WPMU DEV In Your Language

Translation of Hummingbird: Slovak glossary

1 2 3 29
Prio Original string Translation
The requested module is inactive. Požadovaný modul nie je aktívny. Details

The requested module is inactive.

Požadovaný modul nie je aktívny.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-10-21 12:27:34 GMT
Translated by:
Roman Sajdik (office66383)
References:
 • core/class-hub-endpoints.php:454
 • core/class-rest-endpoints.php:166
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
The requested module was invalid. Požadovaný modul je chybný. Details

The requested module was invalid.

Požadovaný modul je chybný.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-10-21 12:28:10 GMT
Translated by:
Roman Sajdik (office66383)
References:
 • core/class-hub-endpoints.php:323
 • core/class-hub-endpoints.php:392
 • core/class-hub-endpoints.php:445
 • core/class-hub-endpoints.php:525
 • core/class-rest-endpoints.php:155
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
The requested module status was invalid. Stav požadovaného modulu je chybný. Details

The requested module status was invalid.

Stav požadovaného modulu je chybný.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-10-21 12:28:54 GMT
Translated by:
Roman Sajdik (office66383)
References:
 • core/class-rest-endpoints.php:127
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Hummingbird uses the Stackpath Content Delivery Network (CDN). Stackpath may store web log information of site visitors, including IPs, UA, referrer, Location and ISP info of site visitors for 7 days. Files and images served by the CDN may be stored and served from countries other than your own. Stackpath’s privacy policy can be found %1$shere%2$s. Hummingbird používa Stackpath Content Delivery Network (CDN). Stackpath môže ukladať informácie o webovom logu návštevníkov stránok vrátane IPs, UA, odkazov, poloha a ISP info návštevníkov stránok po dobu 7 dní. Súbory a obrázky poskytované cez CDN môžu byť uložené a doručené z iných krajín ako vaša. Stackpath’s zásady ochrany osobných údajov môžete nájsť %1$stu%2$s. Details

Hummingbird uses the Stackpath Content Delivery Network (CDN). Stackpath may store web log information of site visitors, including IPs, UA, referrer, Location and ISP info of site visitors for 7 days. Files and images served by the CDN may be stored and served from countries other than your own. Stackpath’s privacy policy can be found %1$shere%2$s.

Hummingbird používa Stackpath Content Delivery Network (CDN). Stackpath môže ukladať informácie o webovom logu návštevníkov stránok vrátane IPs, UA, odkazov, poloha a ISP info návštevníkov stránok po dobu 7 dní. Súbory a obrázky poskytované cez CDN môžu byť uložené a doručené z iných krajín ako vaša. Stackpath’s zásady ochrany osobných údajov môžete nájsť %1$stu%2$s.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Comment:
translators: %s: start of a href tag, %s: end of a tag
Date added:
2018-10-21 12:32:28 GMT
Translated by:
Roman Sajdik (office66383)
References:
 • core/class-gdpr.php:70
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Next, optimize your file structure by turning on compression, and moving files in order to speed up your page load times. V ďalšom kroku optimalizujeme štruktúru súborov zapnutím kompresie a presúvaním súborov s cieľom urýchliť načítanie stránok. Details

Next, optimize your file structure by turning on compression, and moving files in order to speed up your page load times.

V ďalšom kroku optimalizujeme štruktúru súborov zapnutím kompresie a presúvaním súborov s cieľom urýchliť načítanie stránok.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-10-09 09:56:19 GMT
Translated by:
Roman Sajdik (office66383)
References:
 • admin/modals/found-assets-modal.php:37
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
This is an advanced feature and can break themes easily. We recommend modifying each file individually and checking your frontend regularly for issues. Jedná sa o pokročilú funkciu a môže ľahko znefunkčniť vašu tému. Odporúčame upravovať každý súbor jednotlivo a pravidelne kontrolovať frontend vášho webu kvôli prípadným problémom. Details

This is an advanced feature and can break themes easily. We recommend modifying each file individually and checking your frontend regularly for issues.

Jedná sa o pokročilú funkciu a môže ľahko znefunkčniť vašu tému. Odporúčame upravovať každý súbor jednotlivo a pravidelne kontrolovať frontend vášho webu kvôli prípadným problémom.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-10-09 09:59:25 GMT
Translated by:
Roman Sajdik (office66383)
References:
 • admin/modals/found-assets-modal.php:48
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
%s assets found %s objektov nájdených Details

%s assets found

%s objektov nájdených

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Comment:
translators: %s - number of assets
Date added:
2018-10-09 10:00:13 GMT
Translated by:
Roman Sajdik (office66383)
References:
 • admin/modals/found-assets-modal.php:27
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Third parties Tretie strany Details

Third parties

Tretie strany

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-10-21 12:32:38 GMT
Translated by:
Roman Sajdik (office66383)
References:
 • core/class-gdpr.php:67
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Re-include Re-zahŕňajú Details

Re-include

Re-zahŕňajú

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-10-21 12:32:57 GMT
Translated by:
Roman Sajdik (office66383)
References:
 • admin/views/minification/advanced-files-rows.php:167
 • core/class-utils.php:212
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Don't load file Nevkladajte súbor Details

Don't load file

Nevkladajte súbor

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-10-21 12:33:07 GMT
Translated by:
Roman Sajdik (office66383)
References:
 • admin/views/minification/advanced-files-rows.php:164
 • core/class-utils.php:211
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
If you’ve made changes to this file, you can recompress it without resetting your file structure. Ak ste vykonali zmeny v tomto súbore, môžete ho znovu komprimovať bez zmeny štruktúry súboru. Details

If you’ve made changes to this file, you can recompress it without resetting your file structure.

Ak ste vykonali zmeny v tomto súbore, môžete ho znovu komprimovať bez zmeny štruktúry súboru.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-10-21 12:33:37 GMT
Translated by:
Roman Sajdik (office66383)
References:
 • admin/views/minification/advanced-files-rows.php:59
 • admin/views/minification/basic-files-rows.php:58
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
%s assets found! %s objektov nájdených! Details

%s assets found!

%s objektov nájdených!

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Comment:
translators: %s - number of assets
Date added:
2018-10-09 09:54:29 GMT
Translated by:
Roman Sajdik (office66383)
References:
 • admin/class-ajax.php:1236
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Log file purged Log file bol odstránený Details

Log file purged

Log file bol odstránený

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-10-21 12:34:57 GMT
Translated by:
Roman Sajdik (office66383)
References:
 • admin/class-ajax.php:1553
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Log file not found or empty Log file nie je nájdený alebo prázdny Details

Log file not found or empty

Log file nie je nájdený alebo prázdny

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-10-21 12:35:09 GMT
Translated by:
Roman Sajdik (office66383)
References:
 • admin/class-ajax.php:1545
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Module not found Modul sa nenašiel Details

Module not found

Modul sa nenašiel

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-10-21 12:35:24 GMT
Translated by:
Roman Sajdik (office66383)
References:
 • admin/class-ajax.php:1534
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
1 2 3 29
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
with warnings

Export as

Translators