądarki. Możesz kontrolować ustawienia CloudFlare w Hummingbird, podłączając swoje konto poniżej. Details

We’ve detected you’re using Cloudflare which handles browser caching for you. You can control your CloudFlare settings from Hummingbird by connecting your account below.

Wykryliśmy, że używasz CloudFlare, który obsługuje pamięć podręczną przeglądarki. Możesz kontrolować ustawienia CloudFlare w Hummingbird, podłączając swoje konto poniżej.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-05-29 20:19:34 GMT
Translated by:
Kris (info41268)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • admin/views/caching/browser-caching-configure-meta-box.php:77
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Note: You need to connect your CloudFlare account below for your selected expiry time to take effect. Uwaga: Musisz połączyć swoje konto CloudFlare aby wybrany czas wygaśnięcia odniósł skutek. Details

Note: You need to connect your CloudFlare account below for your selected expiry time to take effect.

Uwaga: Musisz połączyć swoje konto CloudFlare aby wybrany czas wygaśnięcia odniósł skutek.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-06-24 23:01:03 GMT
Translated by:
Kasia Swiderska (bastetmilo)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • admin/views/caching/browser-caching-configure-meta-box.php:190
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Hummingbird detected an advanced-cache.php file in wp-content directory. Please disable any other caching plugins in order to use Page Caching. Hummingbird wykrył plik advanced-cache.php w katalogu wp-content. Wyłącz wszelkie inne wtyczki pamięci podręcznej, aby móc używać buforowania stron. Details

Hummingbird detected an advanced-cache.php file in wp-content directory. Please disable any other caching plugins in order to use Page Caching.

Hummingbird wykrył plik advanced-cache.php w katalogu wp-content. Wyłącz wszelkie inne wtyczki pamięci podręcznej, aby móc używać buforowania stron.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-05-04 17:33:46 GMT
Translated by:
Kris (info41268)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • core/modules/class-page-cache.php:204
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
There was an error during the cache purge. Check folder permissions are 755 for /wp-content/wphb-cache or delete directory manually. Wystąpił błąd podczas czyszczenia pamięci podręcznej. Sprawdź czy uprawnienia folderu są ustawione na 755 dla /wp-content/wphb-cache lub usuń katalog ręcznie. Details

There was an error during the cache purge. Check folder permissions are 755 for /wp-content/wphb-cache or delete directory manually.

Wystąpił błąd podczas czyszczenia pamięci podręcznej. Sprawdź czy uprawnienia folderu są ustawione na 755 dla /wp-content/wphb-cache lub usuń katalog ręcznie.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-05-29 15:52:11 GMT
Translated by:
Adam Czajczyk (adamczajczyk)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • core/class-utils.php:120
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Page caching stores static HTML copies of your pages and posts. These static files are then served to visitors, reducing the processing load on the server and dramatically speeding up your page load time. It’s probably the best performance feature ever. Pamięć podręczna stron przechowuje statyczne (HTML) kopie Twoich stron i wpisów. Te statyczne pliki są potem <br> wysyłane do użytkowników, co skraca czas przetwarzania danych na serwerze i znacząco przyspiesza <br> wczytywanie strony. To prawdopodobnie najlepsza funkcja ulepszania wydajności! Details

Page caching stores static HTML copies of your pages and posts. These static files are then served to visitors, reducing the processing load on the server and dramatically speeding up your page load time. It’s probably the best performance feature ever.

Pamięć podręczna stron przechowuje statyczne (HTML) kopie Twoich stron i wpisów. Te statyczne pliki są potem <br> wysyłane do użytkowników, co skraca czas przetwarzania danych na serwerze i znacząco przyspiesza <br> wczytywanie strony. To prawdopodobnie najlepsza funkcja ulepszania wydajności!

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-07-15 18:42:08 GMT
Translated by:
Adam Czajczyk (adamczajczyk)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • admin/views/caching/disabled-page-caching-meta-box.php:26
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
All of your cache types meet the recommended expiry period of 1 year. Great work! Wszystkie typy pamięci podręcznej mają rekomendowany czas wygasania 8+ dni. Super! Details

All of your cache types meet the recommended expiry period of 1 year. Great work!

Wszystkie typy pamięci podręcznej mają rekomendowany czas wygasania 8+ dni. Super!

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-05-17 23:42:22 GMT
Translated by:
Kasia Swiderska (bastetmilo)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • admin/views/caching/browser-caching-meta-box.php:60
 • admin/views/dashboard/caching/cloudflare-module-meta-box.php:39
 • admin/views/dashboard/caching/module-meta-box.php:40
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Please choose your desired expiry time. Google recommends 1 year as a good benchmark. Proszę wybrać czas wygasania pamięci podręcznej przegląarki. Google zaleca 8 dni. Details

Please choose your desired expiry time. Google recommends 1 year as a good benchmark.

Proszę wybrać czas wygasania pamięci podręcznej przegląarki. Google zaleca 8 dni.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-06-06 22:26:35 GMT
Translated by:
Adam Czajczyk (adamczajczyk)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • admin/views/caching/browser-caching-configure-meta-box.php:94
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
1 2 3
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
with warnings

Export as

Translators