WPMU DEV In Your Language

Translation of Hummingbird: Slovak glossary

1 76 77 78 79 80 99
Prio Original string Translation
Active You have to log in to add a translation. Details

Active

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
untranslated
References:
 • admin/views/caching/summary-meta-box.php:42
 • admin/views/dashboard/gzip/module-meta-box.php:41
 • admin/views/dashboard/minification/network-module-meta-box.php:48
 • admin/views/dashboard/welcome/subsite-meta-box.php:70
 • admin/views/dashboard/welcome/subsite-meta-box.php:78
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
%s of your compression types are inactive. You have to log in to add a translation. Details

%s of your compression types are inactive.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
untranslated
Comment:
translators: %s: Number of inactive types
References:
 • admin/views/dashboard/gzip/module-meta-box.php:21
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Store static HTML copies of your pages and posts to reduce the processing load on your server and dramatically speed up your page load time. Ukladajte statické kópie HTML vašich stránok a príspevkov, aby ste znížili zaťaženie spracovania na serveri a výrazne urýchlili čas načítania stránky. Details

Store static HTML copies of your pages and posts to reduce the processing load on your server and dramatically speed up your page load time.

Ukladajte statické kópie HTML vašich stránok a príspevkov, aby ste znížili zaťaženie spracovania na serveri a výrazne urýchlili čas načítania stránky.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-10-08 15:14:00 GMT
Translated by:
Roman Sajdik (office66383)
References:
 • admin/views/dashboard/caching/page-caching-module-meta-box.php:17
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
<a href="%s">Connect your account</a> to control your settings via Hummingbird. <a href="%s"> Pripojte svoj účet </a>, aby ste mohli kontrolovať svoje nastavenia prostredníctvom aplikácie Hummingbird. Details

<a href="%s">Connect your account</a> to control your settings via Hummingbird.

<a href="%s"> Pripojte svoj účet </a>, aby ste mohli kontrolovať svoje nastavenia prostredníctvom aplikácie Hummingbird.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Comment:
translators: %s: Connect CloudFlare link
Date added:
2018-10-08 19:10:09 GMT
Translated by:
Roman Sajdik (office66383)
References:
 • admin/views/dashboard/caching/module-meta-box.php:112
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
CloudFlare is connected You have to log in to add a translation. Details

CloudFlare is connected

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
untranslated
References:
 • admin/views/dashboard/caching/module-meta-box-footer.php:23
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Gravatar caching is currently active. You have to log in to add a translation. Details

Gravatar caching is currently active.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
untranslated
References:
 • admin/views/dashboard/caching/gravatar-module-meta-box.php:20
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Store local copies of Gravatars to avoid your visitors loading them on every page load. Uložte lokálne kópie Gravatarov, aby ste ich návštevníkom ukázali pri každom načítaní stránky. Details

Store local copies of Gravatars to avoid your visitors loading them on every page load.

Uložte lokálne kópie Gravatarov, aby ste ich návštevníkom ukázali pri každom načítaní stránky.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-10-08 15:25:40 GMT
Translated by:
Roman Sajdik (office66383)
References:
 • admin/views/dashboard/caching/gravatar-module-meta-box.php:17
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Current expiry Aktuálne uplynutie platnosti Details

Current expiry

Aktuálne uplynutie platnosti

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-10-08 15:28:59 GMT
Translated by:
Roman Sajdik (office66383)
References:
 • admin/views/caching/browser/meta-box.php:66
 • admin/views/dashboard/caching/cloudflare-module-meta-box.php:42
 • admin/views/dashboard/caching/module-meta-box.php:43
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Note: Deactivating won’t lose any of your website data, only the cached pages will be removed and won’t be served to your visitors any longer. Remember this may result in slower page loads unless you have another caching plugin activate. Poznámka: Deaktivácia nezmaže žiadne údaje vašich webových stránok, odstránia sa iba stránky uložené vo vyrovnávacej pamäti a návštevníkom sa už nebudú zobrazovať. Pamätajte, že to môže mať za následok pomalšie načítanie stránok, ak nemáte aktivovaný ďalší plugin pre vyrovnávaciu pamäť. Details

Note: Deactivating won’t lose any of your website data, only the cached pages will be removed and won’t be served to your visitors any longer. Remember this may result in slower page loads unless you have another caching plugin activate.

Poznámka: Deaktivácia nezmaže žiadne údaje vašich webových stránok, odstránia sa iba stránky uložené vo vyrovnávacej pamäti a návštevníkom sa už nebudú zobrazovať. Pamätajte, že to môže mať za následok pomalšie načítanie stránok, ak nemáte aktivovaný ďalší plugin pre vyrovnávaciu pamäť.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-10-08 19:44:30 GMT
Translated by:
Roman Sajdik (office66383)
References:
 • admin/views/caching/page/meta-box.php:511
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
You can deactivate page caching at any time. Ukladanie do vyrovnávacej pamäte môžete kedykoľvek deaktivovať. Details

You can deactivate page caching at any time.

Ukladanie do vyrovnávacej pamäte môžete kedykoľvek deaktivovať.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-10-08 19:36:29 GMT
Translated by:
Roman Sajdik (office66383)
References:
 • admin/views/caching/page/meta-box.php:502
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Specify any user agents you don’t want to send cached pages to like bots, spiders and crawlers. We’ve added a couple of common ones for you. You have to log in to add a translation. Details

Specify any user agents you don’t want to send cached pages to like bots, spiders and crawlers. We’ve added a couple of common ones for you.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
untranslated
References:
 • admin/views/caching/page/meta-box.php:470
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
User agents You have to log in to add a translation. Details

User agents

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
untranslated
References:
 • admin/views/caching/page/meta-box.php:468
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
You can tell Hummingbird not to cache specific URLs, or any URLs that contain strings. Add one entry per line. Môžete povedať Hummingbird, aby neukladal do vyrovnávacej pamäte konkrétne adresy URL ani adresy URL, ktoré obsahujú reťazce. Pridajte jeden záznam na riadok. Details

You can tell Hummingbird not to cache specific URLs, or any URLs that contain strings. Add one entry per line.

Môžete povedať Hummingbird, aby neukladal do vyrovnávacej pamäte konkrétne adresy URL ani adresy URL, ktoré obsahujú reťazce. Pridajte jeden záznam na riadok.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-10-21 14:51:21 GMT
Translated by:
Roman Sajdik (office66383)
References:
 • admin/views/caching/page/meta-box.php:438
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
URL Strings Reťazce adries URL Details

URL Strings

Reťazce adries URL

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-10-21 14:51:32 GMT
Translated by:
Roman Sajdik (office66383)
References:
 • admin/views/caching/page/meta-box.php:436
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Specify any particular URLs you don’t want to cache at all. Zadajte konkrétne adresy URL, ktoré nechcete vôbec ukladať do vyrovnávacej pamäte. Details

Specify any particular URLs you don’t want to cache at all.

Zadajte konkrétne adresy URL, ktoré nechcete vôbec ukladať do vyrovnávacej pamäte.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-10-21 14:51:58 GMT
Translated by:
Roman Sajdik (office66383)
References:
 • admin/views/caching/page/meta-box.php:432
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
1 76 77 78 79 80 99
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
with warnings

Export as

Translators